Najčastejšie otázky o vzatí z projektu, vrátení do projektu a verziách

Najčastejšie otázky o vzatí z projektu, vrátení do projektu a verziách

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V zákulisí Komunita používateľov služieb Office 365 sme už bolo sledovanie toho najlepšie otázky o vzatie k sebe prihlásenie a tvorby verzií súborov v knižniciach dokumentov. Zhromaždili sme ich na zdieľanie s vami, ako aj naše najlepšie odpovede. Mnohé nasledujúce otázky si prepojenia na aktuálnej témy Pomocníka pre hlbšiu Ponorte sa do obsahu.

Vďaka pripomienok od zákazníkov, tento článok bol aktualizovaný 12 August 2016.

Otázky a odpovede

Ako vzatie z projektu, vrátiť do projektu a zahodenie zmien do súboru vzatý z projektu?

Kontrola súborov dovnútra a von je skvelým spôsobom, ako sledovať a získať kontrolu nad ako obsah sa aktualizuje. Nasledujúce kroky ukazujú, ako skontrolovať súbory dovnútra a von, a ako zahodiť vzatie z projektu v SharePoint Online. Informácie o kontrole súborov a odhlásenie v rámci SharePoint 2013 a SharePoint 2016 alebo klasické SharePointom, pozrite si tému vzatia z projektu, vrátiť do projektu, a zahodenie zmien v súboroch v knižnici.

 1. Otvorte knižnicu so súborom, ktorý chcete vziať z projektu, ukážte na súbor a kliknite na znak začiarknutia.

  Zvýraznený dokument s kurzorom nad začiarkavacím políčkom
 2. Kliknite na tri bodky (...) na paneli s nástrojmi a potom kliknite na položku Vziať z projektu.

  Tri bodky s ponukou vzatia z projektu so zvýraznenou možnosťou Vziať z projektu

  Poznámka: Môžete tiež kliknúť na súbor pravým tlačidlom myši, kliknúť na položku Ďalšie a potom na položku Vziať z projektu.

 3. Pri vzatí súboru z projektu sa zobrazí poznámka. Ak kliknete na ikonu, zobrazí sa priebeh vzatia z projektu.

  Poznámka pri vzatí z projektu so zvýraznenou ikonou
 4. Keď súbor vezmete z projektu, ikona dokumentu sa označí zelenou šípkou.

  Názov súboru a ikona so zelenou šípkou.

 1. Otvorte knižnicu, ukážte na súbor, ktorý chcete vrátiť do projektu, a kliknite na znak začiarknutia.

  Vybratý súbor vzatý z projektu
 2. Kliknite na tri bodky (...) na paneli s nástrojmi a potom kliknite na položku Vrátiť do projektu.

  Ponuka dokumentu so zvýraznenou možnosťou Vrátiť do projektu

  Poznámka: Môžete tiež kliknúť na súbor pravým tlačidlom myši, kliknúť na položku Ďalšie a potom na položku Vrátiť do projektu.

 3. V dialógovom okne Vrátiť do projektu môžete zadať komentár, napríklad informáciu o tom, čo ste zmenili alebo pridali.

  Dialógové okno Vrátiť do projektu s vloženým komentárom a zvýrazneným tlačidlom Vrátiť do projektu
 4. Po dokončení kliknite na položku Vrátiť do projektu.

Ak sa pokúsite vrátiť do projektu dokument, v ktorom ste nevykonali žiadne zmeny, zobrazí sa hlásenie, že položka alebo viaceré položky neboli aktualizované.

Hlásenie a ikona Položka nie je aktualizovaná

Skontrolujte, či ste uložili zmeny v dokumente pred kontrolou. Keďže SharePoint Online ponechá dokument vzatý z projektu, ak sa nevykonajú žiadne zmeny, ostatní možno nebudú môcť upraviť dokument. Zrušiť vzatie k sebe, ak nechcete, aby sa vykonané zmeny. .

