Načítanie doplnku Analytické nástroje

Súčasť Analytické nástroje je doplnok programu Microsoft Office Excel, ktorý je k dispozícii po inštalácii balíka Microsoft Office alebo programu Excel. Ak chcete tento doplnok používať v programe Excel, musíte ho najprv načítať.

  1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

  2. Kliknite na položku Doplnky a potom v zozname Správa vyberte položku Doplnky programu Excel.

  3. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

  4. V poli Dostupné doplnky začiarknite políčko Analytické nástroje a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Tip    Ak sa položka Analytické nástroje nenachádza v poli Dostupné doplnky, kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte ju.

    Ak sa zobrazí výzva, že doplnok Analytické nástroje nie v počítači nainštalovaný, kliknite na tlačidlo Áno a doplnok sa nainštaluje.

  5. Po načítaní doplnku Analytické nástroje sa v skupine Analýza na karte Údaje zobrazí príkaz Analýza údajov.

Poznámka   Ak chcete do doplnku Analytické nástroje zahrnúť funkcie jazyka VRBA (Visual Basic for Application), načítajte doplnok Analytické nástroje – VBA rovnakým spôsobom, ako ste načítali doplnok Analytické nástroje. V poli Dostupné doplnky začiarknite políčko Analytické nástroje – VBA a potom kliknite na tlačidlo OK.

Platí pre: Excel 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk