Migrácia IMAP pomocou Sprievodcu nastavením služieb Office 365

Sprievodca rozšíreným nastavením môže spustiť automatické kontroly na zistenie spôsobu nastavenia vášho aktuálneho prostredia a potom na základe týchto zistení odporučiť cestu do služieb Office 365. Ak Sprievodca nastavením služieb Office 365 získa informáciu, že váš zdrojový e-mailový systém používa protokol IMAP a máte menej ako 151 poštových schránok, odporučí, aby sa na kopírovanie e-mailov vašich používateľov do služieb Office 365 prostredníctvom migrácie IMAP použil Sprievodca nastavením služieb Office 365.

Migráciu IMAP môžete vykonať aj tak, že použijete Centrum spravovania pre Exchange. Kroky na migráciu pomocou Centra spravovania pre Exchange nájdete v téme Migrácia poštových schránok služby Google Apps do služieb Office 365 alebo Migrácia iných typov poštových schránok IMAP do služieb Office 365.

Požiadavky

Počas prípravy na migráciu IMAP skontrolujte, či je splnených niekoľko požiadaviek:

Úlohy migrácie IMAP

Téma Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 vám poskytne prehľad o procese migrácie IMAP. Prečítajte si najprv túto tému, ak chcete získať ďalšie informácie ešte predtým, než budete pokračovať.

Tieto kroky je potrebné vykonať, ak ste pripravení začať:

Na stránke Centrum spravovania služieb Office 365Domov kliknite na položku Prejsť na nastavenie. Nastavenie Centra spravovania služieb Office 365

Prvým krokom je preukázať službám Office 365, že vlastníte domény, ktoré sa chystáte preniesť do služieb Office 365.

Poznámka: Tieto kroky treba zopakovať pre každú doménu, ktorú vlastníte a chcete používať v Office 365.

 1. Na stránke Prispôsobenie vášho nastavenia vyberte možnosť Áno, potrebujem skopírovať údaje svojich používateľov a potom:

  • V poli Aký e-mailový systém aktuálne používate? vyberte možnosť IMAP (outlook.com, Hotmail, Gmail).

  • Do poľa Koľko máte používateľov? zadajte počet používateľov (menej než 151).

  Poznámka: Ak sa má na migráciu e-mailov do služieb Office 365 použiť Sprievodca nastavením služieb Office 365, musí byť počet používateľov menší ako 151. Ak však chcete migrovať viac ako 150 kont IMAP, môžete to urobiť tak, že sa Sprievodca nastavením služieb Office 365 spustí viackrát.

 2. Na stránke Čo treba vedieť o doménach a DNS vyberte možnosť Začať.

  Ak chcete získať ďalšie informácie o doménach, pozrite si video nachádzajúce sa na stránke.

 3. Na stránke Ktorú doménu chcete používať? zadajte svoju doménu, napríklad contoso.com.

 4. Na stránke Pridaním tohto TXT záznamu preukážte, že vlastníte doménu <názov vašej domény> nájdete TXT záznam, ktorý je určený špeciálne pre vás, a to vo formáte MS=ms########. Pridajte ho do svojho hostiteľa DNS. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie DNS záznamov pre služby Office 365 pri spravovaní DNS záznamov.

  Po pridaní TXT záznamu do hostiteľa DNS niekoľko minút počkajte, potom vyberte možnosť Hotovo, záznam je pridaný a prejdite na ďalší krok.

  Pridajte TXT záznam na overenie vášho vlastníctva domény.

  Poznámka: TXT záznam sa zvyčajne overí rýchlo. Ak sa však zobrazí chybové hlásenie, chvíľu počkajte a potom znovu kliknite na možnosť Hotovo, záznam je pridaný.

 5. Na stránke Overili sme vaše vlastníctvo domény <názov vašej domény> vyberte položku Ďalej.

V tomto kroku sa konto správcu aktualizuje na doménu, ktorú ste pridali. Následne sa na pridanie používateľov môže použiť Sprievodca nastavením služieb Office 365.

 1. Na stránke Aktualizácia vašich aktuálnych služieb 365 na doménu <názov vašej domény> si poznačte meno používateľa nového konta správcu a vyberte ho. Výberom položky Aktualizovať vybratých používateľov následne vykonajte aktualizáciu konta správcu, aby ste mohli použiť novú doménu.

  V dialógovom okne Odhlásením sa dokončíte zmenu vyberte položku Odhlásiť sa a pokračujte ďalej. Budete sa musieť prihlásiť pomocou svojho nového mena používateľa. Sprievodca nastavením služieb Office 365 vás vráti späť na ten krok nastavenia, kde ste sa nachádzali po prihlásení.

  Poznámka: Ak bol Sprievodca nastavením služieb Office 365 spustený viackrát, konto správcu bude potrebné pridať len pri jeho prvom spustení.

  Vyberte položku Odhlásiť sa a dokončite proces zmeny konta správcu.
 1. Po prihlásení sa zobrazí stránka Vynecháva sa pridávanie používateľov. Kliknite na položku Ďalej.

 2. Prečítajte si informácie na stránke Príprava na kopírovanie údajov do služieb Office 365 a kliknite na položku Ďalej.

 3. Na stránke Pridanie nových používateľov zadajte do tabuľky meno, priezvisko a e-mailový alias. Výberom položky + Pridať riadok (1) môžete zadať viac používateľov.

  Výberom možnosti Použiť súbor CSV na hromadné pridanie používateľov (2) môžete pridať viac používateľov naraz.

  Do dokončení kliknite na položku Pridať týchto používateľov.

  Pridanie používateľov pre nájomníka služieb Office 365
 4. Na stránke Úspešne pridaní používatelia: <počet používateľov> kliknite na položku Ďalej a podľa pokynov nainštalujte aplikácie balíka Microsoft Office. Ak počítačové aplikácie nie sú súčasťou vášho predplatného, táto stránka sa možno nezobrazí.

  Túto stránku môžete tiež vynechať a aplikácie nainštalovať neskôr.

 5. Na stránke Kopírovanie údajov vyberte každého používateľa, ktorého e-maily chcete migrovať, a do poľa Zdrojová e-mailová adresa zadajte konto IMAP, z ktorého e-mail kopírujete. Ak sú meno používateľa a názov domény rovnaké, môže byť táto adresa zhodná s adresou služieb Office 365. Môže to však byť aj adresa konta Gmail, služby outlook.com atď.

 6. Zadajte Heslo pre zdrojový e-mail pre každého používateľa. Potom kliknite na položku Ďalej a začnite kopírovať e-maily.

 7. Na stránke Pridanie pripojenia servera zadajte názov servera IMAP, číslo portu, typ zabezpečenia a potom vyberte položku Kopírovať údaje.

  Pre konto Gmail sú hodnoty nasledovné:

  • IMAP server: imap.gmail.com

  • Port: 993

  • Zabezpečenie: SSL

  V téme Ďalšie informácie o nastavení pripojenia servera IMAP nájdete pokyny na zistenie názvu servera IMAP.

 8. Na stránke Priebeh kopírovania údajov môžete sledovať stav migrácie. Po dokončení migrácie kliknite na položku Ďalej a pokračujte v nastavovaní svojej domény podľa pokynov v téme Pridanie domény a používateľov do služieb Office 365.

  Poznámka: Ak chcete, aby sa Sprievodca nastavením služieb Office 365 spustil viackrát, kliknutím na znak X v pravom hornom rohu Sprievodcu ho zatvorte. Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť Nie, chcem začať odznova. Takto môžete Sprievodcu opätovne spustiť, ak budete chcieť e-maily kopírovať v menších dávkach. Po skončení kopírovania poslednej dávky môžete dokončiť nastavovanie domény.

Pozrite tiež

Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365

Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365

Tipy na optimalizáciu migrácie IMAP

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×