Nastavenie príznaku na spracovanie pre prichádzajúce správy

Nastavenie príznaku na spracovanie pre prichádzajúce správy

Pri niektorých správach potrebujete viac času, kým na ne odpoviete. Príznak je vizuálnym upozornením, že sa k takejto správe chcete neskôr vrátiť.

V zoznam správ použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite na Príznak na spracovanie a nastavte príznak na spracovanie pre správy na hodnotu Dnes.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na Príznak na spracovanie a vyberte ďalšie možnosti dátumu.

Ak ste otvorili správu a čítate ju v samostatnom okne, kliknite na kartu Správa, na položku Spracovať a potom kliknite na položku, kedy budete chcieť správu spracovať.

Spracovať zajtra
Zadanie termínu spracovania

Náhľad Úlohy na navigačný panel zobrazuje všetky správy s príznakom a všetky vytvorené úlohy. Ak náhľad Úlohy pripnete do pravej časti okna programu Outlook, správa s príznakom sa zobrazí aj v tejto časti.

Nastavenie pripomenutia pre dôležitejšie položky

Ak je viacero správ označených príznakom, ľahko môžete prehliadnuť práve tú, ktorá je dôležitejšia ako ostatné. V takýchto prípadoch môžu byť nápomocné pripomenutia. Príznaky sú jemnými vizuálnymi pripomenutiami, avšak pripomenutie sa zobrazí a bude vyžadovať vašu pozornosť – funguje rovnako ako upozornenia na schôdze alebo plánované činnosti, ktoré sa majú zakrátko začať.

Kliknite pravým tlačidlom myši na príznak a potom kliknite na položku Pridať pripomenutie.

Pridať pripomenutie
Pravým tlačidlom myši kliknite na príznak a potom kliknite na položku Pridať pripomenutie.

V dialógovom okne Vlastné odporúčame v zozname Príznak zmeniť predvolený text na popis alebo akciu. Môžete napríklad zadať text Odoslať Anne odpoveď na otázku o povolení.

Políčko Pripomenutie je už začiarknuté, preto zadajte dátum a čas, kedy sa má zobraziť pripomenutie.

Dialógové okno Vlastné
Zadajte dátum a čas, kedy sa má zobraziť pripomenutie

Dnes je príliš skoro − chcem vybrať iný dátum

  • Ak chcete zmeniť dátum alebo čas spracovania v príznaku alebo pripomenutí, v zozname správ kliknite pravým tlačidlom myši na príznak a potom kliknite na položku Zajtra, Tento týždeň, Budúci týždeň, Žiadny dátum alebo Vlastné.

    Ak je správa otvorená v samostatnom okne, kliknite na karte Správa na položku Spracovať a potom kliknite na niektorú z možností.

  • Ak často meníte príznak Dnes na inú možnosť, môžete ho nastaviť ako rýchly príznak − typ príznaku, ktorý sa nastaví, keď naň prvýkrát kliknete.

    V zozname správ kliknite pravým tlačidlom myši na akýkoľvek príznak, kliknite na príkaz Nastaviť rýchle kliknutie a vyberte možnosť Dnes, Zajtra, Tento týždeň, Budúci týždeň alebo Žiadny dátum.

  • Možnosť Žiadny dátum je k dispozícii, keď správy označíte príznakom a dá sa nastaviť ako Rýchle kliknutie. Táto možnosť je vhodná pre položky s príznakom, ktoré je nutné spracovať, ale nemajú žiadny termín. Možnosť Vlastné umožňuje zadať konkrétny dátum pre položky s príznakom.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×