Kopírovanie súboru do inej knižnice

Na kopírovanie súboru do inej knižnice a na spravovanie jednotlivých kópií zdrojového súboru môžete použiť príkaz Odoslať. Ďalšie informácie o spôsobe zadania vlastného umiestnenia na odoslanie pre knižnicu nájdete v článku Zadanie cieľového umiestnenia na odoslanie pre knižnicu.

Obsah tohto článku

Ako funguje príkaz Odoslať

Kopírovanie súboru na preddefinované umiestnenie

Kopírovanie súboru na umiestnenie, ktoré zadáte

Aktualizácia kópií súboru

Zmena nastavenia kópie na zobrazenie výzvy na aktualizáciu

Odstránenie kópie

Zrušenie prepojenia na kópiu v zdrojovom súbore

Ako funguje príkaz Odoslať

Príkaz Odoslať sa zobrazuje v kontextovej ponuke každého súboru knižnice. Správcovia lokality alebo zoznamu môžu zadať vlastné umiestnenie na odoslanie pre knižnicu, aby sa zobrazovalo v kontextovej ponuke pre používateľov knižnice. Príkaz Odoslať je možné použiť aj na kopírovanie súboru do zadaného cieľového umiestnenia.

Pomocou príkazu Odoslať je možné kopírovať súbory z knižnice, v ktorej boli vytvorené, do inej knižnice. Ak sa súbor kopíruje týmto spôsobom, kópia si zachováva vzťah so zdrojovým súborom a je možné ju aktualizovať podľa zmien vykonaných v zdrojovom súbore. Ak má kópia a zdrojový súbor spoločné stĺpce alebo polia, tieto stĺpce a polia sa pri aktualizovaní kópie tiež aktualizujú.

Príkaz Odoslať uľahčuje osobám v organizácii zdieľanie informácií s inými tímami alebo publikovanie informácií na centrálnom mieste. Marketingový tím môže napríklad uložiť pracovné verzie dokumentácie s prieskumom trhu do knižnice dokumentov na lokalite svojho oddelenia. Po dokončení spracovania týchto dokumentov môže tento tím použiť príkaz Odoslať na skopírovanie dokumentov do inej knižnice dokumentov, ktorá je prístupná obchodníkom v teréne a ďalším tímom v rámci spoločnosti. Ak člen marketingového tímu použije príkaz Odoslať na skopírovanie dokumentu na toto miesto, môže nastaviť zobrazovanie výzvy na aktualizáciu existujúcich kópií pri každom vrátení dokumentu do projektu. Člen marketingového tímu potom môže aktualizovať všetky existujúce kópie po každej aktualizácii zdrojového súboru.

Príkaz Odoslať uľahčuje zachovanie súborov v knižniciach a na lokalitách organizácie, pretože ak sa súbory kopírujú pomocou príkazu Odoslať, server sleduje vzťahy medzi zdrojovým súborom a všetkými jeho kópiami. Používatelia môžu zobrazovať a spravovať všetky kópie položky na stránke Spravovať kópie. Na tejto stránke môžu zobraziť, ktoré kópie zobrazujú výzvu na aktualizáciu, meniť nastavenie aktualizácie pre kópie, aktualizovať kópie alebo vytvárať nové kópie.

Poznámky : 

 • Príkaz Odoslať je podľa predvoleného nastavenia možné použiť na kopírovanie súborov do knižníc v rámci kolekcie lokality. Ak sa kopírujú súbory z klientskeho počítača, ktorý má program kompatibilný s programom Windows SharePoint Services 3.0, napríklad program Microsoft Office Word 2007, a prehľadávač s podporou ovládacích prvkov Microsoft ActiveX, napríklad Microsoft Internet Explorer, príkaz Odoslať môžete použiť na kopírovanie súborov nielen medzi dvoma knižnicami v rámci kolekcie lokality, ale tiež medzi dvoma rôznymi webovými aplikáciami. Ak sa kopírujú súbory z prehľadávača klientskeho počítača, ktorý nepodporuje ovládacie prvky ActiveX, súbory bude možné kopírovať len do tých knižníc v rámci kolekcií lokalít, ktoré majú rovnaký názov domény (názov lokality najvyššej úrovne) ako zdrojová knižnica.

 • Ak potrebujete súbory kopírovať na lokalitu, ktorá má zapnuté overovanie formulárov alebo je zabezpečená (napríklad lokalita s adresou URL začínajúcou na https://), musíte do zoznamu dôveryhodných lokalít prehľadávača pridať umiestnenie kópie.

Na začiatok stránky

Kopírovanie súboru na preddefinované umiestnenie

Ak je umiestnenie na odoslanie pre knižnicu zadané, súbory z tejto knižnice môžete skopírovať do inej knižnice pomocou príkazu Odoslať.

 1. Ak knižnica so súborom, ktorý chcete kopírovať na iné miesto, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli rýchleho spustenia.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na názov súboru, ktorý sa má kopírovať, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na príkaz Odoslať a potom kliknite na názov umiestnenia, kam sa má príslušný dokument alebo položka kopírovať.

  Poznámka : Ak sa názov umiestnenia na odoslanie nezobrazuje, môže to znamenať, že pre túto knižnicu nie je zadané umiestnenie na odoslanie, alebo pre cieľovú knižnicu nemáte úroveň povolenia Prispieť.

  Preddefinované umiestnenie na odoslanie v kontextovej ponuke

 3. Ak chcete kópiu súboru premenovať, nový názov zadajte v časti Cieľové umiestnenie do poľa Názov súboru pre kópiu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Kopírovanie súboru na umiestnenie, ktoré zadáte

Príkaz Odoslať je možné použiť na kopírovanie súboru do zadanej knižnice. Musíte mať povolenie Prispieť pre knižnicu, do ktorej sa má dokument skopírovať.

 1. Poznamenajte si adresu URL knižnice SharePoint, do ktorej chcete kopírovať súbor.

 2. Ak knižnica so súborom, ktorý chcete kopírovať na iné miesto, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli rýchleho spustenia.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 3. Ukážte na názov súboru, ktorý sa má kopírovať, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na príkaz Odoslať a potom kliknite na položku Iné umiestnenie.

  Odoslanie na zadané umiestnenie

 4. V sekcii Cieľové umiestnenie v časti Cieľová knižnica dokumentov alebo priečinok zadajte adresu URL knižnice lokality SharePoint, do ktorej sa má kopírovať dokument. Ak napríklad chcete kopírovať do určitej knižnice dokumentov alebo do priečinka v rámci knižnice dokumentov, zadajte http://názovservera/názovlokality/názovknižnice alebo http://názovservera/názovlokality/názovknižnice/názovpriečinka.

  Dôležité : Nekopírujte a neprilepujte adresu URL pre cieľovú knižnicu SharePoint priamo z prehľadávača do tohto textového poľa, pretože táto verzia adresy URL bude obsahovať znaky navyše, ktoré zabránia úspešnému kopírovaniu súboru do cieľovej knižnice.

 5. Ak chcete premenovať kópiu dokumentu, v poli Názov súboru pre kópiu zadajte nový názov.

  V sekcii Aktualizácia postupujte nasledovne:

  • Ak chcete, aby ste boli upozornení na aktualizáciu všetkých kópií, keď prehľadávač zistí nové verzie zdrojového súboru, kliknite na tlačidlo Áno.

   Ak zvolíte túto možnosť, vytvorená kópia sa označí ako kópia vyzývajúca na aktualizáciu a bude sa aktualizovať vždy, keď sa rozhodnete aktualizovať existujúce kópie zdrojového súboru.

   Poznámka : Ak vezmete k sebe súbory z programu, ktorý je kompatibilný s programom Windows SharePoint Services 3.0, ako je napríklad program Microsoft Office Word 2007, v klientskom programe sa nezobrazí výzva na aktualizáciu kópií.

  • Ak chcete byť upozornení, že zdrojový súbor je aktualizovaný, začiarknite políčko Vytvoriť upozornenie pre zdrojový dokument.

   Poznámka : E-mailové výstrahy nebudete dostávať pri aktualizácii zdrojového súboru, pokiaľ nie je na serveri povolený e-mail. Ak neviete, či je na serveri povolený e-mail, informujte sa u správcu servera.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Aktualizácia kópií súboru

Existujú dva spôsoby aktualizácie kópií položky :

 • V zdrojovom súbore môžete na aktualizáciu kópií položky použiť príkaz Odoslať.

 • Z ľubovoľnej kópie položky môžete prejsť na stránku Spravovať kópie, zobraziť všetky existujúce kópie a potom vybrať, ktoré kópie sa majú aktualizovať.

Aktualizácia kópií zo zdrojového súboru

 1. Ak knižnica so súborom, pre ktorý chcete aktualizovať kópie, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli rýchleho spustenia.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na názov súboru, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na príkaz Odoslať a kliknite na položku Existujúce kópie.

  Poznámka : Položka Existujúce kópie sa zobrazí, len ak ste pri prvom použití príkazu Odoslať na kopírovanie tohto zdrojového súboru na iné miesto vybrali možnosť zobrazovania výzvy na aktualizáciu.

 3. V sekcii Cieľové miesta v časti Kópie začiarknite políčka kópií, ktoré chcete aktualizovať, a kliknite na tlačidlo OK.

Aktualizácia kópií zo stránky Spravovať kópie

Ak sa súbor skopíroval do jednej alebo viacerých rôznych knižníc, všetky kópie je možné aktualizovať z jedného miesta na stránke Spravovať kópie, ktorá je prístupná z každej kópie položky.

 1. Ak knižnica s kópiou, ktorá sa má aktualizovať, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli rýchleho spustenia.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na názov kópie, ktorá sa má aktualizovať, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Prejsť na zdrojovú položku.

 3. Kliknite na položku Spravovať kópie.

 4. Ak chcete aktualizovať všetky kópie, ktoré už zobrazujú výzvu na aktualizáciu, kliknite na položku Aktualizovať kópie.

 5. V sekcii Cieľové miesta v časti Kópie vyberte kópie, ktoré chcete aktualizovať, a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Ak chcete aktualizovať kópie, ktoré sú uvedené na stránke Spravovať kópie v časti Kópie, ktoré nevyzývajú na zadanie aktualizácií, pre tieto kópie musíte najskôr zmeniť nastavenie aktualizácie. Ďalšie informácie o tom, ako to spraviť, nájdete v časti Zmena nastavenia kópie na zobrazenie výzvy na aktualizáciu.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia kópie na zobrazenie výzvy na aktualizáciu

Ak ste vytvorili kópiu súboru pomocou príkazu Odoslať a nenastavili ste zobrazovanie výzvy na aktualizáciu, kópia nemôže prijímať aktualizácie zo zdrojového súboru. Toto nastavenie je možné zmeniť, aby kópia mohla prijímať aktualizácie.

 1. Ak knižnica s kópiou, ktorá sa má aktualizovať, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli rýchleho spustenia.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na názov kópie, ktorá sa má aktualizovať, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Prejsť na zdrojovú položku.

 3. Kliknite na položku Spravovať kópie.

 4. Kliknite na možnosť Upraviť vedľa položky a potom kliknite na možnosť Áno v časti Chcete zobraziť výzvu pre autora, aby odoslal aktualizácie po vrátení dokumentu do projektu? v sekcii Aktualizácia.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie kópie

Ak chcete úplne odstrániť položku, ktorá je kópiou inej položky, musíte najprv skontrolovať, či je položka odstránená zo zoznamu položiek na aktualizáciu pre zdrojový súbor. V opačnom prípade môže byť položka znova vytvorená, kedykoľvek sa niekto rozhodne aktualizovať existujúce kópie zdrojového súboru. Odporúča sa tiež zrušiť prepojenie na kópiu v zdrojovom súbore. Po úplnom zrušení prepojenia zdrojového súboru a jeho kópie je možné kópiu odstrániť.

 1. Zrušenie prepojenia zdrojového súboru a jeho kópie.

  Ako?

 2. V knižnici s kópiou, ktorú chcete odstrániť, ukážte na názov kópie, kliknite na zobrazenú šípku, kliknite na príkaz Odstrániť a potom na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zrušenie prepojenia na kópiu v zdrojovom súbore

Ak chcete úplne odstrániť prepojenia medzi zdrojovým súborom a jeho kópiou, odpojte zdrojový súbor a jeho kópie týmito spôsobmi:

 • Odpojte kópiu od zdroja, aby si kópia nezachovala pripojenie na zdrojový súbor. Zdrojový súbor si potom uchová pripojenia na kópiu a kópia môže byť naďalej aktualizovaná, ak sa rozhodnete aktualizovať existujúce kópie zdrojového súboru.

 • Odstráňte prepojenie na kópiu zo zdrojového súboru, takže zdrojový súbor nebude viac aktualizovať kópiu.

 1. V knižnici, ktorá obsahuje kópiu, ktorú chcete odpojiť od zdrojového súboru, ukážte na názov kópie, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Prejsť na zdrojovú položku.

 2. Kliknite na položku Spravovanie kópií.

 3. Vedľa kópie, ktorú chcete odpojiť od zdrojového súboru, kliknite na položku Upraviť.

 4. Kliknite na položku Odstrániť prepojenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Táto činnosť odstráni kópiu zo zoznamu kópií, ktoré môžu byť aktualizované zo zdrojového súboru.

 5. Vráťte sa do knižnice, ktorá obsahuje kópiu, ktorú chcete odpojiť od zdrojového súboru.

 6. Ukážte na názov kópie, ktorú chcete odpojiť, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Zobraziť vlastnosti.

 7. V hornej časti stránky kliknite na položku Odpojiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Táto činnosť premiestni prepojenie kópie do jej nadradeného zdrojového súboru.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×