Nastavenie automatického telefónneho systému pre telefónnym systémom

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Automatické telefónne systémy sú veľmi užitočné a umožniť ostatným používateľom, ktoré zavolať do vašej organizácie prejdite systém ponúk na si ich do správneho oddelenia, obráťte sa na fronte, osoby alebo operátora. Môžete vytvoriť automatický telefónny systém pre vašu organizáciu cez Skype for Business admin center. Ak chcete vytvoriť nový automatický telefónny systém, prejdite na položku smerovanie hovorov v ľavom navigačnom paneli a potom vyberte položku Automatické telefónne systémy služby > Pridať nové.

Ak chcete ďalšie informácie o automatický telefónny systém, prečítajte si čo sú telefónnym systémom automatické telefónne systémy?.

Krok 1 – Začíname

 • Predtým, ako môžete vytvoriť a nastaviť automatických telefónnych systémov, budete musieť získať alebo preniesť svoje existujúce platené alebo bezplatné služby čísla. Keď na platené alebo bezplatné služby čísla, budú sa objaví v Skype for Business centrum spravovania > hlas > kartu telefónne čísla a čísla typu uvedené sa uvedú ako služba – bezplatné. Čísla služby, pozrite si tému Začíname v Skype for Business služby telefónnych čísel alebo ak chcete na prenos a existujúce číslo služby, pozrite si tému prenos telefónne čísla na Skype for Business Online. Čísla používateľov (účastníka) nie je priradené k automatických telefónnych systémov. Ak ste mimo USA, Skype for Business centrum spravovania nemožno použiť na získanie čísla služby. Prejdite sem namiesto toho a zistite, ako urobiť z mimo USA

  Upozornenie : Získať a použiť bezplatné telefónne čísla, musíte zriadiť komunikačné kredit. Na vykonanie tejto téme čo sú komunikácie kredit? a Nastavenie komunikácie kredit.

 • Vaša organizácia musí mať (minimálne) Enterprise E3 spolu s Telefonickým systémom licencie alebo Enterprise E5.  Počet Telefónnym systémom používateľských licencií, ktoré sú priradené vplyvy číslo služby čísla, ktoré sú k dispozícii na použitie pre automatický telefónny systém. Počet automatických telefónnych systémov môžete mať závisí od čísla Telefónnym systémom a Služby zvukovej konferencie licencií, ktoré sú priradené vo vašej organizácii. Ďalšie informácie o licenciách, prejdite sem.

  Tip : Ak chcete presmerovať hovory na operátor alebo možnosť v ponuke, ktorá je Online používateľ s Telefonickým systémom licenciu, budete musieť povolili Enterprise Voice alebo k nim priraďte volanie plány v službách Office 365. V téme Priradenie Skypu for Business licencie. Môžete použiť aj prostredie Windows PowerShell. Napríklad spustiť: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

Krok 2: vytvorenie nového automatického telefónneho systému

V Skype for Business centra spravovania, kliknite na položku smerovanie hovorov > automatický telefónny systém a potom kliknite na položku Pridať novú:

Na stránke Všeobecné informácie o upraviť umiestniť alebo si vyberte:

Novej stránke automatického telefónneho systému 1.

1

Názov Zadajte popisný zobrazovaný názov pre automatický telefónny systém. Názov je potrebný a môže obsahovať najviac 64 znakov vrátane medzier. Zobrazia sa v stĺpci názov na karte Automatické telefónne systémy.

2

Telefónne číslo Vyberte telefónne číslo pre automatický telefónny systém. Telefónne číslo je potrebné a môžete vybrať všetky dostupné služby platené alebo bezplatné telefónne číslo, ktoré ste získali v rámci vašej organizácie. Ak neexistujú žiadne telefónne čísla sú uvedené, musíte získať služby platené alebo bezplatné telefónne číslo. Prejdite sem ich získania.

Poznámka : Čísla používateľov (účastníka) nie je priradené k automatických telefónnych systémov.

3

Časové pásmo Musíte nastaviť časové pásmo pre automatický telefónny systém, ale nie je nutné zodpovedať časové pásmo hlavnej adresy uvedené pre vašu organizáciu. Každý automatický telefónny systém môže mať iné časové pásmo a prevádzkových hodín pre automatický telefónny systém bude nastavené podľa časového pásma, ktoré ste vybrali.

4

Jazyk Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre automatický telefónny systém z niektorého z dostupných jazykov uvedených. Tu nastavíte jazyk je jazyk, ktorý automatický telefónny systém použije na interakciu s ľuďmi, ktorí volať do tohto automatického telefónneho systému a systémom výzvy prehráva v uvedenom jazyku.

5

Rozpoznávanie reči Rozpoznávanie reči je k dispozícii a ak túto možnosť, ak je začiarknuté, ľudia, ktorí volať môžete použiť hlasový vstup vo vybratom jazyku, môžete nastaviť. Rozpoznávanie reči môžete vypnúť zrušením, ak chcete len Umožnite ľuďom používať ich klávesnica telefónu.

6

Operátor Táto možnosť je voliteľná a nie je potrebné nastaviť pre automatický telefónny systém. Však môžete nastaviť možnosť operátor pre ľudí, ktorí volať mohol z ponuky hovoriť osobe účastníkom pomohli.

Operátor sa automaticky priradí kláves 0.

Ak ste toto nastavenie, musíte tiež dajte, že hovor v, ktorý je k dispozícii možnosť v Možnosti ponuky upraviť na stránke prevádzkovej doby spracovanie hovorov. Ak ste nastavili operátor na automatický telefónny systém, budete musieť dať do príslušného text výzvy v poli bude volajúci počuť alebo zmena zvukový súbor zahrnúť túto možnosť. Napríklad "pre operátor, stlačte kláves nula."

Ako si môžete nastaviť niektorý z týchto operátorov:

 • Osoba vo vašej spoločnosti, ktorá je Online používateľ s Telefonickým systémom licenciu, ktorá je povolená funkcia Enterprise Voice alebo priradené volanie plány v službách Office 365.

  Poznámka : Používatelia hosťované v lokálnom cez Skype for Business Server 2015 alebo Lync Server 2013 a 2010 nie sú podporované.

 • Front hovorov, ktorý ste nastavili.

 • Môžete nastaviť, aby sa odošle osoby volanie do hlasovej schránky. Na vykonanie tohto kroku vyberte osobu vo vašej spoločnosti a nastavte túto osobu hovory presmerovať priamo do hlasovej schránky.

Na základe predvoleného nastavenia prevádzkovej doby sú nastavené na 24 hodín denne - 7 dní v týždni, takže všetky hodín sa považujú za prevádzkovú dobu. Všetky hodiny, ktoré nie sú súčasťou prevádzkových hodín sa považujú za po pracovných hodín. Ak vyberte možnosť vlastné a nastavte počet hodín business, potom sa pridá novú stranu s názvom po hodín spracovanie hovorov a budete musieť nastaviť ovládania pre po prevádzkovej doby pre automatický telefónny systém hovoru.

Nový automatický telefónny systém prevádzkových hodín.

1

Vyberte možnosť vlastné vyberte konkrétne prevádzkovej doby v kalendári. Ak vyberiete možnosť Vlastná, pracovných hodín sa nastaví od pondelka do piatka, v 9:00 – 5:00 podľa predvoleného nastavenia.

2

Ak chcete zmeniť prevádzkovú dobu, zvýraznite prevádzkovej doby, ktorý chcete nastaviť používanie kalendára. Kalendár umožňuje vybrať prevádzkovej doby v intervaloch 30 minút a pracovných hodín, ktorý ste vybrali budú nastavené podľa časového pásma, ktoré ste nastavili na stránke Všeobecné informácie. Ak chcete nastaviť zlom (obed, napríklad), zrušte začiarknutie políčka prechod alebo presunutím času v kalendári, zrušte začiarknutie. Môžete si tiež viacerých zlomov, ktoré môžete nastaviť v rámci prevádzkovej doby.

Tip : Ak chcete použiť vlastné prevádzkovej doby plán, budete musieť nastaviť hovor odovzdanie pre po pracovných hodín. Po hodín spracovanie hovorov stránku sa pridá tak môžete nakonfigurovať tieto možnosti, a poskytne vám rovnaké možnosti ako prevádzkovej doby spracovanie hovorov.

Môžete nastaviť uvítaní, výziev a ponúk pre ľudí, ktorí budú počuť volania do vašej organizácie automatického telefónneho systému telefónne číslo počas pracovných hodín.

Prevádzkovú dobu spracovanie hovorov.

1

Spoločnosť s pozdravom Prevádzkovú dobu pozdrav je voliteľné a je možné nastaviť na možnosť žiadne. V tomto prípade volajúci počuť žiadne správu alebo pozdrav pred hovor spracuje niektorú z možností, ktoré vyberiete. Môžete tiež Nahratie zvukového súboru (vo formáte .wav, mp3 alebo .wma) alebo vytvoriť vlastné uvítanie prevod textu na reč.

 • Žiadne Žiadne uvítanie sa prehrá, keď ľudia volať do automatického telefónneho systému telefónne číslo.

 • Vytvoriť vlastný s pozdravom Ak vyberiete túto možnosť, by ste mali zadať text, ktorý chcete systém čítať (maximálne 1 000 znakov). Napríklad zadáte "Vitajte v spoločnosti Contoso. Váš hovor je dôležité nám."do textového poľa bude volajúci počuť.

 • Nahratie zvukového súboru Ak vyberiete túto možnosť, bude potrebné nahrať pozdrav a potom nahrajte zvukový súbor (vo formáte .wav, .mp3 ani .wma).

2

Môžete vybrať, čo sa stane s hovory, ktoré sa ukladajú počas pracovných hodín. Môžete si vybrať z týchto možností:

 • Odpojenie Ak ju vyberiete, osoba volanie v preruší po vypočutie prevádzkových hodín s pozdravom.

 • Presmerovanie hovorov Toto je možné automaticky prepojiť hovor na možnosť:

  • Osoba vo vašej spoločnosti, ktorá je Online používateľ s Telefonickým systémom licenciu, ktorá je povolená funkcia Enterprise Voice alebo priradené volanie plány v službách Office 365. Môžete nastaviť, takže volanie v osoby sa môžu odoslať do hlasovej schránky. Na vykonanie tohto kroku vyberte osobu vo vašej spoločnosti a túto osobu začať sledovať bude mať ich hovory presmerovať priamo do hlasovej schránky.

   Poznámka : Používatelia hosťované v lokálnom cez Skype for Business Server 2015 alebo Lync Server 2013 a 2010 nie sú podporované.

  • Front hovorov pomocou front hovorov umožňuje preniesť do existujúceho frontu hovorov, ktoré ste nastavili hovor

  • Iný automatický telefónny systém, môžete použiť existujúce automatického telefónneho systému na vytvorenie druhej úrovne možnosti ponuky obsahujúce vedľajšia ponuka. Tieto sa nazývajú vnoreným automatickým telefónnym systémom.

 • Prehratie ponuky možnosti riadka Toto tiež umožňuje vám umožnia nastaviť riadka, ktorý chcete prehrať.

3

Ponuka riadka Vytvoriť Hlavná ponuka výzvu, môžete používať prevod textu na reč alebo nahrajte zvukový súbor (.wav, .mp3 ani .wma). Môžete zadať riadok v poli bude volajúci počuť alebo zaznamenať zvukový súbor a povedať, ako je napríklad: "na predaj, povedať, alebo stlačte kláves alebo povedať, 1. Pre služby, stlačte kláves alebo povedať 2. Oddelenie technickej podpory, stlačte kláves alebo povedať, 3. Operátor, stlačte kláves alebo povedať, 0. Ak chcete počuť tejto ponuke znova, stlačením klávesu s hviezdičkou alebo hovoria opakovať."

 • Vytvoriť vlastnú výzvu Ak vyberiete túto možnosť, by ste mali zadať text, ktorý chcete systém čítať (maximálne 1 000 znakov).

 • Nahratie zvukového súboru Ak vyberiete túto možnosť, bude potrebné nahrať pozdrav a potom nahrajte zvukový súbor (vo formáte .wav, mp3 alebo .wma).

4

Vytáčanie podľa názvu Ak vyberiete túto možnosť, to vám umožní volajúcich vyhľadať ľudí vo vašej organizácii používať hľadanie v adresári. Môžete vybrať, ktoré osoby sa uvedú ako k dispozícii alebo nie je k dispozícii pre telefonické pripojenie podľa názvu nastavením tieto možnosti na stránke vytočte rozsah. Každý používateľ online s Telefonickým systémom licencie možno nájsť na vytáčanie podľa konkrétneho názvu.

Upozornenie : Používatelia hosťované v lokálnom cez Skype for Business Server 2015 alebo Lync Server 2013 a 2010 nemožno získať prístup s vytáčanie podľa konkrétneho názvu.

5

Možnosti ponuky upraviť Možnosti ponuky môžu byť pridané alebo odstránené pomocou kľúčových tlačidiel na klávesnici. Ak chcete pridať položku, stlačte príslušné tlačidlo na klávesnici. Klávesy používané zmení farbu a v príslušnom riadku možnosti sa zobrazia pod. Ak chcete odstrániť možnosť ponuky, stačí kliknúť na príslušné tlačidlo na ovládanie klávesnice na zrušenie výberu tohto kľúča. Kľúč mapovanie riadok sa odstránia.

Tip : Bude mať text výzvy aktualizácia ponuky alebo znova zaznamenať zvuk samostatne pri pridávaní možnosti bola odstránená, pretože to nebude automaticky urobiť pre existujúce ponuky sa zobrazí výzva na.

Možnosť v ponuke možno pridávať a odstránené v ľubovoľnom poradí a mapovanie klávesov nemusia byť nepretržité. Je možné, napríklad na vytvorenie ponuky s klávesmi 0, 1 a 3, ktoré sú priradené k možnosti, kým nie je používa kľúče 2.

Poznámka : Klávesy * (opakovať) a # (späť) sú vyhradené pre systém a priradenie nemožno zmeniť. Ak je zapnuté rozpoznávanie reči, stlačením klávesu * bude zodpovedať "Opakovať" a # bude zodpovedať hlasových príkazov "Späť".

6

Ak chcete nastaviť možnosti v ponuke, po výbere kľúč, je potrebné:

 • Zadajte názov možnosti To môže mať najviac 64 znakov a môže obsahovať viacero slov ako "Služby zákazníkom" alebo "Operácií a dôvodov". Ak je zapnuté rozpoznávanie reči, názov sa automaticky rozpozná a osobu volanie v budú môcť buď stlačením tlačidla 3, povedzte "tri" alebo "Služby zákazníkom" vyberte možnosť priradiť k kľúč 3, že.

 • Ďalším krokom je vyberte miesto, kde sa majú odoslať príslušné stlačení či je vybratá možnosť Rozpoznávanie reči hovor. Hovor sa môžu odoslať spoločnosti:

  • Operátor Ak operátor je už nastavené, automaticky je priradené k kláves 0, ale môžete tiež odstránené alebo priradenie zmeniť na iný kľúč. Ak operátor nie je nastavený na ľubovoľný kláves, potom príkazu "Operátor" nebudú k dispozícii príliš.

  • Osoba vo vašej spoločnosti, ktorá je Online používateľ s Telefonickým systémom licenciu, ktorá je povolená funkcia Enterprise Voice alebo priradené volania pláne v službách Office 365. Môžete nastaviť, takže volanie v osoby sa môžu odoslať do hlasovej schránky. Na vykonanie tohto kroku vyberte osobu vo vašej spoločnosti a túto osobu začať sledovať bude mať ich hovory presmerovať priamo do hlasovej schránky.

   Poznámka : Používatelia hosťované v lokálnom cez Skype for Business Server 2015 alebo Lync Server 2013 a 2010 nie sú podporované.

  • Zavolať frontu Použiť možnosť zavolať frontu umožňuje preniesť do existujúceho frontu hovorov, ktoré ste nastavili hovor.

  • Automatický telefónny systém Existujúci automatický telefónny systém môžete použiť na vytvorenie druhej úrovne možnosti ponuky obsahujúce vedľajšia ponuka. Tieto sa nazývajú vnoreným automatickým telefónnym systémom.

   Poznámka : Prevádzkovú dobu vnorené (alebo druhej úrovne) automatické telefónne systémy sa použije aj vrátane hovorov odoslaných z iných automatický telefónny systém, ktorý máte nastavené.

Na tejto stránke môžete nastaviť čo používatelia vo vašej organizácii budú uvedení v adresári a k dispozícii pre telefonické pripojenie podľa názvu, keď osoba, ktorá si vyžaduje do vašej organizácie.

Vytočte rozsah pre vyhľadávanie pomocou funkcie vytáčania podľa konkrétneho názvu.

1

Použitie možnosť zahrnúť, máte dve možnosti:

 • Všetky Online používateľov Pomocou tejto možnosti umožňuje všetkých ľudí vo vašej organizácii, ktoré sa majú zahrnúť hľadanie v adresári. Zobrazia sa všetci používatelia Online s Telefonickým systémom licencie s volaním plánov v službách Office 365.

 • Vlastné Ak chcete použiť túto možnosť, môžete vyhľadávať skupiny služieb Office 365, distribučného zoznamu alebo skupiny zabezpečenia, ktorý bol vytvorený v organizácii a ľudia pridali do tohto balíka Office 365 skupiny, distribučného zoznamu alebo zabezpečenia skupiny, ktorí sú Online používatelia s telefonickým systémom licencia sa zahrnú do adresára vyhľadávania. Môžete pridať viacero skupín služieb Office 365, distribučné zoznamy a skupiny zabezpečenia.

Upozornenie : Lokálnych používateľov z nasadenia Skype for Business 2015 alebo Lync Server 2013 a 2010 nebude uvedené, ak niekto vyhľadáva v adresári pomocou vytáčania názov.

2

Používanie vylúčenie možnosť, máte dve možnosti:

 • Žiadne Pomocou tejto možnosti sa označuje žiadne Online používatelia budú nezapočítava hľadanie v adresári.

 • Vlastné Ak chcete použiť túto možnosť, môžete vyhľadávať skupiny služieb Office 365, distribučný zoznam alebo zabezpečenia skupinu, ktorý bol vytvorený v organizácii a všetci ľudia pridaný do tejto skupiny služieb Office 365, rozdelenie zoznamu alebo skupiny zabezpečenia, budú vylúčené z hľadanie v adresári. Môžete pridať viacero skupín služieb Office 365, distribučné zoznamy a skupiny zabezpečenia.

Upozornenie : Lokálnych používateľov z nasadenia Skype for Business 2015 alebo Lync Server 2013 a 2010 nebude uvedené, ak niekto vyhľadáva v adresári pomocou vytáčania názov.

Poznámka : Môže trvať až 36 hodín pre nových používateľov na ich meno uvedená v adresári, keď niekto používa vytáčanie podľa názvu rozpoznávanie reči.


Po umiestniť všetky povinné polia a nastavenie ovládania ponuky a možnosti hovoru, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úprava a testovanie automatické telefónne systémy

Po uložení automatický telefónny systém, zobrazia sa na stránke Automatické telefónne systémy. To vám umožní rýchlo zobraziť niektoré možnosti, ktoré ste nastavili, vrátane názvu, telefónne číslo, jazyk a stav.

Ak chcete vykonať zmeny automatický telefónny systém, kliknite na zvýraznenie automatický telefónny systém a na bočnom paneli, môžete kliknúť Upraviť.

Môžete tiež rýchlo umiestniť skúšobný hovor na automatický telefónny systém pomocou tlačidla testovanie na bočnom paneli.

Chcete zistiť viac?

Môžete použiť aj prostredie Windows PowerShell môžete vytvoriť a nastaviť automatické telefónne systémy.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×