Môžem do služieb Office 365 pridať vlastné poddomény alebo viacero domén?

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Telefón

Potrebujete pomoc?   

Zavolajte na oddelenie podpory.

Väčšina plánov Office 365 obsahuje rovnaké funkcie domén. Môžete napríklad pridať viac vlastných domén, pridávať subdomény a určiť, či chcete DNS záznamy vlastnej domény spravovať sami alebo ich bude spravovať Office 365.

Ak chcete zistiť, ako môžete Office 365 používať vo svojej organizácii, prečítajte si informácie nižšie. Téma Domény v Office 365 – popis služby obsahuje ešte podrobnejší zoznam. Môžete si tiež prezrieť všetky funkcie jednotlivých produktov.

 • Môžete pridať ďalšie domény. Napríklad, mohli pridať domény contososolutions.com a contosomarketing.com po nastavení domény prvého. Ako? Môžete pridať ďalšie domény do služieb Office 365 pomocou Sprievodcu domén.

 • Môžete pridať viacero domén alebo poddomény. Napríklad môžete pridať domény contoso.com a contosomarketing.coma potom pridať subdomény www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.comatď. Ako? Môžete pridať ďalšie domény alebo subdomény rovnako ste pridali počiatočnej vlastnej domény, vykonaním krokov v Sprievodcovi nastavením domén.

 • Keď pridáte viacero domén Office 365, môžete hosťovať ľubovoľnú zo služieb (napríklad e-mail) na niektorý z týchto domén ste pridali. Pri zmene e-mailu na Office 365 tak, že aktualizujete MX záznam, VŠETKY e-maily odoslané do tejto domény, začne prichádzať do Office 365. Prípadne môžete podniknúť kroky na pilotné nasadenie služieb Office 365 s len niekoľko e-mailové adresy namiesto toho.

 • Ak už máte verejnú webovú lokalitu, ktorú s doménou používate, pri pridaní domény do služieb Office 365 môžete zachovať hosťovanie aktuálnej webovej lokality u aktuálneho hostiteľa bez vykonávania krokov navyše.

  Ako? Po nastavení domény v Office 365, v oblasti Sprievodcu nastavením, uistite sa, že vyberte Áno po zobrazení otázky, či máte webovú lokalitu, ktorú už používate. (Alebo vyberte možnosť spravovať svoje DNS záznamy). Potom na pridanie a aktualizáciu záznamov DNS na webovej lokalite hostiteľa DNSKonfigurácia záznamov DNS pre služby, napríklad e-mailov a Skype for Business Online. Nastavenie týchto služieb nemá vplyv na vašu webovú lokalitu.

 • Vyberte spôsob spravovania DNS záznamov domény. Aj naďalej môžete spravovať svoje DNS záznamy u poskytovateľa hostiteľských služieb DNS (alebo lokálne v prípade, že svoj DNS súbor spravujete lokálne), napríklad v prípade pridávania alebo aktualizácie MX alebo CNAME záznamov. Druhou možnosťou je nastavenie a spravovanie DNS záznamov domény prostredníctvom služieb Office 365. Možnosť výberu spôsobu spravovania DNS záznamov bude k dispozícii v rámci postupu sprievodcu nastavením domén.

  • Ak sa rozhodnete pre vytvorenie a hosťovanie DNS záznamov domény službami Office 365, e-mail a odosielanie okamžitých správ sa automaticky nastavia tak, aby používali vašu doménu hosťovanú v Office 365. E-mail ani odosielanie okamžitých správ nemožno hosťovať u iného poskytovateľa hostiteľských služieb. Subdoménu domény bude možné pridať až po tom, keď pre vašu doménu zmeníte správu DNS systému na hostiteľa DNS mimo služieb Office 365.

  • Ak sa rozhodnete spravovať DNS záznamy domény sami, e-mail, odosielanie okamžitých správ a verejnú webovú lokalitu môžete nastaviť tak, aby používali doménu v Office 365, alebo môžete hosťovať niektoré z týchto služieb (prípadne všetky) vo svojej doméne prostredníctvom iného poskytovateľa.

  Poznámka : Ak pridávate subdoménu, napríklad sales.contoso.com, bude potrebné spravovať DNS pre danú doménu mimo služieb Office 365. Tiež, ak GoDaddy registrátora domén, máte nie je možné spravovať doménu služieb Office 365.

Ďalšie informácie o tom, ako fungujú domény so službami Office 365

 • Vo väčšine prípadov platí, že do svojho predplatného služieb Office 365 môžete pridať až 900 domén. Ak plánujete používať veľa domén, prečítajte si tému Používanie väčšieho počtu domén v službách Office 365.

 • Služby Office 365 pre vás po registrácii do služieb vytvoria doménu, napríklad contoso.onmicrosoft.com. Túto doménu môžete naďalej používať so svojou identifikáciou používateľa a so službami Office 365, môžete však pridať aj vlastnú doménu.

 • Môžete použiť ľubovoľný vlastný názov domény, ktorý je k dispozícii u registrátora názvov domén. Nemusí zodpovedať prvej časti domény onmicrosoft.com. Ak ste sa napríklad zaregistrovali v službách Office 365 s použitím názvu fabrikam.onmicrosoft.com, môžete použiť názov fabrikam.comfabrikam_NW.com alebo aj úplne iný názov, napríklad fourthcoffee.com.

Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci pre domény v službách Office 365.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×