Návod na vytvorenie a spravovanie lokalít SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Office SharePoint Server 2007 poskytuje rámec na vytvorenie a spravovanie webových lokalít, ktoré môžete použiť na zdieľanie informácií a zjednodušenie spolupráce v celej organizácii. Ľudia vo veľkom podniku môžu použiť tieto lokality napríklad na zdieľanie obchodných dokumentov, plánov a procesov v rámci tímov, skupín alebo celej organizácie. Keď chcete použiť Office SharePoint Server 2007 na zdieľanie a spravovanie informácií, vaším prvým krokom bude vytvorenie lokality. Po vytvorení lokality zistíte, že ju môžete prispôsobiť na takmer ľubovoľný účel.

Tento článok použite ako návod, ktorý vám pomôže pri plánovaní, vytvorení, prispôsobení a spravovaní lokalít v programe Office SharePoint Server 2007. Nižšie nájdete prepojenia na články na lokalite Office Online, ako aj na články, ukážky a blogy na populárnych webových lokalitách, ktoré sa venujú podrobnejšie webovým lokalitám.

Skôr ako začnete

Pred vytvorením lokality by ste sa mali oboznámiť s programom Office SharePoint Server 2007 a jeho funkciami týkajúcimi sa lokalít. Keď budete poznať tieto informácie, pomôže vám to pri vytváraní lokality pre tím alebo projekt vybrať správny typ lokality. Majte na pamäti, že nie je nevyhnutné, aby ste pred vlastným vytvorením lokality poznali všetky tieto informácie. Je však dôležité vybrať šablónu lokality, ktorá čo najviac vyhovuje účelu vašej lokality, pretože vám to ušetrí prácu na neskoršom prispôsobovaní.

Úvodné informácie o programe Office SharePoint Server 2007 a lokalitách

Cieľ

Popis

Úvod do aplikácie Microsoft Office SharePoint Server 2007

Pred vytvorením lokality sa oboznámte s hlavnými použitiami produktu, ktoré zahŕňajú spoluprácu, prispôsobenie, vyhľadávanie a analytické nástroje. Spoznajte tiež zásadné rozdiely medzi programom Office SharePoint Server 2007 a službou Windows SharePoint Services 3.0.

Prehľad balíka Microsoft Office SharePoint Server 2007

Získajte všeobecný prehľad o programe Office SharePoint Server 2007 a oboznámte sa s jeho fungovaním ako platformy na spoluprácu a zdieľanie, spravovanie podnikového obsahu a podnikové vyhľadávanie.

Plánovanie štruktúry lokalít a kolekcií lokalít

Naplánujte novú lokalitu alebo kolekciu lokalít určením cieľov a zámerov lokality, stanovením jej používateľov a úrovne prístupu, ktorú túto používatelia potrebujú, a určením obsahu a navigačnej štruktúry lokality.

Aký druh lokality SharePoint si môžete vytvoriť?

Tento blog, ktorého autorom je Jose Barreto, vám pomôže vybrať šablónu lokality, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám. Tento príspevok obsahuje informácie o jednotlivých typoch lokalít vrátane lokalít publikovania, lokalít wiki, lokalít sťahovania a blogových lokalít.

Vytvorenie lokalít

Pri vytváraní novej lokality v programe Office SharePoint Server 2007 vyberáte názov, adresu, popis, šablónu lokality a nastavenia súvisiace s navigáciou a povoleniami. Tieto možnosti sú podrobnejšie popísané v nasledujúcich prepojeniach.

Vytvorenie lokality

Cieľ

Popis

Vytvorenie lokality

Zistite, ako vytvoriť lokalitu v programe Office SharePoint Server 2007. V tomto článku je vysvetlený rozdiel medzi vytvorením lokality najvyššej úrovne a vytvorením podlokality v rámci existujúcej lokality. Dozviete sa, čo to znamená z hľadiska navigácie, povolení a zdieľaných funkcií lokality.

Predvolené šablóny lokality

Prečítajte si tento článok, ktorý obsahuje informácie o dostupných šablónach a ich popisy a pomôže vám vybrať správnu šablónu lokality pri vytváraní lokality. Office SharePoint Server 2007 obsahuje šablóny lokality, ktoré zahŕňajú rôzne funkcie lokality, ako sú napríklad zoznamy, knižnice a webové časti.

Spravovanie úrovní povolení

Pri vytváraní novej lokality môžete vybrať, či má dediť povolenia z nadradenej lokality, alebo môžete vytvoriť pre túto lokalitu jedinečné povolenia. V tomto článku (na jeho konci) sa oboznámite s výhodami oboch týchto metód. Majte na pamäti, že toto nastavenie môžete zmeniť po vytvorení lokality.

Poznámka: Povolenia a prístup k lokalite sú podrobnejšie vysvetlené ďalej v tomto návode, keď začnete s prispôsobovaním lokality.

Konfigurácia navigačných položiek

Pri vytváraní novej lokality môžete vybrať, či sa má lokalita zobraziť v navigácii nadradenej lokality. Ak táto možnosť pri vytváraní lokality nie je k dispozícii, prečítajte si tento článok, v ktorom sa dozviete, ako vykonať toto nastavenie na stránke Nastavenie navigácie lokality. Podobne ako v prípade povolení, aj toto nastavenie môžete zmeniť po vytvorení lokality.

Poznámka: Možnosti navigácie sú podrobnejšie vysvetlené ďalej v tomto návode, keď začnete s prispôsobovaním lokality.

Dedenie navigácie

Pri vytváraní novej lokality tiež môžete vybrať, či má dediť horný panel s prepojeniami a prípadne popisy cesty z nadradenej lokality, alebo môžete vytvoriť pre túto lokalitu jedinečný horný panel s prepojeniami a popisy cesty. V tomto článku sa oboznámite s výhodami oboch týchto metód. Aj toto nastavenie môžete zmeniť po vytvorení lokality.

Poznámka: Možnosti navigácie sú podrobnejšie vysvetlené ďalej v tomto návode, keď začnete s prispôsobovaním lokality.

Lokality v adresári lokalít

Ako posledný je pri vytváraní lokality k dispozícii výber, ktorým určíte, či má byť nová lokalita uvedená v adresári lokalít, a ak áno, tak v ktorej divízii. Aj toto nastavenie môžete zmeniť po vytvorení lokality.

Prispôsobenie lokalít

Po vytvorení lokality sa začína skutočná práca. Je potrebné zvážiť vzhľad a správanie lokality, ako aj jej štruktúru a architektúru. Vzhľad a správanie zahŕňa možnosti, ako sú napríklad farby a motív lokality, ako aj knižnice, zoznamy, webové časti, navigácia a povolenia na lokalite. Štruktúra a architektúra zahŕňa možnosti, ako sú napríklad typy obsahu lokality, stĺpce lokality a celkové metaúdaje používané lokalitou.

Prispôsobenie vzhľadu a správania

Cieľ

Popis

Úvodné informácie o prispôsobení lokalít a stránok

Oboznámte sa so všetkými jednotlivými možnosťami prispôsobenia lokality, ktoré zahŕňajú nastavenia týkajúce sa celej lokality, ako je napríklad zabezpečenie a navigácia, a jednotlivé funkcie, ako sú napríklad zoznamy a webové časti.

Ukážka šablón lokality programu Office SharePoint Server

V tomto blogovom príspevku si môžete pozrieť ukážky všetkých šablón lokality a dozviete sa, ktoré funkcie sú zahrnuté vo vašej lokalite. Je to vynikajúci východiskový bod, ktorý vám pomôže zistiť, čo treba na lokalite pridať a prispôsobiť alebo z nej odstrániť.

Zmena farieb alebo motívu lokality

Jednou z prvých vecí, ktoré pravdepodobne budete chcieť na lokalite zmeniť, je farba alebo motív. Lokality obsahujú množinu motívov, ktorú môžete použiť na rýchlu zmenu vzhľadu a správania lokality (bez ovplyvnenia rozloženia alebo obsahu lokality).

Návod na vytvorenie a prispôsobenie stránok webových častí lokality SharePoint

Väčšina funkcií, ktoré pridáte na lokalitu na jej prispôsobenie, má formu webovej časti. Prečítajte si tento návod a objavte širokú škálu tém, ukážok a blogov o webových častiach v programe Office SharePoint Server 2007.

Návod na vytvorenie a konfiguráciu knižníc lokality SharePoint

Knižnice sú ďalšou významnou časťou lokality. Zobrazujú zoznamy súborov a kľúčové informácie o každom súbore pre členov tímu a umožňujú im spolupracovať a zdieľať podnikové informácie. Prečítajte si tento návod a objavte širokú škálu tém, ukážok a blogov o knižniciach v programe Office SharePoint Server 2007.

Úvod do zoznamov

Podobne ako knižnice, aj zoznamy predstavujú účinný spôsob na spravovanie podnikových informácií. Zoznamy sú kolekcie informácií, ktoré zdieľate s členmi tímu. V tomto článku si môžete prečítať ďalšie informácie o zoznamoch vrátane informácií o typoch zoznamov a spôsoboch práce so zoznamami v programe Office SharePoint Server 2007.

Prispôsobenie štruktúry a architektúry

Cieľ

Popis

Práca s obsahom a štruktúrou lokality

Obsah a štruktúru lokalít a kolekcií lokalít môžete prispôsobiť pomocou stránky Obsah a štruktúra lokality. Môžete zmeniť štruktúru lokality, spravovať obsah v zoznamoch a položkách zoznamov, a tým zmeniť vzhľad týchto položiek v navigácii lokality. V tomto článku zistíte, ako používať stránku Obsah a štruktúra lokality, kopírovať položky, premiestniť položky, zobraziť súvisiace prostriedky a vykonať ďalšie činnosti.

Úvodné informácie o spravovaných metaúdajoch v programe SharePoint Server 2010

Metaúdaje sú údaje o údajoch a ak sú na vašej lokalite vytvorené správne, umožní vám to lepšie usporiadať obsah a používatelia budú môcť tento obsah ľahko vyhľadať. Jedným spôsobom na priradenie metaúdajov k údajom je použiť na lokalite typy obsahu a stĺpce lokality. Prečítajte si tento blog a zistite, aké dôležité sú metaúdaje na lokalite.

Nastavenia typu obsahu a stĺpce lokality

Veľká časť spravovania metaúdajov, ktoré vykonávate na lokalite, sa týka nastavenia typov obsahu a stĺpcov lokality. Typy obsahu a stĺpce lokality vám pri ich spoločnom použití pomáhajú usporiadať obsah a zabezpečiť konzistentné použitie metaúdajov v rámci celej lokality (alebo lokalít). Informácie o oboch nájdete v tomto článku na lokalite MSDN.

Úvodné informácie o typoch obsahu

Typ obsahu je opätovne použiteľná kolekcia nastavení, ktorú použijete pre určitú kategóriu obsahu na lokalite. Pomocou typov obsahu môžete usporiadať a spravovať obsah a pracovať s ním konzistentným spôsobom v rámci celej lokality alebo kolekcie lokalít. Prečítajte si ďalšie informácie o typoch obsahu, spôsobe ich fungovania na úrovni lokality a spôsobe ich fungovania v zoznamoch a knižniciach.

Úvodné informácie o stĺpcoch

Stĺpec lokality je opätovne použiteľná definícia stĺpca, ktorú priradíte k viacerým zoznamom v rámci jednej alebo viacerých lokalít. Stĺpce lokality môžete použiť na zabezpečenie konzistentnosti metaúdajov v rámci celých lokalít a zoznamov. Podobne ako typy obsahu lokality sú definované na úrovni lokality, nezávisle od akýchkoľvek skutočných zoznamov alebo typov obsahu. V tomto článku na lokalite MSDN si môžete prečítať ďalšie informácie o stĺpcoch.

Spravovanie lokalít

Spravovanie lokality je oblasť, ktorú si možno bežne spájate s oddelením IT (informačných technológií) vo svojej spoločnosti. Spravovanie lokality zahŕňa úlohy, ako je napríklad vykonávanie zálohovania a obnovenia, konfigurácia e-mailu na lokalite a implementácia šablón lokality. V programe Office SharePoint Server 2007 môžete mnohé z týchto úloh vykonávať vy ako vlastník lokality.

Spravovanie lokality

Cieľ

Popis

Spravovanie lokalít a kolekcií lokalít

Je možné, že spravujete jednu lokalitu, viaceré lokality alebo kolekcie lokalít obsahujúce viaceré lokality. Ak chcete mať prehľad v spravovaní lokalít, je potrebné stanoviť vhodný počet lokalít, podlokalít a kolekcií lokalít. Je tiež potrebné spravovať u všetkých hierarchiu lokality, sledovať používanie lokalít, spravovať nepoužívané lokality a vykonávať ďalšie činnosti. Prečítajte si tento článok, ktorý obsahuje rady na spravovanie lokalít a kolekcií lokalít.

Práca s nastavením lokality

Pri spravovaní a prispôsobovaní lokality strávite väčšinu času na stránke Nastavenie lokality v programe Office SharePoint Server 2007. Na tejto stránke môžete spravovať povolenia, stránky rozloženia, nastavenia správy a ďalšie položky.

Vytvorenie politiky správy informácií

Politiky správy informácií vám umožňujú riadiť, kto môže získať prístup k podnikovým informáciám, čo s nimi používatelia môžu robiť a ako dlho sa majú tieto informácie uchovávať. Politiku môžete implementovať tak, že priradíte funkcie politiky alebo šablónu politiky k lokalite, typu obsahu alebo knižnici dokumentov. V tomto článku sa dozviete, ako na to.

Konfigurácia nastavenia auditu pre kolekciu lokality

Auditovanie možno použiť na sledovanie toho, ako a kto používa obsah na lokalite. V prípade potreby môžete načítať históriu akcií vykonaných konkrétnym používateľom, ako aj históriu akcií vykonaných v priebehu určitého rozsahu dátumov. Môže to byť užitočné na zabezpečenie súladu s predpismi a splnenie podnikových požiadaviek týkajúcich sa spravovania záznamov. V tomto článku nájdete ďalšie informácie o nastavení auditu.

Úvod k funkciám obchodnej inteligencie

Ak chcete pracovníkom s rozhodovacou právomocou vo vašej organizácii poskytnúť strategické a prevádzkové údaje, môžete využiť funkcie obchodnej inteligencie v programe Office SharePoint Server 2007. Prepojte svoju lokalitu s podnikovými aplikáciami, ako sú napríklad aplikácie SAP, Siebel a Microsoft SQL Server 2005, a potom publikujte zostavy, zoznamy a kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) z týchto údajov.

Prečítajte si tento plán a objavte širokú škálu tém, ukážok a blogov týkajúcich sa obchodnej inteligencie.

Nastavenie rozloženia strany a šablóny lokality

Jednotný vzhľad a správanie celej lokality môžete vynútiť zadaním šablóny lokality a rozloženia stránky, ktoré sa majú použiť pre všetky podlokality a webové stránky vytvorené z lokality. Môžete napríklad vyžadovať, aby všetky nové podlokality vytvorené z lokality používali šablónu tímovej lokality. Môžete tiež vyžadovať, aby všetky nové stránky vytvorené na lokalite používali rozloženie stránky Stránka s článkom len s telom. V tejto téme zistíte, ako spravovať šablóny lokality a rozloženia stránky.

Zobrazenie, obnovenie a vymazanie položiek Koša

Office SharePoint Server 2007 obsahuje Kôš, ktorý poskytuje záchrannú sieť pri odstraňovaní dokumentov, položiek zoznamov, zoznamov, priečinkov a súborov. Keď odstránite niektorú z týchto položiek, umiestni sa do Koša. Zistite, ako zobraziť položky, odstrániť položky a obnoviť položky v Koši.

Odstránenie lokalít a kolekcií lokalít

Úplne poslednou vecou, ktorú možno s lokalitou spravíte, je jej odstránenie. Je dôležité upozorniť, že odstránením lokality najvyššej úrovne sa odstránia všetky jej podlokality a tieto podlokality nemožno obnoviť, pokiaľ nemáte ich zálohu. V tomto článku sa dozviete, ako odstrániť lokalitu v programe Office SharePoint Server 2007.

Ďalšie informácie

Lokalitu Office SharePoint Server 2007 môžete používať toľkými rôznymi spôsobmi, že ich nemožno všetky uviesť v tomto návode. Po vytvorení lokality zistíte, že s použitím knižníc, zoznamov, webových častí, rozložení stránky, nastavení lokality a ďalších položiek môžete s lokalitou urobiť prakticky čokoľvek. V nižšie uvedených prepojeniach si môžete pozrieť ďalšiu dokumentáciu, ktorá je k dispozícii na lokalitách Office Online a TechNet.

Dokumentácia na lokalitách Office Online a TechNet

Zdroj

Popis

SharePoint Server TechCenter

Články pre správcu lokality o programe Office SharePoint Server 2007 na lokalite TechNet.

Windows SharePoint Services TechCenter

Články pre správcu lokality o programe Windows SharePoint Services 3.0 na lokalite TechNet.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×