Nové funkcie v programe Microsoft Office Outlook 2007

Obrázok nápisu

Program Microsoft Office Outlook 2007 zabezpečuje komplexné spravovanie času a informácií. Používaním nových funkcií, ako je Okamžité vyhľadávanie a Panel s úlohami, možno usporadúvať a okamžite vyhľadávať informácie, ktoré potrebujete. Nové možnosti zdieľania kalendárov, technológia servera Microsoft Exchange Server 2007, ako aj lepší prístup k informáciám služby Windows SharePoint Services 3.0, umožňujú bezpečné zdieľanie údajov uložených v programe Office Outlook 2007 so spolupracovníkmi, priateľmi a rodinou bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú. Program Office Outlook 2007 uľahčuje stanovovanie priorít a udržiavanie kontroly nad časom, čo používateľovi umožňuje zamerať sa na tie najdôležitejšie veci. V tomto článku sa nachádza prehľad o programe Office Outlook 2007 s dôrazom na jeho nové a vylepšené funkcie.

V tomto článku

Spravovanie času a informácií

Pripojenie cez hranice

Lepšie zabezpečenie a kontrola

Spravovanie času a informácií

Program Office Outlook 2007 ponúka množstvo nových a vylepšených funkcií na spravovanie času a informácií od okamžitého vyhľadávania po integráciu úloh v kalendári. Tieto funkcie uľahčujú vyhľadávanie a spravovanie množstva informácií, s ktorými denne prichádzate do styku, určovanie ďalších priorít a ďalšiu prácu s informáciami.

Nájdite rýchlo informácie, ktoré potrebujete

 • Okamžité vyhľadávanie     Program Office Outlook 2007 ponúka nový a rýchly spôsob vyhľadávania informácií bez ohľadu na to, v ktorom priečinku sa nachádzajú. V programe Outlook sa teraz na rýchle poskytovanie výsledkov hľadania využíva rovnaká technológia vyhľadávania ako v systéme Microsoft Windows, a to bez ohľadu na veľkosť poštovej schránky. Okrem toho sa vo vylepšenom vizuálnom dizajne programu zobrazujú jednotlivé výsledky hľadania hneď, ako sú k dispozícii, zatiaľ čo vyhľadávanie pokračuje ďalej. Funkcia vyhľadávania sa teraz zobrazuje na jednom mieste bez ohľadu na to, akú činnosť v programe Outlook vykonávate. Takisto možno vyhľadávací dotaz rozšíriť o vyhľadávanie pomocou súčasti Windows Desktop Search a pomocou neho prehľadávať celý počítač. Ďalšie informácie nájdete v článku Vyhľadávanie správ a položiek pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie.

 • Farebné kategórie     Nová funkcia Farebné kategórie predstavuje rýchly a prehľadný spôsob prispôsobovania položiek a ich odlíšenia jednej od druhej, a tým uľahčenie vyhľadávania informácií. Predpokladajme napríklad, že chcete všetky položky spojené s istým projektom zaradiť do jednej farebnej kategórie. Do jednej kategórie môžete zaradiť e-mailové položky, položky kalendára a úloh tak, aby ste na prvý pohľad dokázali rozoznať všetky položky daného projektu. Keď budú tieto informácie neskôr potrebné, budú sa dať rýchlo vizuálne vyhľadať a usporiadať podľa farebných kategórií. Ďalšie informácie nájdete v článku Priradenie farebnej kategórie k e-mailovej správe.

 • Roaming farebných kategórií     Farebné kategórie sú teraz namiesto v databáze Registry systému Windows uložené v predvolenom súbore s údajmi. Ak používate konto servera Microsoft Exchange, vami používané kategórie budú prístupné zo všetkých počítačov, s ktorými pracujete.

 • Používateľské rozhranie je zamerané na výsledky     Program Office Outlook 2007 má prepracované používateľské rozhranie, ktoré je teraz ešte intuitívnejšie. Uľahčuje vytváranie, formátovanie e-mailov a ďalšiu prácu s poštou. V programe Outlook je teraz na jednom mieste k dispozícii množstvo funkcií a možností, ktoré sa dajú jednoducho používať v rámci každej e-mailovej správy.

