NORMINV (funkcia)

Vráti inverznú funkciu k distribučnej funkcii normálneho rozdelenia pre zadanú strednú hodnotu a smerodajnú odchýlku.

Poznámka: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme NORM.INV (funkcia).

Syntax

NORMINV(pravdepodobnosť;stred;smerodajná_odch)

Syntax funkcie NORMINV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť zodpovedajúca normálnemu rozdeleniu.

  • Stred     Povinný argument. Aritmetický priemer rozdelenia.

  • Smerodajná_odch     Povinný argument. Smerodajná odchýlka rozdelenia.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia NORMINV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je pravdepodobnosť <= 0 alebo >= 1, funkcia NORMINV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je smerodajná_odchýlka ≤ 0, funkcia NORMINV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak stredná_hodnota = 0 a smerodajná_odchýlka = 1, funkcia NORMINV použije štandardné normálne rozdelenie (pozrite pomocníka k funkcii NORMSINV).

Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia NORMINV hodnotu x, napríklad v prípade NORMDIST(x, stred, smerodajná_odch, TRUE) = pravdepodobnosť. Takže presnosť funkcie NORMINV závisí od presnosti funkcie NORMDIST. NORMINV používa metódu iteračného hľadania. Ak sa vyhľadávanie po 100 iteráciách nepribližuje k danej hodnote, funkcia vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,908789

Pravdepodobnosť zodpovedajúca normálnemu rozdeleniu

40

Aritmetický priemer rozdelenia

1,5

Smerodajná odchýlka rozdelenia

Vzorec

Popis

Výsledok

=NORMINV(A2;A3;A4)

Inverzná funkcia ku (kumulatívnej) distribučnej funkcii normálneho rozdelenia pri vyššie uvedených podmienkach

42,000002

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×