Nastavenie e-mailu v Outlooku

Postup v tomto článku popisuje nastavenie e-mailového konta v počítači. V programe Outlook môžete pridať množstvo rôznych e-mailových kont vrátane pracovných alebo školských kont, ako aj kont od poskytovateľov internetových služieb.

Na nastavenie e-mailu môžete použiť aj funkciu automatického nastavenia konta v programe Outlook

Outlook dokáže v mnohých prípadoch nastaviť konto automaticky, stačí zadať e-mailovú adresu a heslo.

 1. Vyberte v programe Outlook kartu Súbor.

  Snímka obrazovky s ľavou časťou pása s nástrojmi Outlooku s vybratou možnosťou Súbor
 2. V časti Informácie o konte vyberte položku Pridať konto.

  Príkaz Pridať konto v zobrazení Backstage
 3. Na stránke Automatické nastavenie konta zadajte meno, e-mailovú adresu a heslo a vyberte tlačidlo Ďalej.

  Poznámka : Ak sa po výbere tlačidla Ďalej zobrazí chybové hlásenie, dôkladne si skontrolujte e-mailovú adresu a heslo. Ak sú správne, pozrite si časť.

 4. Vyberte možnosť Dokončiť.

Automatické nastavenie nefungovalo alebo mám konto POP alebo IMAP

Ak máte konto POP alebo IMAP alebo automatické nastavenie zlyhá, môžete vybrať možnosť Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov a zadať nastavenia manuálne.

Poznámky : 

 • Ak používate Outlook 2016, manuálne nastavenie kont Exchange a Office 365 nie je k dispozícii. Ak zlyhá automatické nastavenie kont Exchange alebo Office 365, obráťte sa na správcu služieb Exchange alebo službu Microsoft Answer Desk. Pomôžu vám Outlook nastaviť. Pozrite si tému Potrebujte ďalšiu pomoc?

 • Ak inovujete na Outlook 2016 zo staršej verzie Outlooku a zobrazia sa vám chybové hlásenia s informáciami o tom, že sa nemôžete prihlásiť do programu Outlook alebo ho spustiť, príčinou je to, že služba Exchange Autodiscover nie je nakonfigurovaná alebo nefunguje správne. Podrobnosti o tom, ako tento problém vyriešiť, nájdete v téme Chybové hlásenia v Microsoft Outlooku 2016 – Outlook sa nemôže prihlásiť alebo Microsoft Outlook sa nedá spustiť.

Manuálne nastavenie konta

Kontá Office 365 for business

Pri nastavení kont Office 365 for business nie je možné použiť možnosť Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov. Ak máte problémy s nastavením konta Office 365 for business, môžno vám pomôže automatická diagnostika a oprava chýb nastavenia Outlooku.

Kontá Exchange

Pri nastavení kont Exchange nie je možné použiť možnosť Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov. Ak ste skontrolovali svoju e-mailovú adresu a heslo a overili ich správnosť, skúste v uvedenom poradí vykonať nasledujúce kroky.

 1. Skontrolujte internetové pripojenie otvorením webového prehliadača a prechodom na niektorú z obľúbených lokalít. Ak môžete prehľadávať web, prejdite na ďalší krok.

 2. Skúste otvoriť svoje e-mailové konto pomocou Outlooku na webe. Ak nepoznáte svoju adresu v Outlooku na webe, tieto informácie by vám mal vedieť poskytnúť správca e-mailov.

  Ak sa vám podarí prihlásiť, problém je pravdepodobne v programe Outlook. Pozrite si tému Oprava aplikácie balíka Office.

Ak tieto kroky problém neodstránia, pozrite si tému Potrebujete ďalšiu pomoc?

Kontá Gmail

Pred pridaním konta Gmail do programu Outlook je potrebná Príprava konta Gmail na pripojenie k Outlooku a službám Office 365 a potom Import Gmailu do Outlooku. Najčastejším dôvodom zlyhania Outlooku počas pridávania konta Gmail je chýbajúce alebo nesprávne heslo aplikácie.

Ak potrebujete nájsť nastavenia servera pre konto Gmail, pozrite si tému Odkaz na názov serverov POP a IMAP.

Kontá Yahoo

Ak chcete odosielať a prijímať poštu pomocou konta Yahoo!, na lokalite https://login.yahoo.com/ musíte spraviť jednu jednoduchú zmenu.

 1. V pravom hornom rohu obrazovky vyberte svoje meno a potom možnosť Informácie o účte.

 2. Na ľavej table vyberte položku Zabezpečenie účtu a zapnite možnosť Povoliť aplikácie, ktoré používajú menej bezpečné prihlasovanie.

Ak potrebujete nájsť nastavenia servera pre konto Yahoo, pozrite si tému Odkaz na názov serverov POP a IMAP.

Všetky ostatné kontá

Pre všetky ostatné kontá je k dispozícii možnosť manuálneho nastavenia. Väčšina ostatných kont používa protokol IMAP, no niektoré môžu používať protokol POP. Skôr než začnete, budete potrebovať viacero informácií o nastavení konta vrátane názvov serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, portov a nastavení SSL. Ak máte konto Outlook.com, tieto nastavenia nájdete nižšie. Ak máte e-mailové konto od iného poskytovateľa, môžete kontaktovať podporu daného poskytovateľa a zistiť požadované informácie. Môžete si tiež pozrieť tému Odkaz na názov serverov POP a IMAP. Tu je uvedených veľa nastavení najbežnejších poskytovateľov e-mailu.

Informácie o serveri Outlook.com:   

 • Typ konta : IMAP

 • Server prichádzajúcej pošty: imap-mail.outlook.com.

 • Server odchádzajúcej pošty: smtp-mail.outlook.com

 • Server prichádzajúcej pošty (IMAP): 993

 • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia: SSL

 • Server odchádzajúcej pošty (IMAP): 587

 • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia: TLS

Použitie možnosti Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov na nastavenie konta
 1. Vyberte položky Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov > Ďalej.

  Použitie manuálneho nastavenia v Outlooku 2013
 2. Vyberte položky POP alebo IMAP > Ďalej.

 3. Zadajte nasledujúce informácie:

  • Vaše meno a e-mailová adresa

  • Typ konta: Zvyčajne je to IMAP

  • Server prichádzajúcej pošty

  • Server odchádzajúcej pošty

  • Meno používateľa: Zvyčajne ním je vaša celá e-mailová adresa

  • Heslo

 4. Vyberte položky Ďalšie nastavenia > Server odchádzajúcej pošty a začiarknite políčko Server odchádzajúcej pošty (SMTP) vyžaduje overenie.

 5. Na karte Rozšírené zadajte informácie, ktoré ste získali od svojho poskytovateľa e-mailu alebo v téme Odkaz na názov serverov POP a IMAP. Nižšie sú uvedené najbežnejšie nastavenia.

  • Server prichádzajúcej pošty (IMAP): 993

  • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia: SSL

  • Server odchádzajúcej pošty (SMTP): 465 alebo 587

  • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia: SSL alebo TLS

 6. Vyberte položky OK > Ďalej > Dokončiť.

Ak sa vám pomocou týchto krokov nepodarilo konto nastaviť, pozrite si tému Potrebujete ďalšiu pomoc?

Na začiatok stránky

Pozrite si video

Najrýchlejším spôsobom, ako nastaviť konto v programe Outlook 2013 alebo Outlook 2016, je použiť funkciu Automatický sprievodca kontom.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Potrebujte ďalšiu pomoc?

Ak máte problémy s nastavením konta Office 365, môžeme skúsiť diagnostikovať a opraviť viacero bežných problémov s nastavením programu Outlook. Ak náš automatický nástroj nedokáže váš problém vyriešiť, nepoužívate Office 365 alebo by ste chceli komunikovať so zamestnancami podpory, môžete sa obrátiť na pracovníkov služby Answer Desk.

Začíname

Dovoľte nám vyriešiť váš problém
Automatická diagnostika a oprava chýb Outlooku

Pomocník

Potrebujete ďalšiu pomoc?
Obráťte sa pracovníkov služby Answer Desk.

Na začiatok stránky

Outlook podporuje kontá Microsoft Exchange 2010, POP3 a IMAP. Poskytovateľ internetových služieb alebo správca e-mailov vám môže poskytnúť informácie, ktoré nevyhnutne potrebujete na konfiguráciu a nastavenie e-mailového konta v Outlooku.

E-mailové kontá sú obsiahnuté v profile. Profil je vytvorený z kont, údajových súborov a nastavení, ktoré určujú, kam sa e-mailové správy ukladajú. Nový profil sa vytvorí automaticky pri prvom spustení Outlooku. Ďalšie informácie o profiloch nájdete v téme Vytvorenie profilu.

Pridanie e-mailového konta pri prvom spustení Outlooku 2010

Ak používate Outlook prvýkrát, alebo ak inštalujete Outlook 2010 v novom počítači, automaticky sa spustí funkcia Automatické nastavenie konta a pomôže vám s konfiguráciou nastavení e-mailových kont. Pri takomto nastavení sa požaduje iba zadanie vášho mena, e-mailovej adresy a hesla. Ak sa e-mailové konto nedá automaticky nakonfigurovať, budete musieť zadať požadované informácie manuálne.

 1. Spustite Outlook.

 2. Po zobrazení výzvy na nakonfigurovanie e-mailového konta kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Úvodné okno programu Outlook 2010

 3. E-mailové konto pridáte kliknutím na položku Áno a následným kliknutím na tlačidlo Ďalej.

 4. Zadajte meno, e-mailovú adresu a heslo a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s vybratým e-mailovým kontom

  Ak zadáte e-mailovú adresu končiacu reťazcom outlook.com alebo msn.com, musíte na pridanie e-mailového konta použiť doplnok Microsoft Outlook Hotmail Connector. Informácie o pridaní tohto typu e-mailových kont nájdete v téme Používanie konta služby Windows Live Hotmail v programe Outlook.

  Poznámka : Keď je počítač pripojený k sieťovej doméne organizácie, ktorá používa Microsoft Exchange Server, poštové informácie sa vložia automaticky. Pole na zadanie hesla sa nezobrazí, pretože sa používa sieťové heslo.

  Zobrazí sa indikátor priebehu konfigurácie konta. Proces nastavenia môže trvať niekoľko minút.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s informáciou, že nastavenia e-mailového servera sa nepodarilo nakonfigurovať

  Ak prvý pokus o konfiguráciu konta zlyhá, môžete to skúsiť znova pomocou nezašifrovaného pripojenia k poštovému serveru. Ak sa zobrazí toto hlásenie, pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej. Ak zlyhá aj nezašifrované pripojenie, vaše e-mailové konto nemožno automaticky nakonfigurovať.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s informáciou, že konto sa nepodarilo nakonfigurovať

  Kliknite na tlačidlo Znova alebo začiarknite políčko Manuálne konfigurovať nastavenia servera. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie e-mailového konta pomocou rozšírených nastavení.

  Po úspešnom pridaní konta môžete pridať ďalšie kontá kliknutím na položku Pridať ďalšie konto.

  Oznámenie, že konto bolo nakonfigurované

 5. Ak chcete zatvoriť dialógové okno Pridanie nového konta, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Pridanie e-mailového konta v Outlooku

Hoci väčšina ľudí pridá e-mailové konto pri prvom spustení Outlooku, prvé e-mailové konto alebo aj ďalšie kontá možno pridať kedykoľvek.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Informácie o konte kliknite na položku Pridať konto.

  Zobrazenie Backstage a príkaz Pridať konto

 3. Zadajte meno, e-mailovú adresu a heslo a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s vybratým e-mailovým kontom

  Ak zadáte e-mailovú adresu končiacu reťazcom outlook.com alebo msn.com, musíte na pridanie e-mailového konta použiť doplnok Microsoft Outlook Hotmail Connector. Informácie o pridaní tohto typu e-mailových kont nájdete v téme Používanie konta služby Windows Live Hotmail v programe Outlook.

  Poznámka : Keď je počítač pripojený k sieťovej doméne organizácie, ktorá používa Microsoft Exchange Server, poštové informácie sa vložia automaticky. Pole na zadanie hesla sa nezobrazí, pretože sa používa sieťové heslo.

  Zobrazí sa indikátor priebehu konfigurácie konta. Proces nastavenia môže trvať niekoľko minút.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s informáciou, že nastavenia e-mailového servera sa nepodarilo nakonfigurovať

  Ak prvý pokus o konfiguráciu konta zlyhá, môžete to skúsiť znova pomocou nezašifrovaného pripojenia k poštovému serveru. Ak sa zobrazí toto hlásenie, pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej. Ak zlyhá aj nezašifrované pripojenie, vaše e-mailové konto nemožno automaticky nakonfigurovať.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s informáciou, že konto sa nepodarilo nakonfigurovať

  Kliknite na tlačidlo Znova alebo začiarknite políčko Manuálne konfigurovať nastavenia servera. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie e-mailového konta pomocou rozšírených nastavení.

  Po úspešnom pridaní konta môžete pridať ďalšie kontá kliknutím na položku Pridať ďalšie konto.

  Oznámenie, že konto bolo nakonfigurované

 4. Ak chcete zatvoriť dialógové okno Pridanie nového konta, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak ste pridali konto na serveri Exchange, konto sa zobrazí a bude sa dať používať v Outlooku, až keď ukončíte a znova spustíte Outlook.

Poznámka :  Ak váš profil už obsahuje konto Microsoft Exchange Servera a chcete pridať ďalšie, použite funkciu Automatické nastavenie konta. Ak chcete manuálne nakonfigurovať ďalšie konto na serveri Exchange, musíte ukončiť Outlook a potom použiť modul Pošta v ovládacom paneli.

Na začiatok stránky

Ak chcete automaticky alebo manuálne nastaviť pripojenie k e-mailom v Outlooku 2007 cez Exchange, POP alebo IMAP, stačí zadať e-mailovú adresu a heslo a nastaviť v Microsoft Outlooku 2007 prístup k e-mailom na Exchangei. Pomocou procesu s názvom Automatická konfigurácia Outlook automaticky vyhľadá vaše nastavenia a nastaví pripojenie Exchangeu k vášmu kontu.

V programe Outlook 2007 môžete nastaviť prístup k e-mailovému kontu aj manuálne, a to pomocou protokolu POP (Post Office Protocol) alebo IMAP (Internet Message Access Protocol). Na nastavenie pripojenia servera Exchange k vášmu kontu však odporúčame použiť proces automatickej konfigurácie. Ak použijete protokoly POP alebo IMAP, nebudete môcť používať množstvo funkcií kalendára a iných funkcií spolupráce, ktoré sú k dispozícii, keď ste k svojmu kontu pripojení cez Exchange.

Nastavenie pripojenia servera Exchange k e-mailu v programe Outlook 2007

Poznámka : Outlook 2007 podporuje v rámci jedného profilu programu Outlook len jedno pripojenie k serveru Exchange. Ak sa pri pokuse o pridanie druhého pripojenia servera Exchange k profilu programu Outlook 2007 zobrazí chyba, možno budete musieť vytvoriť nový profil. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo ešte treba vedieť? v tomto článku.

 1. Otvorte Outlook 2007. Keď sa Sprievodca spustením programu Outlook 2007 otvorí automaticky, na prvej stránke Sprievodcu kliknite na položku Ďalej.

 2. Na stránke E-mailové kontá v Sprievodcovi kliknite na položku Ďalej a nastavte e-mailové konto.

  • Ak sa Sprievodca spustením programu Outlook 2007 neotvorí, v ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie konta. V dialógovom okne Nastavenie konta kliknite na karte E-mail na položku Nový.

 3. Na stránke Automatické nastavenie konta môže Outlook automaticky vyplniť nastavenia Vaše meno a E-mailová adresa na základe vašich prihlasovacích údajov do počítača. Ak sú nastavenia vyplnené a sú správne, kliknite na položku Ďalej, aby Outlook dokončil nastavenie konta.

  • Ak nastavenia na stránke Automatické nastavenie konta nie sú vyplnené alebo sú nesprávne, postupujte takto:

   • Zadajte správne nastavenia na základe informácií, ktoré vám poskytol správca vášho e-mailového konta.

   • Ak je meno v poli Vaše meno vyplnené nesprávne, pred zmenou mena bude zrejme potrebné vynulovať možnosti na stránke Automatické nastavenie konta. Vynulujete ich vybratím a zrušením začiarknutia políčka vedľa položky Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov.

 4. Po kliknutí na tlačidlo Ďalej na stránke sprievodcu Automatické nastavenie konta začne Outlook vyhľadávať online nastavenia vášho e-mailového servera.

  Outlook 2007 zobrazí hlásenie s dotazom, či chcete webovej lokalite povoliť automatické nastavenie konta. Outlook sa k danej webovej lokalite musí pravidelne pripájať, aby sa konto aktualizovalo. Ak nechcete, aby sa táto správa zobrazovala pri každom spustení automatickej konfigurácie, vyberte možnosť Pre túto webovú lokalitu sa už nepýtať a kliknite na tlačidlo Povoliť.

  Outlook 2007 bude pokračovať v nastavovaní konta. Skôr ako sa Outlook 2007 bude môcť pripojiť ku kontu, zobrazí sa žiadosť o zadanie mena používateľa a hesla. Do poľa mena používateľa zadajte celú e-mailovú adresu (napríklad michal@contoso.com). Žiadosť sa môže zobraziť niekoľkokrát, kým sa podarí pripojiť ku kontu.

  • Ak sa programu Outlook podarí vytvoriť konto, zobrazí sa nasledujúci text: E-mailové konto sa úspešne nakonfigurovalo na používanie programu Exchange. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak sa programu Outlook nepodarí nastaviť konto, pozrite časť Čo ešte treba vedieť? v tomto článku.

Na začiatok stránky

Nastavenie pripojenia POP a IMAP k e-mailovému kontu v programe Outlook 2007

V programe Outlook 2007 môžete prostredníctvom protokolov POP3 a IMAP4 manuálne nastaviť prístup k svojmu e-mailovému kontu.

Poznámka :  Ak používate Outlook 2007, namiesto pripájania cez protokoly POP3 a IMAP4 sa môžete do e-mailového konta pripojiť prostredníctvom servera Exchange. Pomocou servera Exchange budete môcť používať kalendár a iné funkcie spolupráce, ktoré pri pripájaní cez IMAP4 a POP3 nie sú dostupné. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo ešte treba vedieť? v tomto článku.

 1. Otvorte Outlook. Pri prvom otvorení aplikácie Outlook sa zobrazí dialógové okno Nastavenie konta. Ak sa pri prvom otvorení programu Outlook dialógové okno Nastavenie konta nezobrazí, postupujte nasledovne:

  • V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  • V dialógovom okne Nastavenie konta kliknite na karte E-mail na položku Nový.

 2. Na stránke Vybrať e-mailovú službu skontrolujte, či je vybratá položka Microsoft Exchange, POP, IMAP alebo HTTP a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Na stránke Automatické nastavenie konta začiarknite políčko Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov nachádzajúce sa v dolnej časti stránky.

 4. Kliknite na položky Internetový e-mail > Ďalej.

 5. Na stránke Nastavenie internetového e-mailu zadajte v časti Informácie o používateľovi nasledovné informácie:

  • Do poľa Vaše meno zadajte meno, ktoré sa má zobraziť ostatným používateľom pri odoslaní e-mailu z tohto konta.

  • Do poľa E-mailová adresa zadajte svoju e-mailovú adresu.

 6. V časti Informácie o serveri poskytnite nasledovné informácie:

  • V časti Typ konta vyberte konto IMAP alebo POP3. Odporúčame použiť IMAP, pretože podporuje viac funkcií.

  • Do poľa Server prichádzajúcej pošty zadajte názov servera IMAP alebo POP. Ak sa pripájate k e-mailu v službách Office 365, názov servera IMAP alebo POP je outlook.office365.com. Ak nepoužívate služby Office 365, pozrite si časť Vyhľadanie nastavení pre server POP alebo IMAP v tomto článku.

  • Do poľa Server odchádzajúcej pošty (SMTP) zadajte názov servera Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Ak sa pripájate k e-mailu v službách Office 365, názov servera SMTP je smtp.office365.com. Ak nepoužívate služby Office 365, pozrite si časť Vyhľadanie nastavení pre server POP alebo IMAP v tomto článku.

 7. V časti Prihlasovacie informácie zadajte nasledovné informácie:

  • Do poľa Meno používateľa zadajte svoju e-mailovú adresu.

  • Do poľa Heslo zadajte heslo. Ak chcete, aby si Outlook zapamätal vaše heslo, začiarknite políčko Zapamätať si heslo.

 8. V dolnej časti stránky kliknite na položku Ďalšie nastavenia a potom nasledovným spôsobom vyplňte dialógové okno Nastavenie internetového e-mailu:

  Na karte Server odosielanej pošty začiarknite políčko Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie.

  Na karte Spresniť:

  • V  časti Server prichádzajúcej pošty (IMAP) alebo Server prichádzajúcej pošty (POP3) vyberte vedľa položky Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia zo zoznamu možnosť SSL.

