Neprišiel mi e-mail, ktorý mi niekto poslal na konto Outlook.com

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak vám niekto poslal na konto služby Outlook.com e-mail, ale vy ste ho nedostali, môžete na vyriešenie problému vyskúšať niekoľko postupov.

Ak nie je možné odoslať správy z konta Outlook.com, pozrite si tému Outlook.com mi neumožní odoslať e-mail.

Kontrola stavu služby

Ak sa vyskytnú problémy so službou Outlook.com, skontrolujte stav služby. Ak stav nie je zelený, počkajte, kým služba nebude fungovať normálne, a skúste to znova.

Kontrola priečinka Nevyžiadaná pošta

V zozname priečinkov v službe Outlook.com vyberte priečinok Nevyžiadaná pošta a vyhľadajte chýbajúci e-mail.

Snímka obrazovky s priečinkom Nevyžiadaná pošta

Ak sa tu nachádzajú aj správy, ktoré by nemali byť označené ako nevyžiadaná pošta, kliknite pravým tlačidlom myši na každý e-mail a potom vyberte položku Označiť, že nejde o nevyžiadanú poštu. Správa sa automaticky premiestni do priečinka Doručená pošta.

Vyčistenie priečinka doručenej pošty

Ak priečinka Doručená pošta nie je úplný, nebudete prijímať nové správy. Vytvoriť miesto v priečinku Doručená pošta, skúste vyprázdnenie priečinka Nevyžiadaná pošta, kliknite pravým tlačidlom myši na Nevyžiadanú poštu > Vymazať všetky.

Snímka obrazovky s možnosťou Odstrániť všetky

Môžete tiež odstráňte nežiaduce e-maily z priečinka Doručená pošta alebo Archív priečinkov. Usporiadať umožňuje automaticky odstrániť všetky prichádzajúce e-maily od určitého odosielateľa, ponechať len najnovšiu správu od daného odosielateľa alebo odstránenie e-mailu od daného odosielateľa, ktoré sú staršie ako 10 dní. Vyberte správu, ktorú chcete usporiadať a výberom položky Usporiadať.

Snímka obrazovky s tlačidlom Usporiadať

Ukladanie fotografií a dokumentov do OneDrive je ďalším vhodným spôsobom a vytvárajte tak priestor v priečinku Doručená pošta. Postup na uloženie príloh k OneDrive nájdete v téme uvoľnite ukladacieho priestoru v službe Outlook.com.

Kontrola filtra doručenej pošty a nastavení zoradenia

Ak je v priečinku Doručená pošta zapnuté filtrovanie na základe kategórií alebo je spôsob zoradenia iný ako zvyčajne, očakávané správy sa nemusia zobraziť. Filtrovanie a zoraďovanie je dostupné v hornej časti zoznamu správ.

 • Ak chcete zapnúť filtrovanie, vyberte položky Filter > Všetko.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Filter a vybratou položkou Všetky

 • Ak chcete zapnúť zoradenie, vyberte položky Filter > Zoradiť podľa.

  Snímka obrazovky s ponukou Filter a vybratou položkou Zoradiť podľa

Ak chcete vyhľadať najnovšie správy, vyberte položku Dátum. Ak chcete vyhľadať správy od konkrétnej osoby, vyberte položku Od. Opätovným výberom možnosti môžete poradie obrátiť.

Kontrola karty Iné

Zameranie pre doručenú poštu oddeľuje doručenej pošty do dvoch kariet, zameranie a iné do Pomocníka sa sústrediť na tie správy, ktoré vám najviac záleží. Ak máte zapnutú zameraná pre doručenú poštu niektoré správy odoslané vám možno na table. Po kliknite pravým tlačidlom myši všetky správy, ktoré chcete zobrazovať zameranie a vyberte položku premiestniť do priečinka Doručená pošta zamerané alebo Vždy premiestniť do priečinka Doručená pošta zameranie. Zameranie priečinka doručenej pošty sa dozviete, ktoré správy sa obrátiť vždy prejdite na kartu zameranie.

Snímka obrazovky s kartou Ostatné

Zistite, ako vypnúť vo vzťahu k Doručená pošta, v téme vypnúť zameraná pre doručenú poštu.

Kontrola zoznamu blokovaných odosielateľov a dôveryhodných odosielateľov

 1. Vyberte položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia > Možnosti.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Nastavenia.

 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte položku Blokovaní odosielatelia.

  Snímka obrazovky s blokovaní odosielatelia v ponuke Možnosti

 3. Ak sa adresy odosielateľa v zozname Blokovaní odosielatelia, vyberte jeho adresu a potom vyberte odstrániť Ikona Odstrániť > Uložiť.

Ak adresa odosielateľa nie je v zozname blokovaných odosielateľov, môžete ich pridať do zoznamu dôveryhodných odosielateľov. E-mailov od kontaktov v zozname dôveryhodných odosielateľov sa nikdy prejdite do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 1. Vyberte položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia > Možnosti.

 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte položku Dôveryhodní odosielatelia.

  Snímka obrazovky s Dôveryhodní odosielatelia v ponuke Možnosti

 3. Zadajte e-mailovú adresu odosielateľa a potom vyberte položky Odstrániť Ikona Pridať > Uložiť.

Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručená pošta, vyberte v hornej časti obrazovky položku Možnosti.

Kontrola nastavení nevyžiadanej pošty

 1. Vyberte položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia > Možnosti.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Nastavenia.

 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte položku filtre a hlásenia.

  Snímka obrazovky s filtre a vytváranie zostáv v ponuke Možnosti

 3. V časti Výber filtra nevyžiadanej pošty vyberte požadovanú úroveň ochrany a potom vyberte položku Uložiť.

  • Pri nastavení Štandardné mohli niektoré nevyžiadané e-maily smerovať do priečinka Doručená pošta. Tieto správy budete musieť označiť ako nevyžiadané manuálne.

  • Pri nastavení Výhradná mohla legitímna pošta skončiť v priečinku Nevyžiadaná pošta. Tento priečinok budete musieť pravidelne kontrolovať.

Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručená pošta, vyberte v hornej časti obrazovky položku Možnosti.

Kontrola pravidiel e-mailu

Vďaka pravidlám e-mailu môžete udržať v priečinku Doručená pošta poriadok, a to konkrétne odstraňovaním, premiestňovaním, kategorizáciou alebo označením správy príznakom podľa odosielateľa, predmetu alebo iných kritérií. Môže sa tu vyskytovať aj pravidlo, ktoré zabraňuje zobrazovaniu určitých e-mailov v priečinku Doručená pošta.

 1. Vyberte položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia > Možnosti.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Nastavenia.

 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte položku pravidlá pre doručenú poštu a usporiadať.

  Snímka obrazovky s pravidlá pre doručenú poštu a usporiadať v ponuke Možnosti

 3. Ak sa vyskytuje jedno alebo viacero pravidiel, ktoré zabraňujú v zobrazovaní požadovaných správ, vykonajte niektorý z týchto krokov.

  • Vyberte pravidlo, ktoré chcete odstrániť, a potom položku Odstrániť Ikona Odstrániť .

  • Vyberte pravidlo a potom položku Upraviť Ikona Upraviť , pomocou ktorej zmeníte nastavenie pravidla tak, aby ste mohli správy vyhľadávať jednoduchšie. Môžete napríklad v pravidle zmeniť akciu z možnosti Odstrániť na možnosť Kategorizovať alebo Označiť príznakom.

 4. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručená pošta, vyberte v hornej časti obrazovky položku Možnosti.

Kontrola preposielania e-mailov

Začiarknite políčko, ak je zapnutá preposielania e-mailov.

 1. Prejdite na nastavenia presmerovania.

 2. Vyberte položku Zastaviť preposielanie.

  Ak chcete mať naďalej preposielania e-mailov, uistite sa, začiarknite políčko pre uchovať kópiu preposlaných správ.

Ak ste nastavili ďalšie e-mailové konto, ktorého správy sa majú preposielať do priečinka Doručená pošta služby Outlook.com, skontrolujte, či presmerovaniu neuplynula platnosť a či je správne nastavené. Ďalšie informácie získate od služieb podpory iného poskytovateľa e-mailových služieb.

Začiarknite políčko, ak je vaše konto zablokované

Ak sa e-maily nedajú odosielať ani prijímať, príčinou môže byť dočasné zablokovanie vášho konta z dôvodu zaznamenania nezvyčajných prihlasovacích aktivít. Informácie o odblokovaní konta nájdete v téme Odblokovanie konta Outlook.com.

Kontaktovanie odosielateľa

Ak ste vyskúšali vyššie uvedené riešenia, ale správy od určitého odosielateľa stále nedostávate, kontaktujte odosielateľa. Informujte ho o tom, že:

 • Jeho e-maily sa do služby Outlook.com nedoručujú.

 • Mal by sa prostredníctvom lokality postmaster.live.com obrátiť na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Stále potrebujete pomoc?

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Súvisiace témy

Zabráňte nevyžiadanej pošte dostať sa do priečinka doručenej pošty v službe Outlook.com
Riešenie problému zneužívania, neoprávneného získavania údajov alebo predstierania iného odosielateľa v službe Outlook.com

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×