Office
Prihlásenie

Nastavenie kalendára v Outlooku na webe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kalendár je integrovaný s e-mailom, kontaktmi a ďalšími funkciami aplikácie Outlook na webe. Predvolený vzhľad, ako aj iné nastavenia svojho kalendára, môžete zmeniť pomocou stránky Možnosti kalendára.

Poznámka: Ak chcete zmeniť formát dátumu a času kalendára, vyberte položku nastavenia Nastavenie > Všeobecné, a potom vyberte oblasť a časové pásmo. V zozname vyberte časové pásmo.

Prechod na stránku Možnosti kalendára

  1. Prihláste sa do Outlook na webe. Pomoc nájdete v téme prihlásenie do Outlooku na webe.

  2. V hornej časti stránky vyberte položku Nastavenie a potom vyberte položku Kalendár.

  3. Na ľavej table vyberte možnosť, ktorú chcete zmeniť.

Prispôsobenie

Pomocou prispôsobenia nastavení môžete prispôsobiť vzhľad vášho kalendára a vyberte položku Zobraziť alebo skryť počasie a miestne udalosti.

Pomocou nastavení na stránke Vzhľad kalendára určíte, ako má váš kalendár vyzerať.

Nastavenie

Popis

Zobraziť pracovný týždeň ako

Vyberte, ktoré dni sa v kalendári zobrazia v zobrazení Pracovný týždeň.

Nastaviť pracovné hodiny

Voľný čas sa zobrazuje v tmavšej farbe ako zvyšok kalendára. Ak používate nástroj Rozvrhový asistent, pracovné hodiny všetkých účastníkov sa zohľadnia pri navrhovaní časov schôdzí.

Zobraziť čísla týždňov v zobrazení mesiaca

Výberom tohto nastavenia sa v zobrazení Mesiac zobrazia čísla týždňov.

Prvý týždeň v roku začať dňom

Ak máte zapnutú možnosť Zobrazovať čísla týždňov v zobrazení mesiaca, môžete rozhodnúť, odkiaľ sa má číslovanie začať: od prvého dňa v roku, od prvého štvordňového týždňa alebo od prvého úplného týždňa.

Zobraziť prvý deň v týždni ako

Deň, ktorý tu vyberiete, sa v zobrazení Týždeň zobrazí ako prvý deň týždňa.

Predvolená dĺžka schôdze v minútach

Nastavenie predvoleného dĺžky času schôdzí každých from15 minút alebo vytvorte vlastné dĺžku.

Zobraziť hodiny v

Pomocou tohto nastavenia nastavíte prírastky, v ktorých kalendár zobrazuje čas. Pomocou tlačidiel možností vyberte 15-minútové alebo 30-minútové prírastky.

Zobrazovať kalendár v

Vyberte, či sa vaše kalendáre majú zobrazovať v jasnej alebo svetlej farbe.

Pomocou nastavení počasie a Miestne udalosti môžete pridať informácie šité na miesta, môžete vybrať.

Nastavenie

Popis

Počasie

Vyberte možnosť Zobraziť na paneli s počasím alebo Skryť počasia.

Výberom možnosti teploty mierka použiť buď stupňov Fahrenheita alebo Celzia.

Vyberte umiestnenie, kam chcete zobraziť v kalendári.

Ak chcete vedieť o jeho počasia príliš, vyberte možnosť Pridať iného umiestnenia.

Miestne udalosti

Vyberte položku Zobraziť alebo skryť miestne udalosti v kalendári.

Vyberte možnosť Miestne udalosti Zobraziť alebo Skryť miestne udalosti.

Vyberte možnosť použiť aktuálnu polohu alebo vyberte položku vybrať mesta a zadajte umiestnenie.

Automatické spracovanie

Pomocou nastavenia Automatické spracovanie určíte ako udalosti sa pridajú do kalendára a spôsob spracovania pozvánky na schôdzu, odpovedí na navrhovanú schôdzu a oznámení.

Pomocou udalostí z e-mailu nastavenia určíte, ako sa pridávajú udalostí z e-mailu do kalendára.

Nastavenie

Popis

Nemáte pridanie udalostí do kalendára z e-mailu

Začiarknite toto políčko tak, že udalosti v e-mailu nie sú pridané do kalendára.

Automaticky pridávať udalosti do kalendára z e-mailu

Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky pridávať udalosti v e-mailu do kalendára.

Pridanie týchto udalostí do kalendára z e-mailu

Začiarknite políčko pre každý typ udalosti, ktorú chcete pridať z e-mailu do kalendára

Označenie udalosti ako súkromnej preto len môžete vidieť

Vyberte toto začiarkavacie políčko na automatické označenie udalosti ako súkromnej.

Aktualizácia časového pásma

Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť časové pásmo, používané v kalendári.

Pomocou nastavenia pozvánky Rozhodnite o spôsobe spracovania pozvánky na schôdzu, odpovedí na navrhovanú schôdzu a oznámení.

Nastavenie

Popis

Odstrániť aktualizované pozvánky a odpovede

Vyberte toto začiarkavacie políčko automaticky odstránite neaktuálne žiadosti o schôdzu a odpovede z priečinka Doručená pošta. Položky kalendára zostane v kalendári.

Odstrániť upozornenia na Preposielanie udalosti

Vyberte toto začiarkavacie políčko automaticky umiestniť oznámenia o preposlaní udalosť v priečinku Odstránené položky. V predvolenom nastavení, budete dostávať tieto oznámenia udalosti, ktoré organizujete odoslaná ďalej novému príjemcovi jeden z účastníkov udalosti. Výber tejto možnosti nemá vplyv na spracovanie odpovedí na žiadosti o udalosti.

Oznámenia

Pomocou nastavení oznámení na nastavenie pripomenutí, odosielanie oznámení do telefónu a prijímanie program udalosti v kalendári.

Nastavenie Pripomenutia určuje nastavenie predvolených pripomenutí pre položky kalendára. Pripomenutia sú predvolene zapnuté a nastavené na 15 minút pred termínom udalosti.

Nastavenie

Popis

Zobraziť upozornenia pripomenutí

Začiarknutím tohto políčka zobrazíte pripomenutia pre položky kalendára.

Prehrať zvuk v čase termínu pripomenutia

Začiarknutím tohto políčka sa v čase termínu pripomenutia prehrá zvuk.

Predvolené pripomenutie

Pomocou tohto nastavenia určíte, ako dlho pred začatím udalosti sa má zobraziť predvolené pripomenutie.

Každodenné zasielanie e-mailu s programom vytvoreným na základe kalendárov a úloh

Vyberte túto možnosť prijímať si každodenne poslať e-mail s denným zostaveným na deň, na základe vašich udalostí v kalendári a úlohy, ktoré vám bola priradená.

Začiarknite políčko pre každý kalendár, ktorý chcete zahrnúť do svojho denného programu.

Neodosielajte agendy v dňoch, kedy nemám udalosti alebo úlohy

Vyberte túto možnosť nechcete dostávať denné program e-mail v dňoch, keď nemáte žiadne udalosti alebo termíny splnenia úloh.

Aktualizácia časového pásma

Ak chcete zmeniť časové pásmo, používané v kalendári, vyberte toto prepojenie.

Aktualizácia nastavení počasia

Ak chcete zmeniť nastavenie počasia informácie zobrazené v kalendári, vyberte toto prepojenie.

Pomocou nastavenia notifikácie textovými správami Odoslať oznámenia o udalosti v kalendári do telefónu ako SMS správy.

Nastavenie

Popis

Oznámenia o zmenách udalostí, ktoré sa vyskytujú v rámci tento počet dní

Začiarknite toto políčko, ak chcete dostávať upozornenia odoslané do vášho telefónu o zmenách udalostí, ktoré sa vyskytujú v rámci počet dní, ktoré určíte.

Začiarknite políčko pre iba počas pracovnej doby k prijímaniu oznámení odosielaného v inom čase.

Upozornenia na pripomenutia udalosti

Vyberte toto začiarkavacie políčko prijímať oznámenia o udalosti pripomenutia.

Začiarknite políčko pre iba počas pracovnej doby k prijímaniu oznámení odosielaného v inom čase.

Programy denného kalendára

Začiarknite toto políčko a zadajte čas na odoslanie vášho denného kalendára programu.

Nastavenie oznámení

Vyberte nastavenie textových správ pre vaše konto, ak ste tak neurobili už toto prepojenie. (Oznámenie nastavení textových správ sa vypne, kým nenastavíte posielanie textových správ.)

Pomocou nastavení programu pošta vyberte, či chcete prijímať programu e-mailom každý deň, ktorý sa zobrazuje udalostí kalendára a úloh.

Nastavenie

Popis

Neodosielajte ma denného programu

Vyberte túto možnosť denne e-mail, ktorý obsahuje zoznam zostaveným.

Zaslať záverečnú správu denného programu

Vyberte túto možnosť prijímať si každodenne poslať e-mail s denným zostaveným na deň, na základe vašich udalostí v kalendári a úlohy, ktoré vám bola priradená.

Začiarknite políčko pre každý kalendár, ktorý chcete zahrnúť do svojho denného programu.

Aktualizácia časového pásma

Ak chcete zmeniť časové pásmo, používané v kalendári, vyberte toto prepojenie.

Aktualizácia nastavení počasia

Ak chcete zmeniť nastavenie počasia informácie zobrazené v kalendári, vyberte toto prepojenie.

Snímky z prehľadu

Publikovanie kalendára možnosť vytvoriť prepojenie na váš kalendár, ktorý môžete zdieľať s ostatnými. Môžete napríklad prepojenie uverejniť na webovú stránku alebo zdieľanie v sociálnych skupín.

Nastavenie

Popis

Vyberte kalendár

Vyberte kalendár, ktorý chcete zdieľať.

Vyberte povolenia

Vyberte, ak chcete ostatným umožniť vidieť vaše k dispozícii čas len niektoré podrobnosti alebo úplné zobrazenie kalendára.

Ďalšie kalendáre

Kalendár narodenín sa automaticky vyplní všetci vo vašom zozname kontaktov, ktorých narodeniny sú známe. Narodeniny tiež môžete kedykoľvek pridať.

Nastavenie

Popis

Zapnúť kalendár narodenín

Pridá kalendár narodenín a automatické-dosadí ho narodeniny kontaktov. Ak sa pripojíte na sociálnych sieťach v možnosti pre osoby, narodeniny pre tieto kontakty sa tiež automaticky zobrazia v kalendári.

Vypnúť kalendár narodenín

Kalendár narodenín bude skrytý.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×