Navigácia v aplikácii OneDrive pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Aplikácia OneDrive pre Windows 10 obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu ukladať a zdieľať súbory na rôznych zariadeniach aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Mnohé funkcie na zjednodušenie ovládania, ako napríklad čítačka obrazovky, zväčšovacie sklo a ovládacie prvky s vysokým kontrastom sú vstavané do Windowsu. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie zariadenia na používanie funkcií na zjednodušenie ovládania v Office 365.

OneDrive je vstavanou súčasťou systému Windows 10 a automaticky sa zobrazuje v Prieskumníkovi ako miesto na ukladanie súborov. Súbory uložené vo OneDrive sú k dispozícii online na lokalite OneDrive.com a aj offline v počítači, takže s nimi môžete pracovať kedykoľvek, dokonca aj vtedy, keď nie ste pripojení na internet. Vždy, keď sa pripojíte, OneDrive synchronizuje online súbory so súbormi v počítači.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie OneDrive

Aplikácia OneDrive je vstavaná do systému Windows 10 a integrovaná s Prieskumníkom ako miesto na ukladanie súborov. V Prieskumníkovi je OneDrive uvedený ako jednotka v navigačnej table stromového zobrazenia. Keď vyberiete OneDrive, jeho názov sa zobrazí v záhlaví okna v hornej časti okna Prieskumníka.

Pod záhlavím okna je množina kariet na páse s nástrojmi: Súbor, Domov, Zdieľať a Zobraziť. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Po výbere karty sa zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Ak napríklad vyberiete kartu Domov, zobrazí sa pás s nástrojmi obsahujúci bežné príkazy a schránku, ktoré vám pomôžu organizovať súbory alebo vyberať položky. Ak vyberiete kartu Zdieľať, zobrazí sa pás s nástrojmi, ktorý môžete použiť na odoslanie alebo zdieľanie vybratých súborov.

Pod pásom s nástrojmi sú umiestnené ovládacie prvky navigácie, napríklad Dozadu, Dopredu a O úroveň vyššie. V paneli s adresou je uvedená aktuálna cesta. Vedľa panela s adresou je vyhľadávacie pole aplikácie OneDrive.

Pod ovládacími prvkami navigácie je štruktúra priečinkov a súborov uložených vo OneDrive a táto štruktúra tvorí väčšinu stránky. Ľavá tabla obsahuje navigačnú tablu stromového zobrazenia, ktorá zahŕňa štruktúru priečinkov vyššej úrovne pre vaše dokumenty, hudbu, obrázky a verejné súbory. Hlavné zobrazenie obsahuje zoznam priečinkov a súborov v položke, ktorá je vybratá v stromovom zobrazení.

Keď vyberiete priečinok v hlavnom zobrazení, tento priečinok sa otvorí a zobrazí sa zoznam podpriečinkov a súborov. Keď vyberiete súbor, otvorí sa v príslušnej aplikácii, ako je napríklad Word alebo Excel.

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Na navigáciu v aplikácii OneDrive pre Windows 10 a na cyklické prepínanie medzi prvkami na obrazovke stlačte kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (dozadu). Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter. Ak sa chcete pohybovať v ponukách alebo zoznamoch, stlačte klávesy so šípkou nahor alebo nadol a potom stlačením klávesu Enter vyberte položky. Ak chcete ponuku alebo režim opustiť, stlačte kláves Esc.

Keď sa presúvate cez oblasti okna aplikácie OneDrive, čítačka obrazovky poskytuje informácie o oblasti, kde je nastavené zameranie, ako napríklad panel s ponukami, stromové zobrazenie alebo hlavné zobrazenie priečinkov a súborov. Ďalšie informácie o používaní aplikácie OneDrive pre Windows 10 s čítačkou obrazovky na otváranie, nahrávanie, sťahovanie a zdieľanie súborov, ako aj informácie o klávesových skratkách, nájdete v téme Začíname používať čítačku obrazovky s aplikáciou OneDrive pre Windows 10.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×