 • Prezeranie príloh     Pomocou novej funkcie Zobrazovač ukážok príloh je možné už po jednom kliknutí prezerať prílohy v table na čítanie. Táto vylepšená funkcia šetrí čas a umožňuje prezeranie príloh vždy v kontexte s konkrétnou e-mailovou správou. Ďalšie informácie nájdete v článku Zobrazovanie ukážok správ.

 • Minimalizovaná navigačná tabla     Navigačná tabla sa dá minimalizovať do zvislého panela s tlačidlami, čím sa zväčší pracovná plocha, a zároveň umožňuje rýchly prístup k položke Obľúbené priečinky a iným zobrazeniam. Ďalšie informácie nájdete v článku Minimalizovanie alebo zväčšenie navigačnej tably.

 • Mená vo formáte Yomi     Program Office Outlook 2007 podporuje japonské mená vo formáte Yomi v priečinku Kontakty.

 • Zobrazenie týždňa v priečinku Kalendár je zmenené     Program Office Outlook 2007 ponúka nové zobrazenie týždňa. V predchádzajúcich verziách boli dni týždňa zobrazené v dvoch stĺpcoch, podobne ako je to v dennom plánovači. Nové zobrazenie týždňa sa podobá zobrazeniu pracovných dní v týždni z predchádzajúcich verzií.

 • Predvolená úroveň podrobností     Predvolené zobrazenie podrobností na úrovni mesiaca je zmenené. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena úrovne podrobností v zobrazeniach týždňa a mesiaca v kalendári.

Jednoduché spravovanie denných priorít

 • Panel s úlohami     Nový panel s úlohami umožňuje umiestnenie úloh, e-mailových správ s príznakom na spracovanie, plánovaných činností a informácií z kalendára na jedno praktické miesto. Zahŕňa aj úlohy z programu na písanie poznámok Microsoft Office OneNote 2007, programu Microsoft Office Project 2007 a webových lokalít so službou Windows SharePoint Services 3.0. Panel s úlohami poskytuje zlúčené zobrazenie priorít na jednotlivé dni. Ďalšie informácie nájdete v téme Sledovanie položiek úloh a úloh.

 • Nastavenie príznaku na spracovanie pre poštu     Teraz sú príznaky v programe Outlook užitočnejšie. Príznak možno využiť na rýchle vytvorenie položky na spracovanie, ktorú možno sledovať na paneli s úlohami, v priečinku Doručená pošta a dokonca i v priečinku Kalendár. Naďalej sa hodia aj na nastavovanie pripomienok pre vás a iné osoby. Ďalšie informácie nájdete v téme Sledovanie e-mailových správ označených na spracovanie.

 • Integrácia úloh v priečinku Kalendár     Program Office Outlook 2007 spája úlohy z kalendára a ukladá ich do zoznamu denných úloh tak, aby sa zobrazovali pod dennými plánovanými úlohami a schôdzami. Čas na vykonanie úlohy sa priradí jednoduchým presunutím úlohy myšou do kalendára. Po včasnom vykonaní úlohy sa bude záznam o úlohe viazať na stanovený deň a slúžiť ako vizuálny záznam o vykonanej práci. Nedokončené úlohy sa presunú na ďalší deň a budú sa hromadiť, kým ich neoznačíte ako dokončené. Ďalšie informácie nájdete v téme Prezeranie úloh.

 • Vylepšené možnosti plánovania     Vylepšené možnosti plánovania v programe Office Outlook 2007 a na serveri Exchange 2007 pomáhajú plánovať schôdze jednoducho a za kratší čas. Pri používaní servera Exchange 2007 program skontroluje plány účastníkov a odporučí ideálny čas a miesto na schôdzu. Množstvo ďalších vylepšení v programe Office Outlook 2007 uľahčuje prácu s kalendárom ľuďom, ktorí používajú server Exchange 2003 alebo Exchange 2007. Pri zmene miesta alebo programu schôdze dostanú jej účastníci aktualizovanú informáciu a nemusia účasť na schôdzi znovu potvrdzovať. Okrem toho sú zmeny v aktualizovanej informácii zvýraznené, čo uľahčuje vyhľadanie upravených údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Naplánovanie schôdze.

Na začiatok stránky

Pripojenie cez hranice

Program Office Outlook 2007 vám pomôže spojiť sa s tými, ktorí práve pracujú na iných miestach a na iných platformách, poskytuje významné rozšírenia — od jednoduchších ako zdieľanie kalendára až po vlastnú podporu technológie RSS (Really Simple Syndication) a integráciu informácií o službe Windows SharePoint Services 3.0.

Relevantné informácie poruke

Program Office Outlook 2007 vám dodá potrebné informácie každý deň priamo do priečinka Doručená pošta.

 • Pripojenie zoznamov služby Windows SharePoint Services 3.0 k programu Outlook     Program Office Outlook 2007 umožňuje upravovať údaje uložené v zoznamoch SharePoint z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek. K programu Office Outlook 2007 môžete pripojiť kalendáre, knižnice dokumentov, diskusné panely, kontakty a úlohy a potom ich obsah zobrazovať, prehľadávať a upravovať. Všetky zmeny údajov sa aktualizujú naraz na serveri aj vo webovom prehľadávači. Nové funkcie programu Office Outlook 2007 (ako sú prekrytie kalendára, elektronické vizitky a Panel s úlohami) zahŕňajú aj obsah lokality SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Otváranie, úprava a aktualizácia súborov z lokality SharePoint.

 • Informačné kanály RSS (Really Simple Syndication)     Informačné kanály RSS predstavujú pre vydavateľov obsahu praktický spôsob distribúcie informácií v štandardizovanom formáte. Bežným príkladom obsahu kanálov RSS sú zdroje informácií, ktoré sa často aktualizujú, ako sú napríklad titulky správ a osobné webové denníky (nazývané blogy). Výhodou kanálov RSS je nahromadenie celého obsahu z veľkého množstva webových zdrojov na jednom mieste a bez toho, aby ste museli za získanie informácií z nich poskytnúť vydavateľom obsahu svoju e-mailovú adresu. Z dôvodu získania najnovších informácií na tému, ktorá vás zaujíma, už netreba navštevovať rôzne webové lokality. Ďalšie informácie nájdete v téme Úvod k informačným kanálom RSS.

 • Automatické nastavenie konta     Nová funkcia Automatické nastavenie konta uľahčuje pridávanie kont do programu Office Outlook 2007. Názov konta a heslo zadáte jednoducho z e-mailového konta Exchange, POP3 alebo IMAP. Program Office Outlook 2007 nakonfiguruje konto sám. Nemusíte si pamätať názov servera ani iné dôverné údaje, konfigurovať porty, či robiť čokoľvek iné. Pri používaní konta servera Exchange 2007 zostáva konto aktualizované, pretože je k serveru Exchange Server pripojené dynamicky. Teda, ak sa poštová schránka presunie z jedného servera na druhý, program Office Outlook 2007 automaticky zistí zmenu, pričom môžete ďalej pokračovať v každodennej práci bez akéhokoľvek prerušenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie e-mailového konta.

Pohodlné zdieľanie informácií s kýmkoľvek a kdekoľvek

 • Snímky kalendára     Kalendár možno poslať komukoľvek v e-mailovej správe. Príjemca si kalendár môže otvoriť buď vo webovom prehľadávači, alebo v programe Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie informácií z kalendára.

 • Odbery internetových kalendárov     Internetové kalendáre sú kalendáre, ktoré sa zdieľajú cez Internet. Tieto kalendáre, či už vytvorené v programe Outlook alebo v inej aplikácii, sú prevzaté od služby publikovania kalendára alebo zo špeciálnej webovej lokality, kde môžu ľudia ponúkať svoje kalendáre alebo sa prihlásiť na odber kalendárov od iných. V službe Odber internetových kalendárov je zahrnutá informácia, ktorá dáva pokyn programu Outlook, kde a ako často má vyhľadávať aktualizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Úvod k internetovým kalendárom.

 • Prekrytie kalendárov     Zobrazenie kalendárov v režime prekrytia umožňuje prechádzať niekoľko kalendárov zobrazených jeden cez druhý, uľahčuje porovnávanie vášho kalendára s kalendármi kolegov alebo tímu a nájsť si tak voľný čas na stretnutie. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie kalendárov vedľa seba alebo prekrytých.

 • Publikovanie kalendárov na lokalite Microsoft Office Online     Internetový kalendár možno zdieľať s každým alebo len s určenými ľuďmi po publikovaní kalendára na lokalite Office Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie kalendára na lokalite Office Online.

 • Elektronické vizitky     Môžete vytvárať a zdieľať vlastné elektronické vizitky, ktoré predstavujú spôsob, ako poskytovať osobné údaje v prispôsobenej podobe. Vizitky možno zdieľať buď ako prílohy, alebo ako súčasť podpisu e-mailu. Elektronické vizitky umožňujú prispôsobovať informácie o svojich kontaktoch a taktiež pridávať k nim logá a fotografie, čím sa stanú osobnejšie a ľahšie identifikovateľné. Elektronické vizitky si možno navzájom ľahko vymieňať pomocou e-mailových správ a možno ich ukladať do priečinka Kontakty. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie elektronických vizitiek.

 • Ukladanie vo formáte PDF alebo XPS     Program Office Outlook 2007 podporuje exportovanie súborov do nasledovných formátov:

  • Formát PDF (Portable Document Format)     Formát PDF je formát elektronických súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát PDF zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.

  • Formát XPS (XML Paper Specification)     Formát XPS je formát elektronických súborov, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát XPS zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení režime online alebo po vytlačení zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť.

   Poznámka   Funkcia vytvárania súborov vo formáte PDF a XPS je dostupná v programe Office Outlook 2007 len po otvorení položky. Ponuka Súbor v hlavnom okne programu Outlook túto funkciu neponúka.

   V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Ukladanie vo formáte PDF alebo XPS.

 • Integrácia programu Microsoft Office InfoPath 2007 v programe Outlook     Plná integrácia programu Office Outlook 2007 s programom Office InfoPath 2007 umožňuje do e-mailovej správy vložiť formulár programu InfoPath a poslať ho ľuďom spolu s požiadavkou, aby v ňom vyplnili potrebné údaje. Jedinou vecou, ktorú musia príjemcovia urobiť, je odpovedať na správu a vyplniť vložený formulár. Po zozbieraní odpovedí od respondentov možno získané údaje exportovať do súboru programu Microsoft Office Excel 2007 na analýzu alebo zlúčiť odpovede z formulárov, ktoré boli rozoslané do jedného hlavného formulára.

 • Asistent pre režim „Mimo pracoviska“     Keď ste si v minulosti spustili program Outlook a bol zapnutý Asistent pre režim „Mimo pracoviska“, zobrazilo sa dialógové okno s výstražnou informáciou. Keď máte zapnutú automatickú odpoveď v režime „Mimo pracoviska“ v programe Office Outlook 2007, v stavovom riadku sa zobrazí upozornenie. Ak používate konto na serveri Exchange 2007, môžete naplánovať čas mimo pracoviska vopred a nemusíte sa obávať, že zabudnete funkciu Asistent zapnúť alebo vypnúť. Okrem toho, ak používate e-mailové kontá servera Exchange 2007, je možno napísať rozdielne správy pre príjemcov, ktorí sú v organizácii, a pre tých, ktorí sú mimo nej. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatické odpovede na správy v čase, keď ste mimo pracoviska.

 • Služba Unified Messaging     Pri používaní servera Exchange 2007 možno do priečinka Doručená pošta v programe Office Outlook 2007 doručovať hlasovú poštu a faxy.

 • Podpora pre medzinárodné názvy domén     Program Office Outlook 2007 teraz podporuje medzinárodné názvy domén v e-mailových adresách. Podpora medzinárodných názvov domén umožňuje ľuďom registrovať a používať názvy domén nielen v angličtine, ale aj v ich rodnom jazyku.

 • Vylepšenie ukladania údajov do vyrovnávacej pamäte     Program Office Outlook 2007 teraz podporuje ukladanie do vyrovnávacej pamäte – alebo vytváranie lokálnych synchronizovaných kópií – zdieľaných údajov, s ktorými sa pracuje. Ak napríklad pracujete so zdieľanými priečinkami iných osôb, uloží sa na vašom počítači kópia s ich údajmi. To zaručuje lepšiu výkonnosť a umožňuje pracovať so zdieľanými údajmi aj vtedy, keď nie ste k serveru Exchange pripojení.

Na začiatok stránky

Lepšie zabezpečenie a kontrola

Na lepšiu ochranu osobných a podnikových informácií poskytuje program Office Outlook 2007 množstvo výkonných nástrojov od technológií proti nevyžiadanej pošte a správam, ktoré neoprávnene získavajú údaje, až po nové, spravované e-mailové priečinky. Výsledkom je získanie väčšej kontroly nad prichádzajúcimi informáciami, takže máte vyššie zabezpečenie a môžete sa viac sústrediť na každodenné úlohy.

Účinná kontrola nad prichádzajúcimi e-mailovými správami

 • E-mailová pečiatka programu Outlook     E-mailová pečiatka programu Outlook je nová technológia spoločnosti Microsoft, ktorá pomáha zabraňovať doručovaniu nevyžiadanej pošty. Úlohou tejto technológie je požadovať od počítača odosielateľa, aby vytvoril náhodnú kombináciu znakov alebo šifru a túto potom priradil k danej správe ako známku pravosti. Vytvorená e-mailová pečiatka programu Outlook sťažuje odosielateľom nevyžiadanej pošty hromadné rozosielanie e-mailových správ, robí ho časovo náročné a nesťažuje pritom odosielanie legitímnych správ. Keď program Office Outlook 2007 prijme správu s pečiatkou, systém dokáže ľahko overiť platnosť tejto správy. Ak je pečiatka platná, je to dôkaz, že počítač odosielateľa sa nejako podieľal na odoslaní tejto správy. Výsledkom je, že správy s pečiatkou sa zobrazujú častejšie v priečinku Doručená pošta ako v priečinku Nevyžiadaná pošta. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako pomáha pečiatkovanie e-mailov v programe Outlook redukovať množstvo nevyžiadanej pošty.

 • Filter nevyžiadanej pošty a ochrana proti neoprávnenému získavaniu údajov     Program Office Outlook 2007 prináša vylepšený filter nevyžiadanej pošty, ktorý vytriedi ešte viac e-mailových správ ako doterajší filter. Je tu aj nová ochrana proti neoprávnenému získavaniu údajov (zneužitie podvodných e-mailových správ, ktoré môžu zlákať k vyzradeniu osobných údajov). Program Office Outlook 2007 sleduje podozrivé e-mailové správy a automaticky vás pomáha chrániť zablokovaním prepojení v takýchto správach dovtedy, kým ich nepovolíte sami. V e-mailových správach dostávate upozornenia na potenciálne nebezpečné alebo škodlivé lokality. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako pomáha program Outlook chrániť pred vírusmi, nevyžiadanou poštou a neoprávneným získavaním údajov.

Lepšia ochrana osobných a firemných informácií

 • Spravované e-mailové priečinky     Pri používaní servera Exchange 2007 pomáhajú spravované e-mailové priečinky spoločnostiam v uplatňovaní politiky zadržiavania a uchovávania e-mailov, ktorá sa uplatňuje na poštových schránkach zamestnancov, vrátane určovania spôsobov, akými môžu do týchto schránok pristupovať iné osoby.

 • Ukladací priestor so záznamami e-mailov     E-mailové správy môžete ukladať a archivovať v knižnici dokumentov služieb Windows SharePoint Services 3.0. Program Office Outlook 2007 poskytuje prístup do priečinkov tohto ukladacieho priestoru spolu s prístupom k poštovým priečinkom a umožňuje ich používať presne tak ako ostatné priečinky. Tieto priečinky však možno verejne sprístupniť pre iné osoby, pričom sú optimalizované na účely dlhodobej archivácie a priebežného doplňovania.

 • Správa prístupových práv k informáciám IRM (Information Rights Management)     Vylepšená správa prístupových práv k informáciám IRM je technológia na vykonávanie bezpečnostnej politiky dostupná v balíku Microsoft Office, ktorá pomáha chrániť dokumenty, pracovné hárky, prezentácie a e-mailové správy pred neoprávneným prístupom a používaním. V správe prístupových práv k informáciám IRM možno presne určiť, kto môže k danému dokumentu alebo e-mailovej správe pristupovať, a nastaviť, či jej obsah vrátane príloh môže upravovať, kopírovať, posielať ďalej alebo tlačiť každá z týchto osôb. Ďalšie informácie nájdete v téme Obmedzenie povolenia dôverných informácií v e-mailových správach.

 • Správa informácií o voľnom čase     V konte na serveri Exchange 2007 možno presne určiť, kto si môže prezerať informácie o vašom voľnom čase, a tak si ponechať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

 • Centrum dôveryhodnosti     Centrum dôveryhodnosti je miesto, kde môžete nájsť nastavenia na zabezpečenie a ochranu osobných údajov pre programy systému produktov systém Microsoft Office 2007. Veľmi vysoká, vysoká, stredná a nízka úroveň zabezpečenia používaná v predchádzajúcich verziách balíka Office bola nahradená modernejším systémom zabezpečenia.

Predchádzanie strate vykonanej práce

 • Diagnostické nástroje balíka Office     Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office vykonávajú série diagnostických testov, ktoré vám pomáhajú zistiť, prečo počítač zlyháva. Diagnostické testy môžu odstraňovať niektoré problémy priamo a môžu určovať spôsoby, ktorými je možné odstrániť iné problémy. Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office nahrádzajú nasledovné funkcie balíka Microsoft Office 2003: Zistiť a opraviť a Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Diagnostika a oprava zlyhávajúcich programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office.

 • Obnova programov     Program Office Outlook 2007 má vylepšené schopnosti, ako predchádzať strate práce pri neštandardnom ukončení programu. Ak je to možné, program Office Outlook 2007 sa po opätovnom spustení pokúsi obnoviť pôvodný stav súborov programu.

  Keď napríklad pracujete v niekoľkých súboroch naraz, každý súbor je otvorený v inom okne a v každom okne sú zobrazené určité údaje. Program Office Outlook 2007 zlyhá. Po reštarte otvorí program Office Outlook 2007 súbory a obnoví okná do stavu, v ktorom boli pred zlyhaním programu Office Outlook 2007.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Predchádzanie strate vykonanej práce pri neštandardnom ukončení programov balíka Office.

Posielanie pravopisne bezchybných správ

 • Nástroje na korektúru     Uvádzame niekoľko nových funkcií kontroly pravopisu:

  • Kontrola pravopisu je teraz v programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007 konzistentnejšia. Príkladom zmeny je:

  • Kontrola pravopisu v systéme produktov systém Microsoft Office 2007 obsahuje francúzsky slovník s pravidlami pravopisu po jazykovej reforme. V balíku Microsoft Office 2003 to bol len doplnok, ktorý bolo potrebné doinštalovať osobitne. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena spôsobu práce kontroly pravopisu a gramatiky.

  • Pri prvom použití slovníka pre jeden z dostupných jazykov sa automaticky vytvorí slovník výnimiek pre daný jazyk. Slovník výnimiek umožňuje kontrole pravopisu nastaviť príznak k slovám, ktoré nechcete používať. Je to užitočné pri vyhýbaní sa neslušným výrazom alebo slovám, ktoré nezodpovedajú vášmu štýlu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie slovníka výnimiek na určovanie preferovaného spôsobu písania slov.

  • Kontrola pravopisu dokáže nájsť niektoré pravopisné chyby podľa kontextu a nastaviť k nim príznak. Už ste niekedy urobili pri písaní chybu podobnú tejto? Stresneme sa tam. V programe Office Outlook 2007 možno na pomoc pri hľadaní a opravovaní takýchto chýb zapnúť možnosť Použiť kontextovú kontrolu pravopisu. Táto možnosť je dostupná pri kontrole pravopisu dokumentov v angličtine, nemčine alebo španielčine. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena spôsobu práce kontroly pravopisu a gramatiky.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk