Licenčné požiadavky Outlooku súvisiace s funkciami programu Exchange

Tieto funkcie vyžadujú špecifické licencie Outlooku a buď konto Microsoft Exchange Online, alebo licenciu na Microsoft Exchange Server s licenciou na klientsky prístup (CAL) servera Microsoft Exchange Server:

  • miestny archív,

  • politiky uchovávania údajov,

  • použitie správy prístupových práv k informáciám,

  • poštové schránky lokality,

  • tipy politiky DLP,

maloobchodné licencie na Outlook.

Tieto licencie sú k dispozícii prostredníctvom maloobchodnej siete. Napriek tomu, že súčasťou maloobchodných verzií licencií Outlooku nie je Exchange Server ani Exchange Online, niektoré je možné pripojiť k službám Exchange s cieľom sprístupnenia niektorých funkcií.

Miestny archív 1

Politiky uchovávania údajov

Použitie správy prístupových práv k informáciám 2

Poštové schránky lokality 3

Tipy politiky DLP 4

Samostatný Outlook 2013

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2013 Standard

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2013 Professional

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2013 pre podnikateľov

Samostatný Outlook 2010

Outlook 2010 zahrnutý do predplatného balíka Microsoft Office Professional Plus

Outlook 2010 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2010 pre podnikateľov

Outlook 2010 zahrnutý do balíka Microsoft Office Professional 2010

Samostatný Outlook 20075

Outlook 20075 zahrnutý do balíka Microsoft Office Ultimate 2007

Multilicencie na Outlook

Tieto licencie sú k dispozícii iba prostredníctvom multilicencií. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Multilicenčné programy spoločnosti Microsoft.

Miestny archív 1

Politiky uchovávania údajov

Použitie správy prístupových práv k informáciám 2

Poštové schránky lokality 3

Tipy politiky DLP 4

Samostatný Outlook 2013

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office Professional Plus 2013

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2013 Standard

Samostatný Outlook 2010

Outlook 2010 zahrnutý do balíka Microsoft Office Professional Plus 2010

Outlook 2010 zahrnutý do balíka Microsoft Office 20106

Samostatný Outlook 20075

Outlook 20075 zahrnutý do balíka Microsoft Office Professional Plus 2007

Outlook 20075 zahrnutý do balíka Microsoft Office Enterprise 2007

Outlook 20075 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2007

Predplatné Outlooku v rámci služieb Office 365

Tieto predplatné sú dostupné prostredníctvom online nákupu a kanálov výberu. Ďalšie informácie nájdete v článku Popisy služieb Office 365.

Miestny archív 1

Politiky uchovávania údajov

Použitie správy prístupových práv k informáciám 2

Poštové schránky lokality 3

Tipy politiky DLP 4

Outlook v službách Office 365 ProPlus

Outlook v službách Office 365 Enterprise E3

Outlook v službách Office 365 Midsize Business

Outlook v službách Office 365 Small Business Premium

1 Miestny archív a politiky uchovávania údajov vyžadujú Exchange Server 2013, Exchange Online – archív a Exchange Online alebo Office 365. Online plány zahŕňajúce túto funkciu nájdete v téme Popis služby Exchange Online.

2 Použitie správy prístupových práv k informáciám vyžaduje technológiu Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Online plány zahŕňajúce túto funkciu nájdete v téme Popis služby Exchange Online.

3 Poštové schránky lokalít vyžadujú Exchange Server 2013 a SharePoint Server 2013, Exchange Online a SharePoint Online alebo Office 365. Online plány zahŕňajúce túto funkciu nájdete v téme Popis služby Exchange Online a Popis služby SharePoint Online.

4 Tipy politiky DLP vyžaduje Exchange Server 2013, Exchange Online alebo Office 365. Plány zahŕňajúce túto funkciu nájdete v téme Popis služby Exchange Online.

5 Politiky archivovania sa nezobrazujú v používateľskom rozhraní programu Outlook 2007. Môže ich nasadiť alebo zmeniť len správca Exchange Servera. Používatelia programu Outlook 2007 môžu politiky zobraziť alebo meniť len v aplikácii Outlook Web App (OWA), a aj to len v prípade, ak je aplikácia OWA povolená.

Bez politík sú možné tieto činnosti:

  • presúvanie správ myšou z miestneho archívu a do miestneho archívu,

  • kopírovanie a prilepovanie správ z miestneho archívu a do miestneho archívu,

  • používanie ponuky Premiestniť na presunutie alebo kopírovanie správ do miestneho archívu,

  • vytváranie pravidiel typu Iba klient na presúvanie alebo kopírovanie správ do miestneho archívu.

Používatelia môžu v miestnom archíve prehľadávať len vybratý priečinok. Podobne ani akékoľvek prehľadávanie priečinka v primárnom konte Exchange Server pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie nevráti položky z miestneho archívu, a to ani v prípade, ak označíte možnosť Všetky poštové položky.

6 Používatelia balíka Microsoft Office Standard 2010 majú do miestneho archívu prístup pomocou aplikácie Outlook Web App (OWA).

Platí pre: Outlook 2013, Outlook 2007, Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk