Ktorú verziu SharePointu používam?

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak hľadáte pomoc online, často je potrebné poznať, akú verziu SharePointu používate. Táto téma vám to pomôže zistiť.

Poznámka: Ak máte tu z ďalšie témy, po nájdení, ktorú verziu SharePoint používate, tlačidlo predchádzajúce v prehliadači sa vrátite do tejto témy.

Aktualizované 2 mája 2017 vďaka pripomienok od zákazníkov.

Zistite, akú verziu SharePointu používate

Počas SharePoint nemá tlačidlo verziu alebo o s verzia informácie, existuje niekoľko osobitosti v každej verzii. Žiaľ neuvidíte vždy vďaka mierou prispôsobenia, ktoré urobili správca a návrhár lokalít. Ak nechcete vidieť, požiadajte správcu, správcu alebo ID oddelenia.

Ak vidíte niečo, čo vyzerá povedome, kliknite na príslušný obrázok, aby ste získali ďalšie informácie o tejto verzii SharePointu.

SharePoint Online

Ľavý horný roh domovskej obrazovky v SharePointe Online

Ak vidíte, že:

 1. Nie je pás s nástrojmi a je prítomná ikona spúšťača aplikácií.

 2. V tele sú zobrazené Často navštevované a Navrhované lokality

 3. Panel Rýchle spustenie zobrazuje možnosti Nasledujúce, Nedávne a najvýznamnejšie prepojenia

Používate SharePoint Online

SharePoint Online klasické skúsenosti

Ľavý horný roh v SharePointe Online v klasickom režime so zobrazením spúšťača aplikácií a názvu

Ak vidíte, že:

 1. Názov prostredia je Office 365

 2. Názov aplikácie je SharePoint. Je tam pás s nástrojmi.

Pri použití služby SharePoint Online klasické skúsenosti

SharePoint Server 2016

Ľavý horný roh obrazovky v SharePointe 2016, ktorý zobrazuje spúšťač aplikácií a názov

Ak vidíte, že:

 1. Názov prostredia je SharePoint

 2. Názov aplikácie je lokality. Tento názov sa zobrazuje aj na spúšťač aplikácií takto. K dispozícii je pás s nástrojmi.

Používate SharePoint 2016

SharePoint Server 2013

Ľavý horný roh v SharePointe 2013

Ak vidíte, že:

 1. Je tam pás s nástrojmi, ale nie spúšťač aplikácií*, a iba SharePoint v záhlaví okna.

  * Od júla 2016 je spúšťač aplikácií k dispozícii aj pre hybridné inštalácie SharePoint Servera 2013. Ďalšie informácie nájdete v téme hybridné nasadenie SharePointu

 2. Na prepínanie medzi aplikáciami slúži horný panel s ponukami.

Používate SharePoint 2013

SharePoint Server 2010

Ľavý horný roh obrazovky v SharePointe 2010.

Ak vidíte, že:

 1. Tlačidlo Akcie lokality sa používa na prístup ku všetkým nastaveniam SharePointu 2010.

 2. Domov je tlačidlo, nie prepojenie.

 3. Panel Rýchle spustenie má preddefinované Knižnice, Zoznamy a Diskusie.

Používate SharePoint 2010

Poznámka: Jedným z možných problémov s popismi na týchto stránkach je, ak vašu verziu SharePointu prispôsobil váš správca alebo správa lokality. SharePoint je mimoriadne konfigurovateľný a váš správca môže zmeniť alebo upraviť takmer všetky aspekty výzoru lokality a možnosti, ktoré máte k dispozícii. Ak sa na vaše stránky nehodí žiadny z týchto opisov, budete sa musieť obrátiť na svojho správcu alebo správcu lokality.

Na začiatok stránky

SharePoint Online

SharePoint Online sa aktualizuje často, takže pri používaní služieb Office 365 alebo SharePoint Online samostatného to bude vždy najnovšiu verziu.

SharePoint Online môžete pracovať v SharePoint Online používateľské rozhranie režimu alebo klasické skúsenosti SharePoint.

Používateľské rozhranie SharePoint Online je jednoducho rozpoznať. V režime SharePoint Online používateľské rozhranie môžete mať SharePoint samostatného alebo lokality služieb Office 365 pripojené skupiny SharePoint. Rozdiel je pripojené skupiny lokality "Verejnú skupinu" ako podnadpis pod názvom lokality.

SharePoint pripojené skupiny lokality v službách Office 365

Hlavička skupiny pripojené lokality

Na vylepšenej stránke Domov sa zobrazujú často navštevované lokality, najnovšia aktivita, sledované lokality a odporúčané lokality. Tiež tam nie je pás s nástrojmi.

Zobrazenie modernej domovskej stránky

Stránka Obsah lokality bola tiež aktualizovaná. Zoznam, knižnicu dokumentov, aplikáciu alebo podlokalitu môžete teraz pridať priamo z prvej úrovne ponuky.

Vybratá položka Nové prepojenie so zvýraznenou položkou Zoznam

Knižnice dokumentov ponúkajú zobrazenie v zozname alebo dlaždicové zobrazenie, možnosť pripnúť súbory, obrázky, videá, zvukové súbory alebo čokoľvek, čo chcete mať na dosah v hornej časti stránky.

Knižnica dokumentov s obrázkami v modernom režime

Knižnice dokumentov umožňujú premiestniť alebo kopírovať súbory medzi priečinkami v knižnici pomocou príkazov Premiestniť do a Kopírovať do.

Tlačidlo Kopírovať do v hlavnej ponuke
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Zoznamy sa aktualizujú aj nový vzhľad a prostredníctvom používateľského rozhrania SharePoint Online neexistuje žiadne pás s nástrojmi.

Zobrazenie zoznamu v SharePointe

Na table s podrobnosťami. Kliknite na položku Otvoriť Podrobnosti table Tabla s podrobnosťami knižnice dokumentov a zobrazte kontexte citlivé informácie na zoznam, knižnicu alebo jednotlivé súbory.

Zvýraznené tlačidlo Otvoriť tablu s podrobnosťami
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

V knižnici dokumentov si môžete pozrieť aktivitu súboru. Vyberte súbor a zobrazte alebo upravte vlastnosti, ako je napríklad meno, titul alebo hashtagy.

Vybratá tabla s podrobnosťami pre jednotlivý súbor.
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

V príkazovom riadku nad knižnicou sú tri bodky (...), na ktoré kliknete, ak hľadáte viac možností. Príkazy sú zobrazené na paneli príkazov v režime celej obrazovky alebo v ponuke troch bodiek v režime s obmedzenou veľkosťou. Panel príkazov sa tiež mení podľa toho, či máte vybraté položky alebo nie.

Tri bodky s ponukou vzatia z projektu so zvýraznenou možnosťou Vziať z projektu
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

V novom používateľskom rozhraní Zoznam máte k dispozícii nové funkcie Flow a PowerApps na paneli príkazov.

Ponuka tokov v zozname so zvýraznenou položkou Pridať tok
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Priamo na paneli sa nachádzajú aj položky Rýchla úprava a Exportovať do Excelu.

Zoznam v SharePointe Online so zvýraznením položky Exportovať do Excelu
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

SharePoint Server 2016 a SharePoint Online klasický skúsenosti   

SharePoint Server 2016 a SharePoint Online klasické skúsenosti sú podobné. Sú tu však dva jednoduché miesto výnimky všetko v ľavom hornom rohu obrazovky. Tu je rýchly spôsob na kontrolu. Ak používate SharePoint Online klasický skúsenosti, môžete použiť zadané pre SharePoint 2016 témy Pomocníka.

SharePoint Online Klasická skúsenosti

Ľavý horný roh v SharePointe Online v klasickom režime so zobrazením spúšťača aplikácií a názvu
 1. Názov prostredia je Office 365

 2. Názov aplikácie je SharePoint

SharePoint Server 2016

Ľavý horný roh obrazovky v SharePointe 2016, ktorý zobrazuje spúšťač aplikácií a názov
 1. Názov prostredia je SharePoint

 2. Názov aplikácie je Lokality. Tento názov sa takto zobrazí aj v spúšťači aplikácií.

Zdroje   

Čo je nové v SharePointe Online

Pomocník pre SharePoint Online

Na začiatok stránky

SharePoint Server 2016

SharePoint Server 2016 sa podobá na SharePoint 2013. Pri oboch sú centrom príkazov pásy s nástrojmi a mnohé z nastavení a obrazoviek s obsahom sú rovnaké. Sú tu však aj rozdiely.

Ak máte SharePoint Online, ale sú v klasickom skúsenosti, skoro všetko, čo bude vyzerať SharePoint 2016, s dvoma výnimkami:

SharePoint Server 2016

Ľavý horný roh obrazovky v SharePointe 2016, ktorý zobrazuje spúšťač aplikácií a názov
 1. Názov prostredia je SharePoint

 2. Názov aplikácie je Lokality. Tento názov sa takto zobrazí aj na spúšťači aplikácií.

SharePoint Online Klasická skúsenosti

Ľavý horný roh v SharePointe Online v klasickom režime so zobrazením spúšťača aplikácií a názvu
 1. Názov prostredia je Office 365

 2. Názov aplikácie je SharePoint

Tu niektoré vizuálne stopy identifikovať SharePoint 2016. SharePoint 2016 bola prvá verzia SharePoint použite ikonu spúšťača aplikácií . SharePoint 2016 to zdieľa so SharePoint Online a je miesto, kde môžete začať SharePoint, OneDrive, informačný kanál s aktualizáciami alebo iných aplikácií v závislosti od toho, ako správca nakonfiguroval ho.

Spúšťač aplikácie SharePoint 2016 s dlaždicami
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Tlačidlo nastavenia Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. v SharePoint 2016 je v ľavej časti svoje prihlasovacie ID a pomôcť ikonu (?), SharePoint 2013, kde sa nachádza na pravej strane svoje prihlasovacie údaje. Tlačidlo nastavenia akcie riadka so spúšťačom aplikácií, prostredie názov a názov aplikácie v záhlaví okna.

Rozbaľovacia ponuka nastavení v SharePointe 2016
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Knižnice dokumentov v SharePointe 2016 majú panel príkazov. Umožňuje vytvoriť Nový dokument, Nahrať, Synchronizovať a vykonávať ďalšie úlohy knižnice. Položky, ktoré sa nezmestia do príkazového riadka, sú uvedené v časti Ďalšie.

Dialógové okno knižnice dokumentov v SharePointe, s niekoľkými súbormi v knižnici.
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Príkazy na paneli príkazov zmeniť, či je v zozname alebo v knižnici dokumentov. Zoznam, len dve možnosti pripravené, nové a Upraviť, takže vyzerá inak.

Panel príkazov zoznamu v SharePointe 2016
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Zobrazenia sú uvedené hneď pod panelom príkazov. Kliknite na tri bodky (...) na rozbaľovacom zozname, ak chcete zmeniť alebo vytvoriť zobrazenie.

Zdroje   

Novinky v SharePoint Serveri 2016

Čo je zrušené v SharePointe 2016

Pomocník pre SharePoint Server 2016

Na začiatok stránky

SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2013 obsahuje pás s nástrojmi s tlačidlami na spustenie úloh. Rozdiel medzi ním a SharePointom 2016 je, že tu nie je žiadna ikona spúšťača aplikácií.

Pás s nástrojmi v ľavom hornom rohu obrazovky v SharePointe 2013
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Panel s ponukami pre SharePoint, informačné kanály s aktualizáciami alebo Yammer a OneDrive (alebo SkyDrive) je v pravom hornom rohu. Ak sú nainštalované aj ďalšie aplikácie, môžu byť zobrazené takisto.

Horný panel s ponukami v SharePointe 2013
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Tlačidlo nastavení v SharePointe 2013 je na hornom paneli s prepojeniami,napravo od vášho prihlasovacieho ID. To je rozdiel oproti SharePointu 2016, v ktorom sa nachádza naľavo od vášho prihlasovacieho ID.

Tlačidlo Nastavenia s rozbaľovacou ponukou v SharePointe 2013
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Zdroje   

Čo je nové v SharePointe 2013

Čo je zrušené v SharePointe 2013

Pomocník pre SharePoint Server 2013

Na začiatok stránky

SharePoint Server 2010

Ponuka akcií lokality v SharePointe 2010
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

SharePoint Server 2010 je úplne odlišný od novších verziách SharePoint. Nie je tlačidlo nastavenia, ale Akcie lokality Ponuka Akcie Lokality tlačidlo v hornej časti ľavej časti obrazovky. Po kliknutí na položku Akcie lokality Ponuka Akcie Lokality môžete získať možnosti vytvoriť nové stránky, stránky, knižnice dokumentov, zobrazenie a aktualizácia povolenia a získať všetky nastavenie lokality a obsahu.

Na paneli Rýchle spustenie v ľavej časti stránky sú knižnice, zoznamy a diskusie uvedené ako nadpisy. Môžete tiež otvoriť Kôš alebo zobraziť obsah celej lokality.

Panel Rýchle spustenie v SharePointe 2010
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Ak otvoríte knižnice alebo zoznamy a kliknete na položku Vytvoriť, výber možných typov je doplnený farebnými a pomerne podrobnými ikonami. Novšie verzie SharePointu používajú zjednodušené ikony. Z knižníc alebo zoznamov môžete tiež filtrovať typy, až kým nenájdete konkrétny požadovaný typ, ktorý chcete.

Stránka Vytvoriť zoznam alebo knižnicu v SharePointe 2010 so zvýraznením oznámení
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Po kliknutí na položku Obsah celej lokality sa zobrazí zoznam prvkov, ktoré vaša lokalita obsahuje, vrátane popisu a času poslednej úpravy.

Stránka Celý obsah lokality v SharePointe 2010
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Zdroje   

Čo je nové v SharePointe 2010

Čo je zrušené v Sharepointe 2010

Na začiatok stránky

Informácie o paneli Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie je tabla, ktorá sa zobrazí na ľavej strane obrazovky, kde môžete prejsť priamo na stránky, knižnice a iné oblasti lokality.

Môžete nastaviť, či sa tu budú zobrazovať zoznamy a knižnice, ako aj stránky, podlokality, wiki stránky a iné oblasti vašej lokality SharePoint. Panel Rýchle spustenie zostáva v rámci jednotlivých verzií SharePointu konštantnou metódou navigácie, aj keď sa od verzie k verzii menil jeho vzhľad a obsah.

Takmer všetky prvky SharePoint lokality môžete pridať na panel Rýchle spustenie v nastaveniach. V prípade zoznamov a knižníc, použite nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice, a kliknite na položku názov, popis a navigácia zoznamu alebo knižnice názov, popis a navigácia a vyhľadať túto knižnicu dokumentov zobraziť na paneli Rýchle spustenie?

Ak máte záujem o ďalšie úpravy na paneli Rýchle spustenie, pozrite si tému Prispôsobenie navigácie na tímovej lokalite.

Panel rýchleho spustenia v SharePointe Online

SharePoint_Online Rýchle spustenie

SharePoint 2016 – Panel Rýchle spustenie v SharePointe Online v klasickom režime

SharePoint 2016 a SharePoint_Online klasický skúsenosti Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie v SharePoint 2013

SharePoint 2013Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie v SharePointe 2010

SharePoint 2010Rýchle spustenie

Panel Rýchle spusteniemôžete zobraziť aj v stromovom zobrazení. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie stromového zobrazenia na paneli Rýchle spustenie.

Panel Rýchle spustenie v stromovom zobrazení
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Na začiatok stránky

Informácie o spúšťači aplikácií

Spúšťač aplikácií je ikona typu mriežky, pomocou ktorej otvoríte ponuku miniatúr vašich aplikácií.

Spúšťač aplikácie SharePoint 2016 s dlaždicami
Spúšťač aplikácií v SharePointe 2016 s otvorenou ponukou miniatúr

Nachádza sa v ľavom hornom rohu v SharePointe Online, Office 365 a v SharePointe 2016. Od júla 2016 je spúšťač aplikácií k dispozícii pre správcov na nasadenie v hybridných inštaláciách SharePoint Servera 2013. Ponuka aplikácií sa môže líšiť v závislosti od aplikácií, ktoré máte nainštalované alebo predplatené.

Spúšťač aplikácii v SharePoint Online, so zvýrazneným tlačidlom spúšťača
Spúšťač aplikácií v SharePointe Online s otvorenou ponukou miniatúr

Na začiatok stránky

Slovo na prispôsobenie a zistenie verzie inými spôsobmi

SharePoint je možné prispôsobiť na bod, ktorý vyzerá, už nie je tu uvedenými príkladmi. Keď ťažko prispôsobiť, je ťažké určiť verziu. Tu si ďalší spôsob, ako zistiť, akú verziu.

Použitie pomôcť pomôcť Na domovskej stránke SharePoint stlačením tlačidla Pomocník ?. Tým sa otvorí tabla Pomocník pre verziu. Jedinou výnimkou je SharePoint Online, ktorý otvorí štandardné webovú stránku. SharePoint serverovými produktmi každý majú svoje vlastné tably Pomocník a stránky, ktorá identifikuje verzie pochádza.

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 hlavičku okna Pomocníka

SharePoint Server 2013

Hlavičku okna Pomocníka služby SharePoint 2013

SharePoint Server 2010

Hlavičku okna Pomocníka služby SharePoint 2010

SharePoint Server 2007

Hlavičku okna Pomocníka služby SharePoint 2007

Pridajte nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×