Kurz: Vytvorenie zostavy funkcie Power View pomocou údajov zo služby Azure Marketplace

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto kurze týkajúcom sa funkcie Power View si môžete stiahnuť bezplatné údaje zo služby Microsoft Azure Marketplace, pridať viac údajov a vytvoriť vzťahy medzi tabuľkami. Vo funkcii Power View vytvoríte rady vizualizácií znázorňujúce, ktorá vizualizácia je vhodná pre určitý typ údajov, t. j. kedy použiť mapu, pruhový alebo čiarový graf, ako zoradiť a filtrovať údaje vo vizualizáciách, ako fungujú prechody na detaily. Vytvoríte tiež niekoľko jednoduchých vypočítavaných polí v doplnku PowerPivot, aby mohla funkcia Power View lepšie používať údaje v zošite. Najskôr potrebujete údaje.

Hárok Power View využívajúci údaje zo služby Windows Azure Marketplace s mapou, pruhovým a čiarovým grafom

Vytvorte hárok Power View, ktorý bude obsahovať mapu letísk v USA, pruhový graf priemerného meškania leteckých spoločností a čiarový graf znázorňujúci meškania podľa mesiacov.

Obsah tohto článku

Stiahnutie údajov zo služby Microsoft Azure Marketplace

Vytvorenie hárka Power View pomocou skupinového grafu

Zmena spôsobu zoradenia

Zmena agregácie zo súčtu na priemer

Získanie údajov leteckých spoločností

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami vo funkcii Power View

Filtrovanie grafu

Zmena rozloženia grafu

Vytvorenie ďalšieho grafu

Zmena spôsobu zoradenia grafu

Získanie údajov o kódoch letísk

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkou Letiská a inými tabuľkami

Vytvorenie mapy

Filtrovanie mapy

Vizualizácie krížového filtrovania

Pridanie časovej vizualizácie

Vytvorenie tabuľky Názov mesiaca

Pridanie tabuľky do modelu

Vytvorenie vypočítavaného poľa MonthName Year (NázovMesiaca Rok)

Použitie nového vypočítavaného poľa MonthName Year (NázovMesiaca Rok) vo funkcii Power View

Zoradenie jedného poľa podľa iného poľa

Vytvorenie čiarového grafu podľa mesiacov

Pridanie podrobností do čiarového grafu

Viac zábavy s údajmi o meškaniach leteckých spoločností

Motívy a formátovanie

Súvisiace informácie

Stiahnutie údajov zo služby Microsoft Azure Marketplace

 1. V Exceli vyberte položky PowerPivot > Spravovať model údajov.

Nevidíte kartu PowerPivot? Spustite Power Pivot v Microsoft Exceli 2013.

 1. Kliknite na položku Získať externé údaje > Zo služby údajov > Zo stránky Microsoft Azure Marketplace.

 2. V Sprievodcovi importom tabuľky prejdite do časti Type (Typ) > Data (Údaje) a do časti Price (Cena) > Free (Bezplatné).

 3. Vyhľadajte spojenie „air carriers“ (leteckí dopravcovia).

 4. Vedľa položky US Air Carrier Delays ( Oneskorenia leteckých dopravných spoločností USA) kliknite na položku Subscribe (Prihlásiť sa na odber).

 5. Prihláste sa pomocou konta Microsoft. Ak toto konto nemáte, vytvorte si ho podľa uvedeného postupu.

V tomto okne sa zobrazujú niektoré vzorové údaje.

 1. Prejdite na koniec vzorových údajov a kliknite na položku Výberový dotaz.

 2. Môžete zadať neformálny názov pripojenia a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Kliknite na položku Ukážka a filter.

 4. V tomto okne môžete vybrať stĺpce, ktoré chcete importovať, a to zrušením začiarknutia príslušných políčok. Chceme importovať všetky, a tak kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na položku Dokončiť.

