Migrácia iných typov poštových schránok IMAP do služieb Office 365

Ako súčasť procesu nasadenia služieb Office 365 môžete vykonať aj migráciu obsahu poštových schránok používateľov z e-mailovej služby IMAP do služieb Office 365.

Hľadáte príkazy pre prostredie Windows PowerShell na všeobecnú migráciu IMAP? Pozrite si tému Migrácia IMAP do služieb Office 365 pomocou prostredia PowerShell.

Úlohy migrácie pre poštové schránky IMAP

Poznámky: 

Tu sú kroky, ktoré je potrebné vykonať, ak ste pripravení spustiť migráciu poštových schránok IMAP.

Služby Office 365 musia poznať názov zdrojového e-mailového systému, niekedy sa označuje aj ako server, z ktorého budete poštové schránky migrovať. Existuje mnoho spôsobov, ako zistiť názov vášho e-mailového systému. Najjednoduchším spôsobom je použiť e-mailového klienta, ktorý je pripojený k vášmu e-mailovému systému. V tejto úlohe popisujeme, ako môžete získať názov systému pomocou aplikácie Outlook Web App. Ak tu váš e-mailový klient nie je popísaný, kontaktujte oddelenie technickej podpory, ktoré vám poskytne zdrojový e-mailový systém.

Získanie zdrojového e-mailového systému s aplikáciou TE102821288

 1. V aplikácii Outlook Web App kliknite na paneli s nástrojmi na položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Možnosti > Pošta > Kontá > POP a IMAP. Pod informáciami o konte sa zobrazí prepojenie s oznámením: Nastavenie prístupu pre protokoly POP a IMAP. Názov servera IMAP je uvedený v časti Nastavenie protokolu IMAP.

  Zobrazí sa prepojenie na nastavenie prístupu pre protokoly POP a IMAP

  Ďalšie informácie o pripojeniach IMAP v službách Office 365 nájdete v téme Použitie protokolu POP a IMAP na pripojenie ku kontám v službách Office 365 for business alebo na serveri Microsoft Exchange.

Nasledujúce kroky slúžiace na vytvorenie zoznamu poštových schránok určených na migráciu závisia od spôsobu, akým k poštovým schránkam pristupujete. Pred migráciou poštových schránok do služieb Office 365 musíte mať k poštovým schránkam používateľov prístup. Tu sú dva spôsoby, ktorými môžete získať prístup k poštovým schránkam:

Vytvorenie zoznamu poštových schránok používateľov, ak poznáte heslo používateľa, alebo vytvorenie nových hesiel

V tejto úlohe môžete vytvoriť súbor migrácie, ktorý bude obsahovať zoznam poštových schránok určených na migráciu do služieb Office 365. Najjednoduchším spôsobom, ako vytvoriť súbor migrácie, je použitie programu Excel, preto ho budeme pri tomto postupe používať. Môžete použiť Excel 2013, Excel 2010 alebo Excel 2007.

Pri vytváraní súboru migrácie je potrebné poznať heslo každej jednotlivej poštovej schránky určenej na migráciu. Predpokladáme, že heslo používateľa nepoznáte, preto bude pravdepodobne potrebné, aby ste počas migrácie priradili k všetkým poštovým schránkam dočasné heslá (vytvorením nových hesiel).

Migráciu všetkých poštových schránok nemusíte vykonať naraz. Môžete ich migrovať v menších počtoch tak, ako vám to vyhovuje. Súbor migrácie môže obsahovať až 50 000 poštových schránok (jeden riadok pre každého používateľa). Súbor môže mať veľkosť až 10 MB.

Ďalšie informácie nájdete v téme Súbory CSV pre dávky migrácie IMAP.

 1. Prejdite do zdrojového e-mailového systému (z ktorého sa migrácia vykonáva) a potom do zoznamu poštových schránok, ktoré chcete migrovať.

  Radi by sme vám poskytli postup, existuje však veľké množstvo rôznych e-mailových systémov, preto si ten správny musíte nájsť sami. Keď zoznam poštových schránok nájdete, nechajte toto okno otvorené.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na položky Používatelia > Aktívni používatelia. Sledujte stĺpec Meno používateľa. Tieto informácie budete o chvíľu potrebovať. Centrum spravovania služieb Office 365 nechajte tiež otvorené.

  Stĺpec Meno používateľa v Centre spravovania služieb Office 365
 4. Spustite Excel.

 5. Nasledujúcu snímku obrazovky použite ako šablónu na vytvorenie súboru migrácie v programe Excel. Začnite s nadpismi v riadku 1. Skontrolujte, či sa zhodujú s obrázkom a či neobsahujú medzery. Presné názvy nadpisov sú:

  • E-mailováAdresa v bunke A1.

  • MenoPoužívateľa v bunke B1.

  • Heslo v bunke C1.

   Záhlavia buniek v excelovom súbore migrácie
 6. Potom zadajte e-mailovú adresu, meno používateľa a heslo pre každú poštovú schránku určenú na migráciu. Do každého riadka zadajte jednu poštovú schránku:

  • Stĺpec A je e-mailová adresa poštovej schránky služieb Office 365. Tieto informácie sa zobrazia v stĺpci Meno používateľa pod položkami Používatelia > Aktívni používatelia v časti Centrum spravovania služieb Office 365.

  • Stĺpec B je prihlasovacie meno používateľa poštovej schránky v zdrojovom e-mailovom systéme, napríklad alberta alebo častejšie alberta@contoso.com.

   Poznámka: Množstvo e-mailových systémov používa ako prihlasovacie meno celú e-mailovú adresu. Pamätajte tiež na to, že ak používate tú istú doménu v službách Office 365 a v zdrojovom e-mailovom systéme, stĺpce A a B môžu byť identické.

  • Stĺpec C je heslo poštovej schránky používateľa.

   Dokončený vzorový súbor migrácie

   Ak heslá používateľov nepoznáte, budete ich musieť obnoviť na heslá, ktoré poznáte, a potom tieto heslá zadať v súbore migrácie. Je to síce pre používateľov nepraktické, ale keďže váš zdrojový e-mailový systém nepodporuje používanie poverení superpoužívateľa, je to jediný možný spôsob.

   Ak chcete, aby mali používatelia prístup k zdrojovému e-mailovému systému, môžete nové heslá po dokončení migrácie distribuovať do zdrojového e-mailového systému. Procesom získania distribuovaných hesiel sa budeme zaoberať po dokončení migrácie.

 7. Vytvorte nové heslá a zaznamenajte ich v súbore migrácie. Presné kroky závisia od vášho zdrojového e-mailového systému. Možnosť vytvorenia nového hesla pravdepodobne nájdete pri prezeraní e-mailového konta používateľa.

 8. Uložte súbor vo formáte CSV a zatvorte Excel.

  Zobrazuje možnosť Uložiť ako súbor CSV v Exceli

V tejto úlohe môžete vytvoriť súbor migrácie, ktorý bude obsahovať zoznam poštových schránok určených na migráciu do služieb Office 365. Najjednoduchším spôsobom, ako vytvoriť súbor migrácie, je použitie programu Excel, preto budeme pri tomto postupe používať Excel. Môžete použiť Excel 2013, Excel 2010 alebo Excel 2007.

Po vytvorení súboru migrácie v tomto kroku zadajte poverenia správcu poštových schránok a mená používateľov pomocou špeciálneho formátu. To vám umožní prístup k poštovým schránkam používateľov bez toho, aby ste museli poznať heslá používateľov alebo vytvoriť nové heslá. Poskytujeme formát používaný servermi Exchange, Dovecot a Mirapoint IMAP. Ak sa váš zdrojový e-mailový systém v tomto zozname nenachádza a vy správny formát nepoznáte, vždy máte k dispozícii možnosť vytvorenia nových hesiel používateľov. Preskočte tento krok a prejdite na tému Vytvorenie zoznamu poštových schránok používateľov, ak poznáte heslo používateľa, alebo vytvorenie nových hesiel.

Migráciu všetkých poštových schránok nemusíte vykonať naraz. Môžete ich migrovať v menších počtoch tak, ako vám to vyhovuje. Súbor migrácie môže obsahovať až 50 000 poštových schránok (jeden riadok pre každého používateľa). Súbor môže mať veľkosť až 10 MB.

 1. Prejdite do zdrojového e-mailového systému (z ktorého sa migrácia vykonáva) a potom do zoznamu poštových schránok, ktoré chcete migrovať. Radi by sme vám poskytli postup, existuje však veľké množstvo rôznych e-mailových systémov, preto si ten správny musíte nájsť sami. Keď zoznam poštových schránok nájdete, nechajte toto okno otvorené, aby ste ho mali k dispozícii.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na položky Používatelia > Aktívni používatelia. Sledujte stĺpec Meno používateľa. Tieto informácie budete o chvíľu potrebovať. Stránku Centrum spravovania služieb Office 365 nechajte tiež otvorenú.

  Stĺpec Meno používateľa v Centre spravovania služieb Office 365
 4. Spustite Excel.

 5. Nasledujúcu snímku obrazovky použite ako šablónu na vytvorenie súboru migrácie v programe Excel. Začnite s nadpismi v riadku 1. Skontrolujte, či sa zhodujú so snímkou obrazovky a či neobsahujú medzery. Presné názvy nadpisov sú:

  • E-mailováAdresa v bunke A1.

  • MenoPoužívateľa v bunke B1.

  • Heslo v bunke C1.

   Záhlavia buniek v excelovom súbore migrácie
 6. Potom zadajte e-mailovú adresu, meno používateľa a heslo pre každú poštovú schránku určenú na migráciu. Do každého riadka zadajte jednu poštovú schránku.

  • Stĺpec A je e-mailová adresa poštovej schránky používateľa služieb Office 365. Tieto informácie sa zobrazia v stĺpci Meno používateľa pod položkami Používatelia > Aktívni používatelia v časti Centrum spravovania služieb Office 365.

  • Stĺpec B je kombináciou mena správcu poštovej schránky a mena používateľa, ktoré je špecifické pre váš zdrojový e-mailový systém. Pozrite si tému Formátovanie poverení správcu poštovej schránky pre rôzne IMAP servery, kde získate pokyny na formátovanie.

  • Stĺpec C je heslo konta správcu poštovej schránky.

 7. Uložte súbor vo formáte CSV a potom zatvorte Excel.

  Dokončený vzorový súbor migrácie

Formátovanie poverení správcu poštovej schránky pre rôzne IMAP servery

V každej bunke stĺpca MenoPoužívateľa v súbore migrácie sa nachádzajú dve kombinované mená: meno používateľa osoby, ktorej e-mail sa bude migrovať, a meno používateľa konta správcu poštovej schránky. Podporovaný formát poverení správcu poštových schránok sa líši v závislosti od vášho zdrojového e-mailového systému. Tu sú formáty pre niektoré typy zdrojových e-mailových systémov.

Microsoft Exchange

Ak migrujete e-mail z implementácie protokolu IMAP služby Exchange, použite v súbore migrácie pre atribút UserName formát Domain/Admin_UserName/User_UserName. Povedzme, že migrujete e-mail zo služby Exchange týchto osôb: Alberta Greene, Bobby Overby, Irwin Hume, Katrina Hernandez a Mathew Slattery. Máte konto správcu poštovej schránky, ktorého meno používateľa je mailadmin a heslo je P@ssw0rd. Váš súbor migrácie bude vyzerať takto:

