Nastavenie poľa

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Dialógové okno Nastavenie poľa môžete použiť na nastavenie rozličného formátovania, tlače, medzisúčtov alebo nastavenie filtrovania pre pole zostavy kontingenčnej tabuľky.

Názov zdroja    Zobrazí názov poľa v zdroji údajov.

Vlastný názov    Zobrazí aktuálny názov poľa v zostave kontingenčnej tabuľky alebo názov zdroja, ak nie je žiadne vlastné meno. Ak chcete zmeniť na Vlastný názov, kliknite na text v poli a upravte názov.

Rozloženie a tlač

Časť Rozloženie

Zobraziť položky formou prehľadu    Kliknutím zobrazíte položky poľa v rozložení prehľadu.

Menovky z ďalšieho poľa zobrazovať v rovnakom stĺpci (kompaktný tvar)    Vyberie alebo zruší zobrazenie alebo skrytie menoviek z nasledujúceho poľa v tom istom stĺpci alebo kompaktnom zobrazení. Zapne alebo vypne zobrazenie vybratých polí v kompaktnom tvare. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba ak je vybratá možnosť Zobraziť položky formou prehľadu.

Zobraziť medzisúčty v hornej časti každej skupiny    Vyberie alebo zruší zobrazenie medzisúčty na začiatku každej skupiny. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba ak je vybratá možnosť Zobraziť položky formou prehľadu.

Zobraziť menovky položiek formou tabuľky    Kliknutím zobrazíte položky poľa v rozložení tabuľky. Toto nastavenie ovplyvní iba polia v oblasti menoviek riadkov.

Vložiť za každú skupinu položiek prázdny riadok    Túto možnosť vyberte, ak chcete zväčšiť medzery medzi položkami, napríklad medzisúčtami, vložením prázdneho riadka za každou položkou. Zrušenie tohto začiarkavacieho políčka zobrazí položky poľa bez prázdnych riadkov.

Poznámka : Formát znakov a bunky v prázdnych riadkoch môžete zmeniť, ale nemôžete do nich zadávať údaje.

Zobraziť položky neobsahujúce údaje    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť alebo skryť položky, ktoré neobsahujú údaje.

Poznámka : Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii pre zdroj údajov OLAP.

Vytlačiť časť

Vložiť za každú položku zlom strany    Začiarknite alebo zrušte výber, ak chcete alebo nechcete pri tlači zostavy kontingenčnej tabuľky vložiť zlom strany za každú položku.

Medzisúčty a filtre

Časť Medzisúčty

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Automaticky Je predvolene nastavená pre pole.

  • Nič Zobrazí pole bez medzisúčtov.

  • Vlastná Umožní výber jednej z nasledujúcich funkcií ako medzisúčet.

Funkcia

Popis

Súčet

Súčet hodnôt. Táto funkcia je predvolene nastavená pre číselné hodnoty.

Count

Počet hodnôt. Súhrnnú funkciu Count funguje rovnako ako funkcia hárka COUNTA . Počet je predvolenou funkciou pre hodnoty iné ako čísla.

Priemer

Priemer hodnôt.

Max

Najväčšia hodnota

Min

Najmenšia hodnota

Produkt

Súčin hodnôt

Count Nums

Počet hodnôt, ktoré sú čísla. Funkcia súhrnu počet čísel funguje rovnako ako funkcia hárka COUNT .

StDev

Odhad smerodajnej odchýlky základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

StDevp

Smerodajná odchýlka základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

Var

Odhad rozptylu základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

Varp

Rozptyl základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  • Poznámka : Vlastnú funkciu nie je možné používať so zdrojmi údajov OLAP.

Časť Filter

Zahrnúť nové položky do manuálneho filtra    Vyberte alebo zrušte výber, ak chcete vložiť alebo vybrať niektoré nové položky v zostave kontingenčnej tabuľky s použitým filtrom.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×