Násobenie čísiel

Povedzme, že chcete zistiť, koľko fľašiek vody potrebujete na konferenciu so zákazníkmi (celkový počet účastníkov × 4 dni × 3 fľašky na deň) alebo cestovné náklady za služobnú cestu (celkový počet km × 0,46). Existuje niekoľko spôsobov násobenia čísiel.

Násobenie čísiel v bunke

Na túto úlohu použite aritmetický operátor * (hviezdička).

Ak do bunky napíšete napríklad vzorec =5*10, v bunke sa zobrazí výsledok 50.

Násobenie stĺpca čísel konštantným číslom

Predpokladajme, že chcete vynásobiť každú bunku stĺpca so siedmimi číslami číslom, ktoré sa nachádza v inej bunke. V tomto príklade je to číslo 3 v bunke C2.

Násobenie čísel pomocou konštanty
  1. Do nového stĺpca v tabuľkovom hárku zadajte vzorec =A2*$B$2 (príklad uvedený vyššie používa stĺpec D). Skontrolujte, či ste vo vzorci pred znaky B a 2 pridali aj symbol $, a stlačte ENTER.

    Poznámka : Pomocou symbolov $ získa Excel informácie, že odkaz na bunku B2 je absolútny, čo znamená, že keď kopírujete vzorec do inej bunky, bude sa vždy odkazovať na bunku B2. Ak vo vzorci symboly $ nepoužijete a vzorec potiahnete nadol do bunky B3, v programe Excel sa vzorec zmení na =A3*C3 a nebude fungovať, pretože v bunke B3 nebude žiadna hodnota.

  2. Presuňte vzorec aj do ostatných buniek v stĺpci.

    Poznámka : V programe Excel 2016 sa bunky vyplnia automaticky.

Násobenie čísla v rôznych bunkách pomocou vzorca

Ak chcete vynásobiť čísla, bunky a rozsahy, môžete použiť funkciu PRODUCT.

Násobenie čísel pomocou funkcie PRODUCT

V rámci funkcie PRODUCT je možné použiť ľubovoľnú kombináciu až 255 čísel alebo odkazov na bunky. Napríklad vo vzorci =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) sa násobia 2 bunky (A2 a G4), 2 čísla (12 a 150) a 3 rozsahy (A4:A15, E3:E5, a H4:J6).

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×