Nasadenie doplnku pre Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety pomocou šablón skupinovej politiky: Príručka pre IT správcov.

Správcovia IT môžu použiť túto príručku na nasadenie doplnku Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety pomocou šablón skupinovej politiky v rámci školy alebo obvodu. Týmto prístupom IT správcovia odstránia predvolené nastavenia konkrétnych systémov LMS (Learning Management System), SIS (Student Information System) alebo klasifikačného hárka. Nasadením tejto skupinovej politiky budú učitelia musieť vykonať menej nastavení pred používaním integrácie úloh a známok pomocou doplnku Poznámkový blok pre učebné predmety.

Začíname

Stiahnite šablóny skupinovej politiky pre doplnok Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety.

Tento súbor obsahuje jeden jazykovo neutrálny súbor ClassNotebook.admx a 43 špecifických súborov pre konkrétne jazyky ClassNotebook.adml, ktoré podporuje doplnok Poznámkový blok pre učebné predmety.

Informácie o používaní súborov ADMX a ADML vo Windowse 7 a Windows Serveri 2008 alebo novších verziách nájdete v téme Podrobný návod na spravovanie súborov skupinovej politiky ADMX.

Spravovanie pripojení systémov LMS/SIS

Doplnok Poznámkový blok pre učebné predmety umožňuje učiteľom sa pripájať k systému LMS/SIS v škole alebo obvode. Keď učitelia kliknú na tlačidlo Pripojenia v doplnku Poznámkový blok pre učebné predmety, zobrazí sa výzva na nastavenie pripojení, ktoré umožnia doplnku Poznámkový blok pre učebné predmety pripájať sa k systémom LMS/SIS, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Dialógové okno pripojení doplnku Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety so skupinovou politikou nie je nakonfigurované

Pomocou tejto skupinovej politiky môže IT správca nastaviť tieto nastavenia pre každého učiteľa v škole alebo obvode. Po povolení nebudú musieť učitelia zadávať tieto nastavenia manuálne. Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje dialógové okno Správa pripojení s povolenou skupinovou politikou.

Dialógové okno pripojení doplnku Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety so skupinovou politikou je povolené.

V nasledujúcich častiach je uvedený podrobný popis týchto nastavení a to, ako sa týkajú jednotlivých systémov LMS/SIS, ktoré podporuje doplnok Poznámkový blok pre učebné predmety.

Nastavenie skupinovej politiky

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nastavenia skupinovej politiky, ktoré sú obsiahnuté v šablónach uvedených vyššie.

Názov nastavenia

Cesta k databáze Registry a názov hodnoty

Popis

Názov systému LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Toto nastavenie politiky určuje systém LMS alebo SIS, ku ktorému sa doplnok Poznámkový blok pre učebné predmety pripája.

Zoznam povolených hodnôt pre toto nastavenie nájdete v časti Nastavenia systémov LMS/SIS uvedenej nižšie.

URL adresa hostiteľa systému LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Toto nastavenie politiky určuje URL adresu hostiteľa systému LMS alebo SIS. Niektoré systémy LMS a SIS majú konštantnú URL adresu hostiteľa, iné majú URL adresu hostiteľa, ktorá je špecifická pre danú školu alebo obvod.

Ak chcete zistiť, ktoré systémy LMS alebo SIS majú URL adresy hostiteľa špecifické pre danú školu alebo obvod, prejdite do časti Nastavenia systémov LMS/SIS nižšie.

ID klienta

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Toto nastavenie politiky určuje ID klienta (niekedy sa označuje aj ako ID aplikácie), ktoré vyžaduje doplnok Poznámkový blok pre učebné predmety na kontaktovanie rozhrania API (Application Programming Interface) niektorých systémov LMS alebo SIS. ID klienta sú bežne vytvárané IT správcami v rámci používateľského rozhrania systémov LMS/SIS spolu s tajným kľúčom klienta.

Ak chcete zistiť, ktoré systémy LMS alebo SIS vyžadujú ID klienta, prejdite do časti Nastavenia systémov LMS/SIS nižšie.

Tajný kľúč klienta

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Toto nastavenie politiky určuje tajný kľúč klienta (niekedy sa označuje aj ako tajný kľúč aplikácie), ktoré vyžaduje doplnok Poznámkový blok pre učebné predmety na kontaktovanie rozhrania API (Application Programming Interface) niektorých systémov LMS alebo SIS.

Tajné kľúče klienta sú bežne vytvárané IT správcami v rámci používateľského rozhrania systémov LMS/SIS spolu s ID klienta.

Ak chcete zistiť, ktoré systémy LMS alebo SIS vyžadujú tajný kľúč klienta, prejdite do časti Nastavenia systémov LMS/SIS nižšie.

Prístupový token

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Toto nastavenie politiky určuje prístupový token (niekedy sa označuje aj ako token používateľa), ktoré vyžaduje doplnok Poznámkový blok pre učebné predmety na kontaktovanie rozhrania API (Application Programming Interface) niektorých systémov LMS alebo SIS.

Prístupové tokeny sú zvyčajne vytvorené IT správcami v rámci správcovských nastavení systémov LMS/SIS.

Ak chcete zistiť, ktoré systémy LMS alebo SIS vyžadujú prístupové tokeny, prejdite do časti Nastavenia systémov LMS/SIS nižšie.

Kód školy

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Toto nastavenie politiky určuje kód školy, ktoré vyžaduje doplnok Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety na kontaktovanie rozhrania API (Application Programming Interface) niektorých systémov LMS alebo SIS.

Hodnota tohto nastavenia sa zvyčajne získava zo správcovských nastavení systémov LMS/SIS.

Ak chcete zistiť, ktoré systémy LMS alebo SIS vyžadujú kód školy, prejdite do časti Nastavenia systémov LMS/SIS nižšie.

Školský rok

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Toto nastavenie politiky určuje školský rok, ktoré vyžaduje doplnok Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety na kontaktovanie rozhrania API (Application Programming Interface) niektorých systémov LMS alebo SIS.

Hodnota tohto nastavenia sa zvyčajne získava zo správcovských nastavení systémov LMS/SIS.

Ak chcete zistiť, ktoré systémy LMS alebo SIS vyžadujú školský rok, prejdite do časti Nastavenia systémov LMS/SIS nižšie.

Nastavenia systémov LMS/SIS

V nasledujúcej časti sú uvedené nastavenia skupinovej politiky, ktoré si vyžaduje každý systém LMS/SIS s podporou doplnku Poznámkový blok pre učebné predmety.

Ak je hodnota nastavenia uvedená tučným písmom, znamená to, že ju treba zadať doslovne. Príkladom je hodnota nastavenia Názov LMS.

Ak je hodnota nastavenia uvedená kurzívou, znamená to, že hodnota je špecifická pre systémy LMS/SIS v konkrétnej škole alebo obvode a zvyčajne sa získava prostredníctvom správcovských nastavení. Príkladom je hodnota nastavenia URL adresy hostiteľa systému LMS.

Aeries

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Aeries

Brightspace

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Brightspace

URL adresa hostiteľa systému LMS

Reťazec

URL adresa vašej školy alebo obvodu v inštancii Brightspace. Príklad: https://contoso.brightspace.com

ID klienta

Reťazec

Vytvorené v rámci inštancie Brightspace. Informácie o vytváraní ID klienta nájdete v tejto príručke.

Tajný kľúč klienta

Reťazec

Vytvorené v rámci inštancie Brightspace. Informácie o vytváraní tajného kľúča klienta nájdete v tejto príručke.

Canvas

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Canvas

URL adresa hostiteľa systému LMS

Reťazec

URL adresa vašej školy alebo obvodu v inštancii Canvas. Príklad: https://contoso.instructure.com

Classter

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Classter

Edmodo

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Edmodo

EDUonGo

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

EDUonGo

URL adresa hostiteľa systému LMS

Reťazec

URL adresa vašej školy alebo obvodu v inštancii EDUonGo. Príklad: https://contoso.eduongo.com

Firefly Learning

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

FireflyLearning

URL adresa hostiteľa systému LMS

Reťazec

URL adresa vašej školy alebo obvodu v inštancii Firefly Learning. Príklad: https://contoso.firefly.com

Google Classroom

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

GoogleClassroom

LMS365

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Lms365

URL adresa hostiteľa systému LMS

Reťazec

URL adresa vašej školy alebo obvodu v inštancii LMS365. Príklad: https://contoso.sharepoint.com.

Microsoft Classroom

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

MicrosoftClassroom

Moodle

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Moodle

URL adresa hostiteľa systému LMS

Reťazec

URL adresa vašej školy alebo obvodu v inštancii Moodle. Príklad: https://contoso.moodle.com

Prístupový token

Reťazec

Vytvorené v rámci inštancie Moodle. Informácie o vytváraní prístupového tokenu nájdete v tejto príručke.

OpenLearning

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

OpenLearning

PowerSchool

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

PowerSchool

Rediker

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Rediker

URL adresa hostiteľa systému LMS

Reťazec

URL adresa vašej školy alebo obvodu v inštancii Moodle. Príklad: https://www.plusportals.com/contoso

Kód školy

Reťazec

Získané z inštancie Rediker. Pozrite tému https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Školský rok

Reťazec

Získané z inštancie Rediker. Pozrite tému https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

School Bytes

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

SchoolBytes

Schoology

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Schoology

URL adresa hostiteľa systému LMS

Reťazec

URL adresa vašej školy alebo obvodu v inštancii Schoology. Príklad: https://contoso.schoology.com

ID klienta

Reťazec

Vytvorené v rámci inštancie Schoology. Pozrite tému https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Tajný kľúč klienta

Reťazec

Vytvorené v rámci inštancie Schoology. Pozrite tému https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Sebit

Skyward

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

Skyward

SunGard

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

SunGard

Teacher Dashboard

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

TeacherDashboard

URL adresa hostiteľa systému LMS

Reťazec

URL adresa vašej školy alebo obvodu v inštancii Teacher Dashboard. Príklad: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Názov nastavenia

Typ nastavenia

Hodnota

Názov systému LMS

Reťazec

WinjiGo

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×