Vzorový súbor migrácie pre Exchange
Dovecot

Pri zdrojových e-mailových systémoch, ako je napríklad server Dovecot IMAP podporujúci protokol SASL, použite formát User_UserName*User_UserName. Povedzme, že e-mail migrujete zo servera Dovecot IMAP pomocou poverení správcu poštovej schránky mailadmin a hesla P@ssw0rd. Váš súbor migrácie bude vyzerať takto:

Vzorový súbor migrácie pre Dovecot
Mirapoint

Ak migrujete e-mail zo servera Mirapoint Message Server, použite formát #user@domain#Admin_UserName#. Povedzme, že e-mail migrujete pomocou poverení správcu poštovej schránky mailadmin a hesla P@ssw0rd. Váš súbor migrácie bude vyzerať takto:

Vzorový súbor migrácie pre Mirapoint
Courier IMAP

Niektoré zdrojové e-mailové systémy, ako je napríklad Courier IMAP, používanie poverení správcu poštovej schránky pri migrácii poštových schránok do služieb Office 365 nepodporujú. Namiesto toho môžete nastaviť svoj zdrojový e-mailový systém na používanie virtuálnych zdieľaných priečinkov. Virtuálne zdieľané priečinky vám umožnia používať poverenia správcu poštových schránok určených na prístup k poštovým schránkam používateľa v zdrojovom e-mailovom systéme. Ďalšie informácie o konfigurácii virtuálnych zdieľaných priečinkov pre Courier IMAP nájdete v téme Zdieľané priečinky.

Ak chcete poštové schránky migrovať po nastavení virtuálnych zdieľaných priečinkov vo vašom zdrojovom e-mailovom systéme, musíte do súboru migrácie zahrnúť voliteľný atribút UserRoot. Tento atribút určuje umiestnenie poštovej schránky každého používateľa v štruktúre virtuálneho zdieľaného priečinka v zdrojovom e-mailovom systéme. Cesta k poštovej schránke Alberty je napríklad /users/alberta.

Tu je príklad súboru migrácie, ktorý obsahuje atribút UserRoot:

Vzorový súbor migrácie pre Courier IMAP

Aby migrácia poštových schránok prebiehala správne, je potrebné služby Office 365 pripojiť k zdrojovému e-mailovému systému a umožniť ich vzájomnú komunikáciu. Office 365 v tomto prípade používa koncový bod migrácie. Je to odborný termín, ktorý popisuje nastavenia, ktoré sa používajú na vytvorenie prepojenia. V tejto úlohe vytvoríte koncový bod migrácie.

 1. Prejdite do Centra spravovania pre Exchange.

 2. Prejdite na Centrum spravovania pre Exchange, následne prejdite na položky Príjemcovia > Migrácia > Viac Ikona Viac > Koncové body migrácie.

  Názov koncového bodu migrácie
 3. Kliknite na položku Nový Ikona Nové a vytvorte nový koncový bod migrácie.

 4. Na stránke Výber typu koncového bodu migrácie vyberte položku IMAP.

 5. Na stránke Konfigurácia migrácie IMAP zadajte nasledujúce informácie:

  • * IMAP server Zadajte názov servera určeného na výmenu správ (napríklad imap.contoso.com) zdrojového e-mailového servera.

  • Ostatné informácie nechajte tak, ako sú predvolene nastavené. Budú fungovať vo väčšine prípadov.

 6. Kliknite na položku Ďalej. Služba migrácie používa nastavenia na kontrolu pripojenia k vášmu e-mailovému serveru. Ak pripojenie funguje, zobrazí sa stránka Zadať všeobecné informácie.

 7. Na stránke Zadať všeobecné informácie zadajte názov koncového bodu migrácie, napríklad Test5 – koncový bod. Ak chcete použiť predvolené hodnoty, ponechajte ostatné dve polia prázdne.

  Názov koncového bodu migrácie
 8. Kliknite na položku Nový a vytvorte nový koncový bod migrácie.

Na migráciu skupín poštových schránok do služieb Office 365 naraz môžete použiť dávku migrácie. Dávka pozostáva z poštových schránok, ktoré sa nachádzajú v súbore migrácie v predchádzajúcej úlohe.

Tipy: 

 • Na otestovanie procesu odporúčame vytvoriť skúšobnú dávku migrácie s malým počtom poštových schránok.

 • Použite súbory migrácie s rovnakým počtom riadkov a dávky spustite v rovnakom čase počas dňa. Potom pre každú skúšobnú dávku porovnajte celkový čas priebehu. Tento skúšobný proces vám pomôže odhadnúť, ako dlho môže trvať migrácia všetkých poštových schránok, akú veľkosť by mala mať dávka migrácie a koľko súčasných pripojení k systému obsahujúcemu zdrojové e-maily by ste mali použiť, aby ste mohli vyvažovať rýchlosť migrácie a šírku pásma internetu.

 1. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Migrácia.

 2. Kliknite na položky Nové Ikona Nové > Migrácia do lokality Exchange Online.

  Výber položky Migrácia do lokality Exchange Online
 3. Vyberte položky Migrácia IMAP > Ďalej.

 4. Na stránke Vybrať používateľov kliknite na položku Prehľadávať a zadajte vytvorený súbor migrácie. Po výbere súboru migrácie ho následne služby Office 365 skontrolujú, aby sa zistilo, či:

  • Súbor nie je prázdny.

  • Používa formátovanie oddelené čiarkami.

  • Neobsahuje viac ako 50 000 riadkov.

  • V riadku hlavičky obsahuje požadované atribúty.

  • Obsahuje riadky s rovnakým počtom stĺpcov ako riadok hlavičky.

  Ak sa vyskytne jedna z týchto skutočností, zobrazí sa chyba s popisom príčiny zlyhania. Ak sa zobrazí chyba, súbor migrácie je potrebné opraviť a znovu vytvoriť dávku migrácie.

 5. Po overení súboru migrácie službami Office 365 sa zobrazí počet používateľov uvedených v súbore ako počet poštových schránok určených na migráciu.

  Nová dávka migrácie pomocou súboru CSV
 6. Kliknite na položku Ďalej.

 7. Na stránke Konfigurácia migrácie IMAP kliknite na položku Ďalej.

 8. Na tejto stránke vyberte koncový bod migrácie, ktorý ste vytvorili v časti Krok 4: Pripojenie Office 365 do vášho e-mailového systému

 9. Na stránke Premiestnenie konfigurácie zadajte názov (bez medzier a špeciálnych znakov) dávky migrácie, napríklad Test5 – migrácia a potom kliknite na možnosť Ďalej.

  Zobrazený predvolený názov dávky migrácie je názov súboru migrácie, ktorý ste zadali. Po vytvorení dávky migrácie sa tento názov dávky migrácie zobrazí v zozname na tabuli migrácie.

  Zadať môžete aj názvy priečinkov, ktoré chcete z migrácie vylúčiť. Napríklad Zdieľané, Nevyžiadaná pošta a Odstránené. Kliknite na položku Nové Ikona Nové a pridajte tieto priečinky do zoznamu vylúčených položiek. Môžete ich aj upravovať a odstraňovať, a to pomocou ikony Upraviť Ikona Pridať , ktorá slúži na zmenu názvu priečinka, a ikony Odstrániť Ikona Odstrániť , ktorá sa používa pri odstraňovaní názvu priečinka.

  Dôležité: Ak e-mail migrujete zo servera Microsoft Exchange Server, odporúčame z migrácie vylúčiť verejné priečinky. Ak to neurobíte, obsah verejných priečinkov sa skopíruje do poštových schránok v Office 365 patriacich jednotlivým používateľom nachádzajúcim sa v súbore migrácie.

  Premiestnenie dialógového okna konfigurácie
 10. Kliknite na položku Ďalej.

 11. Na stránke Spustenie dávky vykonajte tieto kroky:

  • Kliknite na položku Prehľadávať a odošlite kópiu zostáv migrácie ostatným používateľom. Predvolene sa zostavy migrácie odosielajú na vašu e-mailovú adresu. Prístup k zostavám migrácie môžete získať aj zo stránky s vlastnosťami dávky migrácie.

  • Vyberte položku Spustiť dávku automaticky. Migrácia sa spustí hneď po uložení novej dávky migrácie. Stav dávky je najprv Vytvorená a po spustení migrácie sa zmení na Synchronizuje sa.

   Synchronizácia dávky migrácie

Overenie úspešnosti úlohy

 • V Centrum spravovania pre Exchange prejdite na položky Príjemcovia > Migrácia. Skontrolujte, či sa dávka zobrazí na paneli migrácie. Ak migrácia prebehla úspešne, zobrazí sa stavSynchronizované.

  Ak táto úloha zlyhá, skontrolujte konkrétne chyby v správach o stave príslušnej poštovej schránky a dvojitým kliknutím myši skontrolujte, či má súbor migrácie správnu e-mailovú adresu služieb Office 365. Táto informácia sa nachádza v stĺpci s názvom E-mailováAdresa.

Overenie úspešnej migrácie poštových schránok do služieb Office 365

 • Požiadajte používateľov migrovaných poštových schránok, aby vykonali tieto úlohy:

  • Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

   Použite dočasné heslo.

  • Aktualizujte svoje heslo a nastavte časové pásmo. Je dôležité, aby ste vybrali správne časové pásmo. Zaistíte tak správnosť nastavení svojho kalendára a e-mailov.

  • Keď sa otvorí aplikácia Outlook Web App, odošlite e-mailovú správu inému používateľovi služieb Office 365 a overte tak, či je možné e-mail odosielať.

  • Vyberte položku Outlook a skontrolujte, či sa tu nachádzajú všetky vaše e-mailové správy a priečinky.

Táto úloha je voliteľná. Túto úlohu nemusíte vykonávať. Ak ju však preskočíte, zobrazenie e-mailu vo vašich nových poštových schránkach služieb Office 365 môže trvať o niečo dlhšie.

Keď vám ľudia mimo vašej organizácie pošlú e-mail, ich e-mailový systém nemusí zakaždým dvakrát kontrolovať, kam sa má e-mail odoslať. Namiesto toho ich systém uloží umiestnenie vášho e-mailového systému, a to na základe nastavenia vášho servera DNS známeho ako hodnota Time to Live (TTL). Ak ešte pred vypršaním hodnoty TTL zmeníte umiestnenie svojho e-mailového systému, e-mailový systém odosielateľa sa pokúsi odoslať e-mail najprv do pôvodného umiestnenia (predtým než zistí, že sa umiestnenie zmenilo). To môže spôsobiť oneskorenie doručenia pošty. Jedným zo spôsobov, ako tomu predísť, je znížiť hodnotu TTL, ktorú váš DNS server poskytuje ostatným serverom mimo vašej organizácie. Ostatné organizácie tak budú môcť obnovovať informácie o umiestnení vášho e-mailového systému oveľa častejšie.

Používanie krátkeho intervalu, napríklad 3 600 sekúnd (jedna hodina) alebo ešte kratšieho, vlastne znamená, že väčšina e-mailových systémov vás bude o aktualizované umiestnenie žiadať každú hodinu. Pred spustením migrácie e-mailov odporúčame nastaviť interval minimálne s touto hodnotou (3 600 sekúnd). Toto nastavenie poskytuje všetkým systémom, ktoré vám poslali e-mail, dostatočný čas na spracovanie zmeny. Potom, po vykonaní úplného prechodu do služieb Office 365, môžete zmeniť hodnotu TTL späť na dlhší interval.

Miestom zmeny nastavenia hodnoty TTL je záznam poštovej výmeny systému a nazýva sa tiež MX záznam. V porovnaní s DNS systémom je MX záznam verejný. Ak máte viac MX záznamov, v každom zázname je potrebné zmeniť hodnotu na 3 600 sekúnd alebo menej.

Nemusíte mať obavy, ak túto úlohu preskočíte. Zobrazenie e-mailu vo vašich nových poštových schránkach služieb Office 365 môže trvať o niečo dlhšie. Nemusíte sa však obávať, sú tam.

Ak potrebujete pomoc pri konfigurácii nastavení DNS, pozrite si tému Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov. Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet v Číne, pozrite si namiesto toho túto verziu témy: Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov.

E-mailové systémy používajú DNS záznam, nazvaný aj MX záznam, na zisťovanie toho, kam sa majú e-maily doručiť. Počas procesu migrácie e-mailu ostáva MX záznam vo vašom zdrojovom e-mailovom systéme. Po dokončení migrácie e-mailov do služieb Office 365 je potrebné presmerovať MX záznam do služieb Office 365. Zabezpečí sa tak doručenie e-mailov do vašich poštových schránok služieb Office 365. Premiestnenie MX záznamu umožňuje aj vypnutie starého e-mailového systému.

Mnohým poskytovateľom DNS systémov poskytujeme konkrétne pokyny na zmenu MX záznamu. Pozrite si tému Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov. Ak Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet používate v Číne, pozrite si namiesto toho túto verziu témy: Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov. Ak tu váš poskytovateľ služieb DNS nie je zahrnutý, prípadne chcete získať všeobecné informácie, k dispozícii sú aj všeobecné pokyny pre MX záznam. Pozrite tému Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 u ľubovoľného poskytovateľa hostiteľských služieb DNS a pre Office 365 v Číne si pozrite túto verziu témy: Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 u ľubovoľného poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

Systémom vašich zákazníkov a partnerov môže rozpoznanie zmien týkajúcich sa MX záznamov trvať až 72 hodín. Predtým než prejdete na ďalší krok a synchronizáciu e-mailu zastavíte, počkajte aspoň 72 hodín.

Počas poslednej úlohy ste zmenili MX záznam. Teraz je čas na overenie, či všetky vaše e-maily smerujú do služieb Office 365. Potom môžete pokračovať a dávku migrácie odstrániť. Tým sa zastaví synchronizácia medzi zdrojovým e-mailovým systémom a službami Office 365. Pred vykonaním tohto kroku skontrolujte niekoľko skutočností:

 • Vaši používatelia používajú aplikáciu Office 365 výlučne na e-mail. Po odstránení dávky migrácie sa e-mail odoslaný do poštových schránok vo vašom zdrojovom e-mailovom systéme do aplikácie Office 365 neskopíruje. To znamená, že sa používatelia k tomuto e-mailu nebudú môcť dostať, preto skontrolujte, či sa v novom systéme nachádzajú všetci používatelia.

 • Skôr než dávku migrácie odstránite, nechajte ju spustenú minimálne 72 hodín. Zabezpečia sa tým tieto dve skutočnosti:

  • Váš zdrojový e-mailový systém a poštové schránky služieb Office 365 budú zosynchronizované aspoň raz (synchronizujú sa raz denne).

  • E-mailové systémy vašich zákazníkov a partnerov ľahko rozpoznajú zmeny vo vašich MX záznamoch, na základe čoho budú e-maily odosielať správne do poštových schránok aplikácie Office 365.

Ak odstránite dávku migrácie, služba migrácie vyčistí všetky záznamy týkajúce sa tejto dávky migrácie a zároveň ju odstráni z tabule migrácie.

Odstránenie dávky migrácie

 1. Prejdite na Centrum spravovania pre Exchange a následne prejdite na pokožky Príjemcovia > Migrácia.

 2. Na tabuli migrácie vyberte dávku a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Odstránenie dávky migrácie

Potvrdenie úspešnosti odstránenia

 • V Centrum spravovania pre Exchange prejdite na položky Príjemcovia > Migrácia. Skontrolujte, či sa dávka migrácie už viac na tabuli migrácie nenachádza.

Pozrite tiež

Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365

Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365

Tipy na optimalizáciu migrácie IMAP

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×