Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive v podnikovom prostredí

Posledná aktualizácia: marec 2018

Tento článok je určený pre správcov IT, ktorí plánujú nasadenie ďalšej generácie synchronizačného klienta pre OneDrive for Business pre svojich používateľov služby OneDrive for Business v pracovnom alebo školskom prostredí. Ak si chcete nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business nainštalovať sami, stiahnite si ho a prečítajte si článok Začíname pracovať s novým synchronizačným klientom pre OneDrive vo Windowse.

Obsah tohto článku:

Softvérové požiadavky

Nový synchronizačný klient pre OneDrive for Business (OneDrive.exe) je podporovaný v systéme:

Nový synchronizačný klient pre OneDrive for Business ešte nepodporuje lokálne inštancie služby OneDrive for Business (ak vaša organizácia nemá predplatné na Office 365). Ďalšie informácie o obmedzeniach nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business nájdete v téme Obmedzenia pri synchronizácii súborov a priečinkov pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

Plánovanie

Ak povolíte možnosť Súbory na požiadanie, môžete súbory sprístupniť veľkému počtu používateľov naraz a nespôsobiť pri tom problémy s výkonom siete. Nezabudnite vydanie oznámiť používateľom, aby začali očakávať novinky, a poskytnite im návody a zdroje informácií o práci s OneDrivom.

Prehľad procesu nasadenia

V procese sú tri kroky:

 1. Nainštalujte OneDrive.exe do počítačov používateľov.

 2. Spustite procesy OneDrive a voliteľne vyzvite používateľov na prihlásenie sa pomocou pracovného alebo školského konta.

 3. Nastavte okruh pre aktualizácie (voliteľné).

Dôležité: Ak vaši používatelia v súčasnosti používajú synchronizačného klienta pre OneDrive for Business (Groove.exe) a chcete, aby prešli na nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business, pred pokračovaním si pozrite tému Prechod z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business.

Krok 1: Inštalácia OneDrive.exe

Vo väčšine prípadov môžete nasadiť nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business tak, akoby ste tradične inštalovali aplikácie v zariadeniach vo svojej organizácii. Znalosť nástrojov na podnikové nasadenie, akými sú System Center Configuration Manager (SCCM), ktoré umožňujú nasadzovanie súborov .exe a úpravu lokálnych systémových databáz Registry, vám bude užitočná pri nasadení pre veľký počet používateľov.

Skontrolujte, či používatelia už majú nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business.

Ak počítače vo vašej organizácii používajú Windows 10, majú už nainštalovaného nového synchronizačného klienta. Ak máte počítače s nainštalovaným balíkom Office 2016 alebo Office 2013 (pre študentov a domácnosti, pre podnikateľov, Professional, Personal, Home alebo University), tiež môžu mať nového synchronizačného klienta. Inštalácia balíka Office sa vzťahuje na počítač, zatiaľ čo inštalácia služby OneDrive sa vzťahuje na používateľa. Ak plánujete nasadenie balíka Office pre svoju organizáciu, budete musieť nasadiť OneDrive.exe na jednotlivých počítačoch zvlášť pre ďalších používateľov.

Nasadenie nastavení spravovania

Ak chcete v počítačoch v doméne nastaviť kľúče databázy Registry, nainštalujte si službu OneDrive a skopírujte súbory OneDrive.admx a OneDrive.adml z adresára %localappdata%\Microsoft\OneDrive\číslo zostavy\adm\ do svojho centrálneho ukladacieho priestoru skupinovej politiky. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení klienta synchronizácie OneDrivu.

Použitie nástroja System Center Configuration Manager na nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business

Ak chcete na nasadenie použiť nástroj Microsoft System Center Configuration Manager, môžete inštalačný program OneDriveSetup.exe pre Windows uložiť a zdieľať v lokálnej sieti. Stiahnutie inštalačného programu OneDriveSetup.exe pre Windows. Ďalšie informácie o správe aplikácií v Správcovi konfigurácie.

Tip: Vyskúšajte vzorový balík SCCM. Aktualizujte iba cestu k súboru OneDrive.exe a vlastníka aplikácie.

Ak chcete nainštalovať nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business vo Windowse, pomocou nástroja System Center Configuration Manager spustite tento príkaz:

Execute <cesta_k_suboru_exe>\OneDriveSetup.exe /silent

(kde cesta_k_suboru_exe je umiestnenie v lokálnom počítači alebo dostupnom zdieľanom mieste v sieti).

Poznámky: 

 • Tento príkaz musí byť spustený pri prihlásení používateľa a s povoleniami správcu. Musí byť spustený pre každého používateľa v počítači.

 • Ak ste spustili príkaz bez parametrov príkazového riadka, používatelia uvidia stav inštalácie. Po inštalácii súbor OneDriveSetup.exe automaticky spustí súbor OneDrive.exe a používateľom sa zobrazí okno nastavenia služby OneDrive. Ak spustíte príkaz s parametrom /silent, OneDrive.exe nainštaluje transparentne a okno nastavenia služby OneDrive sa nezobrazí. Súbor OneDrive.exe budete musieť spustiť s ďalším príkazom. Ak chcete ovládať spustenie služby OneDrive vo svojej organizácii, odporúčame vám používať parameter /silent.

Inštalačný program nainštaluje spustiteľný súbor služby OneDrive do adresára %localappdata%\Microsoft\OneDrive.

Nasadenie klienta RMS na povolenie synchronizácie súborov chránených prostredníctvom správy prístupových práv k informáciám

Nový synchronizačný klient pre OneDrive pre Windows teraz podporuje synchronizáciu knižníc dokumentov služby SharePoint a umiestnení vo OneDrive chránených prostredníctvom správy prístupových práv k informáciám. Ak chcete pre používateľov vytvoriť bezproblémové možnosti synchronizácie správy prístupových práv k informáciám, nasaďte do počítačov používateľov najnovšieho klienta správy prístupových práv (RMS).

Ak chcete klienta do počítačov nainštalovať v tichom režime, v rámci parametrov príkazového riadka inštalátora systému Microsoft Windows (Msiexec.exe) použite prepínač /qn. Príklad príkazu na inštaláciu v tichom režime (za predpokladu, že balík inštalátora klienta RMS je už stiahnutý do priečinka C:\Downloads):

msiexec /qn c:\downloads\setup.msi

Inštalačný súbor sa môže nachádzať v zdieľanom sieťovom umiestnení a príkaz msiexec môžete spustiť pomocou spravovaného nasadenia softvéru.

Poznámka: Synchronizačný klient nepodporuje politiky správy prístupových práv k informáciám, ktoré ukončujú platnosť práv na prístup k dokumentom.

Krok 2: Pomoc používateľom pri prihlásení

OneDrive nepodporuje jediné prihlásenie pomocou existujúcich poverení Office alebo Windows, ale používateľom môžete pomôcť pri prihlásení do synchronizačného klienta nasledujúcimi spôsobmi:

 • Túto URL adresu použite na spustenie nastavenia služby OneDrive v počítačoch používateľov. Keď používatelia kliknú na spustenie nastavenia, zobrazí sa okno prihlásenia pre používateľov, kde môžu zadať e-mailovú adresu.

  odopen://launch

 • Nasledujúcu URL adresu použite spolu s e-mailovou adresou každého používateľa na spustenie nastavenia a vyplnenie e-mailových adries používateľov v prihlasovacom okne.

  odopen://sync?useremail=emailpouzivatela@organizacia.com

Ak chcete nastaviť automatickú synchronizáciu sharepointovej lokality, môžete použiť nasledujúcu URL adresu ako návod na vytvorenie cesty k sharepointovej lokalite, ktorá sa má automaticky synchronizovať. Slová SEM nahraďte správnymi hodnotami jednotlivých komponentov URL adresy.

Poznámka: Špeciálne znaky ako bodka (.), spojovník (-) a zavináč (@) nahraďte príslušnými zakódovanými hodnotami. Ak URL adresa obsahuje napríklad spojovník, nahraďte ho príslušnou zakódovanou hodnotou %2D. Okrem toho musíte vedieť pracovať s klientskym objektovým modelom (CSOM), aby ste mohli dotazovať tímovú lokalitu a zistiť príslušné hodnoty SiteID, WebID a ListID, ktoré sú potrebné ny vytvorenie príslušnej URL adresy.

odopen://sync/?siteId=SiteID_SEM&webId=WebID_SEM&listId=ListID_SEM&userEmail=UserEmail_SEM&webUrl=WebURL_SEM"

 • Spustite nasledujúci príkaz pomocou skriptu v nástroji System Center Configuration Manager (SCCM): %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe

  Spustí sa proces služby OneDrive. Ak používatelia nenastavili žiadne kontá, zobrazí sa okno nastavenia služby OneDrive. Ak chcete, aby sa okno nastavenia služby OneDrive zobrazilo špecificky pre používateľov, ktorí ešte nenastavili žiadne konto nájomníka služieb, použite parameter príkazového riadka /configure_business:<tenantId>

Poznámky: 

Krok 3: Nastavenie okruhu pre aktualizácie (voliteľné)

Ak chcete oneskoriť aktualizácie klienta synchronizácie služby OneDrive a ovládať jeho nasadenie pre používateľov, môžete prejsť z okruhu aktualizácie Production na okruh aktualizácie Enterprise. Ďalšie informácie o okruhoch aktualizácie a kontrole aktualizácií vykonávanej klientom synchronizácie nájdete v téme Proces aktualizácie klienta synchronizácie OneDrivu.

Okruh aktualizácie možno nastaviť v skupinovej politike tak, že zapnete nastavenie na oneskorenie aktualizácie pre OneDrive.exe až do druhej vlny vydaní. Ďalšie informácie o tomto nastavení nájdete v téme Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení klienta synchronizácie OneDrivu.

Pozrite tiež

Obmedzenia týkajúce sa synchronizácie súborov a priečinkov pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×