Najčastejšie otázky o Lyncu pre Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje odpovede na najčastejšie otázky o Lyncu for Office 365. Ak sa odpoveď na vašu otázku v článku nenachádza, dajte nám vedieť a my sa pokúsime na otázku odpovedať.

Poznámka: Niektoré tu opísané funkcie nemusia byť vo vašej organizácii k dispozícii. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na správcu Lyncu (zvyčajne je ním osoba, ktorá vám poskytla identifikáciu používateľa a heslo).

Obsah tohto článku

Otázky o kontaktoch

Otázky o okamžitých správach

Otázky o obrázkoch

Otázky o prítomnosti

Otázky o zvuku a videu

Otázky o kontaktoch

Ako do zoznamu Kontakty pridám interný kontakt?

Ako pridám externý kontakt?

Ako nájdem kontakty zo svojej organizácie?

Môžem používať kontakty Skypu?

Ako zablokujem možnosť kontaktovať ma cez Lync?

Ako zobrazím len tie kontakty, ktoré sú online?

Ako odstránim kontakt zo zoznamu Kontakty?

Ako môžem spravovať skupinu Delegáti v zozname Kontakty?

Ako zorganizujem kontakty podľa miesta, oddelenia alebo iných kritérií?

Ako môžem vytvoriť skupinu?

Koľko kontaktov môžem mať?

Ako sa dozviem, aké množstvo informácií o mne kontakt môže zobraziť a ako to môžem zmeniť?

Prečo obsahuje karta Vzťahy v mojom zozname Kontakty aj ľudí, ktorí neboli nikdy pridaní, a ako ich mám zo zoznamu odstrániť?

Čo znamená červená hviezdička vedľa stavu kontaktu?

Ako do zoznamu Kontakty pridám interný kontakt?

 1. V hlavnom okne Lyncu prejdite na položky Pridať kontakt Pridanie kontaktu > Pridať kontakt z mojej organizácie.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno alebo e-mailovú adresu danej osoby. Počas písania sa zobrazí zoznam ľudí, ktorí zodpovedajú hľadaným výrazom.

 3. Posúvajte sa cez výsledky vyhľadávania, až kým nenájdete osobu, ktorú chcete pridať do zoznamu kontaktov. Kliknite pravým tlačidlom myši na danú osobu v zozname a potom kliknite na položku Pridať do zoznamu kontaktov.

 4. Zo zoznamu skupín vyberte skupinu, do ktorej chcete kontakt pridať.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako pridám externý kontakt?

Dôležité: 

 • Externé kontakty sú podporované iba v prípade, že:

 • Podporované sú len funkcie, ktoré máte k dispozícii vy aj iný používateľ Lyncu.

 • oddelenie technickej podpory na pracovisku nakonfiguroval podporu tejto možnosti A

 • kontakt mimo vašej organizácie buď používa Lync a jeho organizácia má tiež nakonfigurované externé kontakty, ALEBO používa Skype a je prihlásený s kontom Microsoft (predtým Windows Live ID).

 1. V hlavnom okne Lyncu prejdite na položky Pridať kontakt Pridanie kontaktu > Pridať kontakt mimo mojej organizácie.

 2. Kliknite na poskytovateľa služieb okamžitých správ, ktorého kontakt používa, a na možnosť Lync alebo Skype. Kontakty, ktoré používajú iných poskytovateľov služieb okamžitých správ ako Lync a Skype, nie sú podporované.

 3. Do poľa Pridať kontakt Lyncu v časti Adresa na odosielanie okamžitých správ zadajte e-mailovú adresu kontaktu.

  Dôležité: Ak je konto Microsoft nového kontaktu nastavené tak, že sa používa jeho vlastná e-mailová adresa (nie adresa s príponou @hotmail.com, @outlook.com, @live.com alebo inou príponou poskytovanou spoločnosťou Microsoft), pri pridávaní kontaktu v Lyncu treba použiť formát používateľ(vlastnádoména.com)@msn.com. Ak napríklad chcete pridať používateľa peter@contoso.com, zadajte do poľa Adresa na odosielanie okamžitých správ text peter(contoso.com)@msn.com.

 4. Nový kontakt zaraďte do skupiny, vyberte vzťah na ochranu osobných údajov a kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité: Ak sa pri kontakte, ktorý ste pridali, zobrazuje stav Neznáma prítomnosť, počkajte 24 hodín a ak problém pretrváva, obráťte sa na oddelenie technickej podpory na pracovisku.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako nájdem kontakty zo svojej organizácie?

Do vyhľadávacieho poľa v zobrazení Kontakty hlavného okna Lyncu zadajte meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo hľadanej osoby.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem používať kontakty Skypu?

Áno. V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ktoré funkcie na komunikáciu s používateľmi Skypu sú a ktoré nie sú k dispozícii. Používateľ Skypu musí byť prihlásený pomocou konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID).

K dispozícii pre používateľov Skypu

Nie je k dispozícii pre používateľov Skypu

 • Prítomnosť

 • Odosielanie okamžitých správ medzi dvoma osobami

 • Zvukové hovory medzi dvoma osobami

 • Vyhľadávanie a pridávanie kontaktov Lyncu do Skypu

 • Videokonverzácie

 • Zvukové konverzácie a konverzácie cez okamžité správy medzi troma a viacerými ľuďmi

 • Zdieľanie pracovnej plochy a programov

Kontakty využívajúce iných poskytovateľov služby okamžitých správ nie sú podporované.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako zablokujem možnosť kontaktovať ma cez Lync?

Meno a e-mailová adresa sú viditeľné aj zablokovaným kontaktom, no kontaktovať cez Lync vás nemôžu. Ak chcete zablokovať kontakt v Lyncu:

 • V zozname Kontakty kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, ktorý chcete zablokovať, kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a potom na položku Zablokované kontakty.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako zobrazím len tie kontakty, ktoré sú online?

Napriek tomu, že nemôžete úplne odstrániť offline kontakty zo svojho zoznamu kontaktov, môžete ich zoskupiť tak, aby nespôsobili zmätok v zozname kontaktov. Kliknite na položky Možnosti > Zoznam kontaktov a potom v časti Zobraziť tieto informácie začiarknite políčko Zobraziť kontakty so stavom Som preč, Offline a Neznámy v samostatnej skupine. Nedostupné kontakty sa zobrazia v dolnej časti vášho zoznamu kontaktov v skupine kontaktov označených ako Som preč alebo Offline.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako odstránim kontakt zo zoznamu Kontakty?

Kliknite pravým tlačidlom na kontakt a potom kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu kontaktov.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako môžem spravovať skupinu Delegáti v zozname Kontakty?

Delegáti hovorov nie sú v službách Office 365 podporovaní. Ak máte v zozname Kontakty Lyncu skupinu Delegáti, sú v nej uvedení delegáti Outlooku. Ak používate Outlook, delegáti Outlooku môžu spravovať vaše e-maily a kalendár.

Pridanie, spravovať alebo odstránenie delegáti Outlooku v našej skupine delegáta, uplynulý čas. Pridať alebo spravovanie delegátov Outlook, postupujte podľa krokov na povolenie iným osobám spravovať vašu poštu a kalendár. Ak chcete odstrániť Outlook delegátov v programe Outlook, kliknite na položky súbor > Nastavenie kont > Prístup delegátov.

Dôležité: Odstránené delegáti Outlooku môžu aj naďalej zobrazovať vo vašom zozname kontaktov Lyncu, hoci po ich odstránení, môžete už spravovať e-maile alebo kalendár. Toto je známy problém. Oprava je k dispozícii na https://support.microsoft.com/kb/2812461.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako zorganizujem kontakty podľa miesta, oddelenia alebo iných kritérií?

Vytvorte novú skupinu podľa kategórie, ktorú potrebujete. Môžete vytvoriť napríklad skupinu nazvanú Zamestnanci centrály a pridať do nej kontakty. Podrobnosti o vytvorení skupiny nájdete v ďalšej otázke.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako môžem vytvoriť skupinu?

 1. V zozname kontaktov v hlavnom okne Lyncu kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľnú skupinu (napríklad Ostatné kontakty), potom kliknite na položku Vytvoriť novú skupinu alebo kliknite na tlačidlo Pridať kontakt a potom na príkaz Vytvoriť novú skupinu.

 2. Do priestoru, ktorý sa zobrazí v dolnej časti okna, zadajte prepísaním výrazu Nová skupina názov skupiny, ktorý bude pre vás zrozumiteľný.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Koľko kontaktov môžem mať?

Predvolene možno pridať maximálne 1 000 kontaktov. Skutočný počet nastavuje pre vašu organizáciu oddelenie technickej podpory na pracovisku. Obráťte sa na nich, ak pre vás nie je tento počet dostupný.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako sa dozviem, aké množstvo informácií o mne kontakt môže zobraziť a ako to môžem zmeniť?

Každý z vašich kontaktov má s vami nastavený vzťah na ochranu osobných údajov, ktorým sa určuje prístup danej osoby k vašim informáciám o prítomnosti vrátane telefónnych čísel domov a na mobil a miest schôdze, ako aj to, či vás daná osoba môže kontaktovať, keď je váš stav nastavený na možnosť Nerušiť. Podrobné informácie o vzťahoch na ochranu osobných údajov vrátane spôsobu zobrazovania a zmeny vzťahu, ktorý máte s kontaktom, nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

 • Povahu svojho vzťahu s kontaktom zistíte tak, že v zozname Kontakty kliknete na kartu Vzťahy. Kontakty sa zobrazia zoskupené podľa vzťahu na ochranu osobných údajov.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Prečo obsahuje karta Vzťahy v mojom zozname Kontakty aj ľudí, ktorí neboli nikdy pridaní, a ako ich mám zo zoznamu odstrániť?

Každý kontakt, s ktorým prichádzate pomocou balíka Office do styku, bez ohľadu na to, či ide o kontakt Lyncu, dostane priradený predvolený vzťah s vami. Tieto kontakty mimo zoznamu (pretože ste ich nepridali do svojho zoznamu kontaktov) sa nezobrazujú na karte Skupiny alebo Stav v rámci zoznamu Kontakty. Na karte Vzťahy sa však zobrazujú všetky vaše kontakty Lyncu vrátane tých kontaktov, ktoré v zozname nie sú uvedené.

Ak chcete zo zoznamu kontaktov odstrániť kontakty mimo zoznamu, kliknite pravým tlačidlom na kontakt, kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a vyberte položku Automaticky priradiť vzťah.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Čo znamená červená hviezdička vedľa stavu kontaktu?

Červená hviezdička vedľa stavu kontaktu znamená, že daná osoba si v Outlooku zapla odpovede režimu Mimo pracoviska.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Otázky o okamžitých správach

Ako môžem zvýrazniť zvukové upozornenia na okamžité správy tak, aby mi už neunikla žiadna žiadosť o konverzáciu cez okamžité správy?

Ako môžem vypnúť zvuky upozornení na prichádzajúce okamžité správy?

Ako nastavím upozornenie na skutočnosť, že je kontakt k dispozícii?

Môžem zakázať kontextové oznámenie, ktoré sa zobrazí, keď so mnou chce niekto začať konverzáciu cez okamžité správy?

Môžem zmeniť predvolenú veľkosť, farbu, obsah alebo správanie kontextových oznámení o okamžitých správach, ktoré sa zobrazujú?

Kde môžem nájsť predchádzajúce konverzácie cez okamžité správy, hovory alebo žiadosti o konverzácie cez okamžité správy, ktoré mi možno unikli?

Ako uložím predchádzajúce konverzácie cez okamžité správy a ako ukončím ich ukladanie?

Môžem vybrať konverzácie cez okamžité správy, ktoré chcem uložiť?

Ako odošlem e-mailom konverzáciu cez okamžité správy?

Aký druh informácií môžem kopírovať a prilepiť do okamžitej správy?

Môžem v okamžitých správach v Lyncu použiť kontrolu pravopisu?

Môžem do okamžitých správ v Lyncu pridať vlastné upravené emotikony?

Ako sa dá zmeniť písmo v okamžitých správach?

Môžem okamžitú správu odvolať (zablokovať jej doručenie)?

Ako pridám zdieľanie, zvuk alebo video ku konverzáciám cez okamžité správy?

Ako môžem zvýrazniť zvukové upozornenia na okamžité správy tak, aby mi už neunikla žiadna žiadosť o konverzáciu cez okamžité správy?

Pokiaľ oznámenia nenastavíte tak, že sa upozornenia v režime Nerušiť nezobrazujú, Lync vám predvolene vždy, keď sa vás niekto pokúsi kontaktovať cez okamžitú správu, odošle zvukové upozornenie. Aj napriek tomu sa môže stať, že si žiadosť o konverzáciu cez okamžité správy nevšimnete, najmä ak používate viacero monitorov, alebo keď príliš stíšite zvuk upozornení, prípadne ho vypnete.

Lync vás upozorní na nové okamžité správy aj zobrazením vizuálneho upozornenia v pravom dolnom rohu obrazovky.

Ak chcete zabezpečiť, aby boli upozornenia na okamžité správy výrazné, postupujte takto:

 • Nastavte zobrazenie tak, aby bol Lync pri spustení vždy v popredí. Na zmenu tohto nastavenia kliknite na tlačidlo Možnosti, kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Vždy navrchu.

 • Ak používate viacero monitorov, skúste si zvyknúť presunúť hlavné okno Lyncu na obrazovku toho monitora, s ktorým pracujete.

 • Potvrďte zvýšenie hlasitosti na reproduktoroch počítača a iných zvukových zariadeniach.

 • Potvrďte, že je Lync nastavený na zvukové upozornenia. Na vykonanie tejto úlohy kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti , kliknite na položku Vyzváňacie tóny a zvuky, vyberte možnosť Prehrávať zvuky v Lyncu (vrátane vyzváňacích tónov prichádzajúcich hovorov a upozornení na okamžitú správu) a skontrolujte, či sú ostatné začiarkavacie políčka na tomto paneli nezačiarknuté.

  Zmena nastavenia upozornení Lyncu

 • Zvážte výber jasnejšieho a výraznejšieho zvuku upozornenia, ako je ten predvolený, aby vás upozornil na prichádzajúcu správu. Použite tento postup:

 • Kliknite na tlačidlo Možnosti, položku Vyzváňacie tóny a zvuky, tlačidlo Nastavenia zvukov a potom kliknite na kartu Zvuky.

 • Presuňte jazdec v časti Udalosti programov na zoznamy Microsoft Lyncu 2010.

 • Kliknite na položku Prichádzajúca okamžitá správa. Zobrazenie Zvuky v spodnej časti okna by malo obsahovať text COMMUNICATOR_iminvite.

 • Kliknite na vedľajšiu šípku rozbaľovacieho zoznamu a pracujte s ďalšími zvukovými ukážkami v zozname.

 • Len čo nájdete zvuk, ktorý vám na upozornenia na prichádzajúce okamžité správy vyhovuje, kliknite na tlačidlo Použiť. (Na paneli Udalosti programu by teraz mal byť nápis Prichádzajúce okamžité správy a panel zvukov by mal zobraziť názov vybratého súboru .wav.)

 • Kliknite na tlačidlo OK. (Na tento účel môžete nahrať aj vlastný súbor .wav, ktorý potom môžete vyhľadať a vybrať ako upozornenie na okamžité správy.)

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako môžem vypnúť zvuky upozornení na prichádzajúce okamžité správy?

Zvuky upozornení na prichádzajúce okamžité správy môžete vypnúť úplne, alebo môžete Lync nastaviť tak, aby neprehral zvuky upozornení na prichádzajúce správy alebo hovor, keď je váš stav prítomnosti nastavený na Nerušiť. Takisto môžete Lync nastaviť tak, aby vás upozornil iba vtedy, keď sa vás pokúša kontaktovať osoba, ktorá je členom vašej pracovnej skupiny s konkrétnym vzťahom na ochranu osobných údajov.

Úplné vypnutie zvukových upozornení:

V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti, kliknite na položku Vyzváňacie tóny a zvuky a potom zrušte začiarknutie políčka Prehrávať zvuky v Lyncu (vrátane vyzváňacích tónov pre prichádzajúce hovory a upozornení na okamžité správy).

Vykonanie iných zmien týchto nastavení:

 • V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti a potom na položku Upozornenia.

Ako nastavím upozornenie na skutočnosť, že je kontakt k dispozícii?

V hlavnom okne Lyncu v zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt a potom kliknite na príkaz Označiť pre upozornenia na zmenu stavu.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem zakázať kontextové oznámenie, ktoré sa zobrazí, keď so mnou chce niekto začať konverzáciu cez okamžité správy?

Ak nechcete prijímať oznámenia o konverzáciách, nastavte si stav prítomnosti Nerušiť. Tento stav spôsobí, že budete prijímať okamžité správy (a hovory cez Lync) iba od ľudí vo svojej pracovnej skupine. Ak nechcete prijímať žiadnu prichádzajúcu komunikáciu, odstráňte zo svojej pracovnej skupiny všetky osoby.

Ak sa zobrazí oznámenie o konverzácii, na ktoré nechcete odpovedať, kedykoľvek stačí kliknúť na položku Ignorovať v kontextovom okne.

Zmena stavu prítomnosti na možnosť Nerušiť:

 • V hlavnom okne Lyncu kliknite na stav pod svojím menom a potom v rozbaľovacom zozname kliknite na položku Nerušiť.

Zobrazenie a úprava pracovnej skupiny:

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite v zobrazení Kontakty na kartu Vzťahy a vyhľadajte časť Pracovná skupina.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete odstrániť osobu zo svojej pracovnej skupiny, kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt v zozname, ukážte na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a potom kliknite na nový vzťah.

  • Ak chcete pridať osobu do pracovnej skupiny, aby ste od nej vždy prijímali okamžité správy (a hovory), vyhľadajte danú osobu v zozname kontaktov. Môžete zadať jej meno do vyhľadávacieho poľa alebo ju vyhľadať posúvaním v zozname Kontakty. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku v zozname, ukážte na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a kliknite na položku Pracovná skupina.

Ďalšie informácie o rôznych vzťahoch na ochranu osobných údajov nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem zmeniť predvolenú veľkosť, farbu, obsah alebo správanie kontextových oznámení o okamžitých správach, ktoré sa zobrazujú?

Nie, okno oznámení o okamžitých správach nemožno takto zmeniť.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Kde môžem nájsť predchádzajúce konverzácie cez okamžité správy, hovory alebo žiadosti o konverzácie cez okamžité správy, ktoré mi možno unikli?

Ak používate Outlook a Exchange, Lync predvolene ukladá všetky prichádzajúce a odchádzajúce konverzácie do outlookového priečinkaHistória konverzácie, aby bolo možné prezerať predchádzajúce konverzácie.

Ak chcete zobraziť zoznam posledných konverzácií cez Lync:

 • V hlavnom okne Lyncu kliknite na kartu Konverzácie nad vyhľadávacím poľom.

Ak chcete zobraziť celú históriu konverzácií v Lyncu:

 • Kliknite na prepojenie Zobraziť ďalšie položky v Outlooku v spodnej časti okna.

Ak chcete začať ukladať konverzácie (po zmene predvolených nastavení), pozrite ďalšiu otázku a odpoveď.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako uložím predchádzajúce konverzácie cez okamžité správy a ako ukončím ich ukladanie?

Ak používate Outlook a Exchange, Lync predvolene ukladá konverzácie cez okamžité správy a záznamy hovorov. Ak sa predvolené nastavenia zmenili, môžete znova začať ukladať konverzácie takto:

Dôležité: Konverzácie môžete ukladať iba vtedy, ak používate najnovšiu verziu Outlooku a Exchange.

 1. Skontrolujte, či používate Outlook 2013 alebo Outlook 2010 (kliknutím na tlačidlo Windows Štart> Všetky programy > Microsoft Office a vyhľadaním údajov o verzii Outlooku).

 2. V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Osobné.

 3. V položke Osobné začiarknite v časti Správca osobných informácií políčko Ukladať konverzácie cez okamžité správy v priečinku História konverzácie môjho e-mailového programu alebo zrušte začiarknutie políčka (podľa toho, čo chcete ďalej robiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem vybrať konverzácie cez okamžité správy, ktoré chcem uložiť?

Nie, nastavenie ukladania konverzácií (nachádza sa v okne Osobné) je zapnuté alebo vypnuté.

Ako odošlem e-mailom konverzáciu cez okamžité správy?

Ak používate Outlook a Exchange, Lync predvolene ukladá konverzácie cez okamžité správy. Predchádzajúcu konverzáciu cez okamžité správy môžete inej osobe odoslať e-mailom takto:

Dôležité: Konverzácie môžete ukladať iba vtedy, ak používate najnovšiu verziu programov Outlook a Exchange.

 1. V Outlooku na navigačnej table kliknite na priečinok História konverzácie.

 2. Kliknite na konverzáciu, ktorú chcete odoslať, a potom kliknite na položky Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Preposlať, podľa toho, čo chcete urobiť. Ak kliknete na položku Preposlať, v poli Komu zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorým chcete konverzáciu cez okamžité správy odoslať.

 3. (Voliteľné) Napíšte správu.

 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Aký druh informácií môžem kopírovať a prilepiť do okamžitej správy?

K dispozícii je možnosť kopírovať a prilepiť text, tabuľky a prepojenia z iných produktov balíka Microsoft Office priamo do okamžitej správy v Lyncu. Kopírovať a prilepiť môžete aj súbory, ale tiež obrázky, napríklad fotografie, snímky obrazovky atď. Ak chcete odoslať obrázok, stačí ho vybrať a skopírovať (pomocou Skicára, nástroja na vystrihovanie v príslušenstve Windowsu alebo grafického programu), umiestniť kurzor na miesto v okamžitej správe, kde chcete grafický objekt pridať, kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať možnosť Prilepiť.

Poznámky:  Ak nemôžete zdieľať neuložené obrázky, nachádzate sa v konverzácii cez okamžité správy s viacerými osobami alebo nemáte k dispozícii najnovšie aktualizácie Lyncu. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • V skupinových konverzáciách cez okamžité správy môžete obrázok zdieľať tak, že: a) ho uložíte, kliknete na ikonu prezentácie (monitora) > kartu Prílohy > položku Vložiť súbory (súbor sa odošle ako ikona, ktorú príjemca prenesie do svojho počítača a bude ju môcť zobraziť) alebo b) ho skopírujete, kliknete na ikonu prezentácie (monitora) > položku Tabuľa a obrázok prilepíte.