Proces sťahovania môže určitý čas trvať. Táto množina údajov obsahuje viac ako 2,4 milióna riadkov.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Práve ste vytvorili dátový model v Exceli.

Vytvorenie hárka Power View pomocou skupinového grafu

 1. V Exceli kliknite na kartu Vložiť > položku Zostavy – Power View.

V zozname polí sa nachádza tabuľka On_Time_Performance.

 1. Kliknite na šípku vedľa tabuľky On_Time_Performance.

Ide o polia (stĺpce) v tabuľke.

 1. Začiarknite políčko Carrier.

Tu sa zobrazuje zoznam skratiek dopravných spoločností.

 1. Začiarknite políčko ArrDelayMinutes.

Získate agregovaný údaj za dopravcu.

 1. V poli Hodnoty kliknite na šípku vedľa políčka ArrDelayMinutes.

Získate súčet minút meškania na jedného dopravcu.

 1. Na karte Návrh kliknite na šípku pod položkou Pruhový graf a kliknite na položku Skupinový pruhový.

 2. Zmeňte veľkosť grafu tak, aby bol vyšší: potiahnite rukoväť k dolnému okraju, kde sa kurzor zmení na ikonu ruky. Kurzor v tvare ruky ukazujúcej nahor vo funkcii Power View

 3. V zozname polí presuňte položku DepDelayMinutes do poľa Hodnoty v časti ArrDelayMinutes.

Teraz možno vidieť, že niektoré dopravné spoločnosti dosahujú lepšie výsledky v oblasti včasných príletov, zatiaľ čo ostatné sú lepšie vo včasných odletoch.

Zmena spôsobu zoradenia

 1. Ukázaním kurzorom myši na graf sa v ľavom hornom rohu zobrazí položka Zoradiť podľa. Kliknite na položku Carrier.

Teraz sa zoradí podľa stĺpca ArrDelayMinutes.

 1. Znova v ľavom hornom rohu kliknite na položku vzost. Údaje sa teraz namiesto toho zoradia zostupne.

Spoločnosť WN zrejme dosahuje najväčšie číslo.

Zmena agregácie zo súčtu na priemer

Sčítanie oneskorení však možno nie je správne: letecká spoločnosť s viacerými letmi môže častejšie poskytovať lety načas, no aj tak má väčší celkový súčet.

 1. V poli Hodnoty kliknite na šípku vedľa políčka ArrDelayMinutes a zmeňte nastavenie z položky Súčet na položku Priemer.

 2. Vykonajte tú istú zmenu pre políčko DepDelayMinutes.

 3. Vykonajte usporiadanie podľa položky ArrDelayMinutes.

Týmto krokom sa úplne zmení obrázok: spoločnosť WN vôbec nemá najhorší priemer oneskorení. Teraz vidíme, že najhorší priemer dosahuje spoločnosť XE.

Prečítajte si viac o zmene súčtov na priemery alebo iných súhrnných výpočtoch vo funkcii Power View.

Získanie údajov leteckých spoločností

Existuje jediný problém: kto pozná skratky dopravných spoločností? Ktorá letecká spoločnosť stojí za skratkou XE? Ale samozrejme, všetko je na webe.

 1. Prejdite na túto lokalitu so zoznamom kódov leteckých spoločností skladajúcich sa z dvoch znakov: http://www.airfarewatchdog.com/pages/3799702/airline-letter-codes/.

 2. Vyberte príslušné dva stĺpce s údajmi a skopírujte ich.

 3. V zošite programu Excel kliknite na prázdny hárok a do bunky A1 zadajte výraz AirlineCode a do bunky B1 zadajte výraz AirlineName.

 4. Kliknite do bunky A2 a prilepte údaje.

 5. Formátovanie údajov ako tabuľky (Ctrl + T) a nazvite ju Airlines.

 6. Premenuje tiež kartu na Airlines (Letecké spoločnosti).

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami vo funkcii Power View

 1. Prejdite späť do hárka Power View v excelovom zošite.

 2. Tabuľka Airlines (Letecké spoločnosti) sa už nachádza v zozname polí.

Ak sa tabuľka nezobrazuje, v zozname polí kliknite na položku Všetko.

 1. Skontrolujte, či je vybratý pruhový graf, a z poľa Os odstráňte položku Carrier (Dopravca).

Týmto krokom sa zobrazí celkové priemerné oneskorenie príchodov a odchodov pre všetky dopravné spoločnosti.

 1. Rozbaľte tabuľku Airlines (Letecké spoločnosti) a začiarknite políčko AirlineName.

Graf teraz obsahuje názvy leteckých spoločností. No máme problém: všetky hodnoty sú rovnaké. Funkcia Power View zobrazí v zozname polí hlásenie: Môžu sa vyžadovať vzťahy medzi tabuľkami.

 1. Kliknite na položku Vytvoriť.

 2. V časti Tabuľka kliknite na položkuOn_Time_Performance (Výkon_načas).

 3. V časti Stĺpec (cudzí) kliknite na položku Carrier (Dopravca).

 4. V časti Súvisiaca tabuľka kliknite na položkuAirlines (Letecké spoločnosti).

 5. V časti Súvisiaci stĺpec (primárny) kliknite na položkuAirlineCode (KódLeteckejSpoločnosti).

Týmto krokom sa vytvorí vzťah medzi dvomi tabuľkami v poliach AirlineCode a Carrier.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. Znova zoraďte tabuľku tak, aby bolo pole ArrDelayMinutes zoradené zostupne.

Pozrite sa: čísla v tabuľke už nie sú viac rovnaké a môžeme vidieť názvy leteckých spoločností namiesto kódov dopravných spoločností. Takže XE je kód pre spoločnosť ExpressJet.

Filtrovanie grafu

Všimli ste si hodnotu (Prázdne) v zozname leteckých spoločností? Zbavme sa jej pomocou filtrovania údajov.

 1. Vyberte pruhový graf leteckých spoločností a v oblasti Filtre kliknite na položku Graf.

  Tip: Nezobrazuje sa oblasť Filtre? Kliknite na kartu Power View > položky Zobraziť > Oblasť filtrov.

  Všimnite si, že oblasť Filtre je už vyplnená poľami z grafu. Filtre v oblasti Filtre grafu budú filtrovať len tento graf a žiadnu inú vizualizáciu v hárku.

 2. Kliknite na položku AirlineName, začiarknite políčko (Všetko) a potom zrušte začiarknutie políčka (Prázdne).
  Políčko (Prázdne) sa v grafe už nezobrazuje.

Zmena rozloženia grafu

 1. Uistite sa, že je vybratý stĺpcový graf.

 2. Kliknite na kartu Rozloženie > Legenda > Zobraziť legendu hore.

V tomto rozložení sa lepšie využíva priestor.

 1. Pri vybratom grafe kliknite na rukoväť na zmenu veľkosti vpravo a zúžte graf.

 2. Teraz máte priestor na ďalšiu vizualizáciu.

Vytvorenie ďalšieho grafu

 1. Kliknutím na prázdny hárok spustite ďalšiu vizualizáciu.

Tip: Toto je kľúč: ak je vybratá vizualizácia, akékoľvek vybraté polia sa pridajú do tejto vizualizácie namiesto toho, aby sa spustila nová vizualizácia.

 1. V zozname polí na tabuľke On_Time_Performance začiarknite políčko Pôvod.

Pôvod predstavuje ďalší zoznam kódov – tieto sú určené pre letiská.

 1. V tabuľke On_Time_Performance začiarknite políčko DepDelayMinutes.

 2. V poli Polia kliknite na šípku vedľa políčka DepDelayMinutes a kliknite na položku Priemer.

Číslo obsahuje mnoho desatinných miest.

 1. Kliknite na stĺpec Average of DepDelayMinutes a na kartu Návrh > Znížiť počet desatinných miest.

Číslo teraz obsahuje dve desatinné miesta.

 1. Na karte Návrh kliknite na šípku pod položkou Pruhový graf > Skladaný pruhový.

 2. Potiahnutím hornej a dolnej rukoväti na zmenu veľkosti zobrazte čo najviac pruhov v grafe.

Zmena spôsobu zoradenia grafu

 1. Presunutím ukazovateľa myši na graf sa v ľavom hornom rohu zobrazí položka Zoradiť podľa. Kliknite na položku Pôvod.

Teraz sa zoradí podľa stĺpca DepDelayMinutes.

 1. Znova v ľavom hornom rohu kliknite na položku vzost. Údaje sa teraz namiesto toho zoradia zostupne.

Letisko JLN má zrejme najhorší záznam včasných príchodov. Kde to je? Znova máme zaujímavé údaje, no viac z nich nevieme vyčítať, keďže nepoznáme väčšinu kódov letísk.

Získanie údajov o kódoch letísk

 1. Prejdite na stránku http://www.airportcodes.us/us-airports.htm.

 2. Na tejto webovej lokalite vyberte a skopírujte štyri stĺpce údajov – Code, Name, City a State – bez záhlavia tabuľky US Airports, Sorted by Airport Code (Letiská v USA, zoradené podľa kódu letiska).

 3. V programe Excel kliknutím na znamienko plus (+) pridajte prázdny hárok.

 4. Kliknite do bunky A1 a prilepte údaje.

 5. Premenujte stĺpce:

  • Code = AirportCode (KódLetiska)

  • Name = AirportName (NázovLetiska)

  • City = AirportCity (MestoLetiska)

  • State = AirportState (ŠtátLetiska)

 6. Formátovanie údajov ako tabuľky (Ctrl + T) a nazvite ju letiská.

 7. Premenuje tiež kartu na Letiská.

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkou Letiská a inými tabuľkami

 1. Prejdite späť do hárka Power View v excelovom zošite.

 2. Tabuľka Letiská sa už nachádza v zozname polí.

  Ak sa tabuľka nezobrazuje, v zozname polí kliknite na položku Všetko.

 3. Skontrolujte, či je vybratý stĺpcový graf, a z poľa Os odstráňte položku Pôvod.

 4. Týmto krokom sa zobrazí celkové priemerné oneskorenie odletov pre všetky letiská.

 5. Rozbaľte tabuľku Letiská a začiarknite políčko AirportName.

  Graf teraz obsahuje názvy leteckých spoločností. No opäť sú všetky hodnoty rovnaké a v zozname polí sa zobrazí hlásenie: Môžu sa vyžadovať vzťahy medzi tabuľkami.

  Vyskúšajme iný spôsob vytvorenia vzťahov.

 6. V Exceli vyberte položky PowerPivot > Spravovať model údajov.

 7. V okne PowerPivot kliknite na položky Domov > Zobrazenie diagramu.

  V modeli sa teraz zobrazujú tri tabuľky. Existuje prepojenie z položky On_Time_Performance (Výkon_načas) na položku Airlines (Letecké spoločnosti), nie však Letiská.

 8. V tabuľke On_Time_Performance (Výkon_načas) nájdite pole Origin (Pôvod) a presuňte ho myšou do poľa AirportCode (KódLetiska) v tabuľke Letiská.

 9. Prejdite naspäť do hárka Power View v Exceli.

 10. V hlásení o zmenenom dátovom modeli kliknite na tlačidlo OK.

  Čísla v tabuľke už nie sú rovnaké a namiesto kódov dopravcov sa zobrazujú názvy letísk.

 11. Zoraďte graf zostupne podľa hodnoty Priemer položky DepDelayMinutes.

JLN je teda kódom pre regionálne letisko Joplin.

Prečítajte si viac o vytvorení vzťahov medzi tabuľkami.

Vytvorenie mapy

Neboli by tieto údaje zaujímavejšie, keby sme ich videli na mape? Teraz, keď máme názvy miest a krajov v tabuľke Letiská, môžeme zobraziť údaje na mape. Najskôr premiestnime graf leteckých spoločností, aby sme získali viac priestoru.

 1. Potiahnutím pohyblivých rukovätí v grafe leteckých spoločností presuňte graf do ľavej časti a potiahnutím rukovätí na zmenu veľkosti graf zvýšte a zúžte.

 2. Vyberte graf Letiská a kliknite na kartu Návrh > Mapa.

Pri prvom vytvorení mapy vo funkcii Power View sa zobrazí upozornenie týkajúce sa ochrany osobných údajov s informáciou, že vaše údaje je potrebné označiť geografickým kódom pomocou odoslania do Bingu cez zabezpečené webové pripojenie.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. Funkcia Power View pravdepodobne umiestni položku AirportName (Názov letiska) do poľa Color (Fraba). Ak áno, presuňte ju do poľa Locations (Polohy).

 3. Potiahnutím rukovätí na zmenu veľkosti upravte mapu tak, aby sa roztiahla na celú šírku hárka.

Príliš veľa bodiek. Zamerajme sa na letiská s najdlhšími oneskoreniami. Vidíte tú bodku na sever od Austrálie? To je Guam.

Filtrovanie mapy

 1. Vyberte mapu a v oblasti filtrov kliknite na položku Mapa.

 2. Kliknite na položku Average of DepDelayMinutes.

Zobrazí sa posúvač od 0 do 25,37 minút.

 1. Potiahnite ľavú stranu posúvača tak, aby sa zobrazovali iba oneskorenia dlhšie ako 10 minút.

Tip:  Ak chcete získať presnejší údaj, túto zmenu môžete vykonať aj v režime rozšíreného filtra. Kliknite na ikonu napravo od názvu filtra (Average of DepDelayMinutes) a do poľa Zobraziť položky, pre ktoré hodnota > je väčší alebo rovný > zadajte hodnotu 10.

 1. Vyfiltrujme Guam. V oblasti Filtre kliknite na položku AirportName (NázovLetiska). Vyberte pole Všetko, do poľa hľadania zadajte slovo Guam a potom kliknite na ikonu lupy vyhľadávania.

Jediným výsledkom je medzinárodné letisko v Guame.

 1. Zrušte začiarknutie políčka vedľa Guamu.

 2. Kliknutím na znamienko plus v pravom hornom rohu mapy priblížte zobrazenie a pomocou kurzora zmeňte pozíciu tak, aby sa zobrazovalo len vnútrozemie USA a Aljaška.

 3. Ukazovateľom myši prejdite na veľkú bodku v Beringovom mori: letisko Adak Airport, oneskorenie takmer 24 minút.

Vizualizácie krížového filtrovania

Teraz prichádza tá pravá zábava: hra s interakciou medzi vizualizáciami.

 1. Kliknite na bublinu letiska v Adaku.

 2. Pozrite sa, čo sa stalo s pruhovým grafom Airlines (Letecké spoločnosti). Jedinou leteckou spoločnosťou, ktorá lieta na letisko v Adaku, je zrejme Alaska. Vidíte, ako sa stále zobrazuje celkový priemer Alasky a všetkých ostatných leteckých spoločností? Ak je priemer jednotlivej hodnoty väčší ako súčet, funkcia Power View jednotlivé pruhy s priemerom zmení tak, aby boli užšie ako súčtový pruh, takže súčet sa stále zobrazuje.

 3. Priblížte zobrazenie a zmeňte pozíciu len na vnútrozemie USA.

 4. V pruhovom grafe kliknite na položku ExpressJet.

Väčšinou východ a stred USA.

 1. Kliknite na pruh pre spoločnosť Frontier.

Len tri: letiská San Francisco, Palm Springs a Greater Rockford. San Francisco bude na tejto mape pravdepodobne najväčším letiskom.

 1. Na mape kliknite na bublinu pre San Francisco.

Ach, jaj! Takmer každá letecká spoločnosť lietajúca zo San Francisca má horší priemer tam ako inde.

Prečítajte si viac o filtrovaní a zvýrazňovaní vo funkcii Power View.

Pridanie časovej vizualizácie

Pozrime sa, ako sa leteckým spoločnostiam darilo v rôznych mesiacoch. Môžeme si tipnúť, ktoré mesiace boli najhoršie, a zistiť, či sme sa trafili. Tabuľka On_Time_Performance (Výkon_načas) obsahuje niekoľko údajových polí vrátane poľa FlightDate (DátumLetu), ktoré má formát M/D/RRRR HH:MM:SS AM – čiže napríklad 1/1/2012 12:00:00 AM.

Existuje tu tiež pole Month (Mesiac). Je len číselné – neobsahuje názvy mesiacov, ale začneme s ním.

 1. Otvorte nový hárok Power View: v Exceli kliknite na položky > Vložiť > Zostavy – Power View.

 2. V zozname Polia rozbaľte tabuľku On_Time_Performance (Výkon_načas) a skontrolujte pole Month (Mesiac).

Keďže ide o číselné pole (označené znakom sigmy Σ), Power View pridá hodnoty.

 1. V riadku Polia kliknite na šípku vedľa poľa Month (Mesiac) > Nezhrnúť.

Funkcia Power View vytvorí tabuľku s mesiacmi v poradí 1, 2, 10, 11 a 12. Máme však problém: nie sú dobre zoradené.

 1. V hárku vyberte tabuľku Month (Mesiac) a v tabuľke On_Time_Performance (Výkon_načas) presuňte myšou položku Year (Rok) nad tabuľku Month (Mesiac) do riadka Polia.

 2. V riadku Polia kliknite na šípku vedľa položky Year (Rok) > Nezhrnúť.

 3. Teraz sa zobrazujú mesiace 10, 11 a 12 pred mesiacmi 1 a 2, pretože sa nachádzajú v roku 2011.

Vytvorenie tabuľky Názov mesiaca

 1. V novom excelovom hárku začnite tabuľku v bunke A1:

MonthNumber (ČísloMesiaca)

MonthName (NázovMesiaca)

1

Január

2

Február

 1. Vyberte bunky A2 až B3 a potiahnite rukoväť výplne v pravom dolnom rohu bunky B3 [ZA010278334] do bunky B13.

rukoväť výplne

Tým sa riadky 4 až 13 vyplnia číslami a názvami ostatných mesiacov.

 1. Vyberte riadky 1 až 13, stĺpce A a B a vytvorte tabuľku (Ctrl + T).

 2. Skontrolujte, či je vybratá položka Tabuľka obsahuje hlavičky.

 3. V Exceli kliknite na kartu Návrh > položku Názov tabuľky a zadajte MonthNames (NázvyMesiacov).

 4. Premenujte zošit na Month Names (Názvy mesiacov).

Pridanie tabuľky do modelu

 1. Vyberte tabuľku a v Exceli vyberte položky PowerPivot > Pridať do modelu údajov.

  V hárku MonthNames (NázvyMesiacov) sa otvorí okno PowerPivot.

 2. V okne PowerPivot kliknite na položky Domov > Zobraziť > Zobrazenie diagramu.

 3. Presuňte myšou pole Month (Mesiac) v tabuľke On_Time_Performance (Výkon_načas) do poľa MonthNumber (ČísloMesiaca) v tabuľke MonthNames (NázvyMesiacov) a vytvorte vzťah medzi tabuľkami.

