Microsoft Office 2010 – najčastejšie otázky a súbor Readme

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nastavenie, inštalácia a aktivácia (klientske produkty)

Všetky klientske produkty

Všetky klientske produkty (konkrétne jazykové verzie)

Program Access 2010

Služba Business Connectivity Services (BCS)

Business Contact Manager pre Outlook

Business Contact Manager for Outlook (konkrétne jazykové verzie)

Klikni a spusti

Program Excel 2010

IME

InfoPath 2010

Office Graphics

OneNote 2010

Outlook 2010

PowerPoint 2010

Project 2010

Publisher 2010

SharePoint Designer 2010

Program Visio 2010

Visio 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Program Word 2010

Word 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Zdieľané problémy

Všetky známe problémy uvedené nižšie sú zoskupené podľa aplikácie.

Nastavenie, inštalácia a aktivácia (klientske produkty)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

Nastavenie, inštalácia, aktivácia:

Aktivácia s kódom MAK pre balík Office virtualizovaný pomocou AppV nezobrazí príkazový riadok bez obmedzených oprávnení.

Možnosti:

  1. Pri inštalácii offvirt.msi nastavte USEROPERATIONS=1.

  2. Použite VAMT 2.0 na aktiváciu na diaľku.

  3. Otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení a spustite ospp.vbs na spustenie aktivácie s kódom MAK.

Kliknite pravým tlačidlom na aplikáciu balíka Office a kliknite na položku Spustiť ako správca.

Nastavenie, inštalácia, aktivácia:

Kód MAK ani maloobchodná aktivácia v systéme WinXP nefungujú (kód chyby 0x8007001).

Vyhľadajte kľúč databázy Registry:

HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\
{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Kľúč položky UpperFilters by mal obsahovať možnosť "PartMgr"

Obsah Pomocníka inštalácie:

V rámci obsahu, ktorý podporuje nastavenie produktu, je téma, čo je v 32-bitovej verzie balíka Office, ale nie je zahrnutá v 64-bitovej verzie balíka Office?, s informáciou, že 3-D zobrazenia kontingenčného grafu v Exceli nie sú dostupné v 64-bitovej verzie balíka Office. Toto je nesprávna.

3-D zobrazenia kontingenčného grafu v programe Excel sú dostupné v 64-bitovej verzii balíka Office.

Na začiatok stránky

Všetky klientske produkty

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

Tlačidlo Tlačiť je sivé/hľadanie tlačiarne trvá dlhý čas:

Tlačidlo Tlačiť na karte Súbor | Tlačiť je sivé a hľadanie sieťových tlačiarní trvá dlhý čas. Klávesová skratka Ctrl+P stále funguje.

Mohlo dôjsť k problémom so sieťou alebo s tlačou, ale príčinou by mohla byť aj aktivácia. Sieť už možno obsahuje hostiteľa KMS, ktorý môže aktivovať systém Windows, ale nie balík Office. Klient balíka Office 2010 prezerá systém DNS, aby našiel hostiteľov KMS, čo zablokuje načítanie tlače v zobrazení Backstage.

Riešením by mohla byť aktivácia vydania balíka Office.

Možnosť 1: Nastavte hostiteľa KMS balíka Office

Možnosť 2: Zadajte kľúč MAK a vykonajte aktiváciu online.

Rozloženie dokumentov:

Dokumenty balíka Microsoft Office 2010 môžu mať odlišné rozloženie v systémoch Windows Vista a Windows 2008 Server v porovnaní so systémami Windows XP a Windows 7.

Balík Microsoft Office 2010 obsahuje najnovšiu verziu niektorých typov písma, ktoré sú dostupné aj v systéme Windows 7. Balík Office 2010 však nemôže inštalovať tieto písma v systémoch Windows Vista alebo Windows 2008 Server pre to, že sú v uvedených operačných systémoch systémovo chránené. Výsledkom môže byť odlišné rozloženie dokumentov balíka Office 2010 napr. v systéme Windows 7 a Windows Vista.

Tento problém je odstránený v rámci aktualizácie pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008. Uvedená aktualizácia odstraňuje systémovú ochranu súborov niektorých súborov písma.

Dôležité upozornenie: Používatelia, ktorí už majú nainštalovaný balík Office 2010 v systéme Windows Vista a Windows 2008 Server a chcú získať najnovšie verzie písma, musia najskôr odinštalovať balík Office 2010 a pred opätovnou inštaláciou balíka Office 2010 musia inštalovať aktualizáciu systému Windows.

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, postupujte podľa pokynov v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/kb/980248.

Na začiatok stránky

Všetky klientske produkty (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V niektorých ponukách a dialógových oknách je v hindskej verzii balíka Office 2010 v systéme Windows 7 príliš malý text:

V systéme Windows 7 bolo písmo Mangal, ktoré sa používa pre hindčinu a iné jazyky založené na písme devangárí, aktualizované na verziu 5.90, aby sa zvýšila úroveň podrobností jednotlivých znakov. Vedľajším účinkom tejto aktualizácie bolo vytvorenie menšieho textu. Text písaný písmom Mangal bol ťažko čitateľný v ponukách a dialógových oknách, napríklad v hindskej verzii balíka Office 2010.

Inštalácia balíka Windows 7 SP1.

Na začiatok stránky

Access 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Služba Business Connectivity Services (BCS)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Business Contact Manager pre Outlook

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Business Contact Manager for Outlook (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Klikni a spusti

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Excel 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

IME

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

IME(JPN):

Slovník platformy SharePoint sa nainštaluje iba do najnovšej verzie editora IME.

Keď používateľ nainštaluje editor IME balíka Office 2007 a editor IME balíka Office 2010 a nainštaluje slovník platformy SharePoint, nainštalovaný slovník sa zaregistruje iba v editore IME balíka Office 2010.

Na začiatok stránky

InfoPath 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Office Graphics

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

OneNote 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Outlook 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

Programovanie a doplnky:

Po inštalácii 64-bitovej verzie programu Outlook 2010 v 64-bitovej verzii systému Windows prestane byť Centrum zariadení Windows Mobile (WMDC) synchronizované s programom Outlook.

Centrum WMDC prestane byť synchronizované s programom Outlook aj vtedy, ak používate inštaláciu programu Outlook prostredníctvom technológie Klikni a spusti.

Inovácia 32-bitovej verzie programu Outlook 2007 na 64-bitovú verziu programu Outlook 2010 by mohla spôsobiť aj stratu údajov počas prvej synchronizácie s centrom WMDC.

Centrum WMDC sa nebude inovovať tak, aby ho bolo možné použiť so 64-bitovou verziou programu Outlook 2010 alebo aplikáciou Click-to-Run programu Outlook.

Ak potrebujete funkčnosť centra WMDC a máte nainštalovanú 64-bitovú verziu programu Outlook 2010 alebo technológiu Klikni a spusti, odinštalujte balík Office 2010 a nainštalujte štandardnú inštaláciu 32-bitovej verzie balíka Office 2010.

V opačnom prípade nainštalujte štandardnú inštaláciu 32-bitovej verzie balíka Office 2010, ak chcete naďalej používať centrum WMDC.

Na začiatok stránky

PowerPoint 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

Vkladanie videoklipov online:

Prečo je možnosť vloženia filmu z videolokality online v 64-bit. programe PowerPoint sivá?

Táto funkcia nie je zapnutá v 64-bit. programe PowerPoint, pretože neexistuje 64-bit. prehrávač Flash Player. Na 32-bit. verzii programu PowerPoint musíte mať nainštalovaný prehrávač Adobe Flash Player.

Video:

Nízky videovýkon v niektorých konfiguráciách a scenároch.

Videovýkon je závislý od procesora, grafickej karty, kvality a veľkosti videa a od grafických efektov použitých na video. Ak máte problémy s videovýkonom, vynechávajú sa napríklad snímky alebo zvuk, skúste z videa odstrániť všetky efekty, ako sú tiene, odrazy, prefarbenia a podobne. Príslušné príkazy nájdete na karte Nástroje pre video.

Prenosnosť audia a videa:

Prečo sa zdá, že sa kompresia média vo filmoch Quicktime nikdy nedokončila?

Filmy Quicktime nie sú podporované príkazom na kompresiu médií. V okne média sa zobrazí chybové hlásenieNepodporované a súbor sa vynechá. Ostatné typy súborov sa skomprimujú.

Prenosnosť audia a videa:

Spustenie príkazu Optimalizovať kompatibilitu médií na prezentácii, ktorá obsahuje médium duplikované na viacerých miestach, môže zapríčiniť stratu záložiek a orezanie informácií.

Ak chcete v takomto prípade komprimovať médium, spustite namiesto príkazu Optimalizovať kompatibilitu médií príkaz Komprimovať médiá, pretože príkaz Komprimovať médiá spracováva duplikáty odlišným spôsobom.

Na začiatok stránky

Project 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Publisher 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

SharePoint Designer 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Visio 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Visio 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Word 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Word 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Zdieľané problémy

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×