Nastavenie audiokonferencií pre Skype for Business a Microsoft Teams

Ľudia vo vašej organizácii sa možno budú musieť niekedy pripojiť ku schôdzi pomocou telefónu. Skype for Business a Microsoft Teams preto obsahujú funkciu audiokonferencií. Ľudia môžu zavolať do schôdzí cez Skype for Business a Microsoft Teams pomocou telefónu a nemusia používať aplikáciu Skype for Business alebo Microsoft Teams v mobilných zariadeniach alebo počítačoch. Ak neviete, čo sú audiokonferencie, pozrite si toto video.

Audiokonferencie musíte nastaviť iba ľudom, ktorí budú plánovať alebo viesť schôdze.Účastníci schôdzí, ktorí sa pripájajú cez telefón, nepotrebujú priradiť žiadne licencie ani žiadne ďalšie nastavenia.

Ak chcete lepšie porozumieť audiokonferenciám a ich plánovaniu, pred vykonaním uvedených krokov si pozrite toto video.

Krok 1: Kúpte a priraďte licencie

Ak chcete vykonať tento krok, musíte byť globálnym správcom v Office 365.

 1. Zistite, či sú audiokonferencie v Office 365 k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti. Pozrite si tento zoznam krajín alebo oblastí.

 2. Zistite, ktoré licencie na audiokonferencie si musíte kúpiť a koľko budú stáť. Pozrite si tému Licencie na doplnky aplikácií Skype for Business a Teams a kúpte si licencie.

 3. Priraďte licencie na Office 365 alebo Skype for Business, ktoré ste zakúpili, ľuďom vo vašej organizácii, ktorí budú plánovať alebo viesť schôdze.

 4. Ak ste si kúpili aj licencie na doplnky audiokonferencií a kredit na komunikáciu, priraďte aj tie. Pokyny nájdete v téme Priradenie licencií na Skype for Business.

Krok 2: Výber poskytovateľa audiokonferencií

Poskytovateľ audiokonferencií poskytuje audiokonferenčný most, ktorý nastavuje telefónne čísla konferencií, PIN kódy a identifikátory konferencie pre schôdze. Vyberte, či chcete ako poskytovateľa audiokonferencií použiť spoločnosť Microsoft alebo tretiu stranu:

Poznámka : Používatelia aplikácie Microsoft Teams nemôžu používať ako poskytovateľov audiokonferencií tretie strany.

 • Spoločnosť Microsoft ako poskytovateľ audio konferencií: Ak chcete najjednoduchšie riešenie audiokonferencií, vyberte si spoločnosť Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií.

 • Tretia strana ako poskytovateľ audio konferencií: Tretiu stranu ako poskytovateľa audiokonferencií vyberte vtedy, ak sa nachádzate v krajine, v ktorej nie sú audiokonferencie k dispozícii, kvalita služby je nízka z dôvodu polohy alebo ak už máte s nimi zmluvu. Ak chcete vyhľadať poskytovateľa, prejdite na Microsoft PinPoint.

Tip : Vo svojej organizácii môžete mať niektorých ľudí, ktorí ako poskytovateľa audiokonferencií používajú spoločnosť Microsoft, a iných, ktorí používajú ako poskytovateľa tretiu stranu. Bude to však pre vás náročnejšie na inštaláciu a správu.

Podrobné porovnanie medzi Microsoftom a tretími stranami stranou v úlohe poskytovateľov audiokonferencií nájdete v téme Porovnanie poskytovateľov audiokonferencií.

Krok 3: Priradenie poskytovateľa audiokonferencií používateľom, ktorí vedú alebo plánujú schôdze

Teraz, keď ste sa rozhodli, kto bude vaším poskytovateľom audiokonferencií, musíte priradiť poskytovateľa ľuďom vo svojej organizácii, ktorí budú viesť alebo plánovať schôdze. Urobte jednu z nasledujúcich vecí:

Krok 4: Nastavenie pozvánok na schôdze

Nasledujúce kroky sú nepovinné, no mnoho správcov ich robí:

 1. Prispôsobte si pozvánky na schôdze. Čísla na uskutočňovanie konferencií nastavené pre používateľa sa automaticky pridajú do pozvánok na schôdze, ktoré sa odošlú účastníkom. Môžete však pridať svoje vlastné odkazy na pomoc a právne informácie, textovú správu a malý grafický prvok spoločnosti.

 2. Vyberte iné predvolené telefónne číslo pre každého používateľa. Ide o telefónne číslo, ktoré sa zobrazí počas schôdze naplánovanej používateľom.

 3. Nastavte jazyky automatického telefónneho systému, ktoré automatický telefónny systém používa na privítanie volajúcich, keď sa telefonicky pripoja k telefónnemu číslu audiokonferencie. Tento krok vykonajte, iba ak je vaším poskytovateľom audiokonferencií Microsoft.

 4. Nastavte dĺžku PIN kódu pre schôdze cez audiokonferencie.

Najčastejšie otázky

Pozrite si niektoré z najčastejších otázok, ktoré dostávame od našich zákazníkov, ktorí chcú používať audiokonferencie.

Telefonické pripojenie k schôdzam je veľmi užitočné, ak ľudia cestujú a nemôžu sa zúčastniť schôdze pomocou aplikácie Skype for Business alebo Microsoft Teams na svojich notebookoch alebo mobilných zariadeniach. Sú však aj ďalšie dôvody, prečo môže byť telefonické pripojenie ku schôdzi cez Skype for Business alebo Microsoft Teams lepšou možnosťou ako pripojenie sa pomocou aplikácie v počítači:

 • internetové pripojenie je obmedzené,

 • pripájate sa len k zvukovému prenosu zo schôdze,

 • používateľ sa pokúšal pripojiť k schôdzi cez Skype for Business, no nepodarilo sa to,

 • kvalita hovoru je lepšia pri telefonickom pripojení,

 • používatelia sa k schôdzi môžu pripojiť pomocou zariadení Bluetooth a využiť funkciu hands-free,

 • niekedy je to v danej situácii pre ľudí jednoduchšie a pohodlnejšie.

Ak organizátor schôdzu nezamkol, každý, kto má číslo na telefonické pripojenie a identifikátor konferencie, sa môže pripojiť ku schôdzi cez Skype for Business alebo Microsoft Teams.

Či už voláte z telefónu alebo pomocou aplikácie Skype for Business alebo Microsoft Teams, budete počuť všetkých ostatných účastníkov hovoru a oni budú počuť vás. Organizátor má možnosť stlmiť všetkých účastníkov schôdze v prípade, že ich nechce počuť.

Áno, bezplatné telefónne čísla (servisné čísla) sú dostupné, no iba v niektorých krajinách/oblastiach. Zoznam dostupných čísel nájdete tu.

Existujú miestne čísla na telefonické pripojenie, ktoré sú vám priradené po kúpení licencií na audiokonferencie. Tieto čísla budú súčasťou pozvánky na schôdzu a budú k dispozícii iba vašej organizácii. Telefón priradený vašej organizácii je spolu s číslom zdieľaný používateľmi v rámci organizácie, ktorí majú zapnuté audiokonferencie. To znamená, že schôdze cez Skype for Business alebo Microsoft Teams naplánované používateľom A a iným používateľom B budú mať rovnaké číslo na telefonické pripojenie.

Miestne čísla na telefonické pripojenie a tiež v niektorých prípadoch medzinárodné čísla na telefonické pripojenie z krajiny, kde sa vaša organizácia nachádza, budú uvedené v pozvánke na schôdzu. Ak účastník schôdze použije iné telefónne číslo uvedené v pozvánke, pôjde o zdieľané telefónne číslo.

Aktuálny zoznam krajín a oblastí nájdete v téme Telefónne čísla na audiokonferencie.

Ak vo vašej oblasti nie sú k dispozícii čísla na audiokonferencie alebo nespĺňajú požiadavky vašej organizácie, odošlite nám pripomienky prostredníctvom fór SkypeFeedback.

Maximálna dĺžka závisí od účastníkov schôdze a od typu overenia, ktoré sa používa na pripojenie k schôdzi.

Účastníci schôdze

Koniec schôdze

Niektorí účastníci sa pripojili pomocou aplikácie Skype for Business alebo Microsoft Teams alebo sa k schôdzi pripojili telefonicky.

Schôdza sa skončí, ak počas 24 hodín nedôjde k žiadnej zmene v zozname účastníkov schôdze.

Všetci používatelia sa k schôdzi pripojili telefonicky, ale niektorý z nich na vstup do schôdze použil PIN kód.

Schôdza sa skončí po 24 hodinách.

Všetci používatelia sa k schôdzi pripojili telefonicky, ale nikto z nich na vstup do schôdze nepoužil PIN kód.

Schôdza sa skončí po 4 hodinách.

Audiokonferencie umožňujú až 250 telefonických účastníkov.

Ďalšie informácie o obmedzeniach schôdzí sa nachádzajú v článku Obmedzenia Skypu for Business Online.

Pridali sme novú funkciu, ktorá umožňuje vám, správcovi, odosielať a aktualizovať informácie o audiokonferencii spolu s PIN kódom e-mailom. Ďalšie informácie spolu s pokynmi, ako ju vypnúť, nájdete v téme Povolenie alebo zakázanie odosielania e-mailov pri zmene nastavení audiokonferencie.

Zatiaľ to nie je možné. Lokálni používatelia však naďalej môžu používať audiokonferencie, ktoré sú k dispozícii v Skype for Business Serveri 2015 spolu s bránou PSTN.

Identifikátory konferencie sa používateľom aplikácií Skype for Business a Microsoft Teams prideľujú náhodne a nie je možné rezervovať ani nastaviť statický identifikátor, ktorý budú môcť použiť iba oni.

Aktuálne neexistuje podpora pre používateľov, ktorí majú povolené audiokonferencie, aby sa pripojili k vysielaniu schôdze cez Skype.

Nie, počas schôdze nie je možné, aby operátor pomohol používateľovi alebo aby bola používateľovi poskytnutá pomoc po stlačení tlačidiel *0. Ak máte problémy s audiokonferenciami, správca organizácie môže kontaktovať oddelenie podpory spoločnosti Microsoft pre Office 365.

Používateľ aplikácie Skype for Business alebo Microsoft Teams môže zistiť identifikátor konferencie, ktorý mu bola pridelený, naplánovaním schôdze v Outlooku a Outlooku na webe. Používatelia nájdu identifikátor tiež v e-maile, ktorý dostanú po nastavení audiokonferencie.

Poznámka : Používatelia si identifikátor konferencie nebudú môcť resetovať. Identifikátor konferencie môžete resetovať len vy ako správca danej organizácie.

Pracujeme na riešení, ktoré používateľovi umožní získať prístup k identifikácii konferencie a resetovať ho bez pomoci správcu organizácie.

Používateľ aplikácie Skype for Business alebo Microsoft Teams nájde PIN kód v e-maile, ktorý dostane, po nastavení audiokonferencie.

Poznámka : Používatelia aplikácie Skype for Business alebo Microsoft Teams si nemôžu resetovať PIN kód . PIN kód môžete resetovať iba vy – správca. Po resetovaní PIN kódu dostane používateľ e-mail.

Pracujeme na riešení, ktoré používateľovi umožní získať prístup k PIN kódu a resetovať ho bez pomoci správcu organizácie.

 • *6 (stlmenie alebo zrušenie stlmenia samého seba)

 • *1 (prehratie popisov príkazov na klávesnici, ktoré sú k dispozícii).

Áno, účastníci môžu použiť pripojenie cez spätné volanie pre medzinárodné čísla a posielať pozvánky ostatným volajúcim do aplikácie Skype for Business alebo Microsoft Teams. Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie do schôdze cez spätné volanie, aby sa k nej mohli pripojiť ďalší ľudia.

Keď je používateľovi priradená licencia na audiokonferencie a používateľ vytvorí v Outlooku alebo Outlooku na webe novú schôdzu cez Skype for Business alebo Microsoft Teams, telefónne čísla a identifikácie konferencie sa do pozvánky na schôdzu pridajú automaticky.

Keď používateľ dostane pridelenú licenciu na audiokonferencie, zároveň dostane pridelený aj takzvaný identifikátor konferencie bez rezervácie. Ten je možné účastníkom schôdze zdieľať spolu s prístupovými telefónnymi číslami konferencie bez toho, aby musel používateľ naplánovať schôdzu.

Tu je tabuľka so scenármi pre prípad, keď sa organizátor a všetci účastníci pripájajú do schôdze telefonicky:

Nastavenie používateľa

Kroky organizátora

Kroky účastníka

Nepovoliť anonymným používateľom začať schôdzu

 • Vytočte číslo audiokonferencie.

 • Zadajte identifikátor konferencie.

 • Zadajte PIN kód schôdze.

 • Vytočte číslo audiokonferencie.

 • Zadajte identifikátor konferencie.

Ak sa k schôdzi ešte nepripojil organizátor schôdze, účastník bude v čakárni počúvať hudbu, pokým sa organizátor schôdze nepripojí.

Povoliť anonymnému používateľovi začať schôdzu

 • Vytočte číslo audiokonferencie.

 • Zadajte identifikátor konferencie.

 • Vytočte číslo audiokonferencie.

 • Zadajte identifikátor konferencie.

Ak sa účastník pripojí k schôdzi pred organizátorom, každý účastník môže začať schôdzu.

Poznámka : Táto funkcia zatiaľ nie je k dispozícii pre zákazníkov používajúcich Office 365 prostredníctvom operátora 21Vianet v Číne. Viac informácií nájdete v téme Zistite viac o službe Office 365 prostredníctvom operátora 21Vianet.

Pozrite tiež

Nastavenie Skypu for Business Online

Telefónne čísla na audiokonferencie

Nastavenie možností pre schôdze a konferenčné hovory v režime online

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×