Nastavenie smeru a umiestnenia textu v tvare alebo textovom poli

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Textové polia a mnohé ďalšie tvary môžu obsahovať text v nich. Text môže byť umiestnený vodorovne alebo zvislo a môže sa zobraziť na jeden riadok alebo viacero riadkov Zalomiť .

Smer textu môžete zmeniť a môžete tiež zmeniť okraje blokov textu a tvarov tak, aby rozstupy optimálne alebo zmena veľkosti tvarov tak, aby sa lepšie prispôsobili textu.

Čiar a spojníc sú tvary, ktoré nie je možné text v nich.

Zadanie smeru textu v tvare alebo bloku textu

Ukážky smer textu: vodorovnej osi, otočený a skladaný

V tvare alebo textovom poli, môžete zmeniť smer, v ktorom sa nachádza text. Teda môžete otočte textové 90 alebo 270 stupňov tak, aby sa zobrazovala bočné.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na okraji tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke vyberte položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku veľkosť alebo rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti .

 4. V časti Textového poľa, vyberte požadovanú možnosť v zozname smer textu.

  Výber smeru textu na table Formátovať tvar

Skladaný možnosť je dostupná v PowerPoint a Excel, ale nie Word.

Na začiatok stránky

Otočenie (zrkadlové) textu v tvare alebo textovom poli

Príklad zrkadlené textu: prvá je otočený o 180 stupňov na osi x a druhým je otočený o 180 stupňov osi y
 1. Vloženie textového poľa alebo tvaru do dokumentu, a potom zadajte a formátovanie textu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole alebo tvar a vyberte položku Formátovať tvar.

 3. Na table Formátovať tvar vyberte efekty.

  Karta Efekty na table Formátovať tvar
 4. V časti 3-D otočenie v poli Otočenie X alebo Y otočenie zadajte 180.

 5. (Voliteľné) Ak textové pole sa stáva vyplnená farbou, môžete odstrániť farbu na table Formátovať tvar. V časti Možnosti tvaru, kliknite na kartu výplň a čiara Výplň a čiara kartu , rozbaľte výplne a vyberte položku bez výplne.

 6. (Voliteľné) Ak chcete odstrániť obrys textového poľa, kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, kliknite na položku obrys miniatúrnom paneli s nástrojmi, ktorá sa zobrazí a vyberte položku Bez ohraničenia.

Ďalšie možnosti umiestnenia

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Vodorovný text v tvaroch

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie jeden odsek alebo riadok:

 1. Kliknite na odsek alebo riadok textu, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte domov (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab
Zosúladená doľava, na stred, zarovnať doprava alebo Justified pokraja

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie celého textu v tvare alebo textovom poli:

 1. Vyberte orámovanie tvaru alebo textového poľa tým, že naň kliknete.

 2. Na Home kartu (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab

Na začiatok stránky

Tri možnosti zvislé zarovnanie textu: hore, v strede a v dolnej časti

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku veľkosť alebo rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti .

  Možnosti textového poľa na table Formátovať tvar

 4. Vyberte požadovanú možnosť v zozname Zvislé zarovnanie.

Na začiatok stránky

Keď text obteká, automaticky nadväzuje na novom riadku ako sa dostane pravé orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa s textom, ktorý chcete zalomiť.

 2. V kontextovej ponuke vyberte položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar vyberte veľkosť alebo rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti a potom vyberte položku Zalomiť text v tvare.

  Začiarkavacie políčko Zalomiť text do tvaru

Na začiatok stránky

Marža je vzdialenosť medzi textom a vonkajším orámovaním ohraničujúci tvaru alebo textového poľa.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu.

 2. V kontextovej ponuke vyberte položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku veľkosť alebo rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti .

  Možnosti textového poľa na table Formátovať tvar

 4. Pre niektorý z nasledujúcich okraje zadajte merania v palcoch alebo milimetre (mm):

  Okraje

  Popis

  Ľavý okraj

  Vzdialenosť medzi ľavým orámovaním tvaru a textom úplne vľavo

  Pravý okraj

  vzdialenosť medzi pravým orámovaním tvaru a úplne vpravo text

  Horný okraj

  vzdialenosť medzi horným orámovaním tvaru a textom najvyššie

  Dolný okraj

  vzdialenosť medzi dolným orámovaním tvaru a textom najnižšie

Na začiatok stránky

Môžete automaticky zväčšiť veľkosť tvaru alebo textového poľa Zvislo tak, aby sa zmestil text.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti , potom na položku Textové pole a nakoniec začiarknite políčko Zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu.

  Začiarknutie políčka Zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu na table Formátovať tvar

Tip: Kliknutím na položku Zmenšiť text pri pretečení môžete veľkosť textu zmenšiť tak, aby sa text zmestil do tvaru alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

Zadanie smeru textu v tvare alebo bloku textu

Ukážky smer textu: vodorovne a otočený

Smer textu v tvare alebo textovom poli môžete zmeniť. Môžete napríklad otočiť text o 90 alebo 270 stupňov tak, aby sa zobrazil zboku.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na okraji tvaru alebo textového poľa, ktorý obsahuje text.

 2. V kontextovej ponuke vyberte položku Formátovať tvar.

 3. Na ľavej table dialógového okna, vyberte Textové pole.

  Dialógové okno Formát tvaru

 4. V časti Rozloženie textu vyberte požadovanú možnosť v zozname Smer textu.

  Poznámky: 

  • Ďalšie informácie o možnostiach na table Blok textu dialógového okna Formátovať tvar, kliknite na položku Pomocník Obrázok tlačidla Pomocník v hornej časti dialógového okna.

Otočenie (zrkadlové) textu v tvare alebo textovom poli

Príklad zrkadlené textu: prvá je otočený o 180 stupňov na osi x a druhým je otočený o 180 stupňov osi y
 1. Vloženie textového poľa alebo tvaru do dokumentu, a potom zadajte a formátovanie textu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole alebo tvar a vyberte položku Formátovať tvar.

 3. V dialógovom okne Formátovať tvar vyberte 3-D otočenie na ľavej strane.

  3D možnosti otáčania v dialógovom okne Formátovať tvar
 4. Do poľa X zadajte číslicu 180.

Ďalšie možnosti umiestnenia

Vyberte hlavičku nižšie a otvorte ju a pozrite si podrobné pokyny.

Vodorovný text v tvaroch

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie jeden odsek alebo riadok:

 1. Kliknite na odsek alebo riadok textu, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte domov (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab
Zosúladená doľava, na stred, zarovnať doprava alebo Justified pokraja

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie celého textu v tvare alebo textovom poli:

 1. Vyberte orámovanie tvaru alebo textového poľa tým, že naň kliknete.

 2. Na Home kartu (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab

Na začiatok stránky

Tvary so zvislým zarovnaním textu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti rozloženie textu vyberte požadovanú možnosť v zozname Zvislé zarovnanie.

Na začiatok stránky

Môžete automaticky zväčšiť veľkosť tvaru alebo textového poľa Zvislo tak, aby sa zmestil text.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo blok textu, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti prispôsobiť kliknite na položku zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu.

Tip: Kliknutím na položku Zmenšiť text pri pretečení môžete veľkosť textu zmenšiť tak, aby sa text zmestil do tvaru alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

Vzdialenosť medzi textom a vonkajším orámovaním tvaru alebo bloku textu sa označuje ako vnútorný okraj a je možné ju zmeniť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Vnútorný okraj, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi ľavým orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Ľavý.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi pravým orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Pravý.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi horným orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Horný.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi dolným orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Dolný.

Na začiatok stránky

Zadanie smeru textu v tvare alebo bloku textu

Ukážky smer textu: vodorovne a otočený

Môžete zmeniť smer textu v tvare alebo v bloku textu medzi vodorovnej osi (zľava doprava) a zvislej osi (zhora nadol alebo zdola nahor).

Word a Outlook

 1. Dvakrát kliknite na tvar alebo textové pole ho vyberte a otvorte kartu Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Text kliknite na položku Smer textu Smer textu . Smer textu môžete kliknúť viackrát môžete prechádzať medzi tri možnosti (otočený 90 stupňov, otočený 270 stupňov, vodorovne ).

PowerPoint

 1. Textové pole vybraté na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Smer textu Smer textu a vyberte požadovanú možnosť.

 2. Zmeňte veľkosť textového poľa, ako je to potrebné, aby sa zmestili správne v ňom text.

Na začiatok stránky

Otočenie (zrkadlové) textu v tvare alebo textovom poli

Príklad zrkadlené textu: prvá je otočený o 180 stupňov na osi x a druhým je otočený o 180 stupňov osi y

V Office 2007 môžete otočiť textu Excel alebo PowerPoint, ale nie v Word.

 1. Vloženie textového poľa alebo tvaru do dokumentu, a potom zadajte a formátovanie textu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole alebo tvar a vyberte položku Formátovať tvar.

