Nastavenie politík na zaznamenávanie času a priebehu úloh

Nastavenie politík na zaznamenávanie času a priebehu úloh

Okrem niektorých štandardných nastavení času a priebehu úloh v aplikácii Project Web App existujú aj niektoré podrobnejšie politiky, ktoré vám umožňujú doladiť koncepciu vašej organizácie.

Pri výbere správnych nastavení pre vašu organizáciu rozlišujeme dve rôzne miesta, kde budete musieť vykonať zmeny. Najskôr prejdite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Nastavenie aplikácie PWA.

Niektoré nastavenia sa tu budú nachádzať pod položkou Nastavenia časového výkazu a predvolených hodnôt.

Nastavenia a predvoľby časového výkazu

Ďalšie nastavenia nájdete pod položkou Nastavenia a zobrazenie úlohy.

Nastavenia a zobrazenie úlohy


Politiky

Kde sa nastavujú

Čo nastaviť

Môžu členovia tímu odoslať nadčasy a nefakturovateľný čas?   

Nastavenia a predvoľby časového výkazu

V časti Zobrazenie webovej aplikácie Project Web App začiarknite políčko Časový hárok bude používať sledovanie práce nadčas a nefakturovateľného času.

Časový hárok bude používať sledovanie práce nadčas a nefakturovateľného času

Sú zadefinované obmedzenia, koľko času je možné vykázať?   

Nastavenia a predvoľby časového výkazu

Účtovné systémy, zákazníci alebo iné interné faktory môžu vyžadovať, aby ste mali ustanovené politiky definujúce, koľko času je možné vykázať.

V časti Limity hodinového vykazovania môžete nastaviť hodnoty Maximálny počet hodín časového výkazu, Minimálny počet hodín časového výkazu a Maximálny počet hodín denne.

Limity zadávania údajov sledovania času

Môžu členovia tímu vykazovať prácu predčasne?   

Nastavenia a predvoľby časového výkazu

Členovia tímu nemôžu predvolene odosielať skutočnú prácu pre budúce časové obdobia. Ak vaša organizácia akceptuje vykazovanie hodín pred ich reálnym výskytom, začiarknite políčko Povoliť vykazovanie času v budúcnosti v časti Zásady časového výkazu.

Povolenie vykazovania času v budúcnosti

Môžu členovia tému vykazovať čas voči súhrnným úlohám najvyššej úrovne?   

Nastavenia a predvoľby časového výkazu

V aplikácii Project Web App môžu byť úlohy odsadené pod iné úlohy a práca vykonaná na odsadených úlohách sa zahrnie do úlohy najvyššej úrovne, aby vznikol súhrn všetkej práce vykonanej v danej oblasti. Zoznam úloh môže vyzerať napríklad takto:

 • Vytvoriť technickú dokumentáciu

  • Uskutočniť prieskum danej témy

  • Napísať obsah

  • Skontrolovať obsah

  • Zapracovať pripomienky

  • Zverejniť obsah

Členovia tímu zvyčajne vykazujú prácu na odsadených úlohách a tieto hodiny sa zahrnú do súhrnnej úlohy najvyššej úrovne („Vytvoriť technickú dokumentáciu“). V niektorých organizáciách však môže byť užitočné, ak budú členovia tímu môcť vykazovať aj čas strávený na súhrnnej úlohe.

Ak chcete, aby členovia tímu mali možnosť vykazovať čas strávený na súhrnných úlohách, začiarknite políčko Povoliť vykazovanie času na najvyššej úrovni v časti Zásady časového výkazu.

Povolenie vykazovania času na najvyššej úrovni

Nechcete, aby projektoví manažéri menili skutočné hodiny?    

Nastavenia a zobrazenie úlohy

V časti Používateľské aktualizácie projektu vyberte možnosť Povoliť aktualizáciu úloh iba prostredníctvom úloh a časových výkazov.

Povolenie aktualizácie úloh iba prostredníctvom úloh a časových výkazov

Chcete všetky typy prác kopírovať z časových výkazov do priebehu úlohy?   

Nastavenia a zobrazenie úlohy

Členovia tímu môžu importovať svoje hodiny časového výkazu do priebehu úloh, aby sa presunuli do časti, kde sa vypĺňa objem vykonanej práce. Predvolene sa bude importovať len práca, ktorá používa klasifikáciu štandardnej osi (v stĺpci Kategória fakturácie časového výkazu).

Ak chcete všetku prácu vo všetkých kategóriách skopírovať do priebehu úloh, keď člen tímu importuje časový výkaz, začiarknite políčko Importovať všetky klasifikácie osí časového výkazu v časti Používateľské aktualizácie projektu.

Importovanie všetkých klasifikácií osí časového výkazu

Členovia tímu môžete nastaviť časový rámec pre výkaz priebeh úlohy?   

Nastavenia a zobrazenie úlohy

Priebeh úlohy sa od časových výkazov odlišuje v tom, že bezpodmienečne nemusí odzrkadľovať špecifické účtovné obdobie. Ak chcete, aby si členovia tímu mohli vybrať, pre aké dátumy vykazujú priebeh úloh, začiarknite políčko Umožniť používateľom definovať vlastné obdobia pre aktualizácie úloh v časti Používateľské aktualizácie projektu.

Umožnenie používateľom definovať vlastné obdobia pre aktualizácie úloh
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×