Nastavenie presmerovania hovorov pre službu Enterprise Voice

Táto téma opisuje nastavenie presmerovania hovorov dostupné pre službu Enterprise Voice systému Unified Communications.

Poznámka:  Funkcie presmerovania hovorov a hlasovej schránky sú dostupné, iba ak má organizácia konfigurovanú podporu týchto funkcií. Ak si nie ste istí, ktoré funkcie programu Office Communicator 2007 sú povolené, obráťte sa na správcu systému.

Ak chcete konfigurovať presmerovanie hovorov v programe Communicator 2007, použite dialógové okno Nastavenie presmerovania hovorov.

Otvorenie dialógového okna Nastavenie presmerovania hovorov

 • V pravom hornom rohu hlavného okna programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Presmerovanie hovorov a potom na položku Nastavenie presmerovania hovorov.

Funkcie presmerovania hovorov služby Enterprise Voice:

Toto nastavenie použiť iba počas pracovných hodín určených v programe Outlook

Ak chcete, aby sa nastavenie presmerovania hovorov použilo iba počas pracovných hodín určených v položke Pracovný kalendár programu Outlook, začiarknite políčko Toto nastavenie použiť iba počas pracovných hodín určených v programe Outlook. Skôr ako začiarknete toto políčko, uistite sa, že ste zobrazili Pracovný kalendár programu Outlook. Táto možnosť je veľmi užitočná, napríklad ak chcete prijímať hovory počas pracovných hodín doma, ale nechcete, aby vás pracovné hovory rušili vo voľnom čase.

Zobrazenie a konfigurácia pracovného kalendára programu Outlook

 1. Otvorte okno programu Office Outlook, kliknite na položku Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Na karte Preferencie v časti Kalendár kliknite na tlačidlo Možnosti kalendára.

 3. V časti Pracovný týždeň v kalendári nakonfigurujte dni a časy vášho pracovného týždňa a kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie presmerovania hovorov

 • Vyberte možnosť Nepresmerovať hovory, ak chcete vypnúť presmerovanie hovorov a zrušiť možnosť Súčasne zvoniť na ďalšie číslo.

  Poznámka: Vypnutím presmerovania hovorov sa možnosť Presmerovať neprijaté hovory obnoví na možnosť Hlasová schránka.

Presmerovanie hovorov na

Keď vyberiete možnosť Presmerovať hovory na, možnosť Súčasne zvoniť na ďalšie číslo sa vypne a možnosť Presmerovať neprijaté hovory nebude dostupná.

Nastavenie možností presmerovania hovorov

 • Vyberte položku Presmerovať hovory na a jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete presmerovať hovory do hlasovej schránky, kliknite na položku Hlasová schránka.

  • Ak chcete presmerovať hovory na číslo, kliknite na príslušné číslo. Dostupné telefónne čísla sú založené na číslach konfigurovaných na karte Telefóny v dialógovom okne Možnosti programu Communicator alebo na nových číslach, ktoré ste zadali predtým a určili ste ich v položke Nastavenie presmerovania hovorov.

  • Kliknite na položku Nové číslo a potom na položku Konfigurovať napravo od rozbaľovacieho zoznamu. Zadajte telefónne číslo do poľa Telefónne číslo a kliknite na tlačidlo OK. Pokyny týkajúce sa zadávania nového čísla nájdete v téme Úprava telefónneho čísla.

  • Kliknite na položku Kontakt, potom na položku Konfigurovať napravo od rozbaľovacieho zoznamu a zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt alebo do poľa Hľadať napíšte meno osoby alebo e-mailovú adresu. Ak ste kontakt zadali už predtým, meno príslušného kontaktu sa zobrazí v rozbaľovacom zozname Presmerovať hovory na.

Zvonenie na viacero čísel súčasne

Keď vyberiete možnosť Súčasne zvoniť na ďalšie číslo, možnosť Presmerovať neprijaté hovory na bude tiež dostupná. Ak chcete najprv zavolať na číslo do práce a na ďalšie číslo, vyberte možnosť Súčasne zvoniť na ďalšie číslo spolu s možnosťou Presmerovať neprijaté hovory na . V prípade neprijatia sa hovor presmeruje do hlasovej schránky, na iné číslo alebo na iný kontakt. Znamená to, že možnosť Presmerovať neprijaté hovory na môžete použiť, ak chcete zavolať na ďalšie číslo v prípade, že ostatné hovory neboli prijaté.

Nastavenie možností položky Súčasne zvoniť na ďalšie číslo

 • Kliknite na položku Súčasne zvoniť na ďalšie číslo a jednu z nasledujúcich možností:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte existujúce číslo.

  • Kliknite na položku Nové číslo, do poľa Telefónne číslo zadajte nové číslo a kliknite na tlačidlo OK. Pokyny týkajúce sa formátu nového čísla nájdete v téme Úprava telefónneho čísla.

Keď vyberiete možnosť Súčasne zvoniť na ďalšie číslo, môžete určiť aj nastavenia možnosti Presmerovať neprijaté hovory na. Ak napríklad hovor na predvolené číslo do práce a na ďalšie číslo nie je prijatý v určenom časovom intervale, príslušný hovor možno presmerovať do hlasovej schránky, na iné číslo alebo na iný kontakt.

Presmerovanie neprijatých hovorov

Ak chcete presmerovať neprijatý hovor na primárnom čísle do práce alebo na ďalšom čísle určenom v možnosti Súčasne zvoniť na ďalšie číslo, môžete použiť možnosť Presmerovať neprijaté hovory na.

Nastavenie možností položky Presmerovať neprijaté hovory

 • Kliknite na položku Presmerovať neprijaté hovory na a vyberte jednu z týchto možností:

  • Ak chcete presmerovať neprijaté hovory do hlasovej schránky, kliknite na položku Hlasová schránka.

  • V rozbaľovacom zozname kliknite na existujúce číslo. Dostupné čísla sú založené na telefónnych číslach konfigurovaných na karte Telefóny v dialógovom okne Možnosti alebo na nových číslach určených ako časť konfigurácie položky Nastavenie presmerovania hovorov.

  • Kliknite na položku Nové číslo a potom na položku Konfigurovať napravo od rozbaľovacieho zoznamu. Do poľa Telefónne číslo zadajte telefónne číslo a kliknite na tlačidlo OK.

  • Kliknite na položku Kontakt a potom na položku Konfigurovať napravo od rozbaľovacieho zoznamu. Zo zoznamu kontaktov vyberte požadovaný kontakt alebo do poľa Hľadať napíšte meno osoby alebo e-mailovú adresu.

Trvanie vyzváňania pred presmerovaním

Ak chcete nastaviť trvanie vyzváňania pred tým, než sa neprijatý hovor presmeruje do hlasovej schránky, na iné číslo alebo na iný kontakt, použite možnosť Pred opätovným presmerovaním zvoniť takýto počet sekúnd.

Nastavenie časového intervalu položky Pred opätovným presmerovaním zvoniť takýto počet sekúnd

 • Kliknutím na šípku nahor alebo nadol v poli Pred opätovným presmerovaním zvoniť takýto počet sekúnd zvýšite alebo znížite počet sekúnd. Minimálny časový interval je päť sekúnd, maximálny časový interval je 59 sekúnd.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×