 • Ak potrebujete najnovšie aktualizácie, skontrolujte Windows Update. Informácie o tom, kedy sa uskutoční aktualizácia, vám môže poskytnúť aj oddelenie technickej podpory na pracovisku. Ak musíte čakať, obrázok môžete zdieľať tak, že ho skopírujete, kliknete na ikonu prezentácie (monitora) > položku Tabuľa a obrázok prilepíte.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem v okamžitých správach v Lyncu použiť kontrolu pravopisu?

Áno. Lync kontroluje pravopis vo vašich okamžitých správach automaticky. Lync neoznačí pravopisné chyby v slovách, ktoré ste pridali do svojho vlastného slovníka balíka Office.

Ak chcete v Lyncu vypnúť kontrolu pravopisu, kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti , potom kliknite na položku Všeobecné a zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem do okamžitých správ v Lyncu pridať vlastné upravené emotikony?

Nie je to možné. Lync však ponúka 80 emotikonov z vlastnej kolekcie. Zobrazíte ich kliknutím na ikonu emotikonu napravo od oblasti zadávania textu v okne konverzácie.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako sa dá zmeniť písmo v okamžitých správach?

Ak chcete zmeniť písmo, štýl, veľkosť alebo farbu správy, ktorú práve píšete:

 • Napíšte správu, zvýraznite text, ktorý chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Písmo v textovej oblasti okamžitej správy a potom uskutočnite výber v okne Písmo.

Ak chcete zmeniť predvolené podrobnosti písma pre všetky odosielané správy:

 • V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti , potom na položku Všeobecné, potom Zmeniť písmo a vyberte predvolené písmo, jeho štýl, veľkosť a farbu. Potom kliknite na tlačidlo OK. Tento výber sa vzťahuje iba na okamžité správy, ktoré odošlete, nie tie, ktoré prijmete.


Ak chcete zmeniť predvolené podrobnosti písma aj pre všetky prichádzajúce okamžité správy (napríklad pre lepšiu čitateľnosť):

 • V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti, kliknite na položku Všeobecné, potom na položku Zmeniť písmo a vyberte predvolené písmo, jeho štýl, veľkosť a farbu. Potom začiarknite políčko Použiť nastavenia na prichádzajúce správy a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem okamžitú správu odvolať (zablokovať jej doručenie)?

Nie, po odoslaní okamžitej správy kliknutím na kláves Enter už správu nemožno odvolať.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako pridám zdieľanie, zvuk alebo video ku konverzáciám cez okamžité správy?

Použite tlačidlá v dolnej časti okna konverzácie na pridanie hlasového, obrazového alebo zdieľaného obsahu ku konverzáciám cez okamžité správy.

Ak chcete z konverzácie urobiť hovor, čiže pridať k nej zvuk, kliknite na ikonu hovoru (telefónu) v dolnej časti okna konverzácie, kliknite na príslušnú možnosť a potom kliknite na položku Hovor. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie zvuku počas schôdze cez Lync.

Ak chcete pridať video, kliknite na ikonu videa (kamery) a potom na položku Zapnúť kameru. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie videa počas schôdze cez Lync.

Ak chcete zdieľať pracovnú plochu, program, powerpointovú prezentáciu, tabuľu, anketu, poznámky alebo prílohu, ukážte na ikonu prezentácie (monitora) a na karte Prezentovať kliknite na príslušnú ikonu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie pracovnej plochy alebo programu cez Lync.

Poznámka:  Videohovory, zdieľanie a konferenčné hovory s kontaktmi Skypu nie sú podporované. Podrobnosti nájdete v téme Pridanie externého kontaktu v Lyncu.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Otázky o prítomnosti

Ako v Lyncu pridám alebo odstránim poznámku Mimo pracoviska?

Prečo nemôžem nastaviť stav prítomnosti na možnosť Zobraziť stav Som preč?

Na čo slúžia nastavenia v okne s možnosťami stavu?

Môžem vytvoriť vlastný stav prítomnosti?

Čo znamenajú rôzne stavy prítomnosti, ktoré z nich sa nastavujú automaticky a ktoré môžem nastaviť ja?

Komu sa zobrazujú informácie o mojej prítomnosti?

Ako zablokujem možnosť kontaktovať ma cez Lync?

Ako skryjem offline kontakty a zobrazím iba kontakty, ktoré sú online?

Čo znamená červená hviezdička vedľa stavu kontaktu?

Ako v Lyncu pridám alebo odstránim poznámku Mimo pracoviska?

Ak používate Microsoft Outlook a váš Lync sa synchronizuje s outlookovým kalendárom cez Microsoft Exchange Server, v Lyncu sa po zapnutí funkcie Automatické odpovede v Outlooku zobrazí outlookové hlásenie Mimo pracoviska.

 • V Outlooku kliknite na kartu Súbor, potom na tlačidlo Automatické odpovede, zadajte svoju poznámku a potom ju zapnite alebo nastavte dátumy.

Poznámka: Podrobné informácie o používaní funkcie Automatické odpovede v Outlooku nájdu používatelia Outlooku 2013, pozrite si tému odosielanie automatických odpovedí mimo pracoviska z Outlooku.

Poznámka Mimo pracoviska sa zobrazí v Lyncu pri vašom mene v zozname Kontakty ostatných používateľov a na vašej karte kontaktu.

Ak nepoužívate Outlook, oznámte svoju neprítomnosť spolupracovníkom zadaním osobnej poznámky do textového poľa nad svojím menom v hlavnom okne Lyncu. Podobne ako pri outlookovej poznámke Mimo pracoviska, aj tu sa osobná poznámka zobrazí v Lyncu pri vašom mene v zozname Kontakty ostatných používateľov a na vašej karte kontaktu.

Podrobné informácie o tom, komu sa zobrazuje vaša osobná poznámka, nájdete v časti Komu sa zobrazujú informácie o mojej prítomnosti?

Ak chcete, aby sa v Lyncu prestala zobrazovať outlooková správa Mimo pracoviska, vypnite v Outlooku funkciu Automatické odpovede:

 • Kliknite v Outlooku na kartu Súbor a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť na paneli Automatické odpovede.

Ak chcete odstrániť osobnú poznámku, v textovom poli nad svojím menom v hlavnom okne Lyncu poznámku zvýraznite a potom na klávesnici stlačte kláves Enter.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Prečo nemôžem nastaviť stav prítomnosti na možnosť Zobraziť stav Som preč?

Niektoré organizácie odstraňujú možnosť Zobraziť stav Som preč, pretože by mohla prekážať v správnom určení stavu prítomnosti. Ak napríklad tento stav použije veľa ľudí, hodnota informácií o prítomnosti v Lyncu sa výrazne zníži.

Ak nechcete byť rušení, použite radšej stav Nerušiť alebo Nemám čas. Pri stave Nerušiť vás môžu kontaktovať len kontakty vo vašej pracovnej skupine. Ak chcete zistiť, či je niekto vo vašej pracovnej skupine, v zozname Kontakty kliknite na kartu Vzťahy a pozrite sa do časti Pracovná skupina. Ak chcete zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov pre kontakt, kliknite pravým tlačidlom myši na výpis kontaktu a potom kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov. Podrobné informácie o vzťahoch na ochranu osobných údajov nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Na čo slúžia nastavenia v okne s možnosťami stavu?

V časti Možnosti stav môžete určiť počet minút nečinnosti, ktoré musia uplynúť pred zmení váš stav prítomnosti na neaktívny alebo som preč, ak nechcete používať predvolené nastavenie. Môžete aj priame Lyncu na automatické zisťovanie pri zdieľaní informácií v tomto počítači. Lync sa ako prezentujúci, nastavte stav a ostatným zablokovať posielať správy počas tejto doby.

Ak chcete nastaviť tieto možnosti stavu prítomnosti:

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na položku tlačidlo Možnosti a potom kliknite na položku stav.

 2. Klikajte na šípky nahor a nadol a nastavte počet uplynutých minút pred zmenou stavu prítomnosti na Neaktívny.

 3. Klikajte na šípky nahor a nadol a nastavte počet uplynutých minút pred zmenou stavu prítomnosti na Som preč.

 4. Kliknite na príslušné tlačidlo na ovládanie všeobecného stavu (prepíšte predvolené nastavenia alebo ich prijmite) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Začiarknutím políčok Zobrazovať ma so stavom Nerušiť, keď prezentujem svoju pracovnú plochu a Zobrazovať ma so stavom Nerušiť, keď je môj monitor duplikovaný dáte ostatným najavo, že vás počas prezentácie alebo inej spolupráce online z počítača s aktivovaným Lyncom nemajú rušiť.

  Tieto nastavenia neovplyvňujú ďalších aplikáciách, ako napríklad powerpointovej prezentácie alebo tabule, ktoré môžu prerušiť pomocou okamžitých správ počas prezentácie.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem vytvoriť vlastný stav prítomnosti?

Stavy prítomnosti sú v Lyncu prednastavené a nemožno ich pridávať. Do hornej časti hlavného okna Lyncu však môžete napísať osobnú poznámku s podrobnými informáciami o svojej aktuálnej polohe a činnosti. Vykonáte to kliknutím na oblasť zobrazenia poznámky a prepísaním aktuálnej poznámky.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Čo znamenajú rôzne stavy prítomnosti, ktoré z nich sa nastavujú automaticky a ktoré môžem nastaviť ja?

Nasledujúca tabuľka popisuje stavy prítomnosti kontaktov, ktoré sa zobrazujú ostatným, čo ktorý stav znamená a ako sa nastavuje.

Stav prítomnosti

Popis

Ako nastaviť tento stav

K dispozícii K dispozícii

Ste online a možno vás kontaktovať.

Lync tento stav nastaví, keď rozpozná, že používate počítač. Tento stav si môžete nastaviť aj v prípade, ak chcete, aby ostatní vedeli, že ste v práci, hoci je počítač nečinný.

zaneprázdnený Nemám čas

Ste zaneprázdnení a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví v prípade, ak používate Outlook a podľa outlookového kalendára vykonávate plánovanú činnosť. Tento stav možno vybrať aj pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

zaneprázdnený Telefonujem

Zúčastňujete sa hovoru cez Lync (obojsmerného zvukového hovoru) a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že práve telefonujete cez Lync.

zaneprázdnený Na schôdzi

Ste na chôdzi a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že ste na schôdzi cez Lync alebo v prípade, ak používate Outlook a podľa outlookového kalendára máte práve naplánovanú schôdzu.

zaneprázdnený Mám konferenčný hovor

Zúčastňujete sa konferenčného hovoru cez Lync (schôdze cez Lync so zvukom) a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že sa práve zúčastňujete konferenčného hovoru cez Lync.

Nerušiť Prezentujúci

Práve máte prezentáciu a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že buď zdieľate obrazovku, alebo premietate.

Nerušiť Nerušiť

Neprajete si byť rušení a chcete, aby sa zobrazovali iba tie oznámenia o konverzácii, ktoré vám odošle niekto z vašej pracovnej skupiny.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Som preč Hneď sa vrátim

Na chvíľu odchádzate od počítača.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Som preč Neaktívny/Som preč

Ste prihlásení, ale váš počítač je nečinný alebo ste sa na určitý (vami stanovený) čas vzdialili od počítača.

Lync váš stav nastaví ako Neaktívny v prípade nečinnosti počítača počas piatich minút a ako Som preč po piatich minútach stavu Neaktívny. (Na zmenu nastavenia týchto predvolených hodnôt kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti , potom na položku Stav a následne kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť stav Neaktívny, ak čas nečinnosti môjho počítača dosiahne počet minút a Zobraziť ma so stavom Som preč, ak bol môj stav nastavený na možnosť Neaktívny uvedený počet minút.) Tento stav môžete vybrať aj pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Som preč Nie som v práci

Nie ste v práci a nemožno vás kontaktovať.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

V režime offline Offline

Nie ste prihlásení. Kontaktom, ktorým ste zablokovali možnosť zobraziť vašu prítomnosť, sa zobrazujete v stave Offline.

Lync tento stav nastaví, keď sa odhlásite z počítača.

Neznáme Neznáme

Vaša prítomnosť nie je známa.

Tento stav sa môže zobraziť kontaktom, ktoré nepoužívajú Lync ako program na odosielanie okamžitých správ.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Komu sa zobrazujú informácie o mojej prítomnosti?

Všetkým kontaktom sa zobrazujú niektoré informácie o prítomnosti, všetky sa však zobrazujú len vašej pracovnej skupine. Množstvo dostupných informácií závisí od vzťahu na ochranu osobných údajov nastaveného pre každý kontakt. Pracovná skupina je jedným zo vzťahov na ochranu osobných údajov. Podrobné informácie o tomto vzťahu, ako aj o ďalších vzťahoch vrátane toho, ako ich zmeniť, nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

 • Ak chcete zobraziť vzťahy na ochranu osobných údajov so svojimi kontaktmi, v zozname Kontakty v Lyncu kliknite na kartu Vzťahy. Na tejto karte sú kontakty zoskupené poľa vzťahu na ochranu osobných údajov.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako zablokujem možnosť kontaktovať ma cez Lync?

Meno a e-mailová adresa sú viditeľné aj zablokovaným kontaktom, no kontaktovať cez Lync vás nemôžu. Ak chcete zablokovať kontakt v Lyncu:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, ktorý chcete zablokovať, kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a potom na položku Zablokované kontakty.

Ako skryjem offline kontakty a zobrazím iba kontakty, ktoré sú online?

Offline kontakty síce nemožno úplne odstrániť zo zoznamu kontaktov, môžete ich však odoslať do samostatnej skupiny, aby bol zoznam kontaktov prehľadný. Kliknite na položky Možnosti > Zoznam kontaktov a potom začiarknite políčko Zobraziť kontakty so stavom Som preč, Offline a Neznámy v samostatnej skupine. Nedostupné kontakty sa potom budú zobrazovať v dolnej časti zobrazenia v skupine s názvom Kontakty so stavom Som preč a Offline.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Čo znamená červená hviezdička vedľa stavu kontaktu?

Červená hviezdička vedľa stavu kontaktu znamená, že daná osoba si v Outlooku zapla odpovede režimu Mimo pracoviska.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Otázky o obrázkoch

Ako zmením alebo odstránim svoj obrázok?

Ak chcete zmeniť alebo skryť obrázok, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Upraviť alebo odstrániť obrázok, čím sa obrázok zmení alebo odstráni zo všetkých programov balíka Office, ktoré používate, vrátane Lyncu. Ak ho chcete skryť len v Lyncu, kliknite na položku Skryť môj obrázok.

Podrobné informácie o zobrazovaní, skrývaní a zmene obrázka nájdete v téme Zobrazenie, skrytie alebo zmena obrázka v Lyncu.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Prečo nemôžem zmeniť svoj obrázok?

Ak je v okne s možnosťami Môj obrázok tlačidlo Upraviť alebo odstrániť obrázok nedostupné (sivé), teda ak vyzerá takto:

Snímka obrazovky upraviť alebo zmeniť obrázok tlačidla sivou farbou a zvýraznenou

je to pravdepodobne spôsobené tým, že:

 • Je vybratá možnosť Skryť môj obrázok nad tlačidlom Upraviť alebo odstrániť obrázok. Namiesto toho vyberte možnosť Zobraziť môj obrázok.

 • Používate neinovovanú verziu služieb Office 365. Kým nezískate inováciu služieb, ktorá sa v súčasnosti rozširuje medzi všetkých zákazníkov služieb Office 365, na zmenu obrázka je potrebné prejsť na portál služieb Office 365. Obrázok nie je možné zmeniť v Lyncu. Pokyny nájdete v téme Zmena obrázka v Lyncu z pomocou konta služieb Office 365 pred inováciou.

 • Vaša spoločnosť zakázala možnosť zmeny obrázka. Ďalšie informácie vám poskytne oddelenie technickej podpory na pracovisku.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Komu sa zobrazuje môj obrázok?

Váš obrázok používaný v Lyncu sa zobrazuje vo všetkých programoch balíka Office, ktoré používate, vrátane Outlooku.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako vypnem všetky obrázky v Lyncu vrátane vlastného obrázka?

Kliknite na položky Možnosti > Osobné a zrušte začiarknutie políčka s označením Zobraziť obrázky kontaktov. Táto akcia odstráni obrázky vo vašom zozname kontaktov. Odstránia sa tiež obrázky odosielateľa a príjemcu v konverzáciách cez okamžité správy a skupinových konverzáciách, ako aj váš vlastný obrázok v Lyncu.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Otázky o zvuku a videu

Ako zistím, že mám zariadenia nastavené správne?

Môžem Lync použiť na uskutočnenie hovoru?

Kde sa v Lyncu nachádza klávesnica na vytáčanie a ako sa používa?

Môžem uskutočniť hovor aj bez pridania osoby do zoznamu kontaktov?

Ako pridám čísla na svoju kartu kontaktu?

Prečo mám problémy so zvukom?

Ako možno zlepšiť kvalitu zvuku v zariadení?

Ako zistím, že mám zariadenia nastavené správne?

Lync automaticky zisťuje prítomnosť zvukových zariadení a videozariadení. Odporúčame však, aby ste pred uskutočnením hovoru alebo pripojením k schôdzi skontrolovali, či sú zariadenia správne nastavené.

Pozrite si tému Nastavenie a testovanie Skype for Business (Lync) zvuku alebo Nastavenie a testovanie Skype for Business (Lync) video pokyny.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem Lync použiť na uskutočnenie hovoru?

Áno, hovor cez Lync sa uskutočňuje medzi vaším počítačom a počítačom inej osoby, ktorá používa Lync alebo Skype. Hovor sa uskutočňuje prostredníctvom zvuku cez počítač. Pri uskutočnení hovoru cez Lync zazvonia všetky zariadenia príjemcu s aktivovaným Lyncom, napríklad stolný a prenosný počítač.

Podrobnosti o tom, ako s vami môžu komunikovať externé kontakty, nájdete v téme Pridanie externého kontaktu do Lyncu. Ďalšie informácie nájdete v téme Uskutočnenie a prijímanie zvukových hovorov cez Lync.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Kde sa v Lyncu nachádza klávesnica na vytáčanie a ako sa používa?

Niektorí používatelia služieb Office 365 nemajú klávesnicu na vytáčanie. Ak ju máte, môžete pomocou nej zadať PIN kód alebo uskutočniť výber v automatizovanom hlasovom systéme počas hovoru. Otvoriť ju môžete na dvoch miestach:

 • V hlavnom okne Lyncu na karte Telefón.

  Karta telefón

 • V okne konverzácie, ktoré sa otvorí po začatí hovoru. Klávesnicu na vytáčanie zobrazíte podržaním ukazovateľa na ikone telefónu a mikrofónu.

  Klávesnica na vytáčanie

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Môžem uskutočniť hovor aj bez pridania osoby do zoznamu kontaktov?

Áno. Osobu môžete vyhľadať tak, že zadáte jej meno do vyhľadávacieho poľa. Vo výsledkoch hľadania ukážte na obrázok osoby a kliknite na tlačidlo Hovor.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako pridám čísla na svoju kartu kontaktu?

Ak pridáte telefónne čísla do vlastnej karty kontaktu, používatelia vás budú môcť telefonicky kontaktovať. Čísla na vašej karte kontaktu sa zobrazujú vašim kontaktom v Lyncu podľa toho, aký vzťah na ochranu osobných údajov s nimi máte. Podrobné informácie o položkách, ktoré môžu zobraziť jednotliví používatelia, nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Telefóny.

 2. V časti Moje telefónne čísla kliknite na pole a zadajte svoje číslo. Používajte iba číslice 0123456789, nie zátvorky ani spojovníky. Pri pridávaní medzinárodných čísiel zadajte znak + a potom smerové číslo krajiny a miestne číslo.

 3. Začiarknite políčka vedľa čísiel, ktoré sa majú zobrazovať na vašej karte kontaktu.

Ďalšie informácie o pridávaní telefónnych čísel na kartu kontaktu nájdete v téme Nastavenie možností telefónu.

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Prečo mám problémy so zvukom?

V prípade problému sa v okne konverzácie alebo v hlavnom okne Lyncu zobrazí oznámenie. Kliknutím na toto oznámenie získate ďalšie informácie alebo návrhy riešení.

Napríklad:

Snímka obrazovky v prípade chyby zvuku a možnosti, ktoré treba preveriť

Ak zvuk chýba, skontrolujte, či:

 • sú reproduktory v Lyncu aj v počítači zapnuté a hlasitosť reproduktorov je vysoká,

 • sa slúchadlo telefónu nachádza v stojane (ak používate Lync Phone Edition),

 • je používané zariadenie vybraté na karte Zariadenia (ukazovateľ podržte na ikone telefónu a mikrofónu a kliknite na kartu Zariadenia).

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Ako možno zlepšiť kvalitu zvuku v zariadení?

 • Je dôležité, aby sa v blízkosti úst (približne vo vzdialenosti 2 – 3 cm) nachádzal mikrofón potláčajúci šum, ktorý dokáže odfiltrovať nežiaduci šum v pozadí.

 • Väčšina náhlavných súprav má tlačidlo na nastavenie hlasitosti podľa toho, ku ktorému zvukovému zariadeniu je daná náhlavná súprava pripojená. Ak vy alebo ostatní používatelia počujete bzučanie, uskutočnite skúšobný hovor a následne nastavenia náhlavnej súpravy upravujte dovtedy, kým bzučanie neprestane.

 • Ak používate reproduktor v telefóne, v ktorom sa používa Lync Phone Edition, a volajúci sa sťažujú na hluk pozadia, skontrolujte, či je telefón položený na rovnom povrchu a či sa nachádzate dostatočne blízko telefónu.

 • Ak na zvuk používate dve samostatné zariadenia (napríklad stolové reproduktory a kameru), umiestnite ich vo vhodnej vzájomnej vzdialenosti, aby ste minimalizovali ozvenu.

 • Odporúčame, aby ste netelefonovali pomocou bezdrôtového pripojenia, virtuálnej súkromnej siete (VPN) ani pripojenia služby vzdialeného prístupu (RAS).

Na začiatok časti | Na začiatok článku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×