Nahradenie chýbajúcich písiem v publikácii

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak publikácia obsahuje písma, ktoré nie sú ani vo svojom počítači ani vložiť do publikácie, operačného systému Microsoft Windows obsahuje predvolené nahradí chýbajúcich písiem. Pri pokuse o otvorenie publikácie v programe Publisher, ktorý obsahuje písma, ktoré nie sú nainštalované v počítači, môžete vybrať možnosti dočasne alebo natrvalo nahradiť písma vo vašom počítači chýbajúcich písiem, ktoré sa používajú v publikácii.

Nahradenie písma je užitočné, ak chcete publikáciu Zobraziť v inom počítači a chcete, aby bol text čitateľný bez ohľadu na to, písma, ktoré sú k dispozícii v iných počítačoch. Chýbajúce východoázijské znaky sú špeciálny prípad a pracujú oddelene od iných písiem.

Vo väčšine prípadov spôsobí nahradenie písma iné rozloženie textu. Zlomy riadkov, stĺpcov a strán, riadkovanie a delenie slov sa pravdepodobne zmenia, dokonca aj v prípade, že sa náhradné písmo podobá chýbajúcemu písmu. Keďže nahradenie písma môže výrazne ovplyvniť rozloženie danej publikácie, pravdepodobne mu budete chcieť predísť alebo ho vypnúť.

Čo chcete urobiť?

Priradenie náhradné písma pre chýbajúcich písiem

Nahradenie písiem pre chýbajúce východoázijské znaky

Zabránenie nahradeniu písma

Vypnutie nahradenia písma pri tlači

Priradenie náhradných písiem chýbajúcim písmam

Keď je nahrádzanie písma zapnuté a používateľ alebo tlačiarenská služba otvorí súbor v inom počítači, ktorý nemá k dispozícii rovnaké písma, ako boli použité, systém Microsoft Windows nahradí vybraté písma tak, aby bol text v publikácii čitateľný.

 1. V dialógovom okne Písma kliknite na položku Nahradenie písma.

  Poznámka: Ak sa dialógové okno Písma pri otvorení publikácie neotvorí, kliknite na tlačidlo Súbor, ukážte na položku Nastavenie komerčnej tlače a potom kliknite na položku Správa vložených písiem. V dialógovom okne Písma kliknite na položku Náhrada písma.

 2. V dialógovom okne Nahradenie písma vyberte zo zoznamu písiem chýbajúce písmo.

 3. Vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

  • Ak chcete navrhovaný výber náhradných písiem použiť v tejto relácii, kliknite na položku Dočasne nahradiť toto písmo pre zobrazenie a tlač.

   Poznámka: Písma označené ako dočasné sa neukladajú spolu s publikáciou.

  • Ak chcete od daného okamihu nahrádzať chýbajúce písma navrhovaným výberom náhradných písiem, kliknite na položku Natrvalo nahradiť toto písmo v publikácii.

   Poznámka: Ide o trvalú zmenu a po kliknutí na tlačidlo OK ju nie je možné zrušiť. Pôvodné písmo však môžete použiť, ak ho neskôr nainštalujete.

  • Písma, ktoré chcete nahradiť, priradíte vykonaním nasledovného postupu:

   1. V zozname Nahradené písmom vyberte iné písmo.

   2. Kliknite buď na položku Dočasne nahradiť toto písmo pre zobrazenie a tlač, alebo na položku Natrvalo nahradiť toto písmo v publikácii.

Na začiatok stránky

Nahradenie písma v prípade chýbajúcich znakov východoázijských jazykov

Ak písmo, ktoré používate neobsahuje konkrétneho znaku, a vy ste zrušili začiarknutie políčka automaticky nahradiť písmo pre chýbajúce východoázijské znaky v protokole (tlačidlosúbor, vyberte položku Možnostia potom vyberte možnosťRozšírené ), sa zobrazí malý rámček namiesto chýbajúceho znaku výskytu v texte.

Ak je políčko Automaticky nahradiť písmo pri chýbajúcich znakoch východoázijských jazykov začiarknuté, program Publisher pri chýbajúcom znaku východoázijského jazyka automaticky použije náhradné písmo. V predvolenom nastavení je políčko Automaticky nahradiť písmo pri chýbajúcich znakoch východoázijských jazykov začiarknuté. Ak plánujete publikáciu tlačiť z vlastného počítača, odporúča sa ponechať toto políčko začiarknuté.

Ak však plánujete publikáciu odoslať do iného počítača alebo do komerčnej tlačiarne, je lepšie automatické nahradenie písma vypnúť pred zadaním textu do publikácie. Následne je možné v prípade zobrazenia malého obdĺžnika namiesto chýbajúceho znaku obdĺžnik manuálne nahradiť iným písmom, ktoré obsahuje požadovaný znak.

Ak nechcete, aby komerčná tlačiareň alebo iný používateľ nahrádzali znaky v publikácii, mali by ste do publikácie pred jej odoslaním na tlač vložiť príslušné písma.

Vypnutie alebo zapnutie nahrádzania písma pri chýbajúcich znakoch východoázijských jazykov

 1. Kliknite na tlačidlo Súbor a vyberte položku Možnosti a potom kliknite na možnosť Rozšírené.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automaticky nahradiť písmo pri chýbajúcich znakoch východoázijských jazykov.

Na začiatok stránky

Zabránenie nahradeniu písma

Ak chcete zachovať rozloženie publikácie — vrátane zlomov riadkov, stĺpcov a strán, riadkovania a delenia slov  — pravdepodobne nebudete chcieť nahradenie písma používať.

Ak nechcete nahradenie písma používať, vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

 • Vložiť písma TrueType v publikácii. Pri vkladaní písma TrueType, sú uložené v publikácii. Publikácie s vloženými písmami môžete zobraziť a vytlačiť text v poli pôvodného písma, aj keď tieto písma nie sú zvyčajne nainštalované v počítači, ktorý chcete použiť.

  Poznámka: Vkladať je možné iba písma typu TrueType. Tieto písma musia mať licenciu na vkladanie.

 • Ak publikáciu odosielate do iného počítača, musia v ňom byť nainštalované rovnaké písma, ako sú použité v publikácii.

 • Ak ste použili jazyka PostScript písiem v publikácii a užívania ju do komerčnej tlačiarne, požiadajte či tlačiareň obsahuje písma, ktoré ste použili alebo zakúpiť.

Na začiatok stránky

Vypnutie nahradenia písma pri tlači

Ak publikáciu tlačíte v tlačiarni PostScript, tlačiareň nahradí písma typu TrueType použité v publikácii písmami typu PostScript s rovnakým názvom, ktoré sa v nej nachádzajú. Z tohto dôvodu pravdepodobne dôjde k zmene rozloženia textu, teda k nepredpokladaným zlomom riadkov, deleniu slov a pretečenie, ktoré môžu zmeniť vzhľad publikácie. Ak chcete vypnúť nahrádzanie písma pri tlači a používať iba písma vložené do publikácie alebo nainštalované v počítači, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Súbor, vyberte položku Tlačiť a rozbaľte pole Tlačiareň.

 2. V poli Tlačiareň vyberte tlačiareň PostScript, ktorú použijete na tlač konečného výstupu.

 3. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie výstupu a potom na kartu Grafika a písma.

 4. V časti Písma kliknite na položku Použiť iba písma publikácie.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×