Prihlásenie

Nové funkcie v programe Microsoft Office Excel 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Neviete, ktorá verzia upgrade na? Excel 2010 má nejaký kľúčové vylepšenia programu Excel 2007, vrátane vylepšenia funkcií a kontingenčné tabuľky a nové funkcie pre detekčným údajov, napríklad Krájače a kriviek.
Skúste Office 365!

Úvodný nadpis témy o nových funkciách programu Excel 12

V novom používateľskom rozhraní zameranom na výsledky poskytuje program Microsoft Office Excel 2007 výkonné nástroje a funkcie, ktoré môžete používať na jednoduchú analýzu, zdieľanie a správu údajov.

Obsah tohto článku

Používateľské rozhranie orientované na výsledky.

Viac riadkov a stĺpcov a nové hranice

Motívy balíka Office a štýly programu Excel

Bohaté možnosti podmieneného formátovania

Jednoduché písanie vzorcov

Nové vzorce OLAP a funkcie kociek

Vylepšené zoraďovanie a filtrovanie

Vylepšenia tabuliek programu Excel

Nový vzhľad pre grafy

Zdieľanie grafov

Vylepšené používanie kontingenčných tabuliek

Rýchle prepojenie k externým údajom

Nové formáty súborov

Vylepšená tlač

Nové spôsoby zdieľania práce

Rýchly prístup k viacerým šablónam

Používateľské rozhranie orientované na výsledky.

Nové používateľské rozhranie zamerané na výsledky uľahčuje prácu s programom Microsoft Office Excel. Príkazy a funkcie, ktoré sa často ukrývali v zložitých ponukách a v paneloch s nástrojmi sú teraz prístupnejšie na kartách zameraných na činnosti, ktoré obsahujú logické skupiny príkazov a funkcií. Veľký počet dialógových okien nahradili rozbaľovacie galérie zobrazujúce dostupné možnosti, popisné tipy k nástrojom, či ukážky vzorov, ktoré pomáhajú pri správnom výbere.

Nezáleží na tom, čo v novom používateľskom rozhraní robíte, či formátujete alebo analyzujete údaje, program Excel vám vždy ponúkne najvhodnejšie nástroje.

Na začiatok stránky

Viac riadkov a stĺpcov a nové hranice

Aby ste mohli preskúmať veľké množstvo údajov v hárkoch, program Office Excel 2007 podporuje až milión riadkov a 16 tisíc stĺpcov v každom hárku. Mriežka programu Office Excel 2007 má presne 1 048 576 riadkov a 16 384 stĺpcov, ktoré vám poskytujú o 1 500% viac riadkov a 6 300% viac stĺpcov ako program Microsoft Office Excel 2003. Označenia riadkov končia teraz pri XFD, namiesto IV.

Teraz môžete namiesto 4 000 spôsobov formátovania používať v jednom zošite neobmedzené množstvo. Počet odkazov na bunku sa zvýšil z 8 000 na ľubovoľný počet v závislosti od veľkosti dostupnej pamäte.

Na zvýšenie výkonnosti programu Excel sa zvýšila správa pamäte z 1 GB pre program Microsoft Office Excel 2003 na 2 GB pre program Office Excel 2007.

Počítanie v rozsiahlych pracovných hárkoch, ktoré obsahujú veľký počet vzorcov bude rýchlejšie, pretože program Office Excel 2007 podporuje duálne procesory a viacvláknové čipové súpravy .

Program Office Excel 2007 takisto podporuje až 16 miliónov farieb.

Na začiatok stránky

Motívy balíka Office a štýly programu Excel

V programe Office Excel 2007 môžete rýchlo formátovať údaje v hárku použitím určitého motívu alebo štýlu. Motívy môžete používať vo všetkých programoch balíka Office, verzia 2007 ako napríklad Microsoft Office Word a Microsoft Office PowerPoint, zatiaľ čo štýly sú určené na zmenu formátu v položkách programu Excel, ako sú napríklad tabuľky, grafy, kontingenčné tabuľky, tvary a diagramy.

Použitie motívu     Motív je preddefinovaná súprava farieb, typov písma, riadkov a efektov výplne, ktoré sa dajú použiť na celý zošit, alebo len na vybraté prvky, ako sú grafy alebo tabuľky. Motívy pomáhajú pri tvorbe vynikajúco vyzerajúcich dokumentov. Vaša spoločnosť môže poskytovať motív spoločnosti, alebo si môžte vybrať z dostupnej súpravy preddefinovaných motívov programu Excel. Je tak jednoduché vytvoriť si vlastný motív pre jednotný profesionálny vzhľad, ktorý môžete použiť na všetky zošity programu Excel alebo iné dokumenty programov balíka Office, verzia 2007. Ak vytvoríte motív, farba, typ písma a efekty výplne sa dajú zmeniť samostatne. Zmeniť môžete ľubovoľnú z týchto položiek.

Použitie štýlov     Štýl je preddefinovaný formát založený na motíve, ktorý môžete použiť v tabuľkách, grafoch, kontingenčných tabuľkách, tvaroch alebo diagramoch programu Excel. Ak vytvorené preddefinované štýly nevyhovujú vašim potrebám, môžete ich upraviť. V prípade grafov si môžete vybrať z mnohých štýlov, nemôžete však vytvoriť vlastný štýl grafu.

Rovnako ako v programe Excel 2003 sa štýly buniek používajú na zmenu formátu vybraných buniek, ale teraz môžete rýchlo použiť aj preddefinovaný štýl. Väčšina štýlov určených pre bunky nie je založená na motívoch, ktoré sú určené pre zošity. V prípade potreby si môžete vytvoriť aj vlastné štýly.

Na začiatok stránky

Bohaté možnosti podmieneného formátovania

V balíku Office, verzia 2007 môžete používať podmienené formátovanie, aby ste vizuálne zvýraznili údaje pre analytické, ale aj pre prezentačné účely. Ak chcete rýchlo nájsť výnimky alebo zbadať dôležité trendy v údajoch, môžete použiť a spravovať viaceré pravidlá pre podmienené formátovanie. Tieto platia aj pre vizuálne formátovanie a to vo forme farebných prechodov, údajových pruhov alebo množiny ikon pre údaje, ktoré zodpovedajú pravidlám. Podmienené formátovanie je ľahko použiteľné. Stačí niekoľko kliknutí a vidíte vzťahy medzi údajmi, ktoré môžete použiť na analýzu.

Na začiatok stránky

Jednoduché písanie vzorcov

Nasledujúce vylepšenia uľahčujú písanie vzorcov v programe Office Excel 2007.

Prispôsobiteľný vzorcový panel     Vzorcový panel automaticky mení svoju veľkosť, aby sa doňho zmestili dlhé a zložité vzorce, čo zabraňuje prekrývaniu údajov v hárku. V porovnaní s predchádzajúcimi verziami programu Excel môžete písať dlhšie vzorce s viacerými úrovňami vnorenia.

Funkcia automatického dokončenia     S funkciou automatického dokončenia môžete rýchlo písať bezchybné vzorce. Každý vzorec budete vedieť napísať správne hneď na prvý pokus. Funkcia automatického dokončenia zistí, ktoré funkcie chcete použiť a doplní príslušné vzorce.

Štruktúrované odkazy     Spolu s odkazmi na bunky ako napríklad A1 a R1C1 poskytuje program Office Excel 2007 aj štruktúrované odkazy na pomenované rozsahy a tabuľky vo vzorci.

Ľahký prístup k pomenovaným rozsahom     Použitím správcu mien programu Office Excel 2007 môžete ľahko organizovať, aktualizovať a spravovať viaceré pomenované rozsahy v centrálnom umiestnení, čo pomáha pri interpretácii údajov a vzorcov hárka.

Na začiatok stránky

Nové vzorce OLAP a funkcie kociek

Keď pracujete v programe Office Excel 2007 s multidimenzionálnymi databázami (ako napríklad služby analýzy SQL Server Analysis Services), môžete na vytvorenie zložitých, neviazaných formulárov a správ s údajmi OLAP použiť vzorce OLAP. Nové funkcie kocky sa používajú na extrahovanie údajov OLAP (podmienky a hodnoty) zo služieb analýzy a zobrazujú sa v bunke. Vzorce OLAP môžu byť vygenerované, keď konvertujete vzorce kontingenčných tabuliek na vzorce buniek, alebo keď pri písaní vzorcov použijete funkciu automatického dokončovania pre argumenty funkcie kocky.

Na začiatok stránky

Vylepšené zoraďovanie a filtrovanie

V programe Office Excel 2007 môžete rýchlo zmeniť rozloženie údajov na hárku a použitím filtrov a zoradenia nájsť informácie, ktoré potrebujete. Môžete napríklad zoradiť údaje podľa farby a podľa viac ako 3 (až 64) úrovní. Takisto môžete filtrovať údaje podľa farby alebo dátumu. V rozbaľovacom zozname automatického filtra môžete zobraziť viac ako tisíc položiek, vybrať viacero položiek na filtrovanie alebo filtrovať údaje v kontingenčných tabuľkách.

Na začiatok stránky

Vylepšenia tabuliek programu Excel

V programe Office Excel 2007 môžete používať nové rozhranie na rýchlu tvorbu, formátovanie a rozširovanie tabuliek programu Excel (v programe Excel 2003 sa nazývali aj zoznamy programu Excel) a organizovanie údajov na hárku za účelom zjednodušenia práce. Nová alebo zlepšená funkčnosť tabuliek zahŕňa aj nasledujúce funkcie.

Riadky hlavičky tabuľky     Riadky hlavičky možno zapnúť alebo vypnúť. Ak sú hlavičky tabuľky zobrazené a pohybujete sa v dlhej tabuľke, zostávajú zobrazené spolu s údajmi v stĺpci, pričom nahradia hlavičky pracovného hárka.

Vypočítané stĺpce     Vypočítaný stĺpec používa jediný vzorec, ktorý sa upravuje pre každý riadok. Automaticky sa rozširuje, aby zahŕňal aj dodatočné riadky, takže vzorec sa automaticky uplatňuje aj na ne. Vzorec stačí zadať len raz, nemusíte použiť príkazy Vyplniť alebo Kopírovať.

Funkcia automatického filtrovania     Funkcia automatického filtrovania je v tabuľke predvolene zapnutá a umožňuje účinne filtrovať a zoraďovať údaje tabuľky.

Štruktúrované odkazy     Tento typ odkazu umožňuje používať vo vzorcoch hlavičky stĺpcov tabuľky namiesto odkazov na bunku ako napríklad A1 alebo R1C1.

Riadky súčtu     V riadku súčtu môžete používať vlastné vzorce a textové položky.

Štýly tabuľky     Použitím štýlu tabuľky môžete tabuľkám rýchlo dodať profesionálny vzhľad. Ak je v tabuľke povolený alternatívny vzhľad riadka, program Excel bude dodržiavať tento pokyn aj pri funkciách, ktoré by za normálnych okolností vzhľad pokazili (napríklad filtrovanie, skrývanie riadkov alebo manuálne preskupovanie riadkov a stĺpcov).

Na začiatok stránky

Nový vzhľad pre grafy

V programe Office Excel 2007 môžete používať nástroje pre ľahkú tvorbu profesionálne vyzerajúcich grafov, ktoré prehľadne zobrazujú údaje. Podľa motívu zošita nový vzhľad pre grafy zahŕňa špeciálne efekty ako napríklad priestorové objekty, priehľadnosť alebo jemné tiene.

Nové používateľské rozhranie uľahčuje prezeranie dostupných typov grafov, takže z údajov môžete jednoducho vytvoriť ten správny graf. K dispozícii je množstvo preddefinovaných štýlov a rozložení grafu, takže môžete rýchlo použiť vhodný formát a do grafu zahrnúť požadované podrobnosti.

Vizuálny výber prvkov grafu     Okrem rýchlych rozložení a formátov môžete na rýchle zmeny prvkov používať aj nové používateľské rozhranie, aby ste zabezpečili čo najlepšiu prezentáciu údajov. Niekoľkými kliknutiami môžete pridať alebo odstrániť názvy, legendy, menovky údajov, trendové čiary a iné prvky grafu.

Moderný vzhľad pomocou obrázkov OfficeArt     Pretože grafy v programe Office Excel 2007 sú vytvárané pomocou obrázkov OfficeArt, takmer všetko, čo môžete robiť s tvarom OfficeArt, môžete robiť aj v grafe a s jeho prvkami. Napríklad, môžete pridať jemný tieň alebo skosenie, aby prvok viac vynikal, prípadne použiť priehľadnosť, aby boli vidieť aj prvky, ktoré sú čiastočne zakryté. Takisto môžete použiť veľmi realistické priestorové efekty.

Krajšie vykreslené čiary a typy písma     Čiary v grafoch sú menej kostrbaté a v grafoch sa používa písmo typu ClearType, aby bol text čitateľnejší.

Väčšia farebná pestrosť     Jednoducho si môžete vybrať z preddefinovaných farieb motívov a meniť ich intenzitu. Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad farbami, môžete pridať aj vlastné farby z výberu až 16 miliónov farieb v dialógovom okne Farby.

Šablóny grafov     Uloženie obľúbeného grafu ako šablóny nebolo nikdy jednoduchšie ako v novom používateľskom prostredí.

Na začiatok stránky

Zdieľanie grafov

Používanie grafov programu Excel v iných programoch     V balíku Office, verzia 2007 sú grafy zdieľané v programe Excel, Word a PowerPoint. Namiesto využívania funkcií na tvorbu grafov poskytovaných programom Microsoft Graph, program Word a PowerPoint tiež obsahujú vynikajúce funkcie na tvorbu grafov programu Excel. Keďže pracovný hárok programu Excel sa používa ako údajový hárok pre grafy v programe Word a PowerPoint, zdieľanie grafov umožňuje používanie funkcií programu Excel vrátane vzorcov, filtrovania, zoraďovania a možnosti prepojiť graf s externým zdrojom informácií a jeho aktualizáciu ako napríklad pri serveri Microsoft SQL Server a Službách analýzy (OLAP). Pracovný hárok programu Excel, ktorý obsahuje údaje grafu môžete uložiť v dokumente programu Word alebo prezentácii programu PowerPoint, prípadne ho môžete uložiť ako samostatný súbor, aby ste zmenšili veľkosť svojich dokumentov.

Kopírovanie grafov do iných programov    Grafy sa dajú jednoducho kopírovať a prilepovať do iných dokumentov z jedného programu do iného. Keď kopírujete graf z programu Excel do programu Word alebo PowerPoint, automaticky sa zmení, aby zapadol do dokumentu programu Word alebo prezentácie programu PowerPoint. Zároveň však môžete graf ponechať aj vo formáte programu Excel. Pracovný hárok programu Excel sa dá vnoriť do dokumentu programu Word alebo prezentácie programu PowerPoint, môžete ho však nechať aj v zdrojovom súbore programu Excel.

Animácia grafov v programe PowerPoint     V programe PowerPoint môžete jednoducho využiť animáciu na zvýraznenie údajov v grafe programu Excel. Môžete animovať celý graf, legendu alebo označenia osí. V stĺpcovom grafe môžete animovať jednotlivé stĺpce, aby ste lepšie zdôraznili nejaký argument. Funkcie animácie sa dajú ľahšie nájsť a máte nad nimi viac kontroly. Môžete napríklad vykonať zmeny v jednotlivých krokoch animácie a použiť viac efektov animácie.

Na začiatok stránky

Vylepšené používanie kontingenčných tabuliek

V programe Office Excel 2007 sa dajú kontingenčné tabuľky používať jednoduchšie ako v predchádzajúcich verziách programu Excel. Používaním nového používateľského rozhrania pre kontingenčné tabuľky sú informácie o údajoch dostupné už po pár kliknutiach. Teraz už nemusíte presúvať údaje do ťažko dostupných oblastí. Namiesto toho môžete jednoducho vybrať polia, ktoré chcete vidieť v novom zozname polí kontingenčnej tabuľky.

Keď vytvoríte kontingenčnú tabuľku, môžete využívať mnohé nové funkcie na zhrnutie, analýzu a formátovanie jej údajov.

Používanie funkcie Späť v kontingenčných tabuľkách     Vrátiť späť môžete väčšinu akcií, ktoré vykonáte pri tvorbe a zmenách kontingenčných tabuliek.

Indikátory rozbalenia a zbalenia so znamienkom plus a mínus     Tieto indikátory sa používajú ako ukazovateľ, či môžete určitú časť kontingenčnej tabuľky rozbaliť alebo zbaliť, aby sa zobrazilo viac alebo menej informácií.

Zoraďovanie a filtrovanie     Zoraďovanie je rovnako jednoduché ako výber položky v stĺpci, ktorý chcete zoradiť či používanie tlačidiel na zoraďovanie. Údaje môžete filtrovať použitím filtrov pre kontingenčné tabuľky ako sú napríklad filtre dátumu, filtre menoviek, filtre hodnôt alebo manuálne filtre.

Podmienené formátovanie     Pri kontingenčnej tabuľke programu Office Excel 2007 môžete pri bunkách alebo na ich priesečníku použiť podmienené formátovanie.

Štýl kontingenčných tabuliek a rozloženie     Podobne ako pri tabuľkách a grafoch programu Excel, aj pri kontingenčných tabuľkách môžete použiť preddefinované alebo vlastné štýly. V novom používateľskom rozhraní sa dá ľahšie meniť aj rozloženie kontingenčných tabuliek.

Kontingenčný graf     Podobne ako pri kontingenčných tabuľkách, aj tvorba kontingenčných grafov v novom používateľskom rozhraní je jednoduchšia. Všetky vylepšenia filtrov sú dostupné aj pre kontingenčné grafy. Keď tvoríte kontingenčný graf, niektoré nástroje a kontextové ponuky sú dostupné, takže môžete analyzovať údaje v grafe. Takisto môžete zmeniť aj rozloženie, štýl a formát grafu alebo jeho prvkov, rovnako ako pri bežnom grafe. Keď meníte kontingenčné grafy v programe Office Excel 2007, formát grafu, ktorý použijete sa zachová, čo predstavuje zlepšenie oproti predchádzajúcim verziám programu Excel.

Na začiatok stránky

Rýchle prepojenie k externým údajom

V programe Office Excel 2007 už nepotrebujete poznať názov servera alebo databázy s údajmi spoločnosti. Namiesto toho môžete na výber zo zoznamu zdrojov údajov, ktorý sprístupnil správca alebo odborník pracovnej skupiny, použiť možnosť Quicklaunch GALIBA. Správca pripojení v programe Excel umožňuje prezeranie všetkých prepojení v zošite a uľahčuje opätovné použitie prepojenia alebo nahradenie prepojenia iným prepojením.

Na začiatok stránky

Nové formáty súborov

Formát súboru založený na formáte XML     V programe systém Microsoft Office 2007 predstavuje spoločnosť Microsoft nové formáty súborov pre programy Word, Excel a PowerPoint, ktoré sú známe aj ako formáty Office Open XML. Tieto nové formáty uľahčujú integráciu s externými zdrojmi údajov a zároveň ponúkajú zmenšenú veľkosť súboru a zlepšené možnosti obnovenia údajov. V programe Office Excel 2007 je predvoleným formátom pre zošit programu Excel formát súboru programu Office Excel 2007 založený na formáte XML (.xlsx). Ďalšie dostupné formáty založené na formáte XML sú formát programu Office Excel 2007 s povolenými makrami (.xlsm), formát programu Office Excel 2007 pre šablónu programu Excel (.xltx) a formát programu Office Excel 2007 s povolenými makrami pre šablónu programu Excel (.xltm).

Binárny formát súboru programu Office Excel 2007     Okrem nových formátov založených na formáte XML ponúka program Office Excel 2007 aj nové binárne verzie segmentovaných komprimovaných formátov súborov pre rozsiahle a zložité zošity. Tento binárny formát súboru (BIFF12) (.xls) programu Office Excel 2007 sa môže použiť na optimalizovanie výkonu a za účelom dosiahnutia spätnej kompatibility.

Kompatibilita so staršími verziami programu Excel     Zošit programu Office Excel 2007 môžete skontrolovať, či neobsahuje funkcie alebo formátovanie, ktoré nie sú kompatibilné so staršími verziami programu Excel. Následne môžete vykonať požadované zmeny, aby sa dosiahla lepšia spätná kompatibilita. V starších verziách programu Excel môžete nainštalovať aktualizácie a konvertory, ktoré vám pomôžu pri otvorení zošita programu Office Excel 2007, aby ste ho mohli upravovať, ukladať a opätovne otvárať v programe Office Excel 2007 bez straty funkčnosti a vlastností programu Office Excel 2007.

Na začiatok stránky

Vylepšená tlač

Zobrazenie rozloženia strany     Okrem Normálneho zobrazenia a zobrazenia Ukážka zlomov strán poskytuje program Office Excel 2007 aj zobrazenie Rozloženie strany. Toto zobrazenie môžete použiť na tvorbu zošita a zároveň na sledovanie, ako bude vyzerať pri tlači. V tomto zobrazení môžete tiež pracovať s nadpismi, pätami a nastaveniami okrajov strany priamo v pracovnom hárku. Presne na požadované miesto môžete umiestňovať objekty, ako sú napríklad grafy a tvary. V novom používateľskom rozhraní máte aj jednoduchý prístup k všetkým možnostiam nastavenia strany na karte Rozloženie strany, takže môžete rýchlo nastaviť možnosti ako napríklad orientáciu strany. Keďže okamžite vidíte obsah jednotlivých strán, predídete zbytočnému opakovaniu tlače a orezaným údajom vo výtlačkoch.

Ukladanie údajov do formátu PDF a XPS   

V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

Na začiatok stránky

Nové spôsoby zdieľania práce

Pomocou služby Excel Services na zdieľanie práce     Ak máte prístup k Excel Services, môžete použiť na zdieľanie údajov pracovného hárka Office Excel 2007 s inými ľuďmi, vedenie a iné zainteresované strany vo vašej organizácii. V Office Excel 2007, môžete uložiť zošit na server Excel Services a určiť údaje pracovného hárka, ktorý chcete iným osobám vidieť. V prehliadač sú potom môžete použiť Microsoft Office Excel Web Access Zobraziť, analyzovať, tlačiť a extrahovať údaje pracovného hárka. V pravidelných intervaloch alebo na požiadanie môžu tiež vytvoriť statickú snímku údajov. Microsoft Office Excel Web Access uľahčuje vykonávanie činností ako posúvanie, filtrovanie, zoraďovanie, prezeranie grafov a používanie rozbaľovania v kontingenčných tabuľkách. Môžete tiež pripojiť webovú časť Excel Web Access k iným webovým častiam Zobraziť údaje alternatívnym spôsobom. A s právom povolenie, Excel Web Access môžu používatelia otvoriť zošit v Office Excel 2007 tak, že môžu využiť všetky funkcie programu Excel na analýzu a prácu s údajmi na svojom počítači, ak majú nainštalovaný program Excel.

Používanie tohto spôsobu na zdieľanie práce zaisťuje, že ostatní ľudia majú prístup k jednej verzii údajov v jednom umiestnení, ktorú môžete pravidelne aktualizovať s najnovšie informácie. Ak potrebujete ostatní ľudia, ako členovia tímu, aby vám poskytnúť pripomienky a aktualizované informácie, budete chcieť zdieľať zošit rovnakým spôsobom, že ste v starších verziách programu Excel zbierať informácie, ktoré potrebujete pred uložením na server Excel Services.

Pomocou servera správy dokumentov     Služby programu Excel môžu byť integrované s Server správy dokumentov na vytvorenie validácie okolo nových zostáv programu Excel a zošit výpočet toku činností, ako je bunkových oznámenia alebo pracovného postupu na základe komplexné Excel výpočet. Server správy dokumentov môžete použiť aj naplánovať nočné prepočítanie komplexných zošit modelu.

Na začiatok stránky

Rýchly prístup k ďalším šablónam

V programe Office Excel 2007 môžete založiť nový zošiť na základe mnohých šablón, ktoré sú nainštalované v programe Excel, alebo môžete rýchlo získať prístup a prevziať šablóny z webovej lokality Microsoft Office Online.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!