 1. Otvorte knižnicu, ukážte na súbor, ktorého vzatie z projektu chcete zrušiť, a kliknite na znak začiarknutia.

 2. Kliknite na tri bodky (...) na paneli s nástrojmi a potom kliknite na položku Zahodiť vzatie z projektu.

  Otvorená ponuka Vziať z projektu so zvýraznenou možnosťou Zahodiť vzatie z projektu

  Poznámka: Môžete tiež kliknúť na súbor pravým tlačidlom myši, kliknúť na položku Ďalšie a potom na položku Zahodiť vzatie z projektu.

 3. Keď vzatie z projektu zahodíte, zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či to naozaj chcete urobiť. Kliknutím na položku Zahodiť vzatie z projektu potvrďte zrušenie.

  Dialógové okno na potvrdenie zahodenia vrátenia do projektu so zvýrazneným tlačidlom Zahodiť

  Stav vzatia súboru z projektu môžete skontrolovať kliknutím na ikonu nad hlásením Zahodiť vzatie z projektu.

  Hlásenie o priebehu zahodenia vrátenia do projektu.

Nie, vzatie súboru k sebe len zmení podmienky súbor umožňujú len upraviť súbor.

Ak nájdete súbor a Neukladať späť, zmeny sa neuložia. Ak chcete zachovať zmeny, vždy uložte súbor.

Ako uložíte súbor závisí od editor alebo nástroj, ktorý používate. Ak upravíte textového súboru online, musíte explicitne kliknite na tlačidlo Uložiť. Ak upravíte v aplikácii Office 365, ako napríklad v programe Word alebo Excel, môžete zatvoriť dokument a sa automaticky uloží.

Ak začiarknete políčko súboru z projektu, uložiť, a potom zrušiť vzatie k sebe, zmeny sa neuložia späť do knižnice.

Na základe predvoleného nastavenia všetci používatelia s povolenie na úpravu v knižnici dokumentov môžete zmeniť súbor. Však môžete nastaviť knižnice na vyžadovanie niekto skontrolovať súbor z prvej pred zmenou.

Musíte byť dokument knižnice vlastník alebo správca lokality alebo mať porovnateľná povolenia na vykonanie tohto nastavenia.

 1. Otvorte knižnicu, ktorú chcete vyžadovať vzatie k sebe.

 2. V SharePoint Online, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

  Ponuka Nastavenie s vybratou možnosťou Nastavenie knižnice

  V SharePoint 2013 a SharePoint 2016, kliknite na položku stránka a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

  Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi
 3. Na stránke nastavenia kliknite na položku Nastavenie tvorby verzií.

  Dialógové okno nastavení knižnice s vybratou položkou Riadenie verzií.
 4. Na stránke Nastavenie tvorby verzií prejdite nadol a kliknite na tlačidlo Áno pre vyžaduje dokumentov k sebe pred ich úpravou.

  Dialógové okno nastavenia s Áno na zvýraznená vyžaduje dokumentov k sebe chcete upraviť

Na základe predvoleného nastavenia knižnice dokumentov vám členovia povolenie na úpravu, úprava a upravovať súbory bez toho, aby ich vzatie k sebe. Ak chcete zabrániť, zapnete vzatie z projektu v knižnici uplatňuje požiadavka. Musíte byť dokument knižnice vlastník alebo správca lokality alebo mať porovnateľná povolenia na vykonanie tohto nastavenia.

 1. Otvorte knižnicu, ktorú chcete vyžadovať vzatie k sebe.

 2. V SharePoint Online, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

  Ponuka Nastavenie s vybratou možnosťou Nastavenie knižnice

  V SharePoint 2013 a SharePoint 2016, kliknite na položku stránka a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

  Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi
 3. Na stránke nastavenia kliknite na položku Nastavenie tvorby verzií.

