Najčastejšie otázky o prítomnosti a obrázkoch v Lyncu

Na tomto mieste nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa prítomnosti a obrázkov kontaktov v Lyncu.

Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, odošlite nám pripomienky.

Obsah tohto článku

Ako zmením alebo odstránim svoj obrázok?

Prečo nemôžem zmeniť svoj obrázok?

Komu sa zobrazuje môj obrázok?

Ako vypnem všetky obrázky v Lyncu vrátane vlastného obrázka?

Ako v Lyncu pridám alebo odstránim poznámku Mimo pracoviska?

Prečo nemôžem nastaviť stav prítomnosti na možnosť Zobraziť stav Som preč?

Na čo slúžia nastavenia v okne s možnosťami stavu?

Môžem vytvoriť vlastný stav prítomnosti?

Čo znamenajú rôzne stavy prítomnosti, ktoré z nich sa nastavujú automaticky a ktoré môžem nastaviť ja?

Komu sa zobrazujú informácie o mojej prítomnosti?

Ako zablokujem možnosť kontaktovať ma cez Lync?

Ako skryjem offline kontakty a zobrazím iba kontakty, ktoré sú online?

Čo znamená červená hviezdička vedľa stavu kontaktu?

Ako zmením alebo odstránim svoj obrázok?

Ak chcete zmeniť alebo skryť obrázok, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Upraviť alebo odstrániť obrázok, čím sa obrázok zmení alebo odstráni zo všetkých programov balíka Office, ktoré používate, vrátane Lyncu. Ak ho chcete skryť len v Lyncu, kliknite na položku Skryť môj obrázok.

Podrobné informácie o zobrazovaní, skrývaní a zmene obrázka nájdete v téme Zmena obrázka v Lyncu.

Na začiatok stránky

Prečo nemôžem zmeniť svoj obrázok?

Ak je v okne s možnosťami Môj obrázok tlačidlo Upraviť alebo odstrániť obrázok nedostupné (sivé), teda ak vyzerá takto:

Snímka obrazovky so zvýrazneným neaktívnym tlačidlom Upraviť alebo odstrániť obrázok

je to pravdepodobne spôsobené tým, že:

 • Je vybratá možnosť Skryť môj obrázok nad tlačidlom Upraviť alebo odstrániť obrázok. Namiesto toho vyberte možnosť Zobraziť môj obrázok.

 • Používate neinovovanú verziu služieb Office 365. Kým nezískate inováciu služieb, ktorá sa v súčasnosti rozširuje medzi všetkých zákazníkov služieb Office 365, na zmenu obrázka je potrebné prejsť na portál služieb Office 365. Obrázok nie je možné zmeniť v Lyncu. Pokyny nájdete v téme Zmena obrázka v Lyncu z pomocou konta služieb Office 365 pred inováciou.

 • Vaša spoločnosť zakázala možnosť zmeny obrázka. Ďalšie informácie vám poskytne oddelenie technickej podpory na pracovisku.

Na začiatok stránky

Komu sa zobrazuje môj obrázok?

Váš obrázok používaný v Lyncu sa zobrazuje vo všetkých programoch balíka Office, ktoré používate, vrátane Outlooku.

Na začiatok stránky

Ako vypnem všetky obrázky v Lyncu vrátane vlastného obrázka?

Kliknite na položky Možnosti > Osobné a zrušte začiarknutie políčka s označením Zobraziť obrázky kontaktov. Táto akcia odstráni obrázky vo vašom zozname kontaktov. Odstránia sa tiež obrázky odosielateľa a príjemcu v konverzáciách cez okamžité správy a skupinových konverzáciách, ako aj váš vlastný obrázok v Lyncu.

Na začiatok stránky

Ako v Lyncu pridám alebo odstránim poznámku Mimo pracoviska?

Ak používate Microsoft Outlook a vaše konto Lync je synchronizované s outlookovým kalendárom cez Microsoft Exchange Server, v Lyncu sa po zapnutí funkcie Automatické odpovede v Outlooku zobrazí hlásenie Mimo pracoviska z Outlooku.

 • V Outlooku kliknite na kartu Súbor, potom na tlačidlo Automatické odpovede, zadajte svoju poznámku a potom ju zapnite alebo nastavte dátumy.

Poznámka:  Podrobné informácie o používaní funkcie Automatické odpovede v Outlooku nájdu používatelia Outlooku 2013 v téme Automatické odpovedanie na e-mailové správy pomocou konta na serveri Exchange Server a používatelia Outlooku 2010 v téme Automatické odosielanie oznámení Mimo kancelárie pomocou konta Exchange.

Poznámka Mimo pracoviska sa zobrazí v Lyncu pri vašom mene v zozname Kontakty ostatných používateľov a na vašej karte kontaktu.

Ak nepoužívate Outlook, oznámte svoju neprítomnosť spolupracovníkom zadaním osobnej poznámky do textového poľa nad svojím menom v hlavnom okne Lyncu. Podobne ako pri outlookovej poznámke Mimo pracoviska, aj tu sa osobná poznámka zobrazí v Lyncu pri vašom mene v zozname Kontakty ostatných používateľov a na vašej karte kontaktu.

Poznámka:  Podrobné informácie o tom, komu sa zobrazuje vaša osobná poznámka, nájdete v časti Komu sa zobrazujú informácie o mojej prítomnosti?

Ak chcete, aby sa v Lyncu prestala zobrazovať outlooková správa Mimo pracoviska, vypnite v Outlooku funkciu Automatické odpovede:

 • Kliknite v Outlooku na kartu Súbor a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť na paneli Automatické odpovede.

Ak chcete odstrániť osobnú poznámku, v textovom poli nad svojím menom v hlavnom okne Lyncu poznámku zvýraznite a potom na klávesnici stlačte kláves Enter.

Na začiatok stránky

Prečo nemôžem nastaviť stav prítomnosti na možnosť Zobraziť stav Som preč?

Niektoré organizácie odstraňujú možnosť Zobraziť stav Som preč, pretože by mohla prekážať v správnom určení stavu prítomnosti. Ak napríklad tento stav použije veľa ľudí, hodnota informácií o prítomnosti v Lyncu sa výrazne zníži.

Tip:  Ak nechcete byť rušení, použite radšej stav Nerušiť alebo Nemám čas. Pri stave Nerušiť vás môžu kontaktovať len kontakty vo vašej pracovnej skupine. Ak chcete zistiť, či je niekto vo vašej pracovnej skupine, v zozname Kontakty kliknite na kartu Vzťahy a pozrite sa do časti Pracovná skupina. Ak chcete zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov pre kontakt, kliknite pravým tlačidlom myši na výpis kontaktu a potom kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov. Podrobné informácie o vzťahoch na ochranu osobných údajov nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

Na začiatok stránky

Na čo slúžia nastavenia v okne s možnosťami stavu?

Ak nechcete používať predvolené nastavenia, v možnostiach stavu môžete určiť počet minút nečinnosti, ktoré musia uplynúť, kým sa zmení váš stav prítomnosti na hodnotu Neaktívny a Som preč. Môžete tiež nastaviť Lync na automatické zisťovanie zdieľania informácií z počítača. Lync prepne váš stav na hodnotu Prezentujúci a v tom čase zabráni ostatným používateľom v tom, aby vám odosielali správy.

Ak chcete nastaviť tieto možnosti stavu prítomnosti:

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Stav.

 2. Klikajte na šípky nahor a nadol a nastavte počet uplynutých minút pred zmenou stavu prítomnosti na Neaktívne.

 3. Klikajte na šípky nahor a nadol a nastavte počet uplynutých minút pred zmenou stavu prítomnosti na Som preč.

 4. Kliknite na príslušné tlačidlo na ovládanie všeobecného stavu (prepíšte predvolené nastavenia alebo ich prijmite) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Začiarknutím políčok Zobrazovať ma so stavom Nerušiť, keď prezentujem svoju pracovnú plochu a Zobrazovať ma so stavom Nerušiť, keď je môj monitor duplikovaný dáte ostatným najavo, že vás počas prezentácie alebo inej spolupráce online z počítača s aktivovaným Lyncom nemajú rušiť.

Na začiatok stránky

Môžem vytvoriť vlastný stav prítomnosti?

Stavy prítomnosti sú v Lyncu prednastavené a nemožno ich pridávať. Do hornej časti hlavného okna Lyncu však môžete napísať osobnú poznámku s podrobnými informáciami o svojej aktuálnej polohe a činnosti. Vykonáte to kliknutím na oblasť zobrazenia poznámky a prepísaním aktuálnej poznámky.

Na začiatok stránky

Čo znamenajú rôzne stavy prítomnosti, ktoré z nich sa nastavujú automaticky a ktoré môžem nastaviť ja?

Nasledujúca tabuľka popisuje stavy prítomnosti kontaktov, ktoré sa zobrazujú ostatným, čo ktorý stav znamená a ako sa nastavuje.

Stav prítomnosti

Popis

Ako nastaviť tento stav

K dispozícii K dispozícii

Ste online a možno vás kontaktovať.

Lync tento stav nastaví, keď rozpozná, že používate počítač. Tento stav si môžete nastaviť aj v prípade, ak chcete, aby ostatní vedeli, že ste v práci, hoci je počítač nečinný.

Nemám čas Nemám čas

Ste zaneprázdnení a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví v prípade, ak používate Outlook a podľa outlookového kalendára vykonávate plánovanú činnosť. Tento stav možno vybrať aj pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Nemám čas Telefonujem

Zúčastňujete sa hovoru cez Lync (obojsmerného zvukového hovoru) a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že práve telefonujete cez Lync.

Nemám čas Na schôdzi

Ste na chôdzi a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že ste na schôdzi cez Lync alebo v prípade, ak používate Outlook a podľa outlookového kalendára máte práve naplánovanú schôdzu.

Nemám čas Mám konferenčný hovor

Zúčastňujete sa konferenčného hovoru cez Lync (schôdze cez Lync so zvukom) a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že sa práve zúčastňujete konferenčného hovoru cez Lync.

Nerušiť Prezentujúci

Práve máte prezentáciu a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že buď zdieľate obrazovku, alebo premietate.

Nerušiť Nerušiť

Neprajete si byť rušení a chcete, aby sa zobrazovali iba tie oznámenia o konverzácii, ktoré vám odošle niekto z vašej pracovnej skupiny.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Som preč Hneď sa vrátim

Na chvíľu odchádzate od počítača.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Som preč Neaktívny/Som preč

Ste prihlásení, ale váš počítač je nečinný alebo ste sa na určitý (vami stanovený) čas vzdialili od počítača.

Lync váš stav nastaví ako Neaktívny v prípade nečinnosti počítača počas piatich minút a ako Som preč po piatich minútach stavu Neaktívny. (Na zmenu nastavenia týchto predvolených hodnôt kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti , potom na položku Stav a následne kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť stav Neaktívny, ak čas nečinnosti môjho počítača dosiahne počet minút a Zobraziť ma so stavom Som preč, ak bol môj stav nastavený na možnosť Neaktívny uvedený počet minút.) Tento stav môžete vybrať aj pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Som preč Nie som v práci

Nie ste v práci a nemožno vás kontaktovať.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Offline Offline

Nie ste prihlásení. Kontaktom, ktorým ste zablokovali možnosť zobraziť vašu prítomnosť, sa zobrazujete v stave Offline.

Lync tento stav nastaví, keď sa odhlásite z počítača.

Neznáme Neznáme

Vaša prítomnosť nie je známa.

Tento stav sa môže zobraziť kontaktom, ktoré nepoužívajú Lync ako program na odosielanie okamžitých správ.

Na začiatok stránky

Komu sa zobrazujú informácie o mojej prítomnosti?

Všetkým kontaktom sa zobrazujú niektoré informácie o prítomnosti, všetky sa však zobrazujú len vašej pracovnej skupine. Množstvo dostupných informácií závisí od vzťahu na ochranu osobných údajov nastaveného pre každý kontakt. Pracovná skupina je jedným zo vzťahov na ochranu osobných údajov. Podrobné informácie o tomto vzťahu, ako aj o ďalších vzťahoch vrátane toho, ako ich zmeniť, nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

 • Ak chcete zobraziť vzťahy na ochranu osobných údajov so svojimi kontaktmi, v zozname Kontakty v Lyncu kliknite na kartu Vzťahy. Na tejto karte sú kontakty zoskupené poľa vzťahu na ochranu osobných údajov.

Ako zablokujem možnosť kontaktovať ma cez Lync?

Meno a e-mailová adresa sú viditeľné aj zablokovaným kontaktom, no kontaktovať cez Lync vás nemôžu. Ak chcete zablokovať kontakt v Lyncu:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, ktorý chcete zablokovať, kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a potom na položku Zablokované kontakty.

Ako skryjem offline kontakty a zobrazím iba kontakty, ktoré sú online?

Offline kontakty síce nemožno úplne odstrániť zo zoznamu kontaktov, môžete ich však odoslať do samostatnej skupiny, aby bol zoznam kontaktov prehľadný. Kliknite na položky Možnosti->Zoznam kontaktov a potom začiarknite políčko Zobraziť kontakty so stavom Som preč, Offline a Neznámy v samostatnej skupine. Nedostupné kontakty sa potom budú zobrazovať v dolnej časti zobrazenia v skupine s názvom Kontakty so stavom Som preč a Offline.

Čo znamená červená hviezdička vedľa stavu kontaktu?

Červená hviezdička vedľa stavu kontaktu znamená, že daná osoba si v Outlooku zapla odpovede režimu Mimo pracoviska.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×