 3. V dialógovom okne Formátovať tvar vyberte 3-D otočenie na ľavej strane.

  3D možnosti otáčania v dialógovom okne Formátovať tvar
 4. Do poľa X zadajte číslicu 180.

Ďalšie možnosti umiestnenia

Vyberte hlavičku nižšie a otvorte ju a pozrite si podrobné pokyny.

Vodorovný text v tvaroch

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie jeden odsek alebo riadok:

 1. Kliknite na odsek alebo riadok textu, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte domov (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab
Zosúladená doľava, na stred, zarovnať doprava alebo Justified pokraja

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie celého textu v tvare alebo textovom poli:

 1. Vyberte orámovanie tvaru alebo textového poľa tým, že naň kliknete.

 2. Na Home kartu (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab

Na začiatok stránky

Tvary so zvislým zarovnaním textu

Word a Outlook

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu.

 2. Na tvar, v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať automatické tvary a potom kliknite na kartu Textové pole.

  Pre textové pole, v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať textové pole a potom kliknite na kartu Textové pole.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Zvislé zarovnanie kliknite na požadovanú voľbu.

PowerPoint

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na kartu Textové pole.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Zvislé zarovnanie kliknite na požadovanú voľbu.

Na začiatok stránky

Pri zalomení textu, text automaticky začne nový riadok, ako sa dostanete na pravý okraj tvaru alebo textového poľa.

Word a Outlook

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu obsahujúceho text, ktorý chcete zalomiť.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Ak ide o tvar, kliknite na položku Formátovať automatické tvary a potom kliknite na kartu Blok textu.

   Poznámka: Karta Blok textu nie je pre tvar k dispozícii, keď tvar neobsahuje text.

  • Ak ide o blok textu, kliknite na položku Formátovať blok textu a potom kliknite na kartu Blok textu.

 3. V časti Možnosti začiarknite políčko Zalamovať text vo vnútri objektu.

PowerPoint

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu obsahujúceho text, ktorý chcete zalomiť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na kartu Textové pole.

 3. Začiarknite políčko Zalomiť text v tvare.

Na začiatok stránky

Vzdialenosť medzi textom a vonkajším orámovaním tvaru alebo bloku textu sa označuje ako vnútorný okraj a je možné ju zmeniť.

Word a Outlook

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu obsahujúceho okraj, ktorý chcete upraviť.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Ak ide o tvar, kliknite na položku Formátovať automatické tvary a potom kliknite na kartu Blok textu.

   Poznámka: Karta Blok textu nie je pre tvar k dispozícii, keď tvar neobsahuje text.

  • Ak ide o blok textu, kliknite na položku Formátovať blok textu a potom kliknite na kartu Blok textu.

 3. V položke vnútorný okraj zadajte nové telefónne čísla okraj do polí vľavo, vpravo, hornej a dolnej Ak chcete zadať vzdialenosť medzi orámovanie tvaru a textom.

PowerPoint

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu obsahujúceho okraj, ktorý chcete upraviť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na kartu Textové pole.

 3. V položke vnútorný okraj zadajte nové telefónne čísla okraj do polí vľavo, vpravo, hornej a dolnej Ak chcete zadať vzdialenosť medzi orámovanie tvaru a textom.

Na začiatok stránky

Môžete automaticky zväčšiť veľkosť tvaru alebo textového poľa Zvislo tak, aby sa zmestil text.

Word a Outlook

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo blok textu, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Ak ide o tvar, kliknite na položku Formátovať automatické tvary a potom kliknite na kartu Blok textu.

   Poznámka: Karta Blok textu nie je pre tvar k dispozícii, keď tvar neobsahuje text.

  • Ak ide o blok textu, kliknite na položku Formátovať blok textu a potom kliknite na kartu Blok textu.

 3. V časti Možnosti začiarknite políčko Veľkosť objektu prispôsobiť textu.

  Tip: Kliknutím na položku Zmenšiť text pri pretečení môžete veľkosť textu zmenšiť tak, aby sa text zmestil do tvaru alebo textového poľa.

PowerPoint

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo blok textu, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na kartu Textové pole.

 3. V časti Automatické prispôsobovanie vyberte položku zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu.

  Tip: Môžete zmenšiť veľkosť textu tak, aby sa zmestil do tvaru alebo textového poľa tak, že vyberiete zmenšiť text pri pretečení.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Zalomenie textu okolo kruhu alebo iného tvaru

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×