  Dialógové okno nastavení knižnice s vybratou položkou Riadenie verzií.
 4. Na stránke Nastavenie tvorby verzií prejdite nadol a kliknite na tlačidlo Áno pre vyžaduje dokumentov k sebe pred ich úpravou.

  Dialógové okno nastavenia s Áno na zvýraznená vyžaduje dokumentov k sebe chcete upraviť

Ak chcete rýchlo zistiť, kto má stĺpec vzatý z projektu, kurzorom prejdite na ikonu Vzaté z projektu icon image . Tam sa zobrazí, kto má daný súbor vzatý z projektu.

Vzaté z projektu podľa stĺpca môžete pridať aj do predvoleného zobrazenia knižnice. Týmto spôsobom všetci môžete jednoducho zistiť, kto má dokument vziať k sebe. Postup na pridanie Vzaté z projektu podľa stĺpca v SharePoint nájdete v téme Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici.

Ďalšie informácie

Tvorba verzií je spôsob na vytvorenie histórie zmien dokumentu, ktorý vyžaduje riadený cyklus publikovania hlavných verzií alebo hlavné a vedľajšie verzie.

História verzií s odstránenou vedľajšou verziou

Zapnutie tvorby verzií

 1. Prejdite do knižnice alebo zoznamu, v ktorom chcete zapnúť tvorbu verzií.

  • Pre knižnicu, kliknite na položku nastavenia Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu choroby, Nastavenie knižnice.

   Ak sa nezobrazuje tieto položky ponuky, kliknite na položku Knižnica na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku

   Nastavenie knižnice v skupine nastavenia.

  • Zoznam, na páse s nástrojmi kliknite na položku zoznam a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 2. Kliknite na položku Nastavenie tvorby verzií.

 3. Položka – História verzií alebo v časti Dokument – História verzií vyberte, ak chcete vytvoriť hlavné verzie alebo hlavné a vedľajšie verzie.

  Voliteľné:

 4. Vyberte počet verzií, ktoré chcete zachovať v zozname.

 5. Vyberte požadovaný počet schválených verzií, ktoré sa majú ponechať koncepty. Táto možnosť je k dispozícii, keď kliknete na tlačidlo Áno v časti Schválenie obsahu.

 6. Ak chcete, aby používatelia skontrolovali dokumenty skôr, než vykonajú akékoľvek zmeny do knižnice, kliknite v sekcii vyžadovať vzatie z projektu, kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámka: Časť Vyžaduje sa vzatie z projektu sa zobrazí len pre knižnicu.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Tu sú dva dobré dôvody na zapnutie tvorby verzií:

 • Pre váš podnikový proces je dôležité sledovať, zobraziť a obnoviť predchádzajúce verzie dokumentu. Bežné dôvody zahŕňajú zmluvy, formálne návrhy a právne dokumenty, ktoré niekedy vyžadujú zdĺhavé iterácie. V týchto prípadoch je vhodné zapnúť tvorbu hlavných a vedľajších verzií.

 • Ak váš tím plánuje použiť funkciu spolutvorby, mali by ste v knižnici zapnúť tvorbu hlavných verzií, iba pre prípad, že by sa niekto pomýlil a nahral dokument s rovnakým názvom v knižnici, v ktorej sú všetci spoluautormi. Ak stratíte zmeny, budete môcť obnoviť predchádzajúcu verziu dokumentu.

Môžete tiež súčasne zapnúť tvorbu verzií a vzatie z projektu. Ak sa rozhodnete nezachovať žiadne vykonané zmeny v súbore, môžete akciu vzatia súboru z projektu zahodiť, čo však neovplyvní históriu verzií.

Pri zapnutí tvorby verzií sa do zobrazenia nepridajú automaticky stĺpce ako UpravenéUpravil, môže byť preto vhodné upraviť predvolené zobrazenie. Ak chcete, aby sa zobrazoval stĺpec stavu schválenia, ktorý bude až do schválenia dokumentu zobrazovať stav Koncept, je tiež potrebné na stránke Nastavenia knižnice zapnúť funkciu Schválenie obsahu.

Ďalšie informácie

Kliknutím na položku Pridať presuňte súbory do knižnice Presunutím myšou   

Najbežnejší spôsob na nahratie súborov je presunúť ich myšou z počítača alebo sieťového priečinka do knižnice dokumentov. Najskôr otvorte knižnicu na lokalite. Potom vyhľadajte v počítači dokumenty, ktoré chcete nahrať, vyberte ich a presuňte myšou do priestoru v knižnici s popisom sem presunúť súbory.

Ak sa nezobrazuje možnosť presunutia súborov myšou, nainštalujte najnovšiu verziu prehliadača alebo Microsoft Office. Táto funkcia vyžaduje minimálne balíka Office 2013 alebo najnovšiu verziu Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox alebo Chrome.

Okno Otvoriť v Prieskumníkovi Pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník   

Tento príkaz otvorí v počítači Windows Prieskumníka, v ktorom sa ale zobrazí štruktúra priečinkov na serverovom počítači, na ktorom sa nachádza lokalita. Občas sa môže stať, že budete potrebovať skopírovať alebo premiestniť veľa dokumentov v knižnici do inej knižnice.

Poznámka: Otvoriť v programe Prieskumník v SharePoint 2013 a SharePoint 2016 alebo zobraziť v Prieskumníkovi s SharePoint Online funguje len v Internet Explorer 10 alebo 11. Nepodporuje Microsoft Edge, Google Chrome alebo Mozilla FireFox.

Môže byť napríklad potrebné premiestniť všetky dokumenty vytvorené pred viac ako rokom z jednej knižnice do inej a archivovať tak dané informácie. Inokedy zasa môžete potrebovať skopírovať dokumenty v knižnici, ktorej ste vlastníkom, z jednej lokality do inej knižnice na podlokalite, keď sa stanete členom inej pracovnej skupiny.

So súbormi v priečinku môžete pracovať rôznymi spôsobmi, ako je napríklad kopírovanie, premenovanie, odstránenie a podobne.

Presun súborov do knižnice Pomocou príkazu Nový dokument   

V bubline Vytvoriť nový dokument kliknite na položku NAHRAŤ EXISTUJÚCI SÚBOR. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Prehľadávať a nahrajte jednotlivé súbory.

Výhodou tohto prístupu je, že funguje bez ohľadu na to, ktorý prehliadač alebo verziu prehliadača momentálne používate.

Súvisiace tipy o vzatí z projektu, vrátení do projektu a verziách   

Bez ohľadu na zvolený spôsob nahratia je pri zapnutých funkciách vzatia z projektu, vrátenia do projektu a tvorby verzií potrebné dbať na tieto skutočnosti:

 • Ak nahrávate súbor do knižnice, ktorá vyžaduje vzatie súboru z projektu, súbor máte najprv vzatý z projektu. Ostatní používatelia budú môcť súbor zobraziť a upravovať až potom, ako ho vrátite do projektu.

 • Ak je knižnica nakonfigurovaná na sledovanie verzií súborov, nahratý súbor zvyčajne pridáte ako novú verziu, ktorá sa stane súčasťou histórie verzií súboru.

 • Ak knižnica vyžaduje pridanie hodnôt do jedného alebo viacerých stĺpcov knižnice, ako je napríklad názov oddelenia alebo číslo projektu, operácia nahratia sa dokončí až potom, ako upravíte tieto hodnoty a vrátite dokument do projektu.

Ďalšie informácie

Ak potrebujete nový dokument, ktoré sa majú pripočítať, ako je nová verzia Pozrite sa na ukončenie jednej a nahradiť všetok obsah s novou verziou. Keď je upravený verzia vzatá k sebe, začiarknite políčko znova. SharePoint bude novú kópiu, uchovávanie starších verzií (za predpokladu to nakonfigurovaný pre ktoré máte). Ďalšie informácie na tvorbe verzií nájdete v téme ako funguje tvorba verzií v zozname alebo knižnici?.

Nie, žiaľ z prostredia SharePoint, neexistuje spôsob, ako nastaviť pripomenutie alebo získať dátum, ktorý bol dokument vzatý k sebe. Existuje Application Programming Interface (API), ktorá jej umožní, ale vyžadujú vlastné programu musí byť napísané. Obráťte sa na správcu alebo návrhár lokality.

Ako vizuálnych práce, sledovať pre vzatý sa ikona icon image alebo Vzaté z projektu podľa stĺpca pridať do knižnice. Ďalšie informácie o pridávaní Vzaté z projektu podľa stĺpca v SharePoint v téme Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici.

Ak nahráte súbory do knižnice, ktorá vyžaduje vzatie súboru z projektu, súbor máte najprv vzatý z projektu. Vám sa tieto súbory zobrazujú, no ostatným nie, a preto to možno ľahko prehliadnuť. Ostatní používatelia budú môcť súbory zobraziť a upravovať až potom, ako vyplníte všetky požadované vlastnosti a vrátite súbory do projektu.

Ďalšie informácie

Ak vám niekto odošle prepojenie na sharepointový súbor a vy naň kliknete, pred začatím úprav vždy skontrolujte, či v záhlaví okna nie je uvedený údaj iba na čítanie. Ak v ňom tento údaj je a knižnica má zapnutú funkciu vzatia z projektu, daný súbor je potrebné vziať z projektu. Ku knižnici sa môžete dostať tak, že skontrolujete URL na vyhľadanie knižnice.

Ak však ide o dokument balíka Office, napríklad wordový, excelový alebo powerpointový súbor, je to omnoho jednoduchšie. Najskôr dokument prepnite do režimu úprav, kliknite na kartu Súbor a potom nájdite tlačidlo Spravovať verzie, pomocou ktorého môžete súbor vziať z projektu.

Môže sa však stať, že niekto už súbor vzal z projektu. V takom prípade príkaz Vziať z projektu nebude k dispozícii.

Ako často ste videli toto?

Okno hlásenia s ponukou uloženia súboru vzatého z projektu v lokálnom priečinku konceptov

Funkcia lokálnych konceptov sa používa už niekoľko verzií. Výber možnosti Použiť môj lokálny priečinok konceptov umožňuje vziať súbor offline a zjednodušuje vyhľadávanie súboru v počítači, ak ho potrebujete otvoriť neskôr, keď nie ste pripojení k sieti. V predvolenom nastavení má priečinok názov Koncepty lokality SharePoint a nachádza sa v priečinku Dokumenty alebo Moje dokumenty. Toto dialógové okno sa mimochodom nezobrazuje, ak vyberiete na vzatie z projektu viac než jeden súbor.

Časy sa však menia. Ak chcete so súbormi pracovať offline, najlepším riešením je teraz použiť službu OneDrive for Business, s ktorou je veľmi jednoduché vziať ľubovoľnú knižnicu dokumentov offline a automaticky synchronizovať zmeny. OneDrive for Business sa dodáva s balíkom Office 2013 a k dispozícii je aj samostatná verzia.

Ďalšie informácie

Knižnica usporiadaná do priečinkov má často predvolené zobrazenie, ktoré zobrazuje všetky priečinky. Ak chcete vrátiť do projektu veľa súborov v množstve priečinkov, vytvorte nové zobrazenie, ktoré sprehľadní knižnicu tak, že budete vidieť všetky súbory v jednom zobrazení bez priečinkov. Na stránke Úpravy zobrazenia vyberte v časti Priečinky položku Zobraziť všetky položky bez priečinkov. Zvýšením hodnoty Počet položiek na zobrazenie v časti Obmedzenie počtu položiek tiež môžete zvýšiť obmedzenie počtu súborov, aby sa zobrazili všetky súbory naraz. Potom bude omnoho jednoduchšie vybrať jednou operáciou všetky súbory, ktoré potrebujete vrátiť do projektu.

