Nahratie dokumentov a nastavenie ich vlastností v aplikácii Docs.com pomocou čítačky obrazovky

Na nahrávanie dokumentov na lokalitu Docs.com, čo je skvelý nástroj na bezplatné prezentovanie a objavovanie dokumentov balíka Office, môžete použiť klávesové skratky a čítačku obrazovky.

Poznámka : Ak používate Docs.com, odporúčame vám ako prehliadač používať Internet Explorer. Ďalšie informácie o klávesových skratkách v Internet Exploreri.

Obsah tohto článku

Prechod na stránku Publikovať na lokalite Docs.com

 1. Prejdite na lokalitu Docs.com a prihláste sa pomocou svojho konta Office 365. Takisto sa môžete najskôr prihlásiť do konta Office 365 a potom otvoriť aplikáciu Docs.com.

 2. Ak chcete zapnúť zobrazenie zjednodušenia ovládania, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Accessibility view, link“ (Zobrazenie na zjednodušenie ovládania, prepojenie). Potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak sa chcete presunúť na prepojenie Publikovať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Publish, Link“ (Publikovať, prepojenie). Stlačte kláves Enter.

Nahratie dokumentov z počítača

 1. Prejdite na stránku Publikovať na lokalite Docs.com.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Import from computer, Button“ (Importovať z počítača, tlačidlo). Stlačte kláves Enter.

 3. V dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie postupujte takto:

  • Stláčajte kláves Tab, kým sa zameranie nepresunie na priečinky a súbory v dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie. Ozve sa názov niektorého z priečinkov alebo súborov.

  • Na presun medzi priečinkami a súbormi a na ich výber použite klávesy so šípkami. Po výbere priečinka alebo súboru zaznie názov priečinka.

  • Keď budete počuť názov priečinka, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves Enter. Opakujte postup dovtedy, kým nenájdete priečinok s požadovaným súborom.

  Poznámka : Na presun o jednu úroveň vyššie v hierarchii priečinkov stlačte kláves Backspace.

 4. Ak chcete nahrať súbor z aktuálne vybratého priečinka, použite jeden z nasledujúcich dvoch spôsobov:

  • Pokračujte vo výbere priečinkov a súborov, kým nebudete počuť názov požadovaného súboru. Potom stlačte kláves Enter.

  • Ak poznáte názov súboru, ktorý chcete nahrať, stláčajte kláves F6, kým zameranie neprejde na okno Názov súboru a neozve sa hlásenie „File name“ (Názov súboru). Potom zadajte názov súboru a stlačte kláves Enter.

 5. Keď Docs.com nahrá dokument, ozve sa hlásenie „Publish“ (Publikovať) a potom názov dokumentu.

 6. Nastavenie vlastností dokumentu hneď po jeho nahratí.

Nahratie dokumentov z webovej lokality

Môžete nahrať dokumenty programu Word, tabuľkové hárky programu Excel, prezentácie programu PowerPoint alebo PDF súbory z webovej lokality a potom ich publikovať na lokalite Docs.com.

 1. Prejdite na stránku Publikovať na lokalite Docs.com.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Enter or paste a URL“ (Zadajte alebo prilepte URL adresu).

 3. Zadajte URL adresu, ktorú chcete použiť. Stlačte kláves Enter.

 4. Keď Docs.com nahrá dokument, ozve sa hlásenie „Publish“ (Publikovať) a potom názov dokumentu.

 5. Nastavenie vlastností dokumentu hneď po jeho nahratí.

Nahratie dokumentov z Office Mixu

 1. Prejdite na stránku Publikovať na lokalite Docs.com.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Import from Office Mix, Button“ (Importovať z Office Mixu, tlačidlo). Stlačte kláves Enter.

 3. Ak sa chcete vybrať dokument Office Mixu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov dokumentu, ktorý chcete nahrať. Stlačte kláves Enter.

 4. Keď Docs.com nahrá dokument, ozve sa hlásenie „Publish“ (Publikovať) a potom názov dokumentu.

 5. Nastavenie vlastností dokumentu hneď po jeho nahratí.

Nahratie dokumentov zo Swaya

 1. Prejdite na stránku Publikovať na lokalite Docs.com.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Import from Sway, Button“ (Importovať zo Swaya, tlačidlo). Stlačte kláves Enter.

 3. Ak sa chcete vybrať dokument služby Sway, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov dokumentu, ktorý chcete nahrať. Stlačte kláves Enter.

 4. Keď Docs.com nahrá dokument, ozve sa hlásenie „Publish“ (Publikovať) a potom názov dokumentu.

 5. Nastavenie vlastností dokumentu hneď po jeho nahratí.

Nahratie dokumentov z OneNotu

 1. Prejdite na stránku Publikovať na lokalite Docs.com.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Import from OneNote, Button“ (Importovať z OneNotu, tlačidlo). Stlačte kláves Enter.

 3. Ak sa chcete vybrať dokument programu OneNote, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov dokumentu, ktorý chcete nahrať. Stlačte kláves Enter.

 4. Keď Docs.com nahrá dokument, ozve sa hlásenie „Publish“ (Publikovať) a potom názov dokumentu.

 5. Nastavenie vlastností dokumentu hneď po jeho nahratí.

Nastavenie vlastností dokumentu hneď po jeho nahratí

 1. Ak chcete nastaviť rôzne vlastnosti dokumentu hneď po jeho nahratí, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve každé z týchto hlásení:

  • „Title“ (Názov). Zadajte názov dokumentu.

  • „Author“ (Autor). Zadajte meno autora dokumentu.

  • „Description“ (Popis). Zadajte popis dokumentu.

  • „Background image“ (Obrázok pozadia). Medzi možnosťami Z tohto dokumentu, Predvolené alebo Vlastné si môžete vybrať pomocou klávesov so šípkou. Ak chcete vložiť obrázok z počítača, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Choose image“ (Vyberte obrázok), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa hlásenie „Computer, Button“ (Počítač, tlačidlo). Stlačte kláves Enter. V dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie prejdite na obrázok a vložte ho.

  • „Visibility“ (Viditeľnosť). Stlačte medzerník. Pomocou klávesov so šípkou si môžete vybrať z možností Organizácia, Verejné, Súkromné alebo Obmedzené. Stlačte medzerník.

   Tip : Vlastnosti viditeľnosti sa líšia podľa typu konta Office 365.

  • „Allow comments about your document“ (Povoliť komentáre o dokumente). Ak je políčko pre túto vlastnosť začiarknuté, ozve sa hlásenie „Checked“ (Začiarknuté). V opačnom prípade sa ozve hlásenie „Unchecked“ (Nezačiarknuté). Medzi možnosťami Začiarknuté a Nezačiarknuté môžete prepínať pomocou medzerníka.

  • „Allow others to download your document“ (Povoliť ostatným stiahnutie dokumentu). Ak je políčko pre túto vlastnosť začiarknuté, ozve sa hlásenie „Checked“ (Začiarknuté). V opačnom prípade sa ozve hlásenie „Unchecked“ (Nezačiarknuté). Medzi možnosťami Začiarknuté a Nezačiarknuté môžete prepínať pomocou medzerníka.

  • „Creative Commons Attribution – CC BY license“ (Licencia Creative Commons Attribution – CC BY). Ak je políčko pre túto vlastnosť začiarknuté, ozve sa hlásenie „Checked“ (Začiarknuté). V opačnom prípade sa ozve hlásenie „Unchecked“ (Nezačiarknuté). Medzi možnosťami Začiarknuté a Nezačiarknuté môžete prepínať pomocou medzerníka.

  • „License“ (Licencia). Stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve názov požadovanej licencie.

  • „Tags“ (Značky). Zadajte značky dokumentu (oddelené bodkočiarkami).

  • „Language“ (Jazyk). Stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve požadovaný jazyk.

 2. Ak chcete uložiť vlastnosti dokumentu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Save, button“ (Uložiť, tlačidlo). Stlačte kláves Enter.

 3. Ak ste nevybrali licenciu, ozve sa hlásenie „Choose a license“ (Vyberte licenciu). Ak chcete použiť licenciu Creative Commons Attribution – CC BY, stlačte kláves Enter. V opačnom prípade stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Not now“ (Teraz nie). Stlačte kláves Enter.

 4. Keď sa presuniete na domovskú stránku na lokalite Docs.com, ozve sa hlásenie „Docs.com“.

Poznámka : Ďalšie informácie o jednotlivých vlastnostiach dokumentu nájdete v téme Základné úlohy na lokalite Docs.com.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×