Nasadenie Skypu for Business Online telefóny

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Toto je nasadenie sprievodca vám pomôže nasadiť Skype for Business Online IP telefóny.

Vo všetkých typov podniky, telefónne číslo, umožňuje používateľom uskutočňovanie a príjem hlasových hovorov a je dôležité požiadavky na podnikanie. Používatelia, ktorí majú telefónne čísla budú môcť uskutočňovať hlasové hovory vo všetkých zariadeniach Skype for Business vrátane IP telefóny, PC a mobilné zariadenia. Dozviete viac o Skype Business IP telefóny zobrazuje Začíname telefóny pre Skype for Business Online.

Postup nasadenia IP telefóny

Krok 1 - na stiahnutie výrobcu správca vodiace čiary a telefón príručky

Skôr než začnete, je vhodné Stiahnite výrobcu telefónu správy príručky a návody na telefóne.

Krok 2 – Skontrolujte, či ste nákup alebo prechod cez Skype for Business podporované IP telefónu a firmvér

Cez Skype for Business Online podporované telefón a firmvér je kompatibilný pre Skype for Business Server aj, ale naopak, nie je vždy pravda. Skontrolujte, či sú nákup alebo poskytovania podporovaný telefón a firmvéru, nájdete v téme návod na získanie telefóny pre Skype for Business Online .

Krok 3 – kontrola je nainštalovaný pravý firmvér a aktualizácia firmvéru, v prípade potreby

Ak chcete skontrolovať verziu firmvéru do telefónu. Pre:

 • Telefóny Polycom VVX, prejdite na položky nastavenia > stav > platformy > aplikácie > hlavné.

 • Yealink telefóny, prejsť do stavu na obrazovke hlavný telefón.

 • Spoločnosť AudioCodes telefóny, prejdite na položky ponuka > Stav zariadenia > verzie firmvéru na domovskej obrazovke.

  Poznámka : Vzdialený prístup k telefónu Podrobnosti nájdete k vodiacim čiaram správy výrobcu.  Zobrazenie prepojení nad používateľské príručky a návody telefón.

 • Lync Phone Edition (LPE) telefóny, prejdite na položky ponuka > Systémové informácie na domovskej obrazovke.

Krok 4 – dôležité informácie o aktualizácii zariadenia

Poznámka : Polycom firmvér pred 5.5.1.X mal výrobcu konkrétne zamknutie zariadenia mechanizmus, ktorý je nahradený príkazom cez Skype for Business implementácii "Zablokovanie". Prechodu cez telefón zo 5.4.X.X, ktorý bol zabezpečený "Zamknutie zariadenia" 5.5.1.X s "Zablokovanie" nebude dediť PIN kód z "Odomknutie zariadenia", ktoré môžete nechať telefón nezabezpečenú. Pre používateľov, ktorí aktivovali "Zamknutie zariadenia", musíte povoliť nasledujúci parameter Polycom zariadení profilu Ak chcete, aby používatelia času inovácie (lync.deviceUpdate.popUpSK.enabled=1).

Aktualizácia firmvéru sa spravuje Skype for Business služby. Každý Skypu for Business certifikovaný firmvér telefónu nahratím na Skype for Business aktualizovať server a aktualizovať zariadenie je predvolene zapnutá vo všetkých telefónoch. V závislosti od času nečinnosti v telefóne a anketu intervalov, telefóny automaticky stiahne a nainštaluje tieto certifikované zostavy. Aktualizácia nastavenia zariadenia, pomocou rutiny typu cmdlet Set-CsIPPhonePolicy a nastavenie parametra EnableDeviceUpdate na falsemôžete vypnúť.

Nasadenie telefóny.

Keď je nový firmvér k dispozícii a ste pripravení na stiahnutie a inštalácia, telefón vás upozorní používateľa. Telefóny Polycom budú informovať používateľa a poskytnite im možnosť aktualizovaťalebo odloženie.

Nasadenie telefóny.

Pre Polycom telefón, môžete aktualizovať firmvér v telefóne výberom SwUpdate.

Nasadenie telefóny.

Môžete tiež spravovať aktualizácie firmvéru pomocou partnera poskytovania systému. Partner poskytovania systému riadenia vrátane prispôsobenia rozšírené telefón, nájdete k vodiacim čiaram správy výrobcu.

Upozornenie : Skontrolujte, či máte jedného zariadenia aktualizovať orgán (pásmového zariadenia aktualizácia alebo tretej strany poskytovateľský server) vyhnúť sa aktualizácii slučky.

Krok 5 – Konfigurácia a infraštruktúry nastavenia telefónu

Môžete nastaviť možnosti najčastejšie používané telefónu a politiky cez Skype for Business pásmového správy rutín cmdlet prostredia Windows PowerShell. Podrobné informácie o týchto parametrov a nastavení v téme Set-CsIPPhonePolicy .

Plánovanie siete infraštruktúry, v téme Skype operácie Framework a nasadenie, migrácia, a vrátiť sa.

Krok 6 - príprava pre používateľov na prihlásenie

Ak chcete povoliť používateľom úspešne prihlásenie do Skypu for Business Online telefón a uskutočňovanie hovorov, budete musieť uistite sa, že používatelia majú priradené správne licencie. Minimálne bude potrebné priradiť licenciu telefónnym systémom a volanie plán. Ďalšie informácie môžete vidieť v Skype for Business doplnok licencií a Priradiť Skypu for Business licencie .

Môžete dozvedieť viac o volanie plány vidieť čo sú volanie plány?

 • Možnosti prihlásenia , ktoré sú k dispozícii pre používateľov Online sú:

  • Pre týchto používateľov s Polycom VVX 5XX/6XX telefóny budú vidieť:

   • Nasadenie telefóny.
   • Pre týchto používateľov s Yealink T48G/T46G telefóny budú vidieť:

    Yealink telefóny prihlásenie.

  Podrobné informácie o možnosti prihlásenia podporovaná výrobcom nájdete v téme Začíname telefóny pre Skype for Business Online.

 • Identifikácia používateľa Pomocou klávesnice telefónu alebo klávesnica na obrazovke (ak je k dispozícii), používateľov môžete použiť svoju organizáciu meno používateľa a heslo na prihlásenie do telefónu. Napríklad ich používajte formát UPN ako amosm@contoso.com pre svoje používateľské meno.

  Nasadenie telefóny.

  Poznámka : Overenie pomocou PIN kódu nie je podporovaná pre Skype for Business Online pre LPE a partnera IP telefóny.

 • Pomocou počítača Keď spolu lepšie cez Ethernet (BToE) softvér je nainštalovaný v počítači používateľa a zapnutý, prihláste sa do svojho telefónu pomocou okna overovania ich Windows Skype for Business aplikácie používateľov. Ďalšie informácie nájdete v kroku 7 (voliteľné) – Ak máte zariadenie párovanie a lepšie spolu cez Ethernet (BToE) .

  Poznámka : Používatelia sa vyžadujú na používanie svojej organizácie meno používateľa a heslo na prihlásenie do telefónu. Napríklad ich používajte formát UPN ako amosm@contoso.com pre svoje používateľské meno.

  Nasadenie telefóny.
 • Pomocou Web prihlásiť: Toto je nový spôsob Online používatelia overiť cez štandardný webový prehliadač. Používatelia budú k dispozícii množstvo pokyny na sledovanie pri použití prehliadača prihlásiť.

  • Pre používateľov s telefónov Polycom VVX 5XX/6XX , zobrazí sa im:

   Nasadenie telefóny.
  • Pre používateľov s Yealink T48G/T46G telefóny, zobrazí sa im:

   Yealink telefón prihlásenie.

  Kód, ktorý sa generuje uplynie platnosť 15 minút. Po uplynutí jeho platnosti, používateľ získa kliknite znova alebo OK vygenerovať nový kód v závislosti od telefónu.

  • Pre používateľov s telefónov Polycom VVX 5XX/6XX , zobrazí sa im:

   Kód PIN vypršala.
  • Pre používateľov s Yealink T48G/T46G telefóny, zobrazí sa im:

   Yealink telefóny prihlásenie.

  V prehliadači prejdite na adresu zobrazenú v telefóne a zadajte vaše schôdze cez Skype for Business meno používateľa.

  Nasadenie telefóny.

  Zadajte kód zobrazených v telefóne.

  Nasadenie telefóny.

  Overte, či sa lokalita zobrazí "[názov výrobcu telefónu] Skype for Business certifikované Phone ", a kliknite na položku pokračovať.

  Nasadenie telefóny.

  Kliknite na položku poverenia používateľa alebo kliknite na položku použiť iné konto:

  Nasadenie telefóny.

  Po zobrazení pod stránky, je bezpečné zavrite prehliadač.

  Nasadenie telefóny.

  Poznámka : LPE telefóny pre Skype for Business Online podpora prihlásenia prostredníctvom iba cez USB.

 • Podporované nasadenie V tabuľke nižšie sú uvedené podporované typy overovania pre aktuálne podporované nasadenie modelov vrátane integrácie so serverom Exchange, moderné overovania s viacnásobné overovanie (MFA) a Skypu for Business Online a lokálne.

  Skype for Business

  Exchange

  Spôsob prihlásenia telefónu

  Skype For Business prístup

  Exchange prístup s moderným Auth a MFA vypnutý

  Exchange prístup s moderným Auth a MFA povolené

  Online

  Online

  Web prihlásenia

  Áno

  Áno

  Áno

  Online

  Online

  Meno používateľa a heslo

  Áno

  Áno

  Nie

  Online

  Lokálne

  Web prihlásenia

  Áno

  Nie

  Nie

  Online

  Lokálne

  Meno používateľa a heslo

  Áno

  Áno

  Nie

  Lokálne

  Online alebo s lokálnym

  Overenie pomocou PIN kódu

  Áno

  Nie

  Nie

  Lokálne

  Online alebo s lokálnym

  Meno používateľa a heslo

  Áno

  Áno

  Nie je k dispozícii

  Lokálne

  Online alebo s lokálnym

  Prihlásiť sa cez počítač (BTOE)

  Áno

  Áno

  Nie je k dispozícii

 • Funkcie telefónu Sada funkcií môže trochu líšiť v závislosti od partnera IP telefónu. Kompletná súprava, v téme Začíname telefóny pre Skype for Business Online pre ďalšie informácie o funkciách pre každý telefón výrobcu.

 • Zámok telefónu je nedávno predstavenou funkciou v Skype for Business certifikované telefóny, ktorý sa používa na zabezpečenie cez telefón. Ak je povolené, používatelia sa zobrazí výzva na vytvorenie PIN kód na úspešne overovania. Po vytvorení telefóny uzamkne pri nečinnosti-uplynie časový limit definované, používateľ manuálne zámky svoj telefón alebo sa synchronizovať ich zámok telefónu so zámkom ich PC pomocou telefónu párovanie. Ak zámok telefónu PIN kód je zadané nesprávne niekoľkokrát, telefón buď odhlásiť používateľa alebo vyžadovať kód správcu na odomknutie telefónu, ale to sa líši od v závislosti od telefónu partnera. Kód PIN používateľa by mala byť medzi 6-15 číslic.

  Môžete vypnúť zámok telefónu pre vašu organizáciu, ktorá je predvolene zapnutá, zmeniť nečinnosti limitu a vyberte možnosť, ak používateľov môžete uskutočňovať telefonické hovory, keď sú zamknuté alebo nie pomocou inband nastavenia. Ďalšie podrobnosti o týchto nastavení v téme Set-CsIPPhonePolicy .

Krok 7 (voliteľné) – Ak máte zariadenie párovanie a lepšie spolu cez Ethernet (BToE)

BToE je paining mechanizmus partnera IP telefóny danému používateľovi páry telefón s Windows Skypu for Business cca BToE telefón umožňuje používateľom:

 • Prihlásiť sa do svojho IP telefónu pomocou Skypu for Business počítačovej aplikácie (pomocou počítača).

 • Synchronizácia zámok telefónu s PC uzamknutia.

 • Kliknite na tlačidlo zavolať.

BToE môžu byť nastavené na prevádzku v 2 režimy; Automatické (predvolená možnosť) a manuálne. Môže byť tiež zapnuté (predvolené nastavenie) / zakázané pre používateľov cez Skype for Business pásmových nastavení. Pri prevádzke na režim manuálneho , používatelia budú musieť vykonať ďalší krok pri párovaní svojho telefónu s ich aplikácia pre Windows.

Ak chcete nasadiť BToE pre používateľov

 1. Pripojte svoje PC do svojho telefónu pomocou portu počítača.

  Nasadenie telefóny.
 2. Stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu softvéru BToE z webovej lokality výrobcu z týchto prepojení. Pre lepšie možnosti, môžete distribuovať a nainštalovať softvér BToE pomocou správcu distribučné riešenie napríklad systému Center Configuration Manager (SCCM). Potrebujete pomoc pri používaní SCCM, pozrite si tému balíkov a programov v správcovi konfigurácie systému centrum.

 3. Nastavenie pre BToE servera je nastavený na povolené a Automatický režim v predvolenom nastavení, ak chcete zmeniť tieto nastavenia v téme Set-CsIPPhonePolicy.

Poznámka : BToE v súčasnosti nie je podporované platformy Mac a VDI.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×