Kreslenie rovných čiar a zarovnávanie položiek pomocou pravítka

V zariadeniach s Windowsom môžu predplatitelia služieb Office 365 kresliť rovné čiary alebo zarovnať množinu objektov pomocou pravítka, ktoré nájdu na karte Kresliť na páse s nástrojmi. Pravítko sa dá otočiť do ľubovoľnej polohy: vodorovne, zvislo alebo do akéhokoľvek uhla medzi nimi. Na pravítku sú vyznačené stupne, čiže ak potrebujete, môžete pravítko nastaviť do presného uhla. 

S pravítkom môžete manipulovať pomocou prstov alebo stlačenia klávesov.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
Predplatiteľ služieb Office 365

Táto funkcia je k dispozícii iba pre predplatiteľov služieb Office 365. Predplatitelia získavajú nové funkcie a vylepšenia každý mesiac. Kliknutím môžete vyskúšať alebo kúpiť predplatné.

Zapnutie karty Kresliť na zobrazenie pravítka

 1. Otvorte položky Súbor > Možnosti.

 2. Ťuknite na kartu Prispôsobiť pás s nástrojmi v dialógovom okne Možnosti.

 3. V poli na pravej strane dialógového okna ťuknutím začiarknite políčko s názvom Kresliť.

 4. Ťuknutím na položku OK zavriete dialógové okno Možnosti.

 5. Po ťuknutí na kartu Kresliť sa na páse s nástrojmi zobrazí pravítko.

  Vzorkovnica pravítka sa v PowerPointe 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť.

Kreslenie čiary alebo zarovnanie položiek

 1. Vyberte snímku, v ktorej chcete použiť pravítko.

 2. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 3. Nastavte pravítko do požadovaného uhla.

  • Jedným prstom môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla.

  • Troma prstami môžete otáčať pravítko v prírastkoch po piatich stupňoch.

 4. Ak chcete nakresliť čiaru   , ťuknite na pero alebo zvýrazňovač na karte Kresliť a začnite kresliť.

  Ak chcete zarovnať jednotlivé položky   , postupne vyberte každú položku a objekt posúvajte dovtedy, kým sa jeho rukoväť výberu neprichytí k pravítku.

  Ak chcete zarovnať skupiny položiek naraz   , stlačením klávesu Ctrl a ťuknutím na jednotlivé položky vyberte viacero položiek. Presúvajte skupinu objektov dovtedy, kým sa neprichytí k pravítku.

  Tvar sa zarovná s pravítkom na jeho okraji a objekty, akými sú napríklad ikona, obrázok alebo textové pole, sa zarovnajú s pravítkom podľa ohraničujúceho rámčeka.

Ovládanie pravítka pomocou klávesnice

Ak nemáte dotykovú obrazovku alebo ak uprednostňujete používanie klávesnice, pravítko môžete aktivovať na povrchu snímky po výbere tlačidla Pravítko a potom ovládať pomocou týchto klávesových skratiek.

Ovládanie pravítka pomocou klávesnice:

 1. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 2. Kliknite na pravítko myšou.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F6 prejdite do režimu manipulácie s pravítkom.

 4. Manipulácia s pravítkom pomocou klávesových skratiek:

  Akcia

  Klávesy

  Presun pravítka nahor, nadol, doľava alebo doprava

  Šípka nadol, šípka nahor, šípka doľava, šípka doprava

  Otáčanie pravítka po krokoch o 15 stupňov

  Podržte stlačený kláves Alt a ťuknite na šípku doľava alebo doprava, raz pre každý prírastok

  Šípka doľava otáča pravítko proti smeru hodinových ručičiek, šípka doprava otáča pravítko v smere hodinových ručičiek.

  Otáčanie pravítka s jednostupňovými rozdielmi

  Podržte stlačenú kombináciu klávesov Alt + Ctrl a ťuknite na šípku doľava alebo doprava, raz pre každý prírastok.*

  Šípka doľava otáča pravítko proti smeru hodinových ručičiek, šípka doprava otáča pravítko v smere hodinových ručičiek.

  (Počas presunu pravítka sa na jeho okrajoch zobrazí tmavosivé orámovanie, čo znamená, že je zapnutý režim manipulácie s pravítkom.)

  * Kombinácia klávesov Alt + Ctrl + šípka sa vo Windowse dá tiež použiť na otočenie zobrazenia monitora. Funkciu otáčania monitora ovláda grafická karta počítača. Ak túto funkciu máte v počítači zapnutú, má prioritu, to znamená, že po stlačení uvedenej klávesovej skratky nedôjde k otočeniu pravítka, ale k otočeniu zobrazenia monitora o 90 stupňov. Otočenie monitora môžete zrušiť stlačením kombinácie klávesov Alt + Ctrl + šípka nahor.

  Ak chcete použite kombináciu klávesov na manipuláciu s pravítkom, vypnite funkciu otáčania monitora. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte príkaz Vlastnosti grafiky, resp. Možnosti grafiky. Nájdite príkaz Klávesové skratky a nastavte ho na možnosť Vypnúť. (Presné usporiadanie a názvy týchto príkazov sa líšia v závislosti od výrobcu.) Po vypnutí funkcie otáčania monitora môžete kombináciu klávesov Alt + Ctrl + šípka použiť pri pravítku aj tvaroch vložených na snímkach v programe PowerPoint.

Skrytie pravítka

 • Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť skryjete pravítko na ploche kreslenia snímky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×