Microsoft Office 2010 – najčastejšie otázky a súbor Readme

Nastavenie, inštalácia a aktivácia (klientske produkty)

Všetky klientske produkty

Všetky klientske produkty (konkrétne jazykové verzie)

Access 2010

Služba Business Connectivity Services (BCS)

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Business Contact Manager pre program Outlook (konkrétne jazykové verzie)

Klikni a spusti

Excel 2010

IME

InfoPath 2010

Grafické prvky balíka Office

OneNote 2010

Outlook 2010

PowerPoint 2010

Project 2010

Publisher 2010

SharePoint Designer 2010

Visio 2010

Visio 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Word 2010

Word 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Zdieľané problémy

Všetky známe problémy uvedené nižšie sú zoskupené podľa aplikácie.

Nastavenie, inštalácia a aktivácia (klientske produkty)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

Nastavenie, inštalácia, aktivácia:

Aktivácia s kódom MAK pre balík Office virtualizovaný pomocou AppV nezobrazí príkazový riadok bez obmedzených oprávnení.

Možnosti:

  1. Pri inštalácii offvirt.msi nastavte USEROPERATIONS=1.

  2. Použite VAMT 2.0 na aktiváciu na diaľku.

  3. Otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení a spustite ospp.vbs na spustenie aktivácie s kódom MAK.

Kliknite pravým tlačidlom na aplikáciu balíka Office a kliknite na položku Spustiť ako správca.

Nastavenie, inštalácia, aktivácia:

Kód MAK ani maloobchodná aktivácia v systéme WinXP nefungujú (kód chyby 0x8007001).

Vyhľadajte kľúč databázy Registry:

HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\
{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Kľúč položky UpperFilters by mal obsahovať možnosť "PartMgr"

Relevantný článok KB:

http://support.microsoft.com/kb/925

Obsah Pomocníka inštalácie:

V rámci obsahu na podporu inštalácie produktu sa vyskytuje téma s názvom Čo z 32-bitovej verzie balíka Office nie je zahrnuté v 64-bitovej verzii balíka Office?, ktorá oznamuje, že 3-D zobrazenia kontingenčného grafu v programe Excel nie sú k dispozícii v 64-bitovej verzii balíka Office. Nie je to pravdivé.

3-D zobrazenia kontingenčného grafu v programe Excel sú dostupné v 64-bitovej verzii balíka Office.

Na začiatok stránky

Všetky klientske produkty

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

Tlačidlo Tlačiť je sivé/hľadanie tlačiarne trvá dlhý čas:

Tlačidlo Tlačiť na karte Súbor | Tlačiť je sivé a hľadanie sieťových tlačiarní trvá dlhý čas. Klávesová skratka Ctrl+P stále funguje.

Mohlo dôjsť k problémom so sieťou alebo s tlačou, ale príčinou by mohla byť aj aktivácia. Sieť už možno obsahuje hostiteľa KMS, ktorý môže aktivovať systém Windows, ale nie balík Office. Klient balíka Office 2010 prezerá systém DNS, aby našiel hostiteľov KMS, čo zablokuje načítanie tlače v zobrazení Backstage.

Riešením by mohla byť aktivácia vydania balíka Office.

Možnosť 1: Nastavte hostiteľa KMS balíka Office

Možnosť 2: Zadajte kľúč MAK a vykonajte aktiváciu online.

Rozloženie dokumentov:

Dokumenty balíka Microsoft Office 2010 môžu mať odlišné rozloženie v systémoch Windows Vista a Windows 2008 Server než v systémoch Windows XP a Windows 7.

Balík Microsoft Office 2010 obsahuje najnovšiu verziu niektorých typov písma, ktoré sú dostupné aj v systéme Windows 7. Balík Office 2010 však nemôže inštalovať tieto písma v systémoch Windows Vista alebo Windows 2008 Server, pretože sú v uvedených operačných systémoch systémovo chránené. Výsledkom môže byť odlišné rozloženie dokumentov balíka Office 2010 napr. v systéme Windows 7 a Windows Vista.

Tento problém je odstránený v rámci aktualizácie pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008. Uvedená aktualizácia odstraňuje systémovú ochranu súborov niektorých súborov písma.

Dôležité upozornenie: používatelia, ktorí už majú nainštalovaný balík Office 2010 v systéme Windows Vista a Windows 2008 Server a chcú získať najnovšie verzie písma, musia najskôr odinštalovať balík Office 2010 a pred opätovnou inštaláciou balíka Office 2010 musia inštalovať aktualizáciu systému Windows.

Ak chcete inštalovať túto aktualizáciu, postupujte podľa pokynov v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/kb/980248.

Na začiatok stránky

Všetky klientske produkty (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V niektorých ponukách a dialógových oknách je v hindskej verzii balíka Office 2010 v systéme Windows 7 príliš malý text:

V systéme Windows 7 bolo písmo Mangal, ktoré sa používa pre hindčinu a iné jazyky založené na písme devangárí, aktualizované na verziu 5.90, aby sa zvýšila úroveň podrobností jednotlivých znakov. Vedľajším účinkom tejto aktualizácie bolo vytvorenie menšieho textu. Text písaný písmom Mangal bol ťažko čitateľný v ponukách a dialógových oknách, napríklad v hindskej verzii balíka Office 2010.

Nainštalujte balík SP1 pre systém Windows 7.

Na začiatok stránky

Access 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Služba Business Connectivity Services (BCS)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Business Contact Manager pre program Outlook (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Klikni a spusti

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Excel 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

IME

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

Editor IME (JPN):

Slovník platformy SharePoint sa nainštaluje iba do najnovšej verzie editora IME.

Keď používateľ nainštaluje editor IME balíka Office 2007 a editor IME balíka Office 2010 a nainštaluje slovník platformy SharePoint, nainštalovaný slovník sa zaregistruje iba v editore IME balíka Office 2010.

Na začiatok stránky

InfoPath 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Grafické prvky balíka Office

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

OneNote 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Outlook 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

Programovanie a doplnky:

Po inštalácii 64-bitovej verzie programu Outlook 2010 v 64-bitovej verzii systému Windows prestane byť Centrum zariadení Windows Mobile (WMDC) synchronizované s programom Outlook.

Centrum WMDC prestane byť synchronizované s programom Outlook aj vtedy, ak používate inštaláciu programu Outlook prostredníctvom technológie Klikni a spusti.

Inovácia 32-bitovej verzie programu Outlook 2007 na 64-bitovú verziu programu Outlook 2010 by mohla spôsobiť aj stratu údajov počas prvej synchronizácie s centrom WMDC.

Centrum WMDC sa nebude inovovať tak, aby ho bolo možné použiť so 64-bitovou verziou programu Outlook 2010 alebo aplikáciou Click-to-Run programu Outlook.

Ak potrebujete funkčnosť centra WMDC a máte nainštalovanú 64-bitovú verziu programu Outlook 2010 alebo technológiu Klikni a spusti, odinštalujte balík Office 2010 a nainštalujte štandardnú inštaláciu 32-bitovej verzie balíka Office 2010.

V opačnom prípade nainštalujte štandardnú inštaláciu 32-bitovej verzie balíka Office 2010, ak chcete naďalej používať centrum WMDC.

Na začiatok stránky

PowerPoint 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

Vkladanie videoklipov online:

Prečo je možnosť vloženia filmu z videolokality online v 64-bit. programe PowerPoint sivá?

Táto funkcia nie je zapnutá v 64-bit. programe PowerPoint, pretože neexistuje 64-bit. prehrávač Flash Player. Na 32-bit. verzii programu PowerPoint musíte mať nainštalovaný prehrávač Adobe Flash Player.

Video:

Nízky videovýkon v niektorých konfiguráciách a scenároch.

Videovýkon je závislý od procesora, grafickej karty, kvality a veľkosti videa a od grafických efektov použitých na video. Ak máte problémy s videovýkonom, vynechávajú sa napríklad snímky alebo zvuk, skúste z videa odstrániť všetky efekty, ako sú tiene, odrazy, prefarbenia a podobne. Príslušné príkazy nájdete na karte Nástroje pre video.

Prenosnosť audia a videa:

Prečo sa zdá, že sa kompresia média vo filmoch Quicktime nikdy nedokončila?

Filmy Quicktime nie sú podporované príkazom na kompresiu médií. V okne média sa zobrazí chybové hlásenieNepodporované a súbor sa vynechá. Ostatné typy súborov sa skomprimujú.

Prenosnosť audia a videa:

Spustenie príkazu Optimalizovať kompatibilitu médií na prezentácii, ktorá obsahuje médium duplikované na viacerých miestach, môže zapríčiniť stratu záložiek a orezanie informácií.

Ak chcete v takomto prípade komprimovať médium, spustite namiesto príkazu Optimalizovať kompatibilitu médií príkaz Komprimovať médiá, pretože príkaz Komprimovať médiá spracováva duplikáty odlišným spôsobom.

Na začiatok stránky

Project 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Publisher 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Visio 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Visio 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Word 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Word 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Zdieľané problémy

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo alternatívne riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy.

Na začiatok stránky

Platí pre: Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Groove 2010, Visio 2010, Word 2010, Excel Starter, Project 2010 Standard, Visio Premium 2010, Visio Standard 2010, Word StarterBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk