Nastavenie dátumu a času pre príznak správy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Príznaky pomáhajú identifikovať správy, ktoré si vyžadujú pozornosť. Môžete prehľadať priečinok Doručená pošta alebo iný zoznam správ, či sa v ňom nachádzajú správy označené príznakom, a potom tieto zoznamy zoradiť a vyhľadať tak všetky správy označené príznakom.

Ak ku správe priradíte príznak, zobrazia sa počiatočný dátum a termín splnenia príznaku na informačný panel v hlavičke správy. Aby sa viditeľnosť správy ešte viac zvýšila, zobrazí sa správa aj na paneli s úlohami a v zozname denných úloh v kalendári, kde sa zaradí podľa dátumu. Program Microsoft Office Outlook 2007 poskytuje niekoľko príznakov, ktoré majú dátumy už nastavené, napríklad Dnes a Budúci týždeň. Môžete priraďovať aj príznaky bez priradeného dátumu. Ak k správam často priraďujete rovnaký čas a dátum, môžete použiť príznak rýchleho kliknutia na označenie položiek príznakom jediným kliknutím.

Ak chcete, aby správa označená príznakom ešte viac vzbudzovala vašu pozornosť, môžete nastaviť pripomenutie, aby ste si zapamätali, kedy je potrebné vykonať príslušnú akciu.

Obsah tohto článku

Ako fungujú dátumy príznak v ponuke spracovať?

Nastavenie dátumu a času pre príznak

Nastavenie pripomenutia pre seba v označenej správy

Nastavenie pripomenutia pre ostatných používateľov v označenej správy

Ako pracujú dátumy príznakov v ponuke Spracovať?

Pôsobenie dátumov príznakov v ponuke Spracovať je popísané v nasledujúcej tabuľke. Dátumy ľubovoľných príznakov však môžete prispôsobiť a podľa potreby nastaviť aj pripomenutie.

Príznak

Počiatočný dátum

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jednu hodinu pred koncom dnešného pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas dnešného dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň tohto týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Zobrazuje sa aktuálny dátum. Ak chcete, vyberte vlastný dátum

Zobrazuje sa aktuálny dátum. Ak chcete, vyberte vlastný dátum

Zobrazuje sa aktuálny dátum. Ak chcete, vyberte vlastný dátum


Na začiatok stránky

Nastavenie dátumu a času pre príznak

V správe označenej príznakom môžete nastaviť dátum a čas, aby v požadovanom čase upútala vašu pozornosť a pripomenula vám, že je potrebné vykonať príslušnú akciu.

Napríklad správy označené príznakom na Budúci týždeň sa zobrazia v červenej farbe v priečinku doručenej pošty v pondelok budúci týždeň a položka sa zobrazí na paneli s úlohami v pondelok, uvedené v časti dnes. Správy tiež sa zobrazí v zoznam denných úloh v pondelok. Ak nechcete mať všetky akcie v položke, zostane uvedených na aktuálny dátum v oboch miestach. Zistite, ako odstrániťalebo dokončenie označených položiek.

Správy označené príznakmi môžete odosielať iným osobám. V priečinku Doručená pošta príjemcu sa takáto správa zobrazí s príznakom s počiatočným dátumom, termínom splnenia a ďalšími informáciami o príznaku na informačnom paneli. Správy sa však nepridajú do panel s úlohami ani do zoznamu denných úloh príjemcu.

Čas a dátum sa nastavujú pri pridávaní príznaku do správy. Môžete použiť predvolené dátumy a časy, ktoré sú priradené k príznakom ponuky Spracovať, alebo ich môžete podľa potreby prispôsobiť.

 • Pridanie príznaku do správy

  Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • V otvorenej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku príznak.

  • V zozname správ, napríklad v priečinku Doručená pošta, kliknite pravým tlačidlom na položku, ukážte na položku Spracovať a potom kliknite na príznak v kontextovej ponuke.

   Tip : Môžete tiež priradenie príznaku správy jediným kliknutím. Ďalšie informácie nájdete v téme Priradenie príznaku Rýchle kliknutie.

 • Pridanie príznaku s vlastným dátumom k správe

  1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

   • V otvorenej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku vlastné.

   • V zozname správ, ako je napríklad priečinok Doručená pošta, kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ukážte na položku Spracovať a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastné.

  2. V zoznamoch Počiatočný dátum a Termín splnenia vyberte požadované dátumy.

Počiatočný dátum a termín splnenia sa zobrazia na informačnom paneli v hornej časti správy spolu s informáciami uvedenými v poli Príznak .

Poznámka : Označením položky príznakom sa pre položku nenastaví aj pripomenutie. Pripomenutie môžete vybrať kliknutím na položku Pridať pripomenutie v kontextovej ponuke Spracovať. Ďalšie informácie nájdete v ďalších častiach.

Na začiatok stránky

Nastavenie pripomenutia pre seba v správe označenej príznakom

Potrebujete do konca dnešného dňa odpovedať na určitú správu? Stáva sa vám, že občas zabudnete splniť dôležité požiadavky? Nastavenie pripomenutí v správach vám pomáha zabezpečiť, aby vašej pozornosti neunikla žiadna akcia, ktorú je v súvislosti so spracovaním položky potrebné vykonať.

 1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • V otvorenej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Vzhľad tlačidla .

  • V zozname správ, napríklad v priečinku Doručená pošta, kliknite pravým tlačidlom na položku, ukážte na položku Spracovať a potom kliknite na príznak v kontextovej ponuke.

 2. V ponuke Spracovať vyberte čas pripomenutia.

  Tip : Po nastavení sa čas a dátum pripomenutia zobrazia na informačný panel v hornej časti správy alebo kontaktu.

 3. Ak chcete nastaviť konkrétny čas a dátum pripomenutia, kliknite na položku Vlastný dátum.

 4. Začiarknite políčko Pripomenutie a potom vyberte dátum a čas pre pripomenutie.

  Dôležité : Ak odpovedáte na správu, ku ktorej ste pridali pripomenutie pre seba, pripomenutie sa odošle aj príjemcom. Ak nechcete, aby pripomenutie prijímali aj ostatné osoby, musíte ho odstrániť zo správy pred jej odoslaním.

  Odstránenie pripomenutia pre príjemcov

  1. V otvorenej správe kliknite na príkaz Odpovedať alebo Odpovedať všetkým.

  2. Na karte Správa v časti Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom kliknite na položku Príznak pre príjemcov.

  3. Zrušte začiarknutie políčka Príznak pre príjemcov.

Na začiatok stránky

Nastavenie pripomenutia pre ostatných v správe označenej príznakom

Ak chcete pripomínať iným osobám, aby odpovedali na odoslanú správu alebo vykonali potrebnú akciu, môžete im odoslať správu označenú príznakom s pripomenutím.

Tip : Pri odosielaní pripomenutí iným osobám buďte diskrétni. Niektorým príjemcom môže prekážať, ak sa im počas práce aktivujú pripomenutia. Ďalšou možnosťou je odoslať správu označenú príznakom s počiatočným dátumom, termínom splnenia a konkrétnymi informáciami v poli Príznak. Takto sú informácie príjemcom k dispozícii na informačnom paneli správy bez pripomenutia.

 1. V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Vzhľad tlačidla .

 2. V ponuke Spracovať kliknite na položku Príznak pre príjemcov.

 3. Ak chcete v časti Príznak pre príjemcov vybrať typ pripomenutia (predvolené nastavenie je Spracovať), vyberte typ požadovaného príznaku v zozname Príznak.

  Môžete napríklad vybrať slovné spojenie, ktoré sa bude spájať s pripomenutím, napríklad Zavolať, Neposielať ďalej, Pre informáciu alebo Preveriť. Tieto informácie sa zobrazia na informačnom paneli správy.

 4. Vyberte dátum a čas v zoznamoch vedľa začiarkavacieho políčka Pripomenutie.

  Keď vyberiete dátum a čas, pripomenutie sa zobrazí aj na informačnom paneli.

  Tip : Ak chcete zahrnúť príznak a pripomenutie pre seba i pre iné osoby, začiarknite políčko Príznak pre mňa, vyberte informácie pre príznak a potom vyberte možnosti pre pripomenutie.

Po odoslaní príznak správ, môžete sledovať príjemcov. Ak používate konto Microsoft Exchange, môžete vyhľadať a sledovanie odpovede, ktoré sa zobrazí. Ďalšie informácie o tejto funkcii Vyhľadanie správy s príznakmi.

Tip : Po nastavení sa čas a dátum pre pripomenutie zobrazia na informačnom paneli v hornej časti správy.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×