Kurz: Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Abstraktné:    Na konci predchádzajúcom kurze Vytvorenie mapových zostáv Power View, zošit programu Excel vrátane údajov z rôznych zdrojov, Model údajov na základe vzťahov vytvorených pomocou PowerPivot a zostavy Power View mapových niektoré základné informácie o olympijských hrách. V tomto kurze rozšíri a optimalizovať zošit s viac údajov, zaujímavými grafiku a pripraviť zošit, ktorý chcete umožňuje jednoduché vytvorenie úžasných zostáv Power View.

Poznámka : Tento článok popisuje dátových modeloch v Exceli 2013. Však rovnaký modelovanie údajov a Power Pivot funkcie podporované v programe Excel 2013 požiadať aj do Excelu 2016.

Kurz obsahuje tieto časti:

Importovanie internetových obrázkových prepojení do dátového modelu

Použitie internetových údajov na dokončenie dátového modelu

Skrytie tabuliek a polí na jednoduchšie vytvorenie zostavy

Kontrolný bod a kvíz

Na konci kurzu sa nachádza kvíz, v ktorom môžete otestovať, čo ste sa naučili.

V tejto sérii sa používajú údaje o olympijských medailách, usporiadateľských krajinách a rôznych olympijských športových podujatiach. Séria obsahuje tieto kurzy:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

 6. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

Odporúčame prejsť všetkými krokmi v danom poradí.

Tieto kurzy pomocou Excelu 2013 s PowerPivot povolený. Ďalšie informácie o programe Excel 2013, kliknite sem. Pokyny na zapnutie PowerPivot, kliknite sem.


Importovanie internetových obrázkových prepojení do dátového modelu

Objem údajov neustále narastá, preto sa čoraz viac očakáva, že ich bude možné vizualizovať. Čím viac ďalších údajov, tým rozdielnejšie možnosti a príležitosti na ich skúmanie a premýšľanie o tom, ako navzájom súvisia. PowerPivot a Power View vaše údaje (a rovnako aj externé) zaujímavo a zábavne spájajú a vizualizujú.

V tejto časti rozšírite dátový model tak, aby zahŕňal obrázky alebo vlajky oblastí či krajín, ktoré sa zúčastnili olympijských hier, a potom pridáte obrázky predstavujúce súťažné olympijské disciplíny.

Pridanie obrázkov vlajok do dátového modelu

Obrázky obohacujú vizualitu zostáv Power View. V nasledujúcich krokoch pridáte dve kategórie obrázkov: obrázok pre každú disciplínu a obrázok vlajky predstavujúcej oblasť alebo krajinu.

Vhodnými kandidátmi na začlenenie týchto informácií sú dve tabuľky: Discipline pre obrázky disciplín a Hosts pre vlajky. Aby to bolo čo najzaujímavejšie, použijete obrázky z internetu a prepojenie na obrázky, aby sa mohli vykresliť každému, kto zostavu zobrazí, bez ohľadu na to, kde sa nachádza.

 1. Na internete vyhľadajte vhodný zdroj obrázkov vlajok oblastí alebo krajín: lokalitu CIA.gov World Factbook. Kliknutím na toto prepojenie napríklad získate obrázok vlajky Francúzska.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Po podrobnejšom preskúmaní a vyhľadaní ďalších URL adries obrázkov vlajok na lokalite zistíte, že URL adresy majú jednotný formát a že jedinou premennou je dvojpísmenový kód krajiny alebo oblasti. Ak teda poznáte dvojpísmenový kód oblasti alebo krajiny, môžete ho vložiť do URL adresy a získať prepojenie na vlajku. Je to výhoda a ďalšou je to, že po bližšom preskúmaní údajov v tabuľke Hosts zistíte, že tieto dvojpísmenové kódy oblastí a krajín obsahuje. Výborne.

 2. Je potrebné vytvoriť nové pole v tabuľke Hosts na ukladanie príznak URL adresy. V starších kurze ste použili na zreťazenie dvoch poliach DAX a budeme robiť pre príznak rovnaké URL adresy. V PowerPivot vyberte prázdny stĺpec, ktorý obsahuje názov Pridať stĺpec v tabuľke Hosts . V riadku vzorcov zadajte nasledujúci vzorec DAX (alebo môžete skopírovať a prilepiť ho do vzorca stĺpca). To vyzerá dlhé, ale väčšina je URL chceme použiť z lokality CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  v tejto funkcie DAX si niekoľko vecí na jeden riadok. Najprv DAX funkcia REPLACE nahradí text daného textového reťazca, tak pomocou tejto funkcie sa nahradila časť URL, ktoré odkazuje príznak Francúzska (fr) príslušné dvojpísmenové kód pre každú krajinu alebo oblasť. Číslo 82 povie funkciu NAHRADIŤ začať 82 znaky do reťazca. 2, ktorá nasleduje povie NAHRADIŤ počet znakov, ak chcete nahradiť. Ďalej môžete si všimli, že URL adresa je malé a veľké písmená (ktorý testuje, najskôr samozrejme) a naši dvojpísmenové kódy sú veľké písmená, takže sme mali skonvertovať na malé písmená, ako sme sa vkladajú do URL s funkciou DAX malé.

 3. Premenujte stĺpec s URL adresami vlajok na FlagURL. Obrazovka doplnku PowerPivot teraz vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  PowerPivot a DAX vytvoria pole s URL adresou

 4. Vráťte sa do Excelu a vyberte kontingenčnú tabuľku v hárku1. V časti Polia kontingenčnej tabuľky vyberte položku VŠETKO. Zobrazí sa pole FlagURL, ktoré ste pridali, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.
  FlagURL sa pridá do tabuľky Hosts

  Poznámky : V niektorých prípadoch alfa 2 kód používaný CIA.gov World Factbook lokality nezodpovedá oficiálne ISO 3166-1 alfa-2 kódov v tabuľke Hosts znamená, že niektoré príznaky nezobrazujú správne. Môžete opraviť, a získajte právo príznak URL, tým, že tieto náhrady priamo v tabuľke Hosts v Exceli pre každú položku príslušného. Dobrá správa je, že PowerPivot automaticky zistí zmeny vykonané v programe Excel a prepočíta vzorec jazyka DAX:

  • AT zmeňte na AU

Pridanie piktogramov športov do dátového modelu

Zostavy Power View sú zaujímavejšie s obrázkami priradenými k olympijským podujatiam. V tejto časti pridáte obrázky do tabuľky Disciplines.

 1. Po vyhľadaní na internete, zistíte, či Wikimedia Commons má veľký piktogramy pre každú olympijských disciplíny, posielajú Parutakupiu. Nasledujúci odkaz ukazuje mnoho obrázkov z Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Potom však zistíte, že spoločná štruktúra jednotlivých obrázkov neumožňuje použitie funkcie DAX na automatické vytvorenie prepojení na obrázky. Musíte zistiť, koľko disciplín v dátovom modeli existuje, aby ste mohli odhadnúť, či sa oplatí vkladať prepojenia ručne. V doplnku PowerPivot vyberte tabuľku Disciplines a pozrite sa na dolnú časť okna doplnku PowerPivot. Zistíte, že počet záznamov je 69, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.
  PowerPivot zobrazuje počet záznamov

  Rozhodnete sa, že 69 záznamov nie je tak veľa, aby ste ich nemohli skopírovať a prilepiť ručne, najmä vzhľadom na to, že pridajú zostavám na pútavosti.

 3. Ak chcete pridať URL adresy piktogramov, musíte v tabuľke Disciplines vytvoriť nový stĺpec. To je zaujímavá úloha: tabuľka Disciplines bola do dátového modelu pridaná importom accessovej databázy, preto sa tabuľka Disciplines zobrazuje iba v doplnku PowerPivot, nie však v Exceli. V doplnku PowerPivot však nemôžete priamo vkladať údaje do jednotlivých záznamov, nazývaných aj riadky. Na riešenie tohto problému môžeme vytvoriť novú tabuľku na základe informácií v tabuľke Disciplines, pridať ju do dátového modelu a vytvoriť vzťah.

 4. V doplnku PowerPivot skopírujte tri stĺpce z tabuľky Disciplines. Môžete ich vybrať presunutím kurzoru nad stĺpec Discipline, potiahnutím cez stĺpec SportID, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke, a následným kliknutím na položky Domov > Schránka > Kopírovať.

  Kopírovať polia v doplnku Power Pivot

 5. V Exceli vytvorte nový hárok a prilepte doň skopírované údaje. Naformátujte prilepené údaje ako tabuľku, podobne ako v predchádzajúcich kurzoch tejto série, zadaním horných riadkov ako menoviek a potom tabuľku nazvite DiscImage. Hárok tiež nazvite DiscImage.

Poznámka : Zošit s všetky manuálne vstup nedokončili, s názvom DiscImage_table.xlsx, je jedným z súbory stiahnuté v prvom kurz v tejto sérii. Aby sa ľahko, si môžete stiahnuť kliknutím sem. Prečítajte si ďalšie kroky, ktoré môžete použiť na podobná situácia s vlastnými údajmi.

 1. V stĺpci vedľa položky SportID zadajte do prvého riadka názov DiscImage. Excel automaticky rozšíri tabuľku o tento riadok. Hárok DiscImage vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  rozšírenie tabuľky v Exceli

 2. Zadajte URL adresu pre každú disciplínu na základe piktogramov z lokality Wikimedia Commons. Ak ste stiahli zošit, v ktorom sú už vložené, môžete ich do tohto stĺpca skopírovať a prilepiť.

 3. V Exceli vyberte položky PowerPivot > Tabuľky > Pridať do modelu údajov, čím pridáte vytvorenú tabuľku do dátového modelu.

 4. V doplnku PowerPivot v zobrazení diagramu vytvorte vzťah potiahnutím poľa DisciplineID z tabuľky Disciplines do poľa DisciplineID v tabuľke DiscImage.

Nastavenie kategórie údajov na správne zobrazenie obrázkov

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v zostavách v Power View obrázky zobrazovali správne, nastavte kategóriu údajov na URL adresu obrázka. PowerPivot sa pokúsi určiť typ údajov v dátovom modeli a za kategóriu automaticky vybratých pridá výraz (navrhované), ale je dobré si to overiť. Overme to.

 1. V doplnku PowerPivot vyberte tabuľku DiscImage a potom stĺpec DiscImage.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položky Rozšírené > Vlastnosti zostáv > Kategória údajov a potom položku Adresa URL obrázka, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. Excel sa pokúsi zistiť kategóriu údajov a keď sa to stane, označí vybratú kategóriu údajov ako (navrhované).

  Nastavenie kategórie údajov v doplnku Power Pivot

Váš dátový model už obsahuje URL adresy piktogramov, ktoré je možné priradiť k jednotlivým disciplínam, a kategória údajov je správne nastavená na možnosť Adresa URL obrázka.

Použitie internetových údajov na dokončenie dátového modelu

Na internete ponúka množstvo lokalít údaje, ktoré je možné použiť v zostavách, stačí nájsť tie, ktoré sú spoľahlivé a užitočné. V tejto časti pridáte do dátového modelu údaje o obyvateľstve.

Pridanie informácií o obyvateľstve do dátového modelu

Ak chcete vytvoriť zostavy obsahujúce informácie o obyvateľstve, musíte nájsť a začleniť údaje o obyvateľstve do dátového modelu. Skvelým zdrojom informácií je databanka Worldbank.org. Po návšteve lokality nájdete nasledujúcu stránku, ktorá vám umožní vybrať a stiahnuť všetky typy údajov o krajine alebo oblasti.

http://databank.worldbank.org/data/Views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Stiahnuť údaje z lokality Worldbank.org môžete rôznymi spôsobmi a pomocou týchto údajov môžete vytvoriť rôzne typy zaujímavých zostáv. Momentálne vás zaujíma obyvateľstvo krajín alebo oblastí v dátovom modeli. Vykonaním nasledujúcich krokov stiahnite tabuľku s údajmi o obyvateľstve a pridajte ju do svojho dátového modelu.

Poznámka : Webové stránky niekedy meniť, takže rozloženie v Worldbank.org môže byť trochu inak, než je popísané nižšie. Prípadne si môžete stiahnuť zošit programu Excel s názvom Population.xlsx , ktorá už obsahuje údaje Worldbank.org vytvorený pomocou týchto krokov, po kliknutí sem.

 1. Pomocou vyššie uvedeného prepojenia prejdite na webovú lokalitu worldbank.org.

 2. V strednej časti stránky pod krajiny, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

 3. V časti SERIES (Série) vyhľadajte a vyberte možnosť Population, total (Obyvateľstvo, celkom). Na nasledujúcej obrazovke je znázornený obrázok vyhľadávania so šípkou smerujúcou na vyhľadávacie pole.