Poznámka: SharePoint Online a Office 365 momentálne neumožňujú viaceré súbory pri kontrole v súlade s moderným režim. Použite klasický skúsenosti kliknutím na položku Klasické SharePoint v dolnej časti panela Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky.

Ďalšie informácie

Ak ste synchronizovali knižnicu s OneDrive for Business, môžete vyskúšať súbory v prehliadači. Zobrazí sa Vzatie k sebe ikonu icon image v prehliadači na označenie súbor vzal k sebe. Však neexistuje žiadna ikona Vzatie k sebe so súborom v lokálnom priečinku zariadení pretože lokálny priečinok nepozná Pokladňa / kontrola stavu súboru na lokalite SharePoint.

V lokálnom priečinku však môžete vykonať toto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov súboru.

 2. Kliknite na položku OneDrive for Business a potom na položku Prejsť do prehliadača.

Teraz si môžete rýchlo pozrieť knižnicu SharePointu a stav vzatia z projektu alebo vrátenia do projektu ľubovoľného súboru v knižnici.

To môže zdať zvláštne, ak chcete zobraziť súbor vzatý k sebe jednou osobou, ale naposledy upravil niekto iný. Toto je normálne, zmenenej posledný stĺpec upravené v dokumente sa získať kým skutočnosti ho niekto nevráti. Upravil stĺpec zobrazuje, kto bol posledný, kto Uložiť a vrátiť súbor do projektu. Keď táto osoba nevráti súboru v, sa aktualizujú aj posledný stĺpec upravené na ten, kto si najnovšie do projektu.

V podstate áno. Pri vrátení dokumentu do projektu môžete pridať stručnú poznámku o vykonaných zmenách. Je to skvelý spôsob, ako poskytnúť ostatným prehľad o vykonaných úpravách. Ak budete niekedy potrebovať poznámku upraviť, môžete dokument znova vziať z projektu, okamžite ho vrátiť do projektu, vybrať položku Prepísať aktuálnu verziu a potom do poľa Poznámka pridať novú poznámku.

Stručne žiadne. Je dôležité, aby sa výslovného rozhodnutia, keď sa vrátiť do projektu a vzatie súborov z projektu, pretože obe operácie majú významné dôsledky pre ostatných používateľov. Keď si vyskúšať Office dokumenty, napríklad dokument programu Word na žltom paneli hlásení a vás vyzve, aby vám pomôže sledovať stav dokumentu a rozhodovanie rýchlejšie. Ďalšie informácie nájdete v sekcii nižšie s názvom mám zapnúť kontrolu vzdialiť a skontrolujte, či v súborov? v tomto článku.

Nemusíte čakať, kým sa daná osoba vráti.

Správca lokality alebo knižnice môže použiť povolenie Prepísať vzatie z projektu, ktoré umožňuje vrátiť dokument do projektu alebo zahodiť vzatie dokumentu z projektu iným používateľom. Treba si však uvedomovať následky tohto kroku. Kolega na dovolenke možno bude chcieť pridať lokálnu kópiu svojich zmien späť do dokumentu v knižnici a tieto dve verzie bude potrebné zosúladiť buď manuálne, alebo pomocou nástrojov na porovnanie poskytovaných napríklad Wordom alebo Excelom.

Ďalšie informácie

Poznámka: Ak používate SharePoint Online alebo služieb Office 365, budete môcť vziať z projektu viaceré súbory. Ak áno, skúste prepnúť na klasické skúsenosti, je k dispozícii v dolnej časti panela Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky.

Ak používate SharePoint 2016 alebo SharePoint 2013 na lokálne, ale ak ste úpravy a nahrávaní veľkého počtu súborov v rovnakom čase, môžete vybrať a skontrolujte, či je všetky naraz. Ale ak zistíte, či je vypnutá príkaz Vrátiť do projektu, posuňte zobrazenie celej knižnice a uistite sa, či ste omylom nevybrali súboru už vrátené do projektu. To je Najčastejším dôvodom vypnutia príkaz Vrátiť do projektu a jednoducho prehliadať to.

Vrátenie súboru do projektu

Jednoducho povedané, vzatie súborov z projektu a ich vrátenie do projektu je spôsob, ako uzamknúť súbor a vyhradiť ho na úpravy a potom toto uzamknutie uvoľniť pre ostatných. Pri vytváraní knižníc, usporadúvaní súborov a výbere najlepšieho spôsobu spolupráce zvážte svoj štýl spolupráce. Existuje viacero spôsobov, ako spolupracovať na dokumentoch s ostatnými. Nasledujúca tabuľka vám môže pomôcť rozhodnúť sa, čo je najlepšie pre vás.

Štýl spolupráce

Typickí používatelia

Najvhodnejší postup

Neformálny

Každodenné tímové dokumenty, jednoduché alebo nie časté úpravy a občasné konflikty pri úpravách

Vypnite požiadavku na vzatie z projektu (toto je predvolené nastavenie knižnice). Podľa potreby však môžete naďalej vziať z projektu jednotlivé súbory.

Spolutvorba

Jednoduchá spolupráca na dokumentoch v reálnom čase s produktmi balíka Office na klientskych počítačoch a s použitím aplikácií Office pre web

Vypnite požiadavku na vzatie z projektu a vyhýbajte sa vzatiu súboru z projektu, pretože je nekompatibilné so spolutvorbou

Formálny

Sekvenčné komentáre, revízia a schvaľovanie dokumentu

Zapnite povinné vzatie z projektu

Tu je niekoľko ďalších tipov a trikov pre prípad, že zapnete vzatie z projektu v knižnici:

Vzatie súboru z projektu

 • Nenechávajte súbory vzaté z projektu príliš dlho. Obráťte sa na svojho správcu o vlastného doplnku, ktorá upozorňuje na staršie súbory vzaté k sebe.

 • Do predvoleného zobrazenia knižnice pridajte stĺpec Vzal z projektu. Takto budú môcť ostatní ľahko vidieť, kto má daný dokument vzatý z projektu. Ak tento stĺpec v niektorom zobrazení chýba, môžete ukázať myšou na ikonu icon image Vzaté z projektu a zobrazí sa tip s informáciou, kto má daný súbor vzatý z projektu.

 • Ak potrebujete súrne upraviť súbor, ktorý je vzatý z projektu, kontaktujte druhého používateľa a opýtajte sa, kedy dokončí prácu na súbore.

 • Vyhýbajte sa úpravám súborov, ktoré sú už vzaté z projektu, pretože sa môže stať, že bude potrebné manuálne synchronizovať zmeny alebo dokonca dôjde k neúmyselnému prepísaniu zmien.

 • Pamätajte na to, že vykonané zmeny nebudú viditeľné dovtedy, kým súbor nevrátite späť do projektu. Ak chcete, aby ostatní videli zmeny skôr ako prácu na dokumente dokončíte, môžete dokument vrátiť do projektu, no ponechať ho vzatý z projektu dovtedy, kým nebudete s prácou hotoví.

Ďalšie informácie

Ak sa stále vyskytujú problémy alebo neočakávané správanie, pravdepodobne nastal čas na zadanie žiadosti o servis.

Kontaktovanie technickej podpory pre produkty business – Pomocník pre správcov .

Budeme počúvať!

V tomto článku boli užitočné? Ak áno, napíšte nám na konci tejto stránky. Ak to nebolo užitočné, dajte nám vedieť, čo bolo mätúce alebo chýbajúce. Zahrňte vašej lokality SharePoint, operačný systém a prehliadač verzie. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte krokov a aktualizovať v tomto článku.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×