Nástroj Schôdze 2007

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nástroj Schôdze 2007 pomáha organizovať, viesť a zaznamenávať schôdze.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie novej schôdze

Navigácia medzi schôdzí

Vytvorenie programu schôdze

Spravovanie účastníkov schôdze

Vytvorenie úlohy

Nahrávanie zápisnica zo schôdze

Práca s prílohami

Pridanie prílohy

Otváranie príloh

Uloženie prílohy

Odstránenie prílohy

Zmena povolení nástroja schôdze

Používanie klávesových skratiek

Vytvorenie novej schôdze

Novú schôdzu môžu zvyčajne vytvoriť všetci členovia pracovného priestoru okrem hostí.

 1. Na karte Domov kliknite na položku Nová schôdza na spustenie Sprievodcu schôdzou.

 2. Zadajte predmet schôdze a jej začiatok a koniec.

 3. Voliteľne zadajte miesto konania schôdze a ľubovoľné informácie o schôdzi.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK vytvorte schôdzu.

Informácie zadané v Sprievodcovi schôdzou sa zobrazia na karte Profil danej schôdze. Ak chcete tieto informácie upraviť, kliknite na položku Upraviť, vykonajte zmeny a kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Po vytvorení schôdze môžete pridať jej účastníkov a začať ďalšie činnosti týkajúce sa schôdze, ako je napríklad stanovenie agendy schôdze.

Na začiatok stránky

Prechádzanie medzi schôdzami v nástroji Kalendár 2010

 • Kliknite na položku Výber rozsahu zobrazených dátumov a vyberte časové obdobie, ktoré chcete zobraziť (napríklad deň, týždeň, mesiac).

 • Na prechod na predchádzajúci alebo ďalší dátum schôdze podľa aktuálneho vybratého rozsahu dátumov kliknite na šípky na prechod na ďalšiu alebo predchádzajúcu schôdzu. Ak je napríklad aktuálny časový úsek nastavený na týždeň, šípkami prejdete na predchádzajúci alebo ďalší týždeň.

Na začiatok stránky

Vytvorenie agendy schôdze

S predvolenými povoleniami môžu všetci účastníci, ktorých rola je Účastník alebo vyššia, pridať, upraviť alebo premiestniť položky agendy a iba používateľ, ktorý schôdzu vytvoril, alebo správcovia pracovného priestoru môžu položky agendy odstraňovať.

Pridanie témy agendy:

 1. Kliknite na kartu Agenda a kliknite na položku Nová téma...

 2. Vyplňte formulár s novou témou agendy a kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete upraviť položku agendy, kliknite na ňu a kliknite na položku Upraviť. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Premiestniť tému programu medzi zoznam tém, vyberte ho a kliknite na položku Posun nahor ikonu alebo Ikona na premiestnenie nadol .

Ak chcete tému agendy odstrániť, vyberte ju a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Spravovanie účastníkov schôdze

Pri použití predvolených povolení môže kartu Účastníci schôdze upraviť ľubovoľný účastník s rolou Účastník alebo vyššou.

 1. Kliknite na kartu Účastníci a kliknite na položku Upraviť, ak potrebujete otvoriť polia Účastníci.

 2. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie úloh

S predvolenými povoleniami môžu všetci účastníci, ktorých rola je Účastník alebo vyššia, pridať, upraviť alebo premiestniť úlohy a iba používateľ, ktorý schôdzu vytvoril, alebo správcovia pracovného priestoru môžu úlohy odstraňovať.

 1. Kliknite na kartu Akcie a kliknite na položku Nová úloha.

 2. Vyplňte formulár Nová úloha a kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete zoradiť úlohy, kliknite na hlavičky stĺpcov. Napríklad na zoradenie úloh podľa priority kliknite na hlavičku stĺpca Priorita.

Ak chcete upraviť úlohu, kliknite na ňu a kliknite na položku Upraviť. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Ak chcete úlohu odstrániť, vyberte ju a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Zaznamenanie zápisnice

Pri použití predvolených povolení môže zápisnicu upraviť ľubovoľný účastník s rolou Účastník alebo vyššou. Pri úprave zápisnice postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Zápis zo schôdze a kliknite na položku Upraviť, ak potrebujete otvoriť textovú oblasť na úpravy.

 2. Napíšte text do textovej oblasti. Voliteľne kliknite na položku Vložiť program, ak chcete do textovej oblasti vložiť agendu aktuálnej schôdze.

 3. Výberom príslušnej možnosti uložte alebo zrušte vykonané úpravy.

  • Kliknite na položku Uložiť, ak chcete uložiť aktuálne úpravy a ponechať textovú oblasť otvorenú na ďalšie písanie.

  • Kliknite na položku Uložiť a zavrieť, ak chcete zmeny uložiť a ukončiť režim úprav zápisnice.

  • Kliknite na položku Zrušiť, ak chcete zrušiť zmeny vykonané od posledného uloženia zápisnice.

Na začiatok stránky

Práca s priloženými súbormi

Súbory sa dajú priložiť do profilu schôdze, tém agendy a úloh. Priložené súbory môžu zvyčajne odstraňovať iba používateľ, ktorý schôdzu vytvoril, a správcovia pracovného priestoru.

Pridanie príloh

 1. Vyberte profil schôdze, tému agendy alebo úlohu a kliknite na položku Upraviť.

 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Prílohy a kliknite na položku Pridať.

 3. Kliknite na súbory, ktoré chcete priložiť, a kliknite na položku Otvoriť.

 4. Uložte zmeny.

Otvorenie príloh

 1. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Prílohy.

 2. Vyberte prílohu, ktorú chcete otvoriť.

  Príloha sa otvorí v príslušnej aplikácii za predpokladu, že ju máte v počítači nainštalovanú. Ak v počítači takáto aplikácia nie je, v systéme Windows sa zobrazí dialógové okno Otvoriť v programe s ďalšími možnosťami.

Uloženie príloh

 1. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Prílohy a kliknite na položku Uložiť všetko...

 2. Vyberte na disku miesto, kam sa majú prílohy uložiť, a kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie príloh

 1. Vyberte súčasť schôdze (profil, tému alebo úlohu), ktorá obsahuje prílohu na odstránenie, a kliknite na položku Upraviť.

 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Prílohy a kliknite na položku Odstrániť.

 3. Vyberte prílohy, ktoré chcete odstrániť.

 4. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

Na začiatok stránky

Zmena povolení nástroja Schôdze

Ak chcete zobraziť povolenia aktuálne priradené rolám členov, kliknite na kartu Pracovný priestor, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Povolenia.

V predvolenom nastavení majú povolenie na vytvorenie a úpravu schôdzí všetci členovia okrem hostí. Títo členovia tiež môžu schôdze, ktoré vytvorili, odstrániť. Správcovia majú všetky dostupné povolenia.

Na začiatok stránky

Používanie klávesových skratiek

V tabuľke nižšie sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú dostupné v nástroji Schôdze. Ich dostupnosť závisí od režimu, v ktorom nástroj používate.

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie novej schôdze

CTRL+N

Vytvorenie novej položky agendy

CTRL+T

Vytvorenie novej úlohy

CTRL+M

Zobrazenie všetkých schôdzí

CTRL+L

Zobrazenie dnešných schôdzí

CTRL+D

Zobrazenie schôdzí aktuálneho týždňa

CTRL+W

Zobrazenie schôdzí aktuálneho mesiaca

CTRL+O

Zobrazenie schôdzí aktuálneho roka

CTRL+R

Skopírovanie témy agendy ako prepojenia

CTRL+I

Skopírovanie úlohy ako prepojenia

CTRL+K

Skopírovanie schôdze ako prepojenia

CTRL+E

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×