Môžem do služieb Office 365 pridať vlastné poddomény alebo viacero domén?

Väčšina plánov Office 365 obsahuje rovnaké funkcie domén. Môžete napríklad pridať viac vlastných domén, pridávať subdomény a určiť, či chcete DNS záznamy vlastnej domény spravovať sami alebo ich bude spravovať Office 365.

Ak chcete zistiť, ako môžete Office 365 používať vo svojej organizácii, prečítajte si informácie nižšie. Téma Domény v Office 365 – popis služby obsahuje ešte podrobnejší zoznam. Môžete si tiež prezrieť všetky funkcie jednotlivých produktov.

 • Môžete pridať viacero domén alebo subdomén. Môžete napríklad pridať domény contoso.com a contosomarketing.com a potom pridať subdomény www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com atď.

 • Ak do služieb Office 365 pridáte viacero domén, môžete v rámci vami pridaných domén hosťovať ľubovoľnú zo služieb (napríklad e-mail) .

 • Ak už máte verejnú webovú lokalitu, ktorú s doménou používate, pri pridaní domény do služieb Office 365 môžete zachovať hosťovanie aktuálnej webovej lokality u aktuálneho hostiteľa bez vykonávania krokov navyše.

  Nastavte doménu v Office 365. V sprievodcovi nastavením domén na otázku, či už používate vlastnú webovú lokalitu, odpovedzte Áno. Potom pridajte a aktualizujte DNS záznamy na webovej lokalite poskytovateľa hostiteľských služieb DNS. Nakonfigurujú sa tak DNS záznamy služieb, ako je napríklad e-mail a Skype for Business Online.

 • Vyberte spôsob spravovania DNS záznamov domény. Aj naďalej môžete spravovať svoje DNS záznamy u poskytovateľa hostiteľských služieb DNS (alebo lokálne v prípade, že svoj DNS súbor spravujete lokálne), napríklad v prípade pridávania alebo aktualizácie MX alebo CNAME záznamov. Druhou možnosťou je nastavenie a spravovanie DNS záznamov domény prostredníctvom služieb Office 365. Možnosť výberu spôsobu spravovania DNS záznamov bude k dispozícii v rámci postupu sprievodcu nastavením domén.

  Ak sa rozhodnete pre vytvorenie a hosťovanie DNS záznamov domény službami Office 365, e-mail a odosielanie okamžitých správ sa automaticky nastavia tak, aby používali vašu doménu hosťovanú v Office 365. E-mail ani odosielanie okamžitých správ nemožno hosťovať u iného poskytovateľa hostiteľských služieb.

  Ak sa rozhodnete spravovať DNS záznamy domény sami, e-mail, odosielanie okamžitých správ a verejnú webovú lokalitu môžete nastaviť tak, aby používali doménu hosťovanú v Office 365, alebo môžete hosťovať niektoré z týchto služieb (prípadne všetky) vo svojej doméne prostredníctvom iného poskytovateľa.

Ďalšie informácie o tom, ako fungujú domény so službami Office 365

 • Vo väčšine prípadov platí, že do svojho predplatného služieb Office 365 môžete pridať až 900 domén. Ak plánujete používať veľa domén, prečítajte si tému Používanie väčšieho počtu domén v službách Office 365.

 • Služby Office 365 pre vás po registrácii do služieb vytvoria doménu, napríklad contoso.onmicrosoft.com. Túto doménu môžete naďalej používať so svojou identifikáciou používateľa a so službami Office 365, môžete však pridať aj vlastnú doménu.

 • Môžete použiť ľubovoľný vlastný názov domény, ktorý je k dispozícii u registrátora názvov domén. Nemusí zodpovedať prvej časti domény onmicrosoft.com. Ak ste sa napríklad zaregistrovali v službách Office 365 s použitím názvu fabrikam.onmicrosoft.com, môžete použiť názov fabrikam.comfabrikam_NW.com alebo aj úplne iný názov, napríklad fourthcoffee.com.

Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci pre domény v službách Office 365.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Platí pre: Office 365 End User, Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk