Nástroj 2007 Diskusia

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nástroj 2007 Diskusia umožňuje zapojiť sa do podrobnej výmeny nápadov s ďalšími členmi pracovného priestoru. Typická diskusia zahŕňa hlavnú tému s jednou alebo viacerými odpoveďami, ako aj odpovede na odpovede. Na rozdiel od konverzácie, ktorá zobrazuje prúd odpovedí v plochom zobrazení, diskusia umožňuje zobraziť celé vlákno konverzácie v hierarchickej štruktúre.

Čo chcete urobiť?

Informácie o funkcie nástroja diskusia

Pridanie novej hlavnej témy do diskusie

Pridanie témy odpovede na diskusiu

Odstránenie témy

Čítanie témy

Práca s prílohami

Úprava témy

Vyhľadávanie v diskusii

Prepínanie medzi kategorizované a dátum zobrazenia

Vytvorenie prepojení na témy

Tlač tém

Importovanie tém

Exportovanie témy

Nastavenie povolení

Informácie o funkciách nástroja Diskusia

Nástroj Diskusia má dve hlavné okná: Zoznam tém, v ktorom sa zobrazuje iba riadok predmetu každej témy a hlavné okno, kde sa zobrazuje obsah témy.

Funkcie nástroja diskusia programu Groove

1. Kliknutím na hlavičky stĺpcov môžete zoraďovať zoznam tém

2. Téma zahŕňa prílohu súboru

3. Kliknutím zbalíte túto časť

4. Kliknutím rozbalíte časť témy

5. Rozdeľovač okna: Posun nahor alebo nadol

6. Okno s textom

Kliknutím na hlavičky stĺpcov prepnete poradie zoradenia zo vzostupného na zostupné chronologické poradie. Bez ohľadu na poradie zoradenia ostávajú témy odpovedí vždy priradené k ich hierarchickej nadradenej téme.

Okrem kliknutia na symboly rozbalenia (+) alebo zbalenia (–) a rozbalenia alebo zbalenia vybratých hierarchických častí môžete rozbaliť alebo zbaliť všetky hierarchické časti kliknutím na položku Rozbaliť všetko alebo Zbaliť všetko v časti Rýchle zobrazenie na karte Domov.

Na začiatok stránky

Pridanie novej hlavnej témy do diskusie

V závislosti od aktuálneho poradia zoraďovania v zozname tém sa nová hlavná téma umiestni ako prvá alebo posledná v zozname.

Vytvorenie novej hlavnej témy

 1. Na karte Domov kliknite na položku nový a potom kliknite napic.

 2. Zadajte názov do poľa Predmet.

 3. V poli Kategória vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte kategóriu z rozbaľovacieho zoznamu.

  • Kliknutím na tlačidlo plus (+) pridajte novú vlastnú kategóriu.

 4. Zadajte text a ďalšie typy údajov do poľa textu.

  Ak chcete zobraziť možnosti formátovania textu, pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto v poli textu. Taktiež môžete pridať ďalšie funkcie RTF, ako napríklad obrázky a hypertextové prepojenia. Kliknutím na položku Priložiť môžete pridať jednu alebo viacero príloh.

 5. Na karte Domov kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Pridanie témy odpovede do diskusie

 1. Vyberte tému, na ktorú odpovedáte.

  Ak napríklad odpovedáte na tému, ktorá už obsahuje odpovede, vyberte tému, nie odpovede na ňu.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Nový a potom na položku Odpoveď.

 3. Vyplňte formulár odpovede na tému rovnakým spôsobom, ako v prípade hlavnej témy.

  Môžete akceptovať predvolený názov témy odpovede (na základe nadradených hierarchických tém) alebo ho nahradiť novým názvom.

Na začiatok stránky

Odstránenie témy

Povolenia nástroja priradené k vašej role v pracovnom priestore spravidla umožňujú odstraňovať iba tie témy alebo odpovede, ktoré ste pridali do nástroja Diskusia. Pamätajte, že odstránenie témy taktiež odstráni všetky priradené témy odpovede.

 1. Vyberte jednu alebo viacero tém.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Odstrániť.

 3. Kliknutím na položku Áno potvrďte odstránenie.

Na začiatok stránky

Čítanie témy

Ak chcete čítať tému diskusie, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Dvojitým kliknutím otvorte tému.

 • Zobrazte tému v oblasti ukážky. Oblasť ukážky môžete rozšíriť alebo zúžiť posunutím rozdeľovača okna. Stlačením klávesu F8 alebo kombinácie klávesov SHIFT+F8 zobrazíte ďalšiu alebo predchádzajúcu tému v oblasti ukážky.

Na začiatok stránky

Práca s prílohami

Pole príloh v nástroji Diskusia obsahuje nasledujúce akčné tlačidlá:

Ikona priloženia súboru

Kliknutím vyberte jeden alebo viacero súborov zo systému súborov.

Spustenie ikona prílohy

Kliknutím spustíte vybraté prílohy. Ak máte povolenie na úpravu témy, súbor môžete upravovať v jeho aplikácii a aktualizácie sa uložia do pracovného priestoru SharePoint po uložení aktualizácií. Ak nemáte povolenie na úpravu témy, v aplikácii sa zobrazí verzia súboru iba na čítanie.

Odstrániť ikonu prílohy

Kliknutím uložíte vybraté prílohy do určeného umiestnenia v systéme súborov.

Uloženie ikona prílohy

Kliknutím odstránite vybraté prílohy.

Na začiatok stránky

Úprava témy

Povolenia nástroja priradené k vašej role v pracovnom priestore spravidla umožňujú upravovať iba tie témy alebo odpovede, ktoré ste pridali do nástroja Diskusia.

 1. Vyberte tému, ktorú chcete upraviť a stlačte kláves ENTER.

 2. Podľa potreby upravte polia témy.

 3. Na karte Domov kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie v diskusii

Ak chcete hľadať v diskusii, použite postup popísaný v vyhľadávanie záznamov vo vlastnom nástroji 2007.

Na začiatok stránky

Prepínanie medzi kategorizovanými zobrazeniami a zobrazeniami dátumu

Údajové zobrazenie v diskusii môžete prepnúť tak, aby zobrazovalo témy a príslušné odpovede zoradené podľa dátumu alebo kategórie.

Na karte Domov kliknite na položku Usporiadať na table Rýchle zobrazenie a vyberte požadovanú možnosť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prepojení na témy

Ak chcete vytvoriť prepojenia na diskusnej témy (alebo zobrazeniam v nástroji diskusie), použite postup popísaný v časti Vytvorenie prepojenia záznamov vo vlastnom nástroji 2007.

Na začiatok stránky

Tlač tém

Ak chcete vytlačiť na diskusii, pomocou postupu popísaného v tlači záznamov vo vlastnom nástroji 2007.

Na začiatok stránky

Importovanie tém

Ak chcete importovať tém v diskusii, použite postup popísaný v Import záznamov do vlastného nástroja 2007.

Na začiatok stránky

Exportovanie tém

Ak chcete exportovať témy z diskusie, pomocou postupu popísaného v Export záznamov z vlastného nástroja 2007.

Na začiatok stránky

Nastavenie povolení

Ak chcete nastaviť povolenia pre diskusie, pomocou postupu popísaného v nastavení povolení vo vlastnom nástroji Groove.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×