Následníci (pole úlohy)

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Typ údajov    Celé číslo zoznamu

Typ záznamu    Zadané

Popis    V poli následník sa uvádza identifikácia úlohy čísla nasledujúca úloha úloh po danej úlohe. Úlohy musíte počiatočný alebo koncový pred nadväzujúcim úlohám začatia a dokončenia. Každý nadväzujúcich, je prepojená s úlohou konkrétny typ závislosti úlohy a predstih alebo oneskorenie.

Najlepšie použitie    Pole Následníci pridajte na hárok úloh, ak chcete zobraziť alebo aktualizovať nasledujúce úlohy danej úlohy. Každá nasledujúca úloha je vyjadrená svojím číslom ID úlohy, za ktorým môže byť uvedený typ závislosti a doba predstihu alebo oneskorenia. Typy závislosti pre nasledujúce úlohy sú ZD (začiatok pri dokončení), DD (dokončenie pri dokončení), ZZ (začiatok pri začiatku) a DZ (dokončenie pri začiatku). Ak chcete zadať dobu predstihu, zadajte záporné číslo. Ak chcete zadať dobu oneskorenia, zadajte kladné číslo.

Príklad.    Potrebujete skontrolovať nasledujúce úlohy určitej úlohy v projekte, aby ste mohli analyzovať a spresniť plán. Pridáte teda pole Následníci do zobrazenia hárku úloh. V poli Následníci sa pre úlohu „Vytvorenie odhadu“ zobrazuje položka „14DZ+3d“, ktorá znamená, že úloha14 je nasledujúcou úlohou tejto úlohy, pričom má závislosť typu „dokončenie pri začiatku“ a trojdňové oneskorenie. Úloha14 sa môže spustiť tri dni po dokončení tejto úlohy. Vidíte tiež, že pole Následníci pre úlohu „Vedenie stretnutí s klientmi“ je prázdne. Zadaním hodnoty 15DZ prepojíte túto úlohu s úlohou15 so závislosťou typu „dokončenie pri začiatku“.

Poznámky.    Ak do poľa Následníci zadáte iba číslo ID úlohy, program Microsoft Office Project bude predpokladať závislosť typu „dokončenie pri začiatku“ s nulovým oneskorením. Ak existujú viaceré nasledujúce úlohy, všetky sú uvedené v zozname a sú oddelené znak oddeľovača položiek v zozname, ktorým je zvyčajne čiarka alebo bodkočiarka.

Pomocou príkazu Prepojiť úlohy v ponuke Úpravy môžete prepojiť vybraté úlohy so závislosťami typu „dokončenie pri začiatku“ a nulovým oneskorením. Úlohy môžete prepojiť aj tak, že pomocou myši presuniete jednu úlohu na inú v časti grafu zobrazenia Ganttovho grafu alebo sieťového diagramu.

Ak je nasledujúcou úlohou úloha v inom projekte, pole Následníci obsahuje okrem ID úlohy a typu závislosti aj cestu k prepojenému projektu, napríklad C:\Moje dokumenty\Stavba_budovy_E.mpp\3FF.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×