  • V časti Server odosielanej pošty (SMTP) vyberte vedľa položky Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia možnosť TLS a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak používate protokol POP3 a chcete, aby sa na serveri ponechávali kópie správ, kliknite v časti Doručenie na položku Ponechávať kópie správ na serveri. Ak túto možnosť nevyberiete, všetky správy sa zo servera odstránia a uložia lokálne do vášho počítača.

 9. Na stránke Pridanie nových e-mailových nastavení kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na stránke Blahoželanie kliknite na tlačidlo Dokončiť. Zavrite dialógové okno Nastavenie kont.

 11. Na stránke Nastavenie kont kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 12. Ak používate protokol IMAP4, zobrazí sa správa s otázkou, či chcete stiahnuť priečinky pre pridaný poštový server. Kliknite na tlačidlo Áno. V používateľskom rozhraní programu Outlook 2007 vyberte priečinky, ktoré sa majú synchronizovať medzi serverom a vaším lokálnym počítačom, a kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o používaní programu Outlook 2007 nájdete v dokumentácii Pomocníka dodanej s programom Outlook 2007.

Zistenie nastavení pre server POP alebo IMAP

Ak chcete vyhľadať svoje nastavenia, postupujte takto.

 1. Prihláste sa do svojho konta pomocou aplikácie Outlook Web App. Ďalšie informácie nájdete v téme Prihlásenie do aplikácie Outlook Web App.

 2. V aplikácii Outlook Web App kliknite na navigačnom paneli na položky Nastavenie Ikona Nastavenia > Možnosti > Konto > Moje konto > Nastavenia prístupu pre protokoly POP alebo IMAP.

 3. Názvy serverov POP3, IMAP4 a SMTP a ďalšie nastavenia, ktoré možno bude potrebné zadať, sú uvedené na stránke Nastavenia prístupu pre protokoly POP a IMAP v časti Nastavenie protokolu POP alebo Nastavenie protokolu IMAP a Nastavenie protokolu SMTP.

Na začiatok stránky

Čo ešte treba vedieť?

 • Ak máte typ e-mailového konta, ktorý vyžaduje registráciu, je potrebné ho zaregistrovať pri prvom prihlásení do aplikácie Outlook Web App. Ak svoje konto nezaregistrujete, nebudete sa môcť pomocou programu Outlook k e-mailovému kontu prihlásiť. Po prihlásení do konta sa odhláste. Potom sa skúste pripojiť pomocou programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme Prihlásenie do aplikácie Outlook Web App.

 • Ak sa vám ku kontu nepodarí pripojiť pomocou automatického nastavenia konta, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Počkajte niekoľko minút a skúste to znova.

  • Ak sa potrebujete ihneď pripojiť do svojho e-mailového konta, pripojte sa doň pomocou aplikácie Outlook Web App cez webový prehliadač alebo e-mailový program, ktorý podporuje protokoly POP alebo IMAP. Ďalšie informácie o tom, ako sa pripojiť do e-mailového konta prostredníctvom webového prehliadača, nájdete v téme Prihlásenie do aplikácie Outlook Web App. Informácie o pripojení prostredníctvom e-mailových programov POP a IMAP nájdete v téme Použitie e-mailových programov s protokolom IMAP alebo POP.

  • Ak poznáte meno osoby, ktorá spravuje vašu poštovú schránku (niekedy sa nazýva e-mailový správca), kontaktujte ju a nahláste chybu, ktorá sa vám zobrazuje pri pripájaní pomocou programu Outlook.

 • Outlook 2007 podporuje v rámci jedného profilu programu Outlook len jedno e-mailové konto Exchange. Ak sa pokúsite v spustenom programe Outlook pridať k profilu ďalšie pripojenie na server Exchange, zobrazí sa nasledujúca chyba.

  Počas používania programu Outlook nie je možné pridať k profilu konto Exchange. Zatvorte Outlook a kliknutím na ikonu pošty na ovládacom paneli pridajte konto Exchange.

 • Ak už máte v profile Exchange pripojenie k serveru Exchange, bude najskôr potrebné odstrániť aktuálny profil alebo vytvoriť nový. Potom budete môcť postupovať podľa krokov popísaných v tomto článku. Ďalšie informácie o profiloch Exchange nájdete v téme Odstránenie e-mailového konta z Outlooku.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×