Nastavenie možností prehrávania videa v prezentácii

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete určiť, ako chcete video prehrať počas prezentácie a nastaviť mnohé iné možnosti prehrávania. Možnosti zahŕňajú prehratie videa automaticky alebo po kliknutí, prehrávanie videa na celej obrazovke a opakovanie videa.

(Predtým, ako nastavíte možnosti prehrávania videa, musíte prvého Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video v prezentácii alebo Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na YouTube).

Dôležité: Túto možnosť nastavte ešte pred pridaním animácií alebo spúšťačov do videa. Zmenou tejto možnosti odstránite všetky animácie spojené s videom.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke.

 2. V časti Nástroje pre Video, prejdite na prehrávanie. V zozname Spustiť vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete video prehrať pri zobrazení snímky s videom v zobrazení prezentácie, vyberte možnosť automaticky.

  • Ak chcete video prehrať kliknutím myšou, vyberte položku Na kliknite na položku. Pri prezentovaní v zobrazení prezentácie, jednoducho kliknite na rám videa keď ste pripravení na prehrávanie videa.

   Zobrazia sa možnosti videa v PowerPointe

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. V časti Nástroje pre Video, prejdite na prehrávanie a začiarknite políčko Prehrať na celú obrazovku.

  Poznámka: Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. Na snímke kliknite na rám videa.

 2. Na karte prehrávanie na páse s nástrojmi kliknite na položku Prehrať.

V časti Nástroje pre Video, prejdite na prehrávanie a potom kliknite na položku Hlasitosť. Vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Nízka

 • Stredná

 • Vysoká

 • Stlmiť

  Tip: Hlasitosť môžete upraviť aj pomocou jazdca hlasitosti na paneli ovládacích prvkov médií.

Počas prednesu prezentácie, môžete skryť videa dovtedy, kým ste pripravení ho prehrať. Však by mali vytvoriť automatické alebo spustené animácie na začatie prehrávania alebo nikdy neuvidíte video prehrať počas prezentácie. Ďalšie informácie o vytváraní automatické alebo spúšťané animácie nájdete v téme Spustenie efektu animácie.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Skryť, keď sa neprehráva.

  Zobrazí sa začiarkavacie políčko Skryť, pokiaľ sa neprehráva v nástrojoch videa v PowerPointe

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu cyklického opakovania.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  Zobrazí sa možnosť Cyklicky opakovať až do zastavenia v položke Nástroje pre video v PowerPointe

Poznámka: Ak chcete cyklické opakovanie celej prezentácie programu PowerPoint, nielen video, v téme vytvorenie automatickej prezentácie.

Ak chcete posunúť video po prehratí v prezentácii dozadu, postupujte nasledovne:

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Po prehratí previnúť na začiatok.

Ovládacie prvky médií

Ak chcete zobraziť alebo skryť ovládacie prvky médií (Prehrať, Pozastaviť, Posunúť dopredu, Posunúť dozadu, Hlasitosť) počas prezentácie, postupujte nasledovne:

 • Na karte prezentácia v skupine nastaviť začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ovládanie médií.

  Zobrazí sa možnosť Zobraziť ovládanie médií v PowerPointe

Dôležité: Túto možnosť nastavte ešte pred pridaním animácií alebo spúšťačov do videa. Zmenou tejto možnosti odstránite všetky animácie spojené s videom.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke.

 2. Na páse s nástrojmi, prejdite na kartu prehrávanie. V zozname Spustiť vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete video prehrať pri zobrazení snímky s videom v zobrazení prezentácie, vyberte možnosť automaticky.

  • Ak chcete video prehrať kliknutím myšou, vyberte možnosť Pri kliknutí. Pri prezentovaní v zobrazení prezentácie, jednoducho kliknite na rám videa keď ste pripravení na prehrávanie videa.

   Možnosti príkazu spustiť v PowerPointe prehrávania videa

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. Na páse s nástrojmi, prejdite na kartuprehrávanie a začiarknite políčko Prehrať na celú obrazovku.

  Poznámka: Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. Na snímke kliknite na rám videa.

 2. Na karte prehrávanie na páse s nástrojmi kliknite na položku Prehrať.

Na páse s nástrojmi, prejdite na kartu prehrávanie a potom kliknite na položku Hlasitosť. Vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Nízka

 • Stredná

 • Vysoká

 • Stlmiť

  Tip: Hlasitosť môžete upraviť aj pomocou jazdca hlasitosti na paneli ovládacích prvkov médií.

Počas prednesu prezentácie, môžete skryť videa dovtedy, kým ste pripravení ho prehrať. Ak to urobíte, mali by ste nastaviť video na automatické spustenie alebo nikdy neuvidíte video prehrať počas prezentácie. (Použite Start > automaticky na pás s nástrojmi alebo nájdete v téme Automatické prehrávanie videa ďalšie informácie na karte prehrávanie.)

 • Na páse s nástrojmi na karte prehrávanie v skupine Možnosti videa začiarknite políčko Skryť počas prezentácie.

  "Skryť počas prezentácie" príkaz na prehrávanie videa v PowerPointe.

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu cyklického opakovania.

 • Na páse s nástrojmi na karte prehrávanie, začiarknite políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  "Cyklicky opakovať až do zastavenia" príkaz na prehrávanie videa v PowerPointe.

Poznámka: Ak chcete cyklické opakovanie celej prezentácie programu PowerPoint, nielen video, pozrite si tému Spustenie prezentácie v slučke automatickej.

Ak chcete automaticky previnúť video po prehratí v prezentácii, postupujte takto:

 • Na páse s nástrojmi na karte prehrávanieDozadu po prehratí začiarknite políčko.

Na ovládacom paneli médií na prehrávanie videa v PowerPointe

Ak chcete zobraziť alebo skryť ovládacie prvky médií (prehrať, pozastaviť, popisy, hlasitosť) počas prezentácie, postupujte takto:

 • Na páse s nástrojmi na karte prezentácia začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ovládanie médií.

  Možnosť Zobraziť ovládanie médií na karte Prezentácia v PowerPointe

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×