Office
Prihlásenie

Nastavenie viacfaktorového overovania pre používateľov služieb Office 365

Posledná aktualizácia: 4. júna 2018

V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť viacfaktorové overovanie (MFA) pre používateľov služieb Office 365. Ďalšie informácie o overovaní MFA nájdete v téme Plánovanie viacfaktorového overovania pre nasadenia služieb Office 365 a Fungovanie viacfaktorového overovania Azure.

Súčasťou podnikového predplatného služieb Office 365 je aj bezplatná verzia viacfaktorového overovania Azure. Zoznam funkcií zahrnutých vo vašej verzii služieb Office 365 nájdete v téme Ako získať viacfaktorové overovanie Azure.

Nastavenie viacfaktorového overovania v Centre spravovania služieb Office 365

 1. Ak chcete vykonať tieto kroky, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365.

 2. Prejdite na Kliknutím sem prejdite do Centra spravovania služieb Office 365. .

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na položky Používatelia > Aktívni používatelia.

 4. Vyberte položky Ďalšie > Nastavenie viacfaktorového overovania Azure. Ak sa nezobrazuje položka Viac, nie ste globálny správca svojho predplatného.

  Ponuka Ďalšie na stránke Aktívni používatelia s vybratou položkou Nastavenie viacfaktorového overovania Azure.
 5. Vyhľadajte osoby, pre ktoré chcete zapnúť MFA. Ak chcete zobraziť všetkých, možno bude potrebné zmeniť zobrazenie Stav viacfaktorového overovania v hornej časti.

  Zobrazenia majú nasledovné hodnoty, ktoré závisia od stavu viacfaktorového overovania používateľov:

  • Všetci    Zobrazia sa všetci používatelia. Tento stav je predvolený.

  • Povolení    Osoba je zaregistrovaná vo viacfaktorovom overovaní, ale ešte neukončila proces registrácie. Výzva na dokončenie procesu sa jej zobrazí pri ďalšom prihlásení.

  • Vynútení    Osoba už možno dokončila registráciu. Ak proces registrácie už dokončila, používa viacfaktorové overovanie. V opačnom prípade sa jej pri ďalšom prihlásení zobrazí výzva na dokončenie procesu.

 6. Začiarknite políčko vedľa osôb, pre ktoré chcete zapnúť viacfaktorové overovanie.

 7. Napravo pod rýchlymi krokmi sa zobrazia možnosti Zapnúť a Spravovať používateľské nastavenia. Vyberte položku Zapnúť.

 8. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte položku Zapnúť viacfaktorové overovanie.

Umožnenie používateľom viacfaktorového overovania vytvárať heslá aplikácií pre klientske aplikácie balíka Office

Dôležité: Heslá aplikácií nie sú podporované v službách Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet.

Viacfaktorové overovanie sa zapína pre jednotlivých používateľov. To znamená, že ak má používateľ zapnuté viacfaktorové overovanie, nebude môcť používať klienta mimo prehliadača, ako je napríklad Outlook 2013 so službami Office 365, kým si nevytvorí heslo aplikácie. Heslo aplikácie je heslo, ktoré je vytvorené na portáli Azure a ktoré umožňuje používateľovi obísť viacfaktorové overovanie a pokračovať v používaní aplikácie.

Všetky klientske aplikácie balíka Office 2016 podporujú viacfaktorové overovanie prostredníctvom služby Active Directory Authentication Library (ADAL). Znamená to, že od klientov balíka Office 2016 sa nevyžadujú heslá aplikácií. Ak však zistíte, že to tak nie je, skontrolujte, či sú vo vašom predplatnom služieb Office 365 povolené služby ADAL. Pripojte sa k prostrediu Exchange Online PowerShell a spustite príkaz Get-OrganizationConfig | Format-Table name, *OAuth*.

Ak je potrebné povoliť službu ADAL, spustite príkaz Set-OrganizationConfig -OAuth2ClientProfileEnabled:$true.

 1. Ak chcete vykonať tieto kroky, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365.

 2. Prejdite na Kliknutím sem prejdite do Centra spravovania služieb Office 365. .

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na položky Používatelia > Aktívni používatelia.

 4. Vyberte položky Ďalšie > Nastavenie viacfaktorového overovania Azure. Ak sa nezobrazuje položka Viac, nie ste globálny správca svojho predplatného.

  Ponuka Ďalšie na stránke Aktívni používatelia s vybratou položkou Nastavenie viacfaktorového overovania Azure.
 5. Na stránke viacfaktorového overovania vyberte položku nastavenia služby.

  Stránka s viacfaktorovým overovaním a ruka ukazujúca na prepojenie na nastavenia služby.
 6. V časti Heslá aplikácií vyberte položku Povoliť používateľom vytvárať heslá aplikácií na prihlásenie do aplikácií mimo prehliadača.

  Po vytvorení nového hesla budú potom používatelia môcť používať klientske aplikácie balíka Office.

 7. Vyberte položku Uložiť a potom položku Zavrieť.

Spravovanie nastavení používateľa viacfaktorového overovania

 1. Ak chcete vykonať tieto kroky, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365.

 2. Na stránke viacfaktorového overovania začiarknite políčko vedľa osôb, ktoré chcete spravovať.

 3. Napravo v časti Rýchle kroky vyberte položku Spravovať používateľské nastavenia.

 4. V dialógovom okne Spravovať používateľské nastavenia začiarknite minimálne jednu z nasledovných možností:

  • Vyžadovať opätovné zadanie spôsobov kontaktu od vybratých používateľov

  • Odstrániť všetky existujúce heslá aplikácií generované vybratými používateľmi

  • Obnoviť viacfaktorové overovanie na všetkých zapamätaných zariadeniach

 5. Vyberte položku Uložiť a potom položku Zavrieť.

Hromadné aktualizácie používateľov vo viacfaktorovom overovaní

Stav existujúcich osôb môžete hromadne aktualizovať pomocou súboru CSV. Súbor CSV sa používa len na zapnutie alebo vypnutie overovania MFA na základe mien používateľov v súbore. Nepoužíva sa na vytvorenie nových používateľov.

 1. Ak chcete vykonať tieto kroky, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365.

 2. Na stránke viacfaktorového overovania vyberte položku Hromadná aktualizácia.

 3. V dialógovom okne Výber CSV súboru vyberte položku Vyhľadať súbor.

 4. Prejdite na súbor, ktorý obsahuje aktualizácie, a vyberte položku Otvoriť. Záhlavia stĺpcov v súbore musia byť rovnaké ako záhlavia stĺpcov v nasledujúcej ukážke:

  hromadná aktualizácia vzorových súborov CSV
 5. Vyberte šípku Ďalej.

 6. Po overení súboru aktualizujte kontá výberom šípky Ďalej.

 7. Po dokončení procesu začiarknite políčko Hotovo.

Pokyny pre používateľov po nastavení viacnásobného overovania

Po zapnutí viacfaktorového overovania pre vášho nájomníka informujte všetkých používateľov, aby si nastavili druhý spôsob prihlásenia v službách Office 365 podľa týchto pokynov:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×