Vytvorenie vypočítavaného poľa MonthName Year (NázovMesiaca Rok)

 1. Vyberte položky PowerPivotDomov > Zobraziť > Zobrazenie údajov.

 2. Prejdite do tabuľky On_Time_Performance (Výkon_načas) a kliknite do stĺpca Pridať stĺpec.

  Chystáte sa vytvoriť základný vypočítavaný stĺpec.

 3. Typ

  =RELATED

 4. Kliknite na hárok MonthNames (NázvyMesiacov) a potom na stĺpec MonthName (NázovMesiaca).

  Tým sa otvorí pole MonthName (NázovMesiaca) z tabuľky MonthNames (NázvyMesiacov) a pridá sa hodnota(MonthNames[MonthName] do vzorca v tabuľke On_Time_Performance (Výkon_načas).

 5. Typ

  ) & " " &

  Skontrolujte, či sú úvodzovky rovné a nie oblúkovité.

 6. V tabuľke On_Time_Performance (Výkon_načas) kliknite na stĺpec Year (Rok).

  Tým sa do vzorca pridá stĺpec [Year]. Celý vzorec vyzerá takto:

  =RELATED(MonthNames[MonthName]) & " " & [Year]

 7. Stlačte kláves Enter.

  PowerPivot zadá do poľa názov mesiaca z tabuľky MonthNames (NázvyMesiacov), medzeru a rok z tabuľky On_Time_Performance (Výkon_načas) – napríklad október 2011.

 8. Vyberte stĺpec, kliknite pravým tlačidlom myši a premenujte ho na MonthName Year (NázovMesiaca Rok).

Použitie nového vypočítavaného poľa MonthName Year (NázovMesiaca Rok) vo funkcii Power View

 1. Vráťte sa do Excelu a hárka Power View.

 2. Myšou presuňte nové pole MonthName Year (NázovMesiaca Rok) do hárka.

Zdá sa, že niečo nie je v poriadku: Mesiace sú zoradené podľa abecedy, nie chronologicky.

Zoradenie jedného poľa podľa iného poľa

 1. Prejdite späť do okna PowerPivot.

 2. Prejdite do tabuľky On_Time_Performance (Výkon_načas) a kliknutím do stĺpca Pridať stĺpec vytvorte ďalší základný vypočítavaný stĺpec.

 3. Typ

  =YEAR([

  Tým sa otvorí zoznam stĺpcov v tabuľke.

 4. Kliknite na stĺpecFlightDate (DátumLetu) a stlačte kláves Tab.

 5. Typ

  ) & FORMAT(MONTH([

 6. Znovu kliknite na stĺpec FlightDate (DátumLetu) v zozname stĺpcov v tabuľke a potom stlačte kláves Tab.

 7. Zadajte výraz

  ), “00”

  Celý vzorec vyzerá takto:

  =YEAR([FlightDate]) & FORMAT(MONTH([FlightDate]);”00″)

 8. Stlačte kláves Enter.

  PowerPivot vytvorí stĺpec obsahujúci len rok a číslo mesiaca z poľa FlightDate (DátumLetu). Pre údaj 00 sa číslo mesiaca zobrazuje ako dvojmiestna číslica. 201201 je napríklad január 2012.

 9. Vyberte stĺpec, kliknite pravým tlačidlom myši a premenujte ho na MonthNumber Year (ČísloMesiaca Rok).

 10. Vyberte stĺpec MonthNumber Year (NázovMesiaca Rok) a vyberte položky PowerPivotDomov > Zoradiť podľa stĺpca.

  Položka MonthName Year (NázovMesiaca Rok) sa nachádza v poli Stĺpec zoraďovania.

 11. V poli Podľa stĺpca kliknite na položky MonthNumber Year (ČísloMesiaca Rok) > OK.

Vytvorenie čiarového grafu podľa mesiacov

 1. Vráťte sa do Excelu a na hárku Power View potvrďte kliknutím na tlačidlo OK hlásenie o zmene dátového modelu.

  Naozaj sa zmenil: mesiace sú teraz usporiadané chronologicky, od októbra 2011 po február 2012. Tak to už je lepšie!

 2. Vyberte tabuľku MonthName Year (NázovMesiaca Rok) a v zozname Polia > tabuľky On_Time_Performance (Výkon_načas) začiarknite políčko DepDelayMinutes.

  Pole sa pridá ako súčet.

 3. V riadku Polia kliknite na položky DepDelayMinutes (Minúty meškania odletu) > Priemer.

 4. Kliknite na kartu Návrh > Iný graf > Čiarový.

  Hotovo! Podľa očakávania je najhorším mesiacom december a tesne za ním nasleduje január.

 5. Teraz pridajte druhý riadok: vyberte tabuľku MonthName Year (NázovMesiaca Rok) a v zozname Polia > tabuľky On_Time_Performance (Výkon_načas) presuňte myšou pole ArrDelayMinutes do poľa Hodnoty.

  Toto pole sa tiež pridá ako súčet.

 6. V riadku Polia kliknite na položky ArrDelayMinutes (Minúty meškania príletu) > Priemer.

Všimnite si, že v poli DepDelayMinutes – odlety – bol najhorší december, ale v poli ArrDelayMinutes – prílety – bol najhorší január.

Pozrime sa, ktoré dni v mesiaci boli najhoršie.

Pridanie podrobností do čiarového grafu

 1. Vyberte čiarový graf, zo zoznamu Polia > tabuľky On_Time_Performance (Výkon_načas) presuňte myšou položku Day of Month (Deň v mesiaci) do poľa Os pod hodnotou MonthName Year

Čiarový graf vyzerá nezmenený.

 1. Dvakrát kliknite na bod pre december 2011.

Teraz sa zobrazujú meškania za každý deň mesiaca december 2011. Všimli ste si dve maximá hodnoty DepDelayMinutes?

 1. Prejdite myšou na maximá hodnoty DepDelayMinutes: 22.a 27.decembra – pred Vianocami a po Vianociach.

Čo november?

 1. Kliknutím na šípku Vynoriť v pravom hornom rohu sa vráťte naspäť do grafu zoradeného podľa mesiacov.

Šípka Vynoriť vo vizualizáciách grafu funkcie Power View

 1. Dvakrát kliknite na november 2011.

Žiadne prekvapenie – 29.november bol najhorším dňom z hľadiska príletov aj odletov.

Prečítajte si viac o pridávaní podrobností do grafu alebo matice funkcie Power View.

Viac zábavy s údajmi o meškaniach leteckých spoločností

V tomto kurze ste:

 • získali údaje zo zdrojov na webe,

 • vytvorili vzťahy,

 • vytvorili množstvo rôznych grafov a mapu,

 • filtrovali a krížovo filtrovali údaje,

 • vytvorili vypočítavané polia v doplnku PowerPivot.

 • pracovali s časovými údajmi v doplnku PowerPivot a funkcii Power View.

 • pridali podrobnosti do grafu.

S tými údajmi sa môžete hrať ďalej. Môžete vyskúšať napríklad toto: Skopírujte čiarový graf MonthName Year (NázovMesiaca Rok) z tohto hárka Power View a prilepte ho do hárka s mapou. Po kliknutí na letisko na mape sa zobrazí ich porovnanie podľa mesiacov.

Motívy a formátovanie

Vyskúšajte aj motívy na karte Power View. Hárok Power View v obrázku na začiatku používa motív Composite (Zložený motív) s pozadím Light2 Plné. Zistite, čo dokážete! Prečítajte si viac o formátovaní zostáv Power View.

Súvisiace informácie

Grafy a iné vizualizácie vo funkcii Power View.

Filtrovanie, zvýraznenie a rýchle filtre vo funkcii Power View

Mapy vo funkcii Power View

Čo je nové vo funkcii Power View v Exceli 2013 a v SharePoint Serveri

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×