Nastavenie alebo zmena vlastností tabuľky

Ak chcete nastaviť alebo zmeniť možnosti tabuľky vo Worde alebo Outlooku, kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a vyberte položku Vlastnosti tabuľky.

Poznámka: Ak chcete nastaviť vlastnosti jednotlivého riadka, stĺpca alebo bunky, kliknite na príslušný riadok, stĺpec alebo bunku pred vykonaním zmien v dialógovom okne Vlastnosti tabuľky.

Obsah tohto článku

Vlastnosti tabuľky

Vlastnosti riadka

Vlastnosti stĺpca

Vlastnosti bunky

Alternatívny text

Vlastnosti tabuľky

Karta Tabuľka v dialógovom okne Vlastnosti tabuľky

Kliknutím na kartu Tabuľka môžete meniť nastavenia celej tabuľky.

 • Kliknutím na položku Preferovaná šírka v časti Veľkosť nastavte celkovú šírku tabuľky a potom vyberte požadovanú veľkosť. V poli Merať v: vyberte, či šírku chcete merať v centimetroch alebo v percentuálnych hodnotách zo strany.

 • V časti Zarovnanie vyberte, či chcete tabuľky zarovnať vľavo, na stred alebo vpravo od stránky. Pri výbere možnosti Vľavo môžete vybrať vzdialenosť zarážky v poli Zarážka zľava.

 • V časti Obtekanie textu začiarknite položku Dokola v prípade, že chcete, aby na stránke okolo tabuľky obtekal okolitý text. Obtekanie textu môžete spresniť kliknutím na položku Umiestnenie a výberom možností v dialógovom okne Umiestnenie tabuľky. Ak obtekanie textu nechcete, kliknite na položku Žiadne.

 • Kliknutím na položku Orámovanie a podfarbenie zmeníte štýl orámovania, farbu a hrúbku čiar tabuľky.

 • Kliknutím na položku Možnosti môžete nastaviť ďalšie vlastnosti tabuľky, napríklad horný a dolný okraj bunky, rozstupy buniek a automatickú zmenu veľkosti obsahu bunky.

Na začiatok stránky

Vlastnosti riadka

Karta Riadok v dialógovom okne Vlastnosti tabuľky

Najprv kliknite na riadok alebo vyberte riadky, ktoré chcete zmeniť, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Vlastnosti tabuľky a potom kliknite na kartu Riadok.

 • V časti Veľkosť začiarknite položku Preferovaná výška, čím nastavíte výšku riadka a požadovanú veľkosť- Výšku môžete ďalej spresniť výberom možnosti v poli Výška riadka.

 • V časti Možnosti vyberte možnosti zalomenia riadkov po stranách alebo vytvárania riadkov hlavičky.

 • Ak chcete zobraziť aktuálne vybratý riadok v hornej časti karty a prechádzať medzi jednotlivými riadkami bez opustenia dialógového okna Vlastnosti tabuľky, kliknite na položku Predchádzajúci riadok alebo Ďalší riadok.

Na začiatok stránky

Vlastnosti stĺpca

Karta Stĺpec v dialógovom okne Vlastnosti tabuľky

Najprv kliknite na stĺpec alebo vyberte stĺpce, ktoré chcete zmeniť, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Vlastnosti tabuľky a potom kliknite na kartu Stĺpec.

 • Kliknutím na položku Preferovaná šírka v časti Veľkosť nastavte celkovú šírku stĺpca a potom vyberte požadovanú veľkosť. V poli Merať v: vyberte, či šírku chcete merať v centimetroch alebo v percentuálnych hodnotách.

 • Ak chcete zobraziť aktuálne vybratý stĺpec, resp. stĺpce v hornej časti karty a prechádzať medzi jednotlivými stĺpcami bez opustenia dialógového okna Vlastnosti tabuľky, kliknite na položku Predchádzajúci stĺpec alebo Ďalší stĺpec.

Na začiatok stránky

Vlastnosti bunky

Karta Bunka v dialógovom okne Vlastnosti tabuľky

Najprv kliknite na bunku, ktorú chcete zmeniť, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Vlastnosti tabuľky a potom kliknite na kartu Bunka.

 • Kliknutím na položku Preferovaná šírka v časti Veľkosť nastavte celkovú šírku bunky a potom vyberte požadovanú veľkosť. V poli Merať v: vyberte, či šírku chcete merať v centimetroch alebo v percentuálnych hodnotách.

 • V časti Zvislé zarovnanie vyberte niektorú z možností zarovnania obsahu bunky – Hore (predvolené zarovnanie), Na stred alebo Dole.

 • Kliknutím na položku Možnosti môžete nastaviť ďalšie vlastnosti bunky, vrátane horného a dolného okraja bunky, obtekania textu a možností prispôsobenia.

Na začiatok stránky

Alternatívny text

Karta Alternatívny text v dialógovom okne Vlastnosti tabuľky

Ak chcete používateľom s nástrojmi na čítanie obsahu obrazovky uľahčiť pochopenie obsahu tabuľku, môžete vytvoriť alternatívny text tabuľky.

 • V poli Popis zadajte vysvetlenie tabuľky.

 • Do poľa Názov zadajte stručný súhrn tabuľky.

  Poznámka: Ak nepracujete s komplexnou tabuľkou, obyčajne budete chcieť zadať text len do poľa Popis. Ak potrebujete popísať komplexný obsah, je užitočné vyplniť pole Názov, takže ak sa to nevyžaduje, nie je nevyhnutné čítať celý popis.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×