Kurz: Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Abstraktné:    Na konci predchádzajúcom kurze Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1, zošit programu Excel sa tri zostavy Power View a mnohých vizualizácie, vrátane interaktívnu mapu, Koláčový, pruhových a stĺpcových grafov. V tomto kurze sa Naučte sa vytvoriť ďalšie interaktívne zostavy Power View.

Všimnite si tiež, že po publikovaní týchto zostáv a ich sprístupnení na SharePointe sú vizualizácie také interaktívne ako v tomto kurze, a to pre každého, kto ich zobrazí.

Kurz obsahuje tieto časti:

Vytvorenie viacnásobných grafov

Vytvorenie interaktívnych zostáv pomocou kariet a dlaždíc

Vytvorenie bodových grafov a bublinových grafov s časovo ohraničenými vizualizáciami prehrávania

Kontrolný bod a kvíz

Na konci kurzu sa nachádza kvíz, v ktorom môžete otestovať, čo ste sa naučili. Môžete tiež zobraziť zoznam videí, v ktorých sa zobrazuje množstvo koncepcií a možností práce s Power View.

V tejto sérii sa používajú údaje o olympijských medailách, usporiadateľských krajinách a rôznych olympijských športových podujatiach. Séria obsahuje tieto kurzy:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

 6. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

Odporúčame prejsť všetkými krokmi v danom poradí.

V kurzoch sa používa Excel 2013 s povoleným doplnkom PowerPivot. Ďalšie informácie o Exceli 2013 nájdete v téme Príručka so stručným návodom pre Excel 2013. Pokyny na povolenie doplnku PowerPivot nájdete v téme Doplnok Power Pivot.

Vytvorenie viacnásobných grafov

V tejto časti budete pokračovať vo vytváraní interaktívnych vizualizácií s Power View. V tejto časti sa popisuje vytvorenie niekoľkých rôznych druhov viacnásobných grafov. Viacnásobné položky sa nazývajú aj mriežkové grafy.

Vytvorenie interaktívnych Zvislý Viacnásobných grafov

Ak chcete vytvoriť viacnásobné grafy, začnite s iným grafom, napríklad koláčovým alebo čiarovým.

 1. V Exceli vyberte pracovný hárok Bar and Column . Vytvorte novú zostavu Power View výberom položiek POWER VIEW > Vložiť > Power View na páse s nástrojmi. Vytvorí sa prázdna zostava Power View. Premenujte zostavu na Multiples kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu v dolnej časti a výberom možnosti Premenovať zo zobrazenej ponuky. Môžete tiež dvakrát kliknúť na kartu.

 2. Rozbaľte tabuľku Medals v časti Polia funkcie Power View a vyberte polia Gender a Event. V oblasti POLIA vyberte tlačidlo so šípkou vedľa položky Event a potom vyberte možnosť Počet (iné než prázdne). Tabuľka vytvorená v Power View vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  Vizualizácia tabuľky funkcie Power View

 3. Na páse s nástrojmi vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Iný graf > Koláčový. Vaša zostava bude vyzerať ako na tejto obrazovke.

  Koláčový graf v Power View

 4. Pre zaujímavosť chcete zobraziť počet podujatí v čase podľa pohlavia. Zobrazenie týchto informácií sa dá dosiahnuť napríklad použitím viacnásobných položiek. Z tabuľky Medal potiahnite položku Year do poľa ZVISLO USPORIADANÉ VIACNÁSOBNÉ POLOŽKY. Ak chcete zobraziť viac viacnásobných položiek, odstráňte legendu zo zostavy výberom položiek Rozloženie > Legenda > Žiadne na páse s nástrojmi.

 5. Zmeňte rozloženie tak, aby mriežka s viacnásobnými hodnotami zobrazovala šesť grafov na výšku aj na šírku. Vyberte graf, potom položky Rozloženie > Výška mriežky > 6 a nakoniec položky Rozloženie > Šírka mriežky > 6. Vaša obrazovka vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  Viacnásobné položky koláčového grafu vo funkcii Power View

 6. Viacnásobný graf je tiež interaktívny. Presuňte kurzor nad akýkoľvek koláčový graf a zobrazia sa informácie o danom výreze. Kliknite na akýkoľvek výrez koláčového grafu v mriežke a daný výber sa zvýrazní v každom grafe viacnásobných položiek. Na obrazovke nižšie je vybratý žltý výrez (ženy) za rok 1952 a zvýraznené sú všetky žlté výrezy. Ak je k dispozícii viac grafov, než Power View dokáže zobraziť na jednej obrazovke, pozdĺž pravého okraja vizualizácie sa zobrazí zvislý posúvač.

  Interakcia s viacnásobnými grafmi v Power View

Vytvorenie interaktívnych vodorovných viacnásobných grafov

Vodorovné grafy sa správajú podobne ako zvislé viacnásobné grafy.

 1. Chcete zmeniť svoje zvislé viacnásobné grafy na vodorovné. Urobíte to tak, že potiahnete pole Year z oblasti ZVISLO USPORIADANÉ VIACNÁSOBNÉ POLOŽKY do oblasti VODOROVNE USPORIADANÉ VIACNÁSOBNÉ POLOŽKY, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.


  Zmena vizualizácie vo funkcii Power View polia funkcie Power View

 2. Vizualizácia zostavy v Power View sa zmení na vodorovný viacnásobný graf. Všimnite si posúvač pozdĺž dolného okraja vizualizácie zobrazený na nasledujúcej obrazovke.

  vodorovne usporiadané viacnásobné položky vo funkcii Power View

Vytvorenie viacnásobných čiarových grafov

Aj vytvorenie viacnásobných čiarových grafov je jednoduché. V nasledujúcich krokoch sa naučíte, ako vytvoriť viacnásobné čiarové grafy na základe počtu medailí za jednotlivé roky.

 1. Vytvorte nový hárok Power View a premenujte ho na Line Multiples. V časti Polia funkcie Power View vyberte položky Medal Count a Year z tabuľky Medals. Zmeňte vizualizáciu na čiarový graf výberom položiek Návrh > Iný graf > Čiarový. Potiahnite pole Year do oblasti OS. Vaša zostava bude vyzerať ako na tejto obrazovke.
  Čiarový graf v Power View

 2. Zamerajme sa na medaily zo zimných olympijských hier. Na table Filtre vyberte položku GRAF a potom potiahnite pole Season z tabuľky Medals do tably Filtre. Vyberte možnosť Winter, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  filtrovanie grafu vo funkcii Power View

 3. Ak chcete vytvoriť viacnásobné čiarové grafy, potiahnite pole NOC_CountryRegion z tabuľky Medals do oblasti ZVISLO USPORIADANÉ VIACNÁSOBNÉ POLOŽKY. Vaša zostava bude vyzerať ako na tejto obrazovke.
  riadok viacnásobné položky vo funkcii Power View

 4. Viacnásobné grafy môžete usporiadať podľa rôznych polí v zostupnom alebo vzostupnom poradí kliknutím na výber v ľavom hornom rohu vizualizácie.

Vytvorenie interaktívnych zostáv pomocou kariet a dlaždíc

Dlaždice a karty konvertujú tabuľky na sériu snímok, ktoré vizualizujú údaje uvedené v formáte karty podobne ako karty registra. V nasledujúcich krokoch sa naučíte používať karty na vizualizovanie počtu medailí získaných v rôznych športoch a potom na spresnenie vizualizácie usporiadaním výsledkov na základe poľa Edition do dlaždíc vedľa seba.

Vytvorenie kartových vizualizácií

 1. Vytvorte novú zostavu Power View a premenujte ju na Cards. V časti Polia funkcie Power View vyberte v tabuľke Disciplines pole Discipline. V tabuľke Medals vyberte polia Distinct Count of Edition, Medal Count a NOC_CountryRegion. V oblasti POLIA polí funkcie Power View kliknite na šípku vedľa položky NOC_CountryRegion a vyberte možnosť Počet (jedinečné).

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Tabuľka > Karta. Vaša tabuľka vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Vizualizácia karty v Power View

 3. Vyberte vizualizáciu karty a potom z tabuľky DiscImage pole DiscImage. Môže sa zobraziť upozornenie zabezpečenia s výzvou na kliknutie na tlačidlo povolenia obsahu, aby sa zobrazili obrázky, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Externých údajových pripojení upozornenie v programe Excel

 4. V oblasti POLIA usporiadajte polia v tomto poradí: DiscImage, Discipline, Medal Count, Count of NOC_CountryRegion a nakoniec Distinct Count of Edition. Vaše karty by sa mali podobať na nasledujúcu obrazovku.
  Vizualizácia karty s transponované polia

Použitie dlaždíc s vizualizáciami kariet

 1. Kontrola kariet na základe roku, v ktorom boli medaily získané, je jednoduchá. V časti Polia funkcie Power View potiahnite z tabuľky Medals pole Year do oblasti ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA. Vaša vizualizácia vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Použitie funkcie ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA v Power View

 2. Karty sú teraz usporiadané do dlaždíc vedľa seba podľa poľa Year, ale stalo sa aj niečo iné. Pole ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA sa stalo kontajnerom, ktorý v tejto chvíli obsahuje iba karty vytvorené v predchádzajúcich krokoch. Do tohto kontajnera môžeme pridávať ďalšie položky a uvidíme, ako sa pomocou poľa ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA vytvoria interaktívne zostavy koordinujúce zobrazenie údajov.

 3. Kliknite do oblasti vedľa vizualizácie kariet, ale vnútri kontajnera ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA. Tabla Polia funkcie Power View sa zmení tak, aby sa zobrazovalo, že sa stále nachádzate v kontajneri ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA, vy sa však nenachádzate vo vizualizácii kariet. Na nasledujúce obrazovke sa zobrazuje, čo je zobrazené na table Polia funkcie Power View.
  Kontajner ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA v zostave Power View

 4. V časti Polia funkcie Power View vyberte položku VŠETKO, čím sa zobrazia všetky dostupné tabuľky. V tabuľke Hosts vyberte polia City, Season, NOC_CountryRegion a FlagURL. Potom na páse s nástrojmi vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Tabuľka > Karta. Chcete, aby práve vytvorená tabuľka zaberala viac dostupného miesta v zostave, preto zmeníte typ vizualizácie kariet. Vyberte položky Návrh > Možnosti > Štýl kariet > Bublina. To už je lepšie. Vaša zostava teraz vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Pridanie ďalšej vizualizácie do kontajnera ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA v Power View

 5. Všimnite si, že po výbere iného roka z dlaždíc v hornej časti kontajnera ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA sa karta bubliny, ktorú ste práve vytvorili, synchronizuje s vaším výberom. Je to preto, že obe vizualizácie kariet sa nachádzajú v kontajneri ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA, ktorý ste vytvorili. Keď sa v kontajneri ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA posuniete a vyberiete napríklad rok 2002, vaša zostava bude vyzerať ako na nasledujúcej obrazovke.

  Interakcia s dlaždicami v Power View

 6. V Power View môžete zmeniť aj spôsob usporiadania do dlaždíc. Na páse s nástrojmi vyberte položky Návrh > Dlaždice > Typ dlaždice > Tok dlaždíc. Vizualizácie dlaždíc sa zmenia a Power View posunie dlaždice do dolnej časti kontajnera dlaždíc, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.
  Používanie toku dlaždíc v Power View

Ako už bolo uvedené, po publikovaní týchto zostáv a ich sprístupnení na SharePointe sú vizualizácie rovnako interaktívne pre každého, kto ich zobrazí.

Vytvorenie bodových grafov a bublinových grafov s časovo ohraničenými vizualizáciami prehrávania

Môžete vytvoriť aj interaktívne grafy, ktoré zobrazujú zmeny v čase. V tejto časti vytvoríte bodové grafy a bublinové grafy a vizualizujete údaje o olympijských hrách tak, že budú každému používateľovi, ktorý zobrazí zostavy Power View, umožňovať zaujímavú a úžasnú interakciu.

Vytvorenie bodového grafu a bublinového grafu

 1. Vytvorte novú zostavu Power View výberom položiek POWER VIEW > Vložiť > Power View na páse s nástrojmi. Premenujte zostavu na Bubbles. V tabuľke Medals vyberte polia Medal Count a NOC CountryRegion. V oblasti POLIA kliknite na šípku vedľa položky NOC_CountryRegion a vyberte možnosť Počet (jedinečné), aby sa v nej uvádzal počet kódov krajín alebo oblastí, a nie samotné kódy. Potom v tabuľke Events vyberte pole Sport.

 2. Ak chcete zmeniť vizualizáciu na bodový graf, vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Iný graf > Bodový. Vaša zostava bude vyzerať ako na nasledujúcej obrazovke.

  Bodový graf vo funkcii Power View

 3. Potom potiahnite pole Event z tabuľky Events do oblasti VEĽKOSŤ v časti Polia funkcie Power View. Vaša zostava je teraz oveľa zaujímavejšia a vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  Použitie poľa VEĽKOSŤ v bublinovom grafe Power View

 4. Váš bodový graf je teraz bublinový a veľkosť bubliny závisí od počtu medailí získaných v danom športe.

 5. Aj bublinový graf je interaktívny. Keď prejdete kurzorom nad bublinu Rowing, Power View zobrazí ďalšie údaje o športe, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Ďalšie informácie po prechode kurzorom nad bublinové grafy Power View

Vytvorenie časovo ohraničených vizualizácií prehrávania

Množstvo vizualizácií, ktoré vytvoríte, vychádza z podujatí, ktoré sa uskutočnili v čase. V súbore údajov o olympijských hrách je zaujímavé pozorovať, ako sa medaile počas jednotlivých rokov získavali. V nasledujúcich krokoch zistíte, ako vytvoriť vizualizácie, ktoré budú prehrávať alebo animovať časovo ohraničené údaje.

 1. V bodovom grafe vytvorenom v predchádzajúcich krokoch si všimnite oblasť OS PREHRÁVANIA v časti Polia funkcie Power View, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Power View s PREHRÁVANÍM osi

 2. V tabuľke Medals potiahnite pole Year do oblasti OS PREHRÁVANIA. A dostávame sa k zábavnej časti. Pozdĺž dolnej časti vizualizácie bodového grafu sa vytvorí os a vedľa nej sa zobrazí ikona prehrávania, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. Stlačte prehrávanie.

  tlačidlo Prehrať v zostave Power View

 3. Sledujte pohyb bublín, ich zväčšovanie a rozťahovanie súvisiace s pohybom rokov pozdĺž osi prehrávania. Môžete tiež zvýrazniť konkrétnu bublinu, ktorá v tomto prípade predstavuje konkrétny šport, a jednoznačne zobraziť, ako sa počas prehrávania mení. S pohybom osi postupuje aj čiara a vizuálne sa zvýrazňujú a sledujú údajové body.

 4. Vyberte šport Aquatics a potom kliknite na prehrávanie. Aquatics sa zvýrazní a s pohybom osi prehrávania vodoznak v pravom hornom rohu zostavy zobrazí rok (os PREHRAŤ). Na konci sa pohyb športu Aquatics vo vizualizácii zvýrazní, zatiaľ čo ostatné športy zostanú sivé. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazuje zostava po dokončení prehrávania použitím osi prehrávania.

  Časovo ohraničené bublinové vizualizácie v Power View

 5. Podržaním klávesu CTRL môžete vybrať viac športov a uskutočniť viac výberov. Vyskúšajte si to. Na nasledujúcej obrazovke sú vybraté tri športy: Wrestling, Athletics a Aquatics.

  Zvýraznenie viacerých bublín v zostavách Power View s prehrávaním

 6. Nakoniec môžete bodové grafy filtrovať rovnako ako iné vizualizácie. Je tu množstvo farieb, pretože v súbore údajov je znázornené množstvo športov. V tabuľke Medals potiahnite pole Season do oblasti FARBA v časti Polia funkcie Power View. Teraz sa používajú len dve farby, jedna pre každú sezónu (letnú alebo zimnú). Zobrazuje sa to na nasledujúcej obrazovke, ale ak chcete vidieť, ako skvelo to vyzerá, pozrite si video na konci tohto kurzu.

  používanie rýchlych filtrov v zostavách Power View s PREHRÁVANÍM

V Power View môžete vytvoriť množstvo rôznych úžasných a pútavých zostáv. Každá vizualizácia dodáva údajom určitý jedinečný vzhľad. Ak chcete vytvoriť ešte pútavejšie zostavy, môžete skombinovať rôzne vizualizácie na jednej stránke zostavy a údaje oživiť.

Kontrolný bod a kvíz

Čo ste sa naučili

V tomto kurze ste sa naučili, ako vytvoriť viacnásobné grafy, čiarové grafy, bublinové grafy a bodové grafy. Naučili ste sa aj usporiadať zostavu do dlaždíc vedľa seba a vytvoriť kontajner, do ktorého možno vložiť množstvo zostáv.

Týmto kurzom sa končí séria kurzov venovaná vytváraniu zostáv Power View.

Videá zo súboru údajov o olympijských hrách

Niekedy môže byť fajn pozrieť si tieto úlohy v akcii. V tejto časti nájdete prepojenia na videá, ktoré boli vytvorené pomocou súboru údajov o olympijských hrách. Tieto videá sú podobné ako v kurzoch, niektoré pracovné zošity, obrázky doplnku PowerPivot alebo hárky Power View sa však môžu mierne líšiť.

Power Pivot – videá:

 • Nastavenie predvolených polí

 • Skrytie stĺpcov a tabuliek

 • Pridanie popisov k stĺpcom a tabuľkám

 • Vzťahy

 • Súhrn podľa

Videá Power View:

 • Začíname s funkciou Power View v Exceli 2013

 • Bublinové a bodové grafy

 • Karty

 • Možnosť prechodu na detaily v ad hoc hierarchii

 • Možnosť prechodu na detaily s hierarchiou v modeli

 • Filtre

 • Hierarchie

 • Zvýraznenie

 • Mapy

 • Mapy: Oprava nejednoznačných údajov mapy

 • Matica

 • Viacnásobné položky

 • Koláčové grafy

 • Obnovenie údajov v modeli údajov

 • Rýchle filtre

 • Zoradiť

 • Dlaždice

Ďakujeme. Dúfam, že ste si túto sériu kurzov užili a stala užitočným sprievodcom pri vytváraní vašich vlastných zostáv Power View. Pomocou Power View môžete vytvárať úžasné pohlcujúce a interaktívne zostavy, ktoré potom môžete zdieľať pomocou portálu analytických nástrojov Business Intelligence na SharePointe.

Kurzy v tejto sérii

V nasledujúcom zozname sa uvádzajú prepojenia na všetky kurzy tejto série:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

 6. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

KVÍZ

Chcete vedieť, ako dobre ste si zapamätali, čo ste sa naučili? Máte šancu. Nasledujúci kvíz sa týka funkcií, možností alebo požiadaviek, ktoré ste sa naučili v tomto kurze. Na konci stránky nájdete správne odpovede. Veľa šťastia!

Otázka 1: Aký je iný názov typu grafu s viacnásobnými položkami?

A: Posuvný graf.

B: N-ticový graf.

C: Mriežkový graf.

D: Stránkový graf.

Otázka 2: Ktorá oblasť v časti Polia funkcie Power View vám umožňuje vytvoriť kontajner, do ktorého môžete vložiť viacnásobné vizualizácie?

A: Oblasť STĹPCE.

B: Oblasť SÚHRN.

C: Oblasť ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA.

D: Oblasť KONTAJNER.

Otázka 3: Ktorú oblasť časti Polia funkcie Power View použijete na vytvorenie animovanej vizualizácie na základe poľa, napríklad poľa údajov?

A: Oblasť OS PREHRÁVANIA.

B: Oblasť VODOROVNE USPORIADANÉ VIACNÁSOBNÉ POLOŽKY.

C: Oblasť ANIMÁCIA.

D: Také skvelé vizualizácie sa nedajú vytvoriť.

Otázka 4: Čo sa stane s viacnásobnými grafmi, ak existuje viac koláčových grafov, než sa zmestí na jednu obrazovku?

A: Power View začne automaticky posúvať zobrazenie cez koláčové grafy.

B: Power View zobrazí posúvač, čo vám umožní posúvať sa cez ďalšie koláčové grafy.

C: Power View vytvorí zostavu iba s toľkými koláčovými grafmi, ktoré budú viditeľné naraz.

D: Power View automaticky zobrazí všetky koláčové grafy na jednej obrazovke bez ohľadu na to, koľko koláčových grafov sa vyžaduje.

Odpovede kvízu

 1. Správna odpoveď: C

 2. Správna odpoveď: C

 3. Správna odpoveď: A

 4. Správna odpoveď: B

Poznámky : Údaje a obrázky v tejto sérii kurzov pochádzajú z týchto zdrojov:

 • Súbor údajov o olympiádach od spoločnosti Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok z lokality CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch od Svetovej banky (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských športov od používateľov Thadius856 a Parutakupiu

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×