  Výber množiny údajov z worldbank.org

 4. V časti TIME (Čas) vyberte rok 2008 (nie je najaktuálnejší, ale zodpovedá údajom o olympijských hrách použitým v týchto kurzoch).

 5. Po výbere týchto možností kliknite na tlačidlo DOWNLOAD (Stiahnuť) a ako typ súboru vyberte Excel. Názov zošita po stiahnutí nie je dobre čitateľný. Premenujte zošit na Population.xls a potom ho uložte na miesto, z ktorého k nemu viete získať prístup v nasledujúcich krokoch.

Môžete importovať údaje do dátového modelu.

 1. V excelovom zošite obsahujúcom údaje o olympijských hrách vložte hárok a pomenujte ho Population.

 2. Prejdite na stiahnutý zošit Population.xls, otvorte ho a údaje skopírujte. Nezabudnite, že stačí vybrať akúkoľvek bunku vo vybratej množine údajov a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberiete všetky susediace údaje. Prilepte údaje do bunky A1 v hárku Population v zošite s údajmi o olympijských hrách.

 3. V zošite s údajmi o olympijských hrách naformátujte prilepené údaje ako tabuľku a pomenujte ju Population. Vyberte akúkoľvek bunku v množine údajov, napríklad bunku A1, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte všetky susediace údaje a potom stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T naformátujte údaje ako tabuľku. Keďže údaje obsahujú hlavičky, začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky v zobrazenom okne Vytvorenie tabuľky, ako je to zobrazené tu.

  okno Vytvorenie tabuľky

  Naformátovanie údajov ako tabuľky prináša množstvo výhod. K tabuľke môžete priradiť názov, pomocou ktorého je jednoduché ju identifikovať. Medzi tabuľkami môžete vytvoriť vzťahy a v kontingenčných tabuľkách, doplnku PowerPivot a Power View umožniť skúmanie a analýzu.

 4. V Nástroje tabuliek > návrh klávesom tab, vyhľadajte pole Názov tabuľky a zadajte základného súboru zadajte názov tabuľky. Údaje o obyvateľoch nachádza v stĺpci s názvom 2008. Aby bolo zobrazenie rovné, premenovať 2008 stĺpec v tabuľke populácie základného súboru. Zošit teraz vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Údaje o obyvateľoch prenosom do programu Excel

  Poznámky : V niektorých prípadoch sa Smerové číslo krajiny používaný Worldbank.org lokality sa nezhodujú s oficiálne 3166-1 alfa-3 kód ISO uvedené v tabuľke medaily čo znamená, že niektoré krajiny/oblasti nedá zobraziť údaje o obyvateľoch. Môžete opraviť, tým, že tieto náhrady priamo v tabuľke základného súboru v Exceli pre každú položku príslušného. Dobrá správa je, že PowerPivot automaticky rozpozná zmeny vykonané v programe Excel:

  • Zmena NLD NED

  • Zmena CHE do svojho

 5. V Exceli pridajte tabuľku do dátového modelu výberom položiek PowerPivot > Tabuľky > Pridať do modelu údajov, ako je zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Pridanie nových údajov do dátového modelu

 6. V ďalšom kroku vytvoríme vzťah. Všimli sme si, že kód krajiny alebo oblasti v tabuľke Population je taký istý trojčíselný kód ako v poli NOC_CountryRegion tabuľky Medals. Skvelé, môžeme jednoducho vytvoriť vzťah medzi týmito tabuľkami. V doplnku PowerPivot v zobrazení diagramu potiahnite tabuľku Population tak, aby sa nachádzala vedľa tabuľky Medals. Potiahnite pole NOC_CountryRegion tabuľky Medals na pole kódu krajiny alebo oblasti v tabuľke Population. Vzťah je vytvorený, ako sa to zobrazuje na nasledujúcej obrazovke.

  vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami

Vlastne to bolo jednoduché. Váš dátový model teda obsahuje prepojenia na vlajky, prepojenia na obrázky disciplín (vyššie sme ich nazývali piktogramy) a nové tabuľky s informáciami o obyvateľstve. Máme k dispozícii všetky druhy údajov a sme už takmer pripravení na vytvorenie pútavých vizualizácií, ktoré zahrnieme do zostáv.

Najskôr si však vytváranie zostáv trochu zjednodušme a to tak, že skryjeme tabuľky a polia, ktoré v zostavách nepoužijeme.

