Office
Prihlásenie

Nastavenie ochrany aplikácie v zariadeniach s Androidom alebo operačným systémom iOS

Vytvorenie politiky správy aplikácií

 1. Prihláste sa do služby Microsoft 365 Business pomocou poverení globálneho správcu.

 2. V Centre spravovania vyberte na karte Politiky zariadení položku Pridať politiku.

  Karta Politiky zariadenia v Centre spravovania.
 3. Na table Pridanie politiky zadajte jedinečný názov politiky.

 4. V časti Typ politiky vyberte položku Správa aplikácií pre Android alebo Správa aplikácií pre iOS (podľa toho, ktorú skupinu politík chcete vytvoriť).

 5. Rozbaľte položky Ochrana pracovných súborov v prípade straty alebo odcudzenia zariadení a Správa prístupu používateľov k súborom balíka Office v mobilných zariadeniach a vyberte požadované nastavenia. Položka Správa prístupu používateľov k súborom balíka Office v mobilných zariadeniach je predvolene vypnutá, odporúča sa však zapnúť ju a prijať predvolené hodnoty. Ďalšie informácie nájdete v časti dostupné nastavenia.

  Vždy môžete použiť prepojenie Obnovenie predvolených nastavení a vrátiť sa na predvolené nastavenie.

  Snímka obrazovky zobrazujúca časť Vytvorenie politiky s vybratou možnosťou Správa aplikácií pre Android
 6. Potom určte, kto získa tieto nastavenia. Ak nechcete použiť skupinu zabezpečenia Všetci používatelia, ktorá je nastavená predvolene, vyberte položku Zmeniť, vyberte skupiny zabezpečenia, ktoré získajú tieto nastavenia, a vyberte položku Vybrať.

 7. Napokon vyberte položku Hotovo, čím sa politika uloží a priradí k zariadeniam.

Úprava politiky správy aplikácií

 1. Na karte Politiky vyberte položku Upraviť politiku.

 2. Na table Úprava politiky vyberte politiku, ktorú chcete zmeniť.

 3. Hodnoty v politike môžete zmeniť vybratím položky Upraviť vedľa jednotlivých nastavení. Zmena hodnoty sa v politike uloží automaticky

 4. Po dokončení zmien tablu Úprava politiky zavrite.

Odstránenie politiky správy aplikácií

 1. Na karte Politiky vyberte položku Odstrániť politiku.

 2. Na table Odstránenie politiky vyberte politiky, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na položku Vybrať. Vybraté politiky odstráňte pomocou položky Potvrdiť.

Dostupné nastavenia

Nasledujúce tabuľky obsahujú podrobné informácie o dostupných nastaveniach ochrany pracovných súborov v zariadeniach a o nastaveniach kontroly prístupu používateľov k súborom balíka Office v ich mobilných zariadeniach.

Ďalšie informácie nájdete v téme Ako sa funkcie zabezpečenia v službe Microsoft 365 Business priraďujú k nastaveniam služby Intune.

Nastavenia ochrany pracovných súborov

V prípade straty alebo odcudzenia zariadenia používateľa je možné pracovné súbory chrániť pomocou týchto nastavení:

Nastavenie

Popis

Odstrániť pracovné súbory z neaktívneho zariadenia po uplynutí tohto počtu dní

Ak sa zariadenie nepoužíva po zadaný počet dní, všetky pracovné súbory uložené v zariadení sa automaticky odstránia.

Vynútiť, aby používatelia ukladali všetky pracovné súbory do služby OneDrive for Business

Ak je toto nastavenie Zapnuté, pracovné súbory je možné uložiť jedine do služby OneDrive for Business.

Šifrovať pracovné súbory

Ak chcete, aby boli pracovné súbory chránené pomocou šifrovania, nechajte toto nastavenie Zapnuté. K údajom o vašej spoločnosti nebude mať nikto prístup ani v prípade straty alebo odcudzenia zariadenia.

Nastavenia riadenia prístupu používateľov k súborom balíka Office v mobilných zariadeniach

Prístup používateľov k pracovným súborom balíka Office môžete spravovať pomocou týchto nastavení:

Nastavenie

Popis

Na prístup k aplikáciám balíka Office vyžiadať PIN kód alebo odtlačok prsta

Ak je toto nastavenie Zapnuté, používatelia musia pred použitím aplikácie balíka Office okrem používateľského mena a hesla poskytnúť aj ďalšiu formu overenia.

Resetovať PIN kód, ak prihlásenie zlyhá po tomto počte pokusov

PIN kód sa resetuje po určenom počte nesprávnych zadaní, čo zabráni neoprávnenému používateľovi náhodne ho uhádnuť.

Vyžiadať opätovné prihlásenie, ak aplikácie balíka Office boli nečinné dlhšie ako určený čas

Toto nastavenie určuje, ako dlho môže byť používateľ nečinný predtým, než sa zobrazí výzva na opätovné prihlásenie.

Odmietnuť prístup k pracovným súborom v zariadeniach, v ktorých došlo k jailbreaku alebo majú prístup ku kontu hlavného používateľa

Šikovní používatelia môžu mať zariadenie, v ktorom došlo k jailbreaku alebo majú konto hlavného používateľa. Znamená to, že používateľ môže upraviť operačný systém, čo zvyšuje riziko ohrozenia malvérom. Takéto zariadenia sú blokované, ak je toto nastavenie Zapnuté.

Povoliť používateľom kopírovať obsah z aplikácií balíka Office do osobných aplikácií

Táto funkcia je síce predvolene povolená, ale ak je toto nastavenie Zapnuté, používateľ môže kopírovať informácie z pracovného súboru do osobného súboru. Ak je toto nastavenie Vypnuté, používatelia nebudú môcť kopírovať informácie z pracovného konta do osobnej aplikácie alebo osobného konta.

Súvisiace témy

Dokumentácia a zdroje služby Microsoft 365 Business
Začíname so službou Microsoft 365 Business
Správa služby Microsoft 365 Business
Overenie nastavení MAM v zariadeniach so systémom Android
Overenie nastavení MAM v zariadeniach so systémom iOS

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×