Licenčné požiadavky Outlooku súvisiace s funkciami programu Exchange

Tieto funkcie vyžadujú špecifické licencie na Outlook a buď konto Microsoft Exchange Online, alebo licenciu na Microsoft Exchange Server s licenciou na klientsky prístup (CAL) servera Microsoft Exchange Server:

  • archívna poštová schránka,

  • politiky uchovávania údajov,

  • použitie správy prístupových práv k informáciám,

  • poštové schránky lokality,

  • upozornenia na možné porušenie politiky DLP.

Maloobchodné licencie na Outlook

Tieto licencie sú k dispozícii prostredníctvom maloobchodnej siete. Napriek tomu, že súčasťou maloobchodných verzií licencií Outlooku nie je Exchange Server ani Exchange Online, niektoré je možné pripojiť k službám Exchange s cieľom sprístupnenia niektorých funkcií.

Archívna poštová schránka 1

politiky uchovávania údajov.

Použitie Správy prístupových práv k informáciám 2

Poštové schránky lokality 3

Upozornenia na možné porušenie politiky DLP 4

Samostatný Outlook 2013

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2013 Standard

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2013 Professional

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2013 pre podnikateľov

Samostatný Outlook 2010

Outlook 2010 zahrnutý do predplatného balíka Microsoft Office Professional Plus

Outlook 2010 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2010 pre podnikateľov

Outlook 2010 zahrnutý do balíka Microsoft Office Professional 2010

Samostatný Outlook 20075

Outlook 2007 zahrnutý do balíka Microsoft Office Ultimate 20075

Multilicencie na Outlook

Tieto licencie sú k dispozícii len prostredníctvom multilicencie. Ďalšie informácie nájdete v téme Multilicenčné programy spoločnosti Microsoft.

Archívna poštová schránka 1

politiky uchovávania údajov.

Použitie Správy prístupových práv k informáciám 2

Poštové schránky lokality 3

Upozornenia na možné porušenie politiky DLP 4

Samostatný Outlook 2013

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office Professional Plus 2013

Outlook 2013 zahrnutý do balíka Microsoft Office 2013 Standard

Samostatný Outlook 2010

Outlook 2010 zahrnutý do balíka Microsoft Office Professional Plus 2010

Outlook 2010 zahrnutý do balíka Microsoft Office 20106

Samostatný Outlook 20075

Outlook 2007 zahrnutý do balíka Microsoft Office Professional Plus 20075

Outlook 2007 zahrnutý do balíka Microsoft Office Enterprise 20075

Outlook 2007 zahrnutý do balíka Microsoft Office 20075

Predplatné Outlooku v rámci služieb Office 365

Tieto predplatné sú dostupné prostredníctvom online nákupu a kanálov výberu. Ďalšie informácie nájdete v téme Popisy služieb Office 365.

Archívna poštová schránka 1

politiky uchovávania údajov.

Použitie Správy prístupových práv k informáciám 2

Poštové schránky lokality 3

Upozornenia na možné porušenie politiky DLP 4

Outlook v službách Office 365 ProPlus

Outlook v službách Office 365 Enterprise E3

Outlook v službách Office 365 Business

Outlook v službách Office 365 Business Premium

Poznámka   Outlook bol tiež k dispozícii ako súčasť plánov služieb Office 365 Small Business Premium a Midsize Business. Časom tieto dva plány služieb nahradia služby Office 365 Business Premium. Informácie o tom, ako to ovplyvní aj vás nájdete v Centre správ v rámci Centra spravovanie služieb Office 365, prípadne sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb Office 365.

1 Archívna poštová schránka a politiky uchovávania údajov vyžadujú Exchange Server 2013, Exchange Online – archív a Exchange Online alebo Office 365. Online plány zahŕňajúce túto funkciu nájdete v téme Popis služby Exchange Online.

2 Použitie Správy prístupových práv k informáciám vyžaduje technológiu Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Online plány zahŕňajúce túto funkciu nájdete v téme Popis služby Exchange Online.

3 Poštové schránky lokalít vyžadujú Exchange Server 2013 a SharePoint Server 2013, Exchange Online a SharePoint Online alebo Office 365. Online plány zahŕňajúce túto funkciu nájdete v témach Popis služby Exchange Online a Popis služby SharePoint Online.

4 Upozornenia na možné porušenie politiky vyžadujú Exchange Server 2013, Exchange Online alebo Office 365. Plány zahŕňajúce túto funkciu nájdete v téme Popis služby Exchange Online.

5 Politiky archivovania sa nezobrazujú v používateľskom rozhraní programu Outlook 2007. Môže ich nasadiť alebo zmeniť len správca Exchange Servera. Používatelia programu Outlook 2007 môžu politiky zobraziť alebo meniť len v aplikácii Outlook Web App (OWA), a aj to len v prípade, ak je aplikácia OWA povolená.

Bez politík sú možné tieto činnosti:

  • presúvanie správ myšou z archívnej poštovej schránky a do nej,

  • kopírovanie a prilepovanie správ z archívnej poštovej schránky a do nej,

  • používanie ponuky Premiestniť na presunutie alebo kopírovanie správ do archívnej poštovej schránky,

  • vytváranie pravidiel typu Iba klient na presúvanie alebo kopírovanie správ do archívnej poštovej schránky.

Používatelia môžu v archívnej poštovej schránke prehľadávať len vybratý priečinok. Podobne ani akékoľvek prehľadávanie priečinka v primárnom konte Exchange Server pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie nevráti položky z archívnej poštovej schránky, a to ani v prípade, ak označíte možnosť Všetky poštové položky.

6 Používatelia balíka Microsoft Office Standard 2010 majú do archívnej poštovej schránky prístup pomocou aplikácie Outlook Web App (OWA).

Platí pre: Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk