Nastavenie jednoduchého riadkovania v dokumente

V celom dokumente alebo jeho časti môžete nastaviť jednoduché riadkovanie. Môže sa použiť na riadky odseku alebo medzery medzi odsekmi.

Predvolené riadkovanie v prázdnom dokumente programu Microsoft Office Word 2007 je 1,15 riadka v rámci odseku (jeden riadok plus 15 percent, ktoré tvorí pridaná medzera) a prázdny riadok medzi odsekmi.

Tento článok obsahuje pokyny na nastavenie jednoduchého riadkovania v rámci odseku a medzi odsekmi.

Poznámka : Zmena písma môže ovplyvniť medzery medzi riadkami a odsekmi.

Čo vás zaujíma?

Nastavenie jednoduchého riadkovania v celom dokumente

Nastavenie jednoduchého riadkovania vo vybranom odseku

Odstránenie medzery navyše nad alebo pod vybratým odsekom

Jednoduché riadkovanie v adrese

Nastavenie jednoduchého riadkovania v celom dokumente

Najjednoduchší spôsob nastavenia jednoduchého riadkovania v celom dokumente je použitie množiny rýchleho priradenia štýlov Word 2003, ktorá nastaví jednoduché riadkovanie bez medzery navyše medzi odsekmi a bez odsadenia prvého riadka odseku. Uvedomte si však, že toto riadkovanie sťažuje rozlišovanie odsekov. Ak chcete vyriešiť tento problém, vložte medzi odseky prázdny riadok.

Tip : Ak odstránite medzeru navyše medzi odsekmi, môžete použiť tradičnú množinu rýchleho priradenia štýlov, ktorá odsadí prvý riadok každého odseku.

Použitie jednoduchého riadkovania bez medzery navyše medzi odsekmi

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a kliknite na množinu štýlov Word 2003.

 3. Ak chcete toto riadkovanie nastaviť ako predvolené, znova kliknite na položku Zmeniť štýly a potom na položku Predvoliť.

Použitie jednoduchého riadkovania s prázdnym riadkom medzi odsekmi

Ak chcete použiť jednoduché riadkovanie s prázdnym riadkom medzi odsekmi, nemusíte na konci každého odseku dvakrát stlačiť kláves ENTER a meniť normálny štýl odseku.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly pravým tlačidlom myši na položku Normálny a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 2. V časti Formátovanie kliknite na položku Jednoduché riadkovanie.

Nastavenie jednoduchého riadkovania v dokumente

Sekcia Formátovanie

Tlačidlo Jednoduché riadkovanie

 1. Ak chcete toto riadkovanie nastaviť ako predvolené, kliknite na položku Nové dokumenty podľa danej šablóny v spodnej časti dialógového okna.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Ak v dokumente prepínate medzi množinami rýchleho priradenia štýlov a neskôr chcete znova nastaviť jednoduché riadkovanie s prázdnym riadkom medzi odsekmi, kliknite na položku Obnoviť na rýchle priradenie štýlov zo šablóny (v skupine Štýly kliknite na položku Zmeniť štýly, ukážte na položku Množina štýlov a kliknite na položku Obnoviť na rýchle priradenie štýlov zo šablóny).

Na začiatok stránky

Nastavenie jednoduchého riadkovania vo vybranom odseku

 1. Vyberte odsek, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Riadkovanie.

  Začíname

 3. Kliknite na položku 1,0.

Na začiatok stránky

Odstránenie medzery navyše nad alebo pod vybratým odsekom

 1. Vyberte odsek, nad alebo pod ktorým je medzera navyše.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Odsek na šípku vedľa položky Medzera pred alebo Medzera za a zadajte požadovaný počet medzier.

  Predloha snímky a súvisiace rozloženia

Na začiatok stránky

Jednoduché riadkovanie v adrese

Ak zadávate adresu a chcete použiť jednoduché riadkovanie, najjednoduchšie je ukončiť riadok zlomom riadka namiesto zlomu odseku. Týmto spôsobom bude každý riadok adresy tvoriť samostatný odsek. Keď potom použijete štýl medzier medzi odsekmi, nemusíte pridávať medzery medzi riadky adresy.

Ak ste adresu už zadali a každý riadok tvorí samostatný odsek, alebo ak adresy pochádzajú z hromadnej korešpondencie, môžete použiť množinu rýchleho priradenia štýlov, ktorá odstráni medzery navyše medzi odsekmi. Môžete tiež vybrať riadky adresy a odstrániť medzery navyše medzi nimi.

Zadanie adresy s jednoduchým riadkovaním

 1. Zadajte adresu. Na konci každého riadka stlačte kombináciu klávesov SHIFT+ENTER a na konci posledného riadka adresy stlačte kláves ENTER.

 2. Kliknite na adresu, ktorú ste práve zadali.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Riadkovanie.

  Začíname

 4. Kliknite na položku 1,0.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na adresu a ukážte na položku Štýly.

 6. Kliknite na položku Uložiť výber ako nové rýchle priradenie štýlu.

 7. Zadajte názov pre štýl, napríklad Adresa.

 8. Ak zadávate viac adries, môžete pre ne použiť svoj nový štýl (na karte Domov kliknite v skupine Štýly na štýl, ktorý ste vytvorili).

Formátovanie odsekov adresy na odstránenie medzier navyše

 • Ak adresy tvoria celý dokument (napríklad hárok menoviek s adresami), použite množinu rýchleho priradenia štýlov Word 2003.

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

  2. Ukážte na položku Množina štýlov a kliknite na množinu štýlov Word 2003.

 • Ak sa adresy nachádzajú v dokumente s rôznym riadkovaním a chcete zmeniť iba riadkovanie adresy, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Vyberte odseky adresy.

  2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Odsek na šípku vedľa položky Medzera pred alebo Medzera za a zadajte požadovaný počet medzier.

   Predloha snímky a súvisiace rozloženia

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×