MDETERM (funkcia)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie MDETERM v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti maticový determinant poľa.

Syntax

MDETERM(pole)

Syntax funkcie MDETERM obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole    Povinný argument. Číselné pole s rovnakým počtom riadkov a stĺpcov.

Poznámky

  • Pole môže byť dané ako rozsah buniek (napríklad A1:C3), ako konštanta poľa (napríklad {1;2;3|4;5;6|7;8;9}) alebo ako názov rozsahu buniek alebo konštanty poľa.

  • Funkcia MDETERM vráti chybu #HODNOTA!, ak:

    • Ktorákoľvek bunka v poli je prázdna alebo obsahuje text.

    • Pole nemá rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

  • Maticový determinant je číslo, ktoré je odvodené od hodnôt v poli. Pre pole s tromi riadkami a tromi stĺpcami A1:C3 je determinant definovaný takto:

MDETERM(a1:C3)
sa rovná A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • Maticové determinanty sa všeobecne používajú na riešenie systémov matematických rovníc s viacerými premennými.

  • Hodnota funkcie MDETERM sa vypočíta s presnosťou na približne 16 číslic. Ak výpočet nebude úplný, môže to spôsobiť malú numerickú chybu. Napríklad determinant singulárnej matice sa môže líšiť od nuly o hodnotu 1E-16.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Údaje

Údaje

Údaje

1

3

8

5

1

3

6

1

1

1

1

0

7

3

10

2

Vzorec

Popis

Výsledok

=MDETERM(A2:D5)

Determinant vyššie uvedenej matice

88

=MDETERM({3,6,1;1,1,0;3,10,2})

Determinant matice ako konštanta poľa

1

=MDETERM({3,6;1,1})

Determinant matice v konštante poľa

-3

=MDETERM({1,3,8,5;1,3,6,1})

Vráti chybu, pretože pole nemá rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

#HODNOTA!

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×