Microsoft Office 2010 – najčastejšie otázky a súbor Readme

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nastavenie, inštalácia, Aktivácia (klient)

Všetky klienta

Všetky klienta (špecifické jazykové)

Program Access 2010

Služba Business Connectivity Services (BCS)

Doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook (špecifické jazykové)

Klikni a spusti

Program Excel 2010

EDITOR IME

InfoPath 2010

Grafické objekty balíka Office

OneNote 2010

Outlook 2010

PowerPoint 2010

Project 2010

Program Publisher 2010

Program SharePoint Designer 2010

Program Visio 2010

Program Visio 2010 (špecifické jazykové)

Word 2010

Program Word 2010 (špecifické jazykové)

Zdieľané problémy

Všetky známe problémy uvedené nižšie sú zoskupené podľa aplikácie.

Nastavenie, inštalácia a aktivácia (klientske produkty)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

Nastavenie, inštalácia, Aktivácia:

Aktivácia s kódom MAK pre balík Office virtualizovaný pomocou AppV nezobrazí príkazový riadok bez obmedzených oprávnení.

Možnosti:

  1. Pri inštalácii offvirt.msi nastavte USEROPERATIONS=1.

  2. Použite VAMT 2.0 na aktiváciu na diaľku.

  3. Otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení a spustite ospp.vbs na spustenie aktivácie s kódom MAK.

Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu balíka Office a vyberte položku Spustiť ako správca

Nastavenie, inštalácia, Aktivácia:

Kód MAK ani maloobchodná aktivácia v systéme WinXP nefungujú (kód chyby 0x8007001).

Vyhľadajte kľúč databázy Registry:

HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\
{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Kľúč položky UpperFilters by mal obsahovať možnosť "PartMgr"

Obsah Pomocníka nastavenie:

V rámci obsahu podpora produktov nastavenie, je téma, čo je v 32-bitovú verziu balíka Office, ale nie je zahrnutá v 64-bitovú verziu balíka Office?, s informáciou, že 3-D zobrazenia kontingenčného grafu v Exceli nie sú dostupné v 64-bitovej verzie balíka Office. Toto je nesprávna.

3-D zobrazenia kontingenčného grafu v Exceli sú dostupné v 64-bitovú verziu balíka Office.

Na začiatok stránky

Všetky klientske produkty

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

Tlačidlo tlač sivou volanie/s dlho nájsť tlačiarne:

Tlačidlo Tlačiť na karte súbor | Tlačiť nie je dostupná, a to trvá dlho nájsť sieťové tlačiarne. CTRL + P stále funguje.

Mohlo dôjsť k problémom so sieťou alebo s tlačou, ale príčinou by mohla byť aj aktivácia. Sieť už možno obsahuje hostiteľa KMS, ktorý môže aktivovať systém Windows, ale nie balík Office. Klient balíka Office 2010 prezerá systém DNS, aby našiel hostiteľov KMS, čo zablokuje načítanie tlače v zobrazení Backstage.

Riešením by mohla byť aktivácia vydania balíka Office.

Možnosť 1: Nastavte hostiteľa KMS balíka Office

Možnosť 2: Zadajte kľúč MAK a vykonajte aktiváciu online.

Rozloženie strany:

Dokumenty balíka Microsoft Office 2010 môžu mať odlišné rozloženie v systémoch Windows Vista a Windows 2008 Server v porovnaní so systémami Windows XP a Windows 7.

Balík Microsoft Office 2010 obsahuje najnovšiu verziu niektorých typov písma, ktoré sú dostupné aj v systéme Windows 7. Balík Office 2010 však nemôže inštalovať tieto písma v systémoch Windows Vista alebo Windows 2008 Server pre to, že sú v uvedených operačných systémoch systémovo chránené. Výsledkom môže byť odlišné rozloženie dokumentov balíka Office 2010 napr. v systéme Windows 7 a Windows Vista.

Tento problém je odstránený v rámci aktualizácie pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008. Uvedená aktualizácia odstraňuje systémovú ochranu súborov niektorých súborov písma.

Dôležité upozornenie: Používatelia, ktorí už majú nainštalovaný balík Office 2010 v systéme Windows Vista a Windows 2008 Server a chcú získať najnovšie verzie písma, musia najskôr odinštalovať balík Office 2010 a pred opätovnou inštaláciou balíka Office 2010 musia inštalovať aktualizáciu systému Windows.

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, postupujte podľa pokynov v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base: https://support.microsoft.com/kb/980248.

Na začiatok stránky

Všetky klientske produkty (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

Je text príliš malý v niektorých ponuky a dialógové okná v Hindčina verziu balíka Office 2010 v systéme Windows 7:

V systéme Windows 7 bolo písmo Mangal, ktoré sa používa pre hindčinu a iné jazyky založené na písme devangárí, aktualizované na verziu 5.90, aby sa zvýšila úroveň podrobností jednotlivých znakov. Vedľajším účinkom tejto aktualizácie bolo vytvorenie menšieho textu. Text písaný písmom Mangal bol ťažko čitateľný v ponukách a dialógových oknách, napríklad v hindskej verzii balíka Office 2010.

Inštalácia balíka Windows 7 SP1.

Na začiatok stránky

Access 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Služba Business Connectivity Services (BCS)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Business Contact Manager pre Outlook

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Business Contact Manager for Outlook (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Klikni a spusti

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Excel 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

IME

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

IME(JPN):

Slovník platformy SharePoint sa nainštaluje iba do najnovšej verzie editora IME.

Keď používateľ nainštaluje editor IME balíka Office 2007 a editor IME balíka Office 2010 a nainštaluje slovník platformy SharePoint, nainštalovaný slovník sa zaregistruje iba v editore IME balíka Office 2010.

Na začiatok stránky

InfoPath 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Office Graphics

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

OneNote 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Outlook 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

Možnosti programovania / doplnky:

Po inštalácii 64-bitovej verzie programu Outlook 2010 v 64-bitovej verzii systému Windows prestane byť Centrum zariadení Windows Mobile (WMDC) synchronizované s programom Outlook.

Centrum WMDC prestane byť synchronizované s programom Outlook aj vtedy, ak používate inštaláciu programu Outlook prostredníctvom technológie Klikni a spusti.

Inovácia 32-bitovej verzie programu Outlook 2007 na 64-bitovú verziu programu Outlook 2010 by mohla spôsobiť aj stratu údajov počas prvej synchronizácie s centrom WMDC.

Centrum WMDC sa nebude inovovať tak, aby ho bolo možné použiť so 64-bitovou verziou programu Outlook 2010 alebo aplikáciou Click-to-Run programu Outlook.

Ak potrebujete funkčnosť centra WMDC a máte nainštalovanú 64-bitovú verziu programu Outlook 2010 alebo technológiu Klikni a spusti, odinštalujte balík Office 2010 a nainštalujte štandardnú inštaláciu 32-bitovej verzie balíka Office 2010.

V opačnom prípade nainštalujte štandardnú inštaláciu 32-bitovej verzie balíka Office 2010, ak chcete naďalej používať centrum WMDC.

Na začiatok stránky

PowerPoint 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

Vkladanie videoklipy Online:

Prečo je sivé Vloženie filmu z Online Video lokalít v 64-bitovej PowerPoint?

Táto funkcia nie je zapnutá v 64-bit. programe PowerPoint, pretože neexistuje 64-bit. prehrávač Flash Player. Na 32-bit. verzii programu PowerPoint musíte mať nainštalovaný prehrávač Adobe Flash Player.

Video:

Nízky videovýkon v niektorých konfiguráciách a scenároch.

Prehrávanie videa je veľmi závislá na počítači Procesora, grafickej karty, kvality videa, veľkosť videa a grafické efekty použité na video. Ak máte problém s výkonom videa, ako napríklad vynechané snímky alebo preskakovania zvuku, skúste odstrániť všetky efekty z videa, ako je napríklad tieň, odraz, prefarbiť, atď. Tieto príkazy nájdete na karte návrh v časti Nástroje videa.

Možnosť prenášania zvuku a videa:

Prečo sa zdá, že sa kompresia média vo filmoch Quicktime nikdy nedokončila?

Filmy vo formáte QuickTime nie sú podporované pre komprimovať médiá. V dialógovom okne médií, chybové hlásenie, nepodporované je zobrazené a súbor sa vynechajú. Ďalšie typy súborov sa budú komprimovať.

Možnosť prenášania zvuku a videa:

Spustenie príkazu Optimalizovať kompatibilitu médií na prezentácii, ktorá obsahuje médium duplikované na viacerých miestach, môže zapríčiniť stratu záložiek a orezanie informácií.

Ak chcete v takomto prípade komprimovať médium, spustite namiesto príkazu Optimalizovať kompatibilitu médií príkaz Komprimovať médiá, pretože príkaz Komprimovať médiá spracováva duplikáty odlišným spôsobom.

Na začiatok stránky

Project 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Publisher 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

SharePoint Designer 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Visio 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Visio 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Word 2010

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Word 2010 (konkrétne jazykové verzie)

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Zdieľané problémy

Otázka alebo problém

Odpoveď alebo riešenie

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×