Skrytie tabuliek a polí na jednoduchšie vytvorenie zostavy

Možno ste si všimli, koľko polí sa nachádza v tabuľke Medals. Je ich celkom dosť, a to aj takých, ktoré pri vytváraní zostavy nepoužijeme. V tejto časti zistíte, ako tieto polia skryť, čím sa uľahčí proces vytvárania zostavy v Power View.

Na vlastné oči to uvidíte po výbere hárka Power View v Exceli. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí zoznam tabuliek v časti Polia funkcie Power View. Je to dlhý zoznam tabuliek, z ktorého možno vyberať, a v mnohých tabuľkách sú polia, ktoré v zostavách nepoužijeme.

príliš veľa dostupnými tabuľkami v zošite programu Excel

Základné údaje sú dôležité, ale zoznam tabuliek a polí je príliš dlhý a odrádza. Tabuľky a polia môžete v klientskych nástrojoch ako kontingenčné tabuľky a Power View skryť aj bez odstránenia základných údajov z dátového modelu.

Vykonaním nasledujúcich krokov skryjete niekoľko tabuliek a polí pomocou doplnku PowerPivot. Ak budete potrebovať tabuľky alebo polia, ktoré ste pri vytváraní zostáv skryli, vždy sa môžete vrátiť späť do doplnku PowerPivot a znova ich zobraziť.

Poznámka : Po skrytí stĺpca alebo poľa nebudete môcť vytvoriť zostavy ani filtre založené na týchto skrytých tabuľkách alebo poliach.

Skrytie tabuliek pomocou PowerPivot

 1. V doplnku PowerPivot vyberte položky Domov > Zobraziť > Zobrazenie údajov a skontrolujte, či je vybraté zobrazenie údajov, nie zobrazenie diagramu.

 2. Skryme teda nasledujúce tabuľky, ktoré nebudete pri vytváraní zostáv potrebovať: S_Teams a W_Teams. Možno ste si všimli, že v niektorých tabuľkách je užitočné len jedno pole. Tomu sa budeme venovať v tomto kurze neskôr.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu W_Teams v dolnej časti okna a vyberte položku Skryť v klientskych nástrojoch. Na nasledujúcej obrazovke je znázornená ponuka, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na skrytú kartu v doplnku PowerPivot.

  Postup skrytia tabuliek v klientskych nástrojoch Excelu

 4. Skryte aj ďalšiu tabuľku, čiže S_Teams. Všimnite si, že karty skrytých tabuliek sú sivé, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Skryté karty tabuliek sú v doplnku PowerPivot sivé

Skrytie polí pomocou PowerPivot

Môžu existovať aj polia, ktoré nie sú na vytvorenie zostáv veľmi užitočné. Základné údaje sú dôležité, ale skrytím polí v klientskych nástrojoch ako kontingenčné tabuľky a Power View sa zjednodušuje navigácia a výber polí pri ich začleňovaní do zostáv.

Vykonaním nasledujúcich krokov skryte kolekciu polí z rôznych tabuliek, ktoré nebudete v zostavách potrebovať.

 1. V doplnku PowerPivot kliknite na kartu Medals. Pravým tlačidlom myši kliknite na stĺpec Edition a potom na položku Skryť v klientskych nástrojoch, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  kliknite pravým tlačidlom myši na skrytie tabuľky polia v klientskych nástrojoch Excelu

  Všimnite si, že stĺpec je sivý, čo je podobné ako v prípade kariet skrytých tabuliek.

 2. Na karte Medals skryte tieto polia v klientskych nástrojoch: Event_gender, MedalKey.

 3. Na karte Events skryte tieto polia v klientskych nástrojoch: EventID, SportID.

 4. Na karte Sports skryte pole SportID.

Pri ďalšom pohľade na hárok Power View a časť Polia funkcie Power View uvidíme nasledujúcu obrazovku. Určite je prehľadnejšia.

menej tabuliek v klientskych nástrojoch uľahčuje vytvorenie zostavy

Skrytie tabuliek a stĺpcov v klientskych nástrojoch pomáha zabezpečiť bezproblémový proces vytvárania zostáv. Môžete skryť toľko tabuliek alebo stĺpcov, koľko potrebujete, pričom ich vždy môžete neskôr znova zobraziť.

Po dokončení dátového modelu môžete s údajmi experimentovať. V ďalšom kurze vytvoríte všetky druhy zaujímavých a pútavých vizualizácií pomocou údajov o olympijských hrách a už vytvoreného dátového modelu.

Kontrolný bod a kvíz

Čo ste sa naučili

V tomto kurze ste sa naučili importovať internetové údaje do dátového modelu. Na internete je k dispozícii obrovské množstvo údajov a vedieť, ako ich nájsť a začleniť do zostáv, patrí k skvelým schopnostiam, ktoré sa pri vytváraní zostáv zídu.

Naučili ste sa aj začleniť obrázky do dátového modelu a vytvárať vzorce jazyka DAX na uľahčenie procesu získavania URL adries pri kombinovaní údajov s cieľom použiť ich v zostavách. Rovnako ste sa naučili aj skrývať tabuľky a polia, čo sa zíde pri vytváraní zostáv bez zbytočných tabuliek a polí, ktoré nechcete použiť. Skrývanie tabuliek a polí je užitočné najmä vtedy, keď budú z vami poskytnutých údajov vytvárať zostavy iní používatelia.

V ďalšom kurze tejto série začnete vytvárať úžasné zostavy Power View. Sú zábavné, interaktívne a ohraničené len vašou vlastnou predstavivosťou a fantáziou. Aj množina údajov o olympijských hrách poskytuje prakticky neobmedzené množstvo druhov zostáv, ktoré je možné vytvoriť.

Tešíte sa? Tu je prepojenie na ďalší kurz, kde sa môžete pustiť do vytvárania zostáv sami:

Kurz 5: Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

KVÍZ

Chcete vedieť, ako dobre ste si zapamätali, čo ste sa naučili? Máte šancu. Nasledujúci kvíz sa týka funkcií, možností alebo požiadaviek, ktoré ste sa naučili v tomto kurze. Na konci stránky nájdete správne odpovede. Veľa šťastia!

Otázka 1: Ktorý z nasledujúcich spôsobov je vhodný na začlenenie internetových údajov do dátového modelu?

A: Kopírovanie a prilepovanie informácií ako nespracovaného textu do Excelu a jeho automatické začlenenie.

B: Skopírovanie a prilepenie informácií do Excelu, naformátovanie ako tabuľky a výber položiek PowerPivot > Tabuľky > Pridať do modelu údajov.

C: Vytvorenie vzorca jazyka DAX v doplnku PowerPivot, ktorý vyplní nový stĺpec URL adries zdrojov internetových údajov.

D: B aj C.

Otázka 2: Ktorý z nasledujúcich výrok o formátovaní údajov ako tabuľky v Exceli je pravdivý?

A: K tabuľke môžete priradiť názov, pomocou ktorého je jednoduché ju identifikovať.

B: Tabuľku môžete pridať do dátového modelu.

C: Medzi tabuľkami môžete vytvoriť vzťahy a v kontingenčných tabuľkách, doplnku PowerPivot a Power View umožniť skúmanie a analýzu údajov.

D: Všetky vyššie uvedené.

Otázka 3: Ktoré z nasledujúcich tvrdení o skrytých tabuľkách v doplnku PowerPivot je pravdivé?

A: Skrytím tabuľky v doplnku PowerPivot sa vymažú údaje z dátového modelu.

B: Skrytie tabuľky v doplnku PowerPivot zabráni tabuľke zobraziť sa v klientskych nástrojoch, čím sa zabezpečí, aby sa pri vytváraní zostáv dané polia tabuľky nepoužívali na filtrovanie.

C: Skrytie tabuľky v doplnku PowerPivot nemá na klientske nástroje žiadny vplyv.

D: Tabuľky v doplnku PowerPivot sa nedajú skryť, skryť sa dajú len polia.

Otázka 4: Pravda alebo nepravda: Po skrytí poľa v doplnku PowerPivot sa už pole viac nezobrazí a nedá sa k nemu získať prístup, a to ani z doplnku PowerPivot.

A: PRAVDA

B: NEPRAVDA

Odpovede kvízu

 1. Správna odpoveď: D

 2. Správna odpoveď: D

 3. Správna odpoveď: B

 4. Správna odpoveď: B

Poznámky : Údaje a obrázky v tejto sérii kurzov pochádzajú z týchto zdrojov:

 • Súbor údajov o olympiádach od spoločnosti Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok z lokality CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch od Svetovej banky (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských športov od používateľov Thadius856 a